اکتیو آرایشی، ضد پیری، درایلاین 

اکتیو آرایشی، ضد پیری، درایلاین

نویسنده:

ehsan hosnani
گردآوری، ترجمه و نگارش: احسان حُسنانی
مهندس شیمی - مترجم و پژوهشگر صنایع آرایشی بهداشتی
چکیده: درایلاین ، پلی ساکارید استخراج شده از مخمر نان است. ویژگی ها: دفاع طبیعی پوست را تقویت می کند. از پوست در برابر پرتوهای فرابنفش محافظت می کند. اریتم و قرمزی پوست را کاهش می دهد. به کاهش ترک های حاملگی (استرچ مارک) کمک می کند. ؛ مکانیسم: افزایش سنتز کلاژن
درایلاین
سربازان سیستم طبیعی دفاع از پوست (که سلولهای لانگرهانس و کراتینوسیت ها هستند) دیگر قادر نیستند با دست خالی به مبارزه ادامه دهند. سیستم طبیعی دفاع از پوست در نبرد با خیل عظیم سپاهیان دشمنی که روز به روز به تعدادشان افزوده می شود، یک مبارزه محکوم به شکست را ادامه می دهد! سپاهیان این دشمن پس از غلبه بر سیستم طبیعی دفاع از پوست، زیبایی پوست را به غنیمت برده و پیری زودرس را جایگزین آن می کنند.
سربازارن سیستم دفاع از پوست
سربازارن سیستم دفاع از پوست
پوست انسان همانند سپری، بدن را در برابر آسیب های محیط بیرون محافظت می کند. عوامل آسیب رسان مختلفی (مانند پرتوهای فرابنفش آفتاب) در محیط وجود دارند که روزانه به پوست حمله نموده و سلامتی آن را تهدید می کنند. اما سیستم طبیعی دفاع از پوست با این عوامل مقابله نموده و اثر آنها را خنثی می نماید. امروزه به علت تغییراتی که در سبک زندگی بشر بوجود آمده این عوامل آسیب رسان شدیدتر شده اند. آلودگی هوا و استرس های روانی موجب تضعیف پوست و شتاب دادن به فرایند پیری پوست می گردند. کمپانی لوکاس مایر با تولید یک اسلحه قدرمتند و پیشرفته بیولوژیکی به نام درایلان، سربازان سیستم طبیعی دفاع از پوست را تجهیز نموده تا با دست پر به میدان مبارزه رفته و به دفاع از پوست ادامه دهند.
سلاحی قدراتمند برای مبارزه با پیری پوست
سلاحی قدراتمند برای مبارزه با پیری پوست
درایلاین پلی ساکارید بسیار خالصی است که از غشاء مخمر نان (ساکرومایسیس سرویسیه ) استخراج می شود. این پلی ساکارید که یک «ملکول محافظ » به شمار می رود، عملکرد دوگانه ای در مبارزه با پیری پوست دارد:

• پیشگیری برای پوست های جوان
• ترمیم برای پوست های سالخورده.

پیشگیری و ترمیم
برندهای صاحب نام و بزرگی چون لانکوم ، ایوسن لورنت ، نیناریچی و فیتومر از درایلاین به عنوان ماده موثره در فرمولاسیون های خود بهره برداری می کنند.
 

• درایلاین

مطلب قبلی: کرونولاین

مطلب بعدی: ECM Protect


scent marketing

معادل انگلیسی اصطلاحات تخصصی این مطلب

1- سبک زندگی = Lifestyle سبک زندگی
2- فیتومر = Phytomer فیتومر
3- فرابنفش = Ultraviolet
Ultraviolet ray = اشعه فرابنفش 

UV, Ultraviolet = پرتوهای فرابنفش

ultraviolet or uv radiation = پرتوهای فرابنفش 


تلفظ ultraviolet or uv radiation ↓
4- پیری پوست = Skin Explants
human skin explants = اکسپلانت های پوست انسان
اکسپلانت های پوستی
5- کراتینوسیت = Keratinocytes
human epidermal keratinocytes, HEK = کراتینوسیت های اپیدرم انسان
کراتینوسیت ها، سلولهای سنگفرشی

corneocytes, terminally differentiated keratinocytes = کورنئوسیت ها، کورنئوسایت ها، کراتینوسیت های تمایز یافته از بخش انتهایی


تلفظ keratinocytes ↓
6- سبک = Light Weight سبک
7- مخمر = Yeast
Baker's yeast = مخمر نان 

lipid-dependent yeasts = مخمرهای وابسته به لیپید

Malassezia yeast = مخمر مالاسزیا

moulds and yeasts = کپک و مخمر

saccharomyces cerevisiae, saccharomycescerevisiae, baker’s yeast = مخمر نان، ساکرومایسیس سرویسیه، ساکارومایسس سرویزیه
مخمر

yeast cells = سلول های مخمر

fungus, eukaryotic organisms that includes unicellular microorganisms such as yeasts and molds, as well as multicellular fungi = قارچ، ارگانیسم یوکاریوتیکی که شامل میکروارگانیسم های تک سلولی مثل مخمر و کپک و همچنین قارچ های چند سلولی می شود. 

pityrosporum ovale, Malassezia ovale, lipophilic yeast belonging to the normal human cutaneous flora = پیتروسپوروم اوال یا مالاسزیا اوال، مخمر چربی دوست که یکی از فلورای نرمال پوست بدن می باشد. آكنه استروئيدي در مواردي مي تواند ناشي از فوليكوليت پيتروسپورمی (مالاسزيايی) باشد.


تلفظ yeast ↓
8- ماده موثره = Active Ingredient ماده موثره
مواد موثره

entrap active ingredients = به دام انداختن مواد مؤثر 
9- پلی ساکارید = Polysaccharide
exopolysaccharide = پلی ساکاریدهای برون سلولی

sulphated polysaccharides = پلی ساکاریدهای سولفاته

proteoglycans, compound consisting of a protein bonded to mucopolysaccharide groups, present especially in connective tissue. = پروتئوگلایکن، ترکیبات پروتئینی که به گروه های موکوپلی ساکاریدی پیوند یافته و در بافت پیوندی بدن وجود دارند 
پلی ساکاریدها 

sclerotium gums, polysaccharide gum produced by the bacterium Sclerotium rolfssii. = صمغ اسکلروت، صمغ پلی ساکاریدی که توسط باکتری اسکلروتیوم تولید می شود. 

pullulan,polysaccharide polymer produced from starch by the fungus Aureobasidium pullulans. = پولولان، پلی ساکارید طبیعی که از قارچ به دست می آید و فرآیند تولید آن، فرمنتاسیون ذرت نشاسته مایع در حضور یک قارچ مخمر مانند به نام پولولان 


تلفظ polysaccharides ↓
10- سرو = Cypress
Cypress, Vupressus sempervirens = سرو
11- پیری زودرس = Premature Aging
12- سالخورده = Aged
13- لوکاس مایر = Lucas Meyer کمپانی لوکاس مایر
14- لانگرهانس = Langerhans
Langerhans cells = سلولهای لانگرهانس
15- مخمر نان = Baker'S Yeast مخمر نان 
16- فرابنفش = Ultraviolet
Ultraviolet ray = اشعه فرابنفش 

UV, Ultraviolet = پرتوهای فرابنفش

ultraviolet or uv radiation = پرتوهای فرابنفش 


تلفظ ultraviolet or uv radiation ↓

مطلب فوق را در شبکه های اجتماعی زیر با دوستانتان به اشتراک بگذاریددرصورتی که این مطلب برای شما مفید است با کلیک روی لینک زیر آن را حمایت و توصیه کنید