اکتیو آرایشی، ضد پیری، ECM Protect 

اکتیو آرایشی، ضد پیری، ECM Protect

نویسنده:

ehsan hosnani
گردآوری، ترجمه و نگارش: احسان حُسنانی
مهندس شیمی - مترجم و پژوهشگر صنایع آرایشی بهداشتی
چکیده: ECM، پپتید است. ویژگی ها: قوام پوست را حفظ می کند. از پوست در برابر پرتوها محافظت می کند. ؛ مکانیسم: مهارکننده آنزیم های از بین برنده کلاژن و الاستین از جمله الاستاز و ماتریس پروتئینازهای 1، 3 و 9
سلولهای پوست (فیبروبلاست ها) در بستری به نام ماتریس قرار گرفته اند. این ماتریس از جنس کلاژن، الاستین و فیبرهای مشبک (رتیکولار) می باشد که توسط همین سلولها تولید می شوند. در داخل پوست آنزیمهایی وجود دارد که فیبرهای اضافی را هضم و تجزیه می کند. این آنزیمها الاستازها و ماتریس متالوپروئتینازها هستند. در حالت طبیعی، تعادلی بین تولید این فیبرها توسط فیبروبلاست ها و تجزیه آن توسط آنزیم های تجزیه کنند وجود دارد.
با افزایش سن، توان فیبروبلاستها در تولید این فیبرها کاهش می یابد. از طرفی، مواجهه پوست با تنش هایی مثل پرتوهای فرابنفش، آلودگی هوا و دود سیگار موجب افزایش فعالیت آنزیمهای الاستاز و متالوپروتئیناز می شود. در اثر به هم خوردن این تعادل، ماتریس برون سلولی از بین رفته، پوست استحکام و انعطافش را از دست داده و زودهنگام پیر و چروک می شود.

ECM-Protect با مهار آنزیمهای الاستاز و ماتریس متالو پروتئیناز از ECM محافظت نماید.

مکانیسم عملکرد ECM-PROTECT

عواملی مثل پرتوهای فرابنفش، آلودگی و افزایش سن، میزان MMP و الاستاز را در کراتینوسیت ها و فیبروبلاست ها افزایش می دهد. این آنزیم ها به رشته های کلاژن و الاستین موجود در ماتریس برون سلولی حمله نموده و آنها را هضم و تجزیه می نماید. این واکنش های آنزیمی موجب به هم ریختگی ترکیبات ایجاد کننده خاصیت کشسانی در ماتریس برون سلولی می شود. این پدیده با کاهش انعطاف و استحکام پوست و همچنین تشکیل چروک ها همراه است. با مهار اثر MMPها و الاستاز، ECM-Protect ابزاری موثر برای ممانعت از تجزیه پروتئین های ECM بوده و به این ترتیب، پیری تابشی، استحکام و کشسانی پوست را هدف گیری می نماید.
mech
 

• ECM Protect

مطلب قبلی: درایلاین

مطلب بعدی: اگزوتی


scent marketing

معادل انگلیسی اصطلاحات تخصصی این مطلب

1- فرابنفش = Ultraviolet
Ultraviolet ray = اشعه فرابنفش 

UV, Ultraviolet = پرتوهای فرابنفش

ultraviolet or uv radiation = پرتوهای فرابنفش 


تلفظ ultraviolet or uv radiation ↓
2- مواجهه = Exposure مواجهه، در معرض قرار گرفتن، در تماس قرار گرفتن
ensure that sun exposure is avoided= از عدم مواجهه با آفتاب اطمینان حاصل کنید. برخی از کرم های شب و کرم های ضد لک نباید در هنگام روز استفاده شوند زیرا فعالیتشان دچار اخلال می شود
Exposure time = زمان تماس، زمان مواجهه

overexposure = مواجهه بیش از حد

exposure to toxic chemicals = مواجهه با مواد شیمیایی


تلفظ exposure to toxic chemicals ↓
3- استحکام = Firmness
enhancement of firmness = افزایش استحکام 
استحکام


تلفظ elasticity and firmness ↓
4- الاستین = Elastin الاستین
یکی از گلیکوپروتئین رشته ای بافت پیوندی پوست
tropoelastin = تروپوالاستین
5- فیبروبلاست = Fibroblast فیبروبلاست
سلاولهای موجود در بخش میانی پوست که کلاژن و الاستین را می سازند
human fibroblastic collagenase = کلاژناز فیبروبلاست انسان

fibroblasts, a cell in connective tissue which produces collagen and other fibres = فیبروبلاست ها، سلول های بافت پیوندی که کلاژن و فیبرهای دیگر تولید می کنند 


تلفظ fibroblasts ↓
6- ممانعت = Inhibit
competitive inhibitor = مهارکننده رقابتی 

elastase inhibitor = مهارکننده الاستاز 
ممانعت

inhibit 5-alpha reductase = آنزیم پنج آلفا ردوکتاز را مهار می کند

inhibition of 5α-reductase = مهار آنزیم 5 آلفا ردوکتاز 

inhibitor of lipid accumulation = مهارکننده انباشت لیپید

inhibitory potential = توان ممانعت

MIC, Minimum Inhibitory Concentration = غلظت بازداری حداقل 
the lowest concentration of a chemical that prevents visible growth of a bacterium
7- کراتینوسیت = Keratinocytes
human epidermal keratinocytes, HEK = کراتینوسیت های اپیدرم انسان
کراتینوسیت ها، سلولهای سنگفرشی

corneocytes, terminally differentiated keratinocytes = کورنئوسیت ها، کورنئوسایت ها، کراتینوسیت های تمایز یافته از بخش انتهایی


تلفظ keratinocytes ↓
8- تازه = Fresh تازه

freshly isolated human keratinocyte = کراتینوسیت های تازه انسان 

Skin freshner = لوسیون شاداب کننده پوست 
9- مهار آنزیم = Enzyme Inhibition
10- هضم = Digest هضم
11- الاستاز = Elastase الاستاز
آنزیم های از بین برنزه الاستین و پروتئین های مشابه
elastase inhibitor = مهارکننده الاستاز 
12- فیبروبلاست = Fibroblasts
fibroblasts, a cell in connective tissue which produces collagen and other fibres = فیبروبلاست ها، سلول های بافت پیوندی که کلاژن و فیبرهای دیگر تولید می کنند 


تلفظ fibroblasts ↓
13- ماتریس برون سلولی = Extracellular Matrix
ECM, extra-cellular matrix, extracellular matrix = ماتریس برون سلولی 


تلفظ extracellular matrix ↓

مطلب فوق را در شبکه های اجتماعی زیر با دوستانتان به اشتراک بگذاریددرصورتی که این مطلب برای شما مفید است با کلیک روی لینک زیر آن را حمایت و توصیه کنید