اثر پلی ساکاریدها در زدایش فلزات سنگین 

اثر پلی ساکاریدها در زدایش فلزات سنگین

نویسنده:

ehsan hosnani
گردآوری، ترجمه و نگارش: احسان حُسنانی
کارشناس ارشد مهندسی شیمی گرایش بیوتکنولوژی ، دانش آموخته دانشگاه تربیت مدرس تهران


چکیده: پلی ساکاریدهای برون سلولی توانایی تشکیل پیوند شیمیایی با یون فلزات سنگین و زدودن آنها را دارند.
فلزات سنگین به فلزاتی مثل کادمیم، سرب، آرسنیک و جیوه گفته می شود که دانسیته نسبتاً بالایی دارند. این فلزات غالباً در غلظتهای بالا سمی و کشنده هستند. فلزات سنگین از طریق غذا، آب آشامیدنی و هوا ممکن است وارد بدن انسان شوند. در اثر افزایش آلودگی های محیطی فلزات سنگین بیشتری در درون بدن انباشته می شود. منشاء کادمیم باطری، سیگار و ... و منشاء سرب بنزین، رنگ و ... است. انباشته شدن کادمیم و سرب در بدن باعث بروز مشکلات پوستی می گردد. کادمیم از فعالیت آنزیم های اساسی چرخه کربس در درون سلولها جلوگیری نموده و به DNA آسیب می رساند. آلوپسی آری تا (نوعی از طاسی سر) و همچنین رش های شدید پوستی به مواجهه بیش از حد بدن در برابر کادمیم مرتبط دانسته شده است. سرب باعث تخلیه ذخایر مس در سلولها گردیده و با استرس های اکسایشی و پروکسی شدن لیپید در پوست مرتبط دانسته شده است.
پلی ساکاریدهای برون سلولی توانایی چشمگیری برای تشکیل پیوند شیمیایی با یون فلزات سنگین و نتیجتاً کاهش شدید فعالیت شیمیایی آنها دارند. این فرایند کیلیت شدن نام دارد.
کیلیت کردن
فلز به دام افتاده بعداً از طریق شستشو از روی پوست زدوده می شود. در حال حاضر تحقیقات گسترده ای برای استفاده از این بیوپلیمرهای سبز برای زدودن فلزات سنگین از داخل آبهای آلوده و فاضلاب ها نیز در حال انجام است. در این آزمایش، توانایی اگزوپی برای تشکیل کیلیت با کادمیم و سرب اندازه گیری شده است.

پروتکل: اگزوپی در غلظت 5% (غلظت اشباع) به مدت 3 ساعت در حال اختلاط ثابت ( rpm 200) در دمای 25 درجه سانتی گراد در حضور 0.3 μg/ml کادمیم یا سرب در حجم نهایی 30 میلی لیتر و pH 6 گرمخانه گذاری گردید. پس از گرمخانه گذاری، محلولهای تحت آزمون توسط فیلتر سانتری فوژی مدل Vivascience با مش 30 کیلودالتون جداسازی گردید. سپس غلظت کادمیم و سرب در فازهای روئین توسط اسپکتروسکوپی جذب اتمی شعله ای اندازه گیری گردید.
فلزات سنگین
اطلاعات جمع آوری شده از مطالعه جذب سطحی فلزات سنگین ، پتانسیل کیلیت شدن اگزوپی به کادمیم و سرب را صحه گذاری نمود. منحنی تغییرات میزان جذب فلز با افزایش غلظت فلز در هر دو مورد به خط افقی نزدیک شد که نشانگر پتانسیل جذب حداکثر اگزوپی برای هر یک از این کاتیونها در تطابق با مدل جذب لانگمویر است. برای کادمیم Qmax در حدود 154 mg/g (1.37 mmol/g) و برای سرب Qmax در حدود 250 mg/g (1.21 mmol/g) تخمین زده شد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که اگزوپی توانایی برهمکنش فیزیکی با یون فلزات سنگین و نتایجتاً سم زدایی و محافظت از سطح پوست را دارد.

نتیجه: توانایی اگزوپی در جذب کاتیونهای دو ظرفیتی می تواند زدایش فلزات سنگین را از سطح پوست تسهیل نموده و آن را در برابر آلودگی های محیط مثل کادمیم و سرب محافظت نماید.


مطلب قبلی: جلبک های قهوه ای

مطلب بعدی: اثر پلی ساکاریدها در ممانعت از پروکسی شدن لیپیدها

معادل انگلیسی اصطلاحات تخصصی این مطلب

1- فاضلاب = Waste Water
2- طاسی = Baldness
premature baldness = طاسی پیش هنگام


تلفظ baldness ↓
3- سمی = Toxic
acute oral toxicity = مسمومیت دهانی حاد 

aquatic toxicity = سمیت آبی 

cytotoxicity = سمیت سلولی 

ecotoxicity = سمیت محیطی 

non toxic = غیر سمی

phototoxicity = سمیت نوری 


تلفظ exposure to toxic chemicals ↓


تلفظ non toxic ↓


تلفظ toxicity ↓
4- پلی ساکارید = Polysaccharide
exopolysaccharide = پلی ساکاریدهای برون سلولی

sulphated polysaccharides = پلی ساکاریدهای سولفاته


تلفظ polysaccharides ↓
5- پروکسی = Peroxy
6- انباشته = Built Up
7- فلزات سنگین = Heavy Metals
8- جذب سطحی = Absorption
cutaneous absorption = جذب پوستی

Water Absorption Index = قابلیت جذب آب 

نظر شما هر چه باشد، بدون نیاز به تائید در سایت درج خواهد شد.درج آدرس ایمیل ضروری نیست، اما پُلی برای ارتباط با شما ایجاد می کند.


در صورت تمایل می توانید آدرس وب سایت یا وبلاگ خود را بدون http
در کادر زیر وارد کنید تا نام شما به صورت لینک دار نمایش داده شود.لطفاً عددی که در تصویر بالا مشاهده می کنید را در کادر مقابل وارد نمایید:
اولین دیدگاه را شما ثبت کنید.
مطلب فوق را در شبکه های اجتماعی زیر با دوستانتان به اشتراک بگذاریددرصورتی که این مطلب برای شما مفید است با کلیک روی لینک زیر آن را حمایت و توصیه کنید