مفاهیم در بیوتکنولوژی: کلون کردن 

تلگرام آرایشی بهداشتی تبلیغ کتاب شوینده ها

مفاهیم در بیوتکنولوژی: کلون کردن

نویسنده:

ehsan hosnani
گردآوری، ترجمه و نگارش: احسان حُسنانی
کارشناس ارشد مهندسی شیمی گرایش بیوتکنولوژی ، دانش آموخته دانشگاه تربیت مدرس تهران


چکیده: کلون کردن به معنای کپی کردن یک ژن است. این عمل سنگ بنای مهندسی ژنتیک است.
کلون کردن به معنای کپی کردن یک ژن است. این عمل سنگ بنای مهندسی ژنتیک است. وقتی آنزیم هایی که قادرند DNA را در مکان های خاصی برش بزنند کشف شد، یک قدم اساسی در پیشرفت بیوتکنولوژی برداشته شد.
cloning
کلون کردن
در کنار این آنزیم ها، آنزیم هایی وجود دارند که به آن ها جفت کننده می گویند که می توانند قطعات بریده شده DNA را به هم متصل کنند. با استفاده از این آنزیم ها پائول برک و همکاران در سال ۱۹۷۲ اولین DNA نوترکیب را ساختند که ترکیبی بود از DNA ویروس و باکتری. در سال ۱۹۷۳ برای اولین بار DNA از ژن یک پستاندار به داخل محیط کشت حاوی باکتری ایکولای قرار داده شد.


مطلب قبلی: تخمیر

مطلب بعدی: ژنومیکس

معادل انگلیسی اصطلاحات تخصصی این مطلب

1- باکتری = Bacterium
corynebacterium xerosis = کورینه باکتری زروسیس 

propionibacterium acnes = باکتری های پروپیونی آکنه
2- جفت کننده = Coupler
dye couplers = جفت کننده رنگ


تلفظ dye couplers ↓

مطلب فوق را در شبکه های اجتماعی زیر با دوستانتان به اشتراک بگذاریداگر مطالعه این مطلب برایتان مفید بود، روی دکمه زیر کلیک کنید !