آتش چیست؟ 

آتش چیست؟

نویسنده:

ehsan hosnani
گردآوری، ترجمه و نگارش: احسان حُسنانی
کارشناس ارشد مهندسی شیمی ، دانش آموخته دانشگاه صنعتی اصفهان


چکیده: آتش از دید یک مهندس شیمی یک رشته واکنش شیمیایی است که با تولید حرارت و شعله همراه است.

تعریف آتش:

آتش یک سلسله فعل و انفعال شیمیایی که با شعله و حرارت توأم است.
نقطه اشتعال: حداقل حرارتی که ماده قابل اشتعال در آن تبخیر شود بطوریکه به محض نزدیک کردن شعله فقط برای یک لحظه آتش بگیرد و خاموش شود.

نقطه احتراق:

حداقل درجه حرارتی که در آن گرمای حاصل از گاز مشتعل بتواند بخار لازم برای ادامه اشتعال را تولید نماید.
آتش سوزی خود به خود: حداقل حرارتی که در آن ماده اشتعال خود به خود (بدون شعله) ممکن است آتش بگیرد.
حرارت: انرژی طبیعی که بتوان آن را از راه فیزیکی و یا شیمیایی تولید کرد.
شعله: ناحیه ای که در آن فعل و انفعالات شیمیایی بین گازها انجام شود و معمولاً توأم با نور و حرارت است.

اطفاء حریق:

روش های اطفاء حریق:
1- سرد کردن (محدود کردن حرارت)
2- خفه کردن (محدود کردن هوا)
3- گرسنه کردن (قطع سوخت)

عناصر خاموش کننده:

1- سردکننده: مثل آب (که برای خاموش کردن کلاس A آتش ها مناسب است)
2- خفه کننده: مثل خاک و کف (Foam) که از بالای مخزن وارد می شود.
3- رقیق کننده: عناصری مثل CO2 ، N2 ، VFC
4- ضدترکیب: پودر خشک شیمیایی

منابع آتش سوزی:

رعد و برق، نور خورشید، الکتریسیته، الکتریسیته ساکن، متراکم، اصطکاک و ...
طبقه بندی آتش ها:
کلاس A – جامدات قابل اشتعال (کاغذ، الیاف، زغال و ...)
کلاس B – مایعات قابل اشتعال (به همراه گازهای قابل اشتعال)
کلاس C – ادوات برقی (الکتریسیته)
کلاس D – فلزات قابل اشتعال (مثل آلومینیوم پودر شده و ...)
*روش فوق روش آمریکایی طبقه بندی آتش ها است، در روش اروپایی گازهای قابل اشتعال کلاس جداگانه ای دارد.

مثلث آتش:

برای اطفاء حریق (نشاندن آتش) باید یکی از اضلاع این مثلث (حرارت، هوا، سوخت) را قطع کرد.
خاموش کننده های آتش سه دسته اند:
1- دستی
2- چرخی
3- ثابت

آب به عنوان یک عنصر آتش نشان:

مزایا:
ارزان، فراوان، همه جا در دسترس، قدرت خنک کنندگی بالا، قابلیت حرکت بالا

معایب:
- هادی برق است (لذا باید جریان برق قطع شود)
- چگالی بالایی (یک ... در متر مکعب) دارد. لذا مقادیر بالای آن موجب تخریب ساختمان و ریزش سقف خواهد شد.
- باعث زنگ زدگی فلزات و واکنش های دیگر خواهد شد.


مطلب قبلی: ایزو چیست

مطلب بعدی: جذب سطحی

معادل انگلیسی اصطلاحات تخصصی این مطلب

1- تبخیر = Evaporation تبخیر

evaporation of sweat = تبخیر عرق
2- آلومینیوم = Aluminium آلومینیوم
3- قابل اشتعال = Inflammable قابل اشتعال

مطلب فوق را در شبکه های اجتماعی زیر با دوستانتان به اشتراک بگذاریددرصورتی که این مطلب برای شما مفید است با کلیک روی لینک زیر آن را حمایت و توصیه کنید