گلیسریل لینولئات 

گلیسریل لینولئاتچکیده: امولینت مشتق از گلیسرین و لینولئیک اسید
glyceryl linoleate
 

• گلیسریل لینولئات

مطلب قبلی: هسپریدین متیل چالکون

مطلب بعدی: گلوکونات مس

کسب و کار خود را در دایرکتوری آرایشی بهداشتی معرفی کنید
ثبت نام در دایرکتوری آرایشی بهداشتی


مطلب فوق را در شبکه های اجتماعی زیر با دوستانتان به اشتراک بگذاریددرصورتی که این مطلب برای شما مفید است با کلیک روی لینک زیر آن را حمایت و توصیه کنید