ایمنی چیست؟ تعاریف بنیادی 

تلگرام آرایشی بهداشتی تبلیغ کتاب شوینده ها

ایمنی چیست؟ تعاریف بنیادی

نویسنده:

ehsan hosnani
گردآوری، ترجمه و نگارش: احسان حُسنانی
کارشناس ارشد مهندسی شیمی ، دانش آموخته دانشگاه صنعتی اصفهان


چکیده: برای جلوگیری از حوادث نامطلوب و پیشگیری از صانحه، رعایت ایمنی همیشه اولین شرط است. شعار «اول ایمنی، بعداً کار» را در تابلوی ورودی بسیاری از پالایشگاه ها دیده ام.
ایمنی
ایمنی

ایمنی را می توان به شکل های زیر تعریف کرد:

- فقدان هرگونه حادثه نامطلوب و پیشگیری از حوادث بالقوه که سلامتی فرد و محیط یا هر دو را مختل می کند.
- رهایی از ریسک آسیب و صدمه و روبرو نشدن با ریسک های غیرقابل قبول
- تدابیری که باعث حفظ نیروی انسانی و سرمایه در صنعت بشود.

مجموعه تعاریف سازمان بین المللی کار (ILO)

Hazard : خاصیت ذاتی خطر است که نمی توان آن را به صفر رسانید.
Risk : احتمال وقوع خطر است و می توان آن را به صفر رسانید.
Accident (حادثه): واقعه ای ناخوشایند و خارج از نظم است که باعث آسیب (مالی و جانی یا هردو) شود.
Incident (رویداد): شرایطی که ممکن است به accident تبدیل شود.
Near miss (شبه رویداد): رویدادهایی که به خیر می گذرد.

انواع مجوز (Permit)

1- Smoking permit: استعمال دخانیات باید داخل اتاقهای خاصی باشد.
2- Driving permit: رانندگی در مجتمع کارت مجوز می خواهد (مجوز مخصوص مجتمع)
3- Work permit :
الف- Hot work : کاری که مستلزم حرارت، اصطکاک و ... باشد.
ب – Cold work : کاری که مستلزم حرارت، اصطکاک و ... نباشد.
ج – Entering : ورود انسان به هر مکان بسته ای مجوز می خواهد.
د – Cor Entering: ورود ماشین به هر مکان بسته ای مجوز می خواهد.
هـ - حفاری (Scavotion)

فرهنگ ایمنی:

Ergonomy: تطابق دادن شغل با توانایی انسان (نه آنکه انسان با شغل)
برای رسیدن به فرهنگ ایمنی که برای هر حرفه ضروری است مراحل زیر را باید طی کرد:
آموزش ← آگاهی ← مهارت ← باور ← فرهنگ ایمنی


مطلب قبلی: تاریخچه آرایش

مطلب بعدی: شیمی رنگ مو

معادل انگلیسی اصطلاحات تخصصی این مطلب

1- حاد = Acute

مطلب فوق را در شبکه های اجتماعی زیر با دوستانتان به اشتراک بگذاریداگر مطالعه این مطلب برایتان مفید بود، روی دکمه زیر کلیک کنید !