سیلاندیول سالیسیلات 

سیلاندیول سالیسیلاتچکیده: از مشتقات سیلانول می باشد، برای جبران سیلسیوم از دست رفته پوست استفاده می شود.
silanediol salicylate
سیلاندیول سالیسیلات


• سیلاندیول سالیسیلات

مطلب قبلی: ان - هیدروکسی سوکسینیمید

مطلب بعدی: سیکلوپنتا سیلوکسان

مطلب فوق را در شبکه های اجتماعی زیر با دوستانتان به اشتراک بگذاریددرصورتی که این مطلب برای شما مفید است با کلیک روی لینک زیر آن را حمایت و توصیه کنید