سورفکتانت ها: استر کربوکسیلات ها 

سورفکتانت ها: استر کربوکسیلات ها

نویسنده:

سید مسیح میرمقتدایی
کارشناس ارشد تحقیق و توسعه شرکت گلتاش


چکیده: از واکنش یک الکل چرب با زنجیر بلند با یک اسید چندتایی، استر کربوکسیلات ها به وجود می آیند.

3-1-3: استر کربوکسیلات ها:

نامگذاری

انواع کلی:
استرکربوکسیلات ها
استرهای زنجیره بلند حاصل از هیدروکسی اسیدها

تعریف
ترکیبات مورد بحث از طریق واکنش یک الکل چرب زنجیره بلند (یا اتوکسیله شده) با یک اسید چندتایی (دارای چند عامل کربوکسیلیک اسید)، یا به عبارتی به وسیله واکنش استری شدن بدست می آیند. اسید چندعاملی مذور معمولاً دارای گروه های هیدروکسی می باشد (شکل 3-2). این محصولات همانند اتوکسی کربوکسیلات ها حاوی مقادیر زیادی یون کلر نیستند لی عیبی که نسبت به این دسته از ترکیبات دارندف وجود گروه استری در ساختار آن ها است که باعث می شود نسبت به عمل هیدرولیز در محیط هایی که اتوکسی کربوکسیلات ها مقاوم هستند، بسیار حساس باشند. محصولات عمومی این دسته از ترکیبات به وسیله اسید سیتریک یا تارتاریک اسید به عنوان اسید کربوکسیلیک چند عاملی، و لوریل الکل 7-5 اتوکسیله تهیه و تولید می گردند.
خواص عمومی
1- حلالیت: این محصولات با رنج کربنی C12-C16 حلالیت بسیار خوبی در آب دارند.
2- پایداری شیمیایی: حداکثر تا حدود 80 درجه سانتیگراد در محلول های آبکی.
3- خواص سطحی: کمترین کشش سطحی با سدیم دی کوکو + EO7 سیترات با مقدار 31.5 dyn/cm2 بدست آمده است که مشابه اترسولفات ها می باشد.
4- خواص کاربردی: مرطوب کننده متوسط (محلول 2gr/l در تست 50-110 ms Dravs است (برای NaLABS برابر 10S است) )؛ دارای کف خوب، به طوری که در تست Ross Miles برای سدیم 7EO + C12 تارتارات با غلظت 1gr/l برابر 145ml است؛ شویندگی خوب؛ محلول های مرود نظر را می توان به وسیله اصلاح کننده های ویسکوزیته، ویسکوز کرد، مانند 6000PEG دی استئارات.
کاربردها:
1- آرایشی بهداشتی:
•  سدیم لوریل الکل + 7EO تارتارات
•  سدیم دی ( لوریل الکل + 7EO ) سیترات
را می توان به عنوان شوینده در یک شامپو بکار برد ولی در صورت اختلاط با الکل اتر سولفات ها فرمولاسیون اقتصادی تری بدست خواهد آمد. چین مخلوط هایی هنگامی که تنها مقدار کمی سیترات به آن ها اضافه گردد، حساسیت زایی بسیار کمتری را با الکل اتر سولفات نشان می دهند.
carboxylate esters

2- پاک کننده های مایع
3- پاک کننده های سطوح
مشخصات:
اکتیو: %25 محلول آبکی
میزان قلیائیت: 3-10 mgKOH/g
میزان صابونی شدن: 15-18 mgKOH/g


مطلب قبلی: اتوکسی کربوکسیلات ها

مطلب بعدی: ایزوتیونات ها

منبع

کتاب « شوینده ها و مواد فعال سطحی » ترجمه سید مسیح میرمقتدایی
کتاب شوینده ها
سفارش
 

• استر کربوکسیلات ها

مطلب قبلی: اتوکسی کربوکسیلات ها

مطلب بعدی: ایزوتیونات ها


scent marketing

معادل انگلیسی اصطلاحات تخصصی این مطلب

1- حلالیت = Solubility
limited solubility = حلالیت محدود
2- ویسکوزیته = Viscosity ویسکوزیته، گرانروی، قوام، مقاومت در برابر جاری شدن

high viscosity at rest = ویسکوزیته بالا در حالت سکون 
3- اتوکسیله = Ethoxylated اتوکسیله، ترکیبی به آن مولکول اتیلن اکساید اضافه شده. 
4- ویسکوز = Viscose ویسکوز، با قوام
5- هیدرولیز = Hydrolysis
6- اختلاط = Stirring
agitation, stirring = هم زدن شدید همراه با ایجاد تلاطم
همزدن، اختلاط

strong stirring = هم زدن شدید 

longer stirring = هم زدن به مدت طولانی تر 
7- شویندگی = Detergency پاک کنندگی، دترجنسی

Detergency mechanism = مکانیسم شویندگی
8- قلیا = Alkali قلیا، باز متضاد اسید

alkalinity = قلیاییت
قلیاها، مواد قلیایی، بازها، مواد با خاصیت بازی

alkalizing agent = عامل قلیایی کننده، ماده ای که به محصول خاصیت قلیایی می دهد، مثل آمونیاک در رنگ مو

alkalizing ingredient = ماده قلیایی کننده


تلفظ alkalizing ingredient ↓
9- اسید سیتریک = Citric Acid سیتریک اسید
10- حساسیت زایی = Allergenic خاصیت آلرژی زایی، حساسیت زایی

hypoallergenic, relatively unlikely to cause an allergic reaction = هیپوالرژنیک، نسبتاً غیرمحتمل برای ایجاد واکنش آلرژی 


تلفظ hypoallergenic ↓
11- تارتاریک اسید = Tartaric Acid تارتاریک اسید، اسید میوه ای مشتق از انگور
12- الکل چرب = Fatty Alcohols الکل های چرب 


تلفظ fatty alcohols ↓
13- کشش سطحی = Surface Tension
surface tension of water = کشش سطحی آب 


تلفظ surface tension of water ↓
14- شیمی = Chemistry شیمی 

organic chemistry = شیمی آلی 


تلفظ chemistry ↓


تلفظ organic chemistry ↓
15- لوریل = Lauryl
sodium lauryl sulfate = سدیم لوریل سولفات 


تلفظ lauryl ↓


تلفظ sodium lauryl sulfate ↓

مطلب فوق را در شبکه های اجتماعی زیر با دوستانتان به اشتراک بگذاریددرصورتی که این مطلب برای شما مفید است با کلیک روی لینک زیر آن را حمایت و توصیه کنید