الکتروفورز = Electrophoreses 

الکتروفورز = Electrophoreses

نویسنده:

ehsan hosnani
گردآوری، ترجمه و نگارش: احسان حُسنانی


چکیده: معادل انگلیسی کلمه یا واژه الکتروفورز، Electrophoreses می باشد.

الکتروفورز چیست؟


الکتروفورز = Electrophoreses
Electrophoreses = الکتروفورز، حرکت ذرات کلوئیدی در مایع تحت تأثیر میدان الکتریکی

واژه «الکتروفورز» در مقالات سایت احسان حسنانی

مطلب فوق را در شبکه های اجتماعی زیر با دوستانتان به اشتراک بگذاریداگر مطالعه این مطلب برایتان مفید بود، روی دکمه زیر کلیک کنید !