الکتروفورز = Electrophoreses 

تلگرام آرایشی بهداشتی تبلیغ کتاب شوینده ها

الکتروفورز = Electrophoreses

نویسنده:

ehsan hosnani
گردآوری، ترجمه و نگارش: احسان حُسنانی


چکیده: معادل انگلیسی کلمه یا واژه الکتروفورز، Electrophoreses می باشد.

الکتروفورز چیست؟


الکتروفورز = Electrophoreses
Electrophoreses = الکتروفورز، حرکت ذرات کلوئیدی در مایع تحت تأثیر میدان الکتریکی

واژه «الکتروفورز» در مقالات سایت احسان حسنانیمطلب قبلی: سوزن الکتریکی

مطلب بعدی: ظهر نویسی

مطلب فوق را در شبکه های اجتماعی زیر با دوستانتان به اشتراک بگذاریداگر مطالعه این مطلب برایتان مفید بود، روی دکمه زیر کلیک کنید !