ظهر نویسی = Endorsement 

ظهر نویسی = Endorsement

نویسنده:

ehsan hosnani
گردآوری، ترجمه و نگارش: احسان حُسنانی


چکیده: معادل انگلیسی کلمه یا واژه ظهر نویسی، Endorsement می باشد.

ظهر نویسی چیست؟


ظهر نویسی = Endorsement
Endorsement = ظهر نویسی، مثلاً وقتی مدرکی مثل نامه نمایندگی توسط اتاق بازرگانی کشور مبدأ ظهرنویسی می شود.

واژه «ظهر نویسی» در مقالات سایت احسان حسنانی

مطلب فوق را در شبکه های اجتماعی زیر با دوستانتان به اشتراک بگذاریداگر مطالعه این مطلب برایتان مفید بود، روی دکمه زیر کلیک کنید !