پیچ امین الدوله = Honeysuckle 

پیچ امین الدوله = Honeysuckle

نویسنده:

ehsan hosnani
گردآوری، ترجمه و نگارش: احسان حُسنانی
چکیده: معادل انگلیسی کلمه یا واژه پیچ امین الدوله، Honeysuckle می باشد.

پیچ امین الدوله چیست؟


پیچ امین الدوله = Honeysuckle


واژه «پیچ امین الدوله» در مقالات سایت احسان حسنانی

واژه «پیچ امین الدوله» در منابع و ترجمه های احسان حسنانی


LONICERA CAPRIFOLIUM, LONICERA JAPONICA — Honey- suckle, Japanese Honeysuckle. An excellent cleanser and purifier used in facial creams, shampoos and soaps. The oil adds a pleasant, sweet fragrance to cosmetics. (INCI dictionary)
Ho Wood Oil – Cinnamomum camphora Honeysuckle – Lonicera caprifolium, Lonicera japonica Hops – Humulus lupulus (INCI dictionary)مطلب قبلی: عسل

مطلب بعدی: هورمسیس

مطلب فوق را در شبکه های اجتماعی زیر با دوستانتان به اشتراک بگذاریددرصورتی که این مطلب برای شما مفید است با کلیک روی لینک زیر آن را حمایت و توصیه کنید