لمفاتیک = Lymphatic 

لمفاتیک = Lymphatic

نویسنده:

ehsan hosnani
گردآوری، ترجمه و نگارش: احسان حُسنانی


چکیده: معادل انگلیسی کلمه یا واژه لمفاتیک، Lymphatic می باشد.

لمفاتیک چیست؟


لمفاتیک = Lymphatic
Lymphatic = لنفاوی
lymphatic drainage = تخلیۀ لنفی

واژه «لمفاتیک» در مقالات سایت احسان حسنانی

مطلب فوق را در شبکه های اجتماعی زیر با دوستانتان به اشتراک بگذاریداگر مطالعه این مطلب برایتان مفید بود، روی دکمه زیر کلیک کنید !