شرابی بنفش = Mahogany 

تلگرام آرایشی بهداشتی تبلیغ کتاب شوینده ها

شرابی بنفش = Mahogany

نویسنده:

ehsan hosnani
گردآوری، ترجمه و نگارش: احسان حُسنانی


چکیده: معادل انگلیسی کلمه یا واژه شرابی بنفش، Mahogany می باشد.

شرابی بنفش چیست؟


شرابی بنفش = Mahogany
mahogany = ماهونی، ماهاگونی، ماهوگانی
Mahogany
mahogany-kemon
Mahogany
mahogany-model
Mahogany
mahogany-model
Mahogany
mahogany-model
Mahogany
mahogany

واژه «شرابی بنفش» در مقالات سایت احسان حسنانی

رنگ ماهاگونی چیست؟

| در مقاله رنگ ماهاگونی چیست؟ از واژه شرابی بنفش استفاده شده است.
مشاهده مطلب

رنگ ماهاگونی چیست؟

| در مقاله رنگ ماهاگونی چیست؟ از واژه ماهاگونی استفاده شده است.
 mahogany = رنگ ماهونی = ماهاگونی = ماهگونی = ماهگونه ای = شرابی بنفش
مشاهده مطلب


مطلب قبلی: گل ماگنولیا

مطلب بعدی: سرخس نر

مطلب فوق را در شبکه های اجتماعی زیر با دوستانتان به اشتراک بگذاریداگر مطالعه این مطلب برایتان مفید بود، روی دکمه زیر کلیک کنید !