متاستاز = Metastasis 

متاستاز = Metastasis

نویسنده:

ehsan hosnani
گردآوری، ترجمه و نگارش: احسان حُسنانی


چکیده: معادل انگلیسی کلمه یا واژه متاستاز، Metastasis می باشد.

متاستاز چیست؟


متاستاز = Metastasis
Metastasis = متاستاز، سلولهای بدخیم که از تومور اولیه جداشده و به بافت های دیگر بدن سرایت کرده است.

واژه «متاستاز» در مقالات سایت احسان حسنانی

مطلب فوق را در شبکه های اجتماعی زیر با دوستانتان به اشتراک بگذاریداگر مطالعه این مطلب برایتان مفید بود، روی دکمه زیر کلیک کنید !