آزمایشگاه میکروبیولوژی = Microbiology Labratories 

تلگرام آرایشی بهداشتی تبلیغ کتاب شوینده ها

آزمایشگاه میکروبیولوژی = Microbiology Labratories

نویسنده:

ehsan hosnani
گردآوری، ترجمه و نگارش: احسان حُسنانی


چکیده: معادل انگلیسی کلمه یا واژه آزمایشگاه میکروبیولوژی، Microbiology Labratories می باشد.

آزمایشگاه میکروبیولوژی چیست؟


آزمایشگاه میکروبیولوژی = Microbiology Labratories
microbiology labratories = آزمایشگاه هایی که در آن تست های میکروبی انجام می شود


تلفظ microbiology labratories ↓

واژه «آزمایشگاه میکروبیولوژی» در مقالات سایت احسان حسنانی

کاربرد میکروبیولوژی در صنایع آرایشی بهداشتی

با توجه به اینکه بخش عمده محصولات آرایشی بهداشتی را آب تشکیل می دهد و آب در اغلب موارد منبع ایجاد آلودگی در محصولات بهداشت شخصی است، علم میکروبیولوژی کاربرد بسیار تنگاتنگی در صنایع آرایشی بهداشتی دارد. در درجه اول مواد اولیه، محیط کارخانه، تجهیزات و مواد بسته بندی و همچنین کارکنان باید تحت مراقب باشند تا آلودگی ایجاد نشود. تجهیزات ساخت و تولید همواره باید ضدعفونی شوند. پاکسازی تجهیزات، تمیز کردن محوطه و کف ها از مهمترین راهکارهای کنترل میکروبی می باشند. میکروارگانیسم های با اهمیت در صنایع آرایشی بهداشتی در این مقاله معرفی شده است. | در مقاله کاربرد میکروبیولوژی در صنایع آرایشی بهداشتی از واژه میکروبیولوژی استفاده شده است.
مشاهده مطلب


مطلب قبلی: عوامل میکروبی

مطلب بعدی: لام میکروسکوپ

مطلب فوق را در شبکه های اجتماعی زیر با دوستانتان به اشتراک بگذاریداگر مطالعه این مطلب برایتان مفید بود، روی دکمه زیر کلیک کنید !