رنگ موی دائمی = Permanent Dye 

رنگ موی دائمی = Permanent Dye

نویسنده:

ehsan hosnani
گردآوری، ترجمه و نگارش: احسان حُسنانی


چکیده: معادل انگلیسی کلمه یا واژه رنگ موی دائمی، Permanent Dye می باشد.

رنگ موی دائمی چیست؟


رنگ موی دائمی = Permanent Dye
permanent dyes = رنگ موهای دائمی


تلفظ permanent dye ↓


تلفظ semi-permanent dye ↓

واژه «رنگ موی دائمی» در مقالات سایت احسان حسنانی

مطلب فوق را در شبکه های اجتماعی زیر با دوستانتان به اشتراک بگذاریداگر مطالعه این مطلب برایتان مفید بود، روی دکمه زیر کلیک کنید !