جوش چرکی = Pimple 

جوش چرکی = Pimple

نویسنده:

ehsan hosnani
گردآوری، ترجمه و نگارش: احسان حُسنانی


چکیده: معادل انگلیسی کلمه یا واژه جوش چرکی، Pimple می باشد.

جوش چرکی چیست؟


جوش چرکی = Pimple
pimple = جوش، نوعی آکنه


تلفظ pimple ↓

واژه «جوش چرکی» در مقالات سایت احسان حسنانی

مطلب فوق را در شبکه های اجتماعی زیر با دوستانتان به اشتراک بگذاریداگر مطالعه این مطلب برایتان مفید بود، روی دکمه زیر کلیک کنید !