پلیمر کواترنیزه = Quaternized Polymer 

تلگرام آرایشی بهداشتی تبلیغ کتاب شوینده ها

پلیمر کواترنیزه = Quaternized Polymer

نویسنده:

ehsan hosnani
گردآوری، ترجمه و نگارش: احسان حُسنانی


چکیده: معادل انگلیسی کلمه یا واژه پلیمر کواترنیزه، Quaternized Polymer می باشد.

پلیمر کواترنیزه چیست؟


پلیمر کواترنیزه = Quaternized Polymer
quaternized polymer = پلیمر کواترنیزه


تلفظ quaternized polymer ↓

واژه «پلیمر کواترنیزه» در مقالات سایت احسان حسنانی

سورفکتانت ها: سارکوزینات ها

| در مقاله سورفکتانت ها: سارکوزینات ها از واژه چهارتایی استفاده شده است.
3- سازگاری با شوینده های دیگر: سازگاری خوب با آنیونی ها؛ غیر یونی ها و کاتیونی ها داشته البته به طوری که از نظر خواص ضد باکتری اثر منفی ندارند؛ سازگار با افت کشهای فنلی و چهارتایی (آمونیومی).
مشاهده مطلب


مطلب قبلی: پوستول

مطلب بعدی: ضایعه پوستی

مطلب فوق را در شبکه های اجتماعی زیر با دوستانتان به اشتراک بگذاریداگر مطالعه این مطلب برایتان مفید بود، روی دکمه زیر کلیک کنید !