مرزنگوش = Sweet Marjoram 

تلگرام آرایشی بهداشتی تبلیغ کتاب شوینده ها

مرزنگوش = Sweet Marjoram

نویسنده:

ehsan hosnani
گردآوری، ترجمه و نگارش: احسان حُسنانی


چکیده: معادل انگلیسی کلمه یا واژه مرزنگوش، Sweet Marjoram می باشد.

مرزنگوش چیست؟


مرزنگوش = Sweet Marjoram
Sweet Marjoram, Origanum vulgare = مرزنگوش، مرزنجوش

مرزنگوش وحشی = Origanum
Sweet Marjoram, Origanum vulgare = مرزنگوش، مرزنجوش
Origanum, Origanum vulgare = مرزنگوش وحشی

واژه «مرزنگوش» در مقالات سایت احسان حسنانی

گیاه مرزنگوش Sweet Marjoram

گیاه مرزنگوش یا به انگلیسی Sweet Marjoram با نام علمی Origanum vulgare یکی از گیاهان دارویی است که در صنایع آرایشی بهداشتی و عطرسازی مورد استفاده قرار می گیرد. | در مقاله گیاه مرزنگوش Sweet Marjoram از واژه مرزنگوش استفاده شده است.
مشاهده مطلب

گیاه مرزنگوش وحشی Origanum, Oregano

گیاه مرزنگوش وحشی یا به انگلیسی Origanum, Oregano با نام علمی Origanum vulgare یکی از گیاهان دارویی است که در صنایع آرایشی بهداشتی و عطرسازی مورد استفاده قرار می گیرد. | در مقاله گیاه مرزنگوش وحشی Origanum, Oregano از واژه مرزنگوش استفاده شده است.
مشاهده مطلب


مطلب قبلی: پدیده های سطحی

مطلب بعدی: بنفشه معطر

مطلب فوق را در شبکه های اجتماعی زیر با دوستانتان به اشتراک بگذاریداگر مطالعه این مطلب برایتان مفید بود، روی دکمه زیر کلیک کنید !