ایزو چیست  

ایزو چیست

نویسنده:

ehsan hosnani
گردآوری، ترجمه و نگارش: احسان حُسنانی
کارشناس ارشد مهندسی شیمی ، دانش آموخته دانشگاه صنعتی اصفهان
چکیده: ایزو مخفف عبارت «سازمان جهانی استاندارد» است. در صنعت نفت، ایزو می تواند استاندارد فرایند باشد نه فقط محصول. حفظ کیفیت وظیفه همه پرسنل است نه فردی خاص.
ISO = International Standard Organization

الف – ISO 9000 (استاندارد تضمین کیفیت)

جان کلام: «ایجاد و حفظ کیفیت، مسئولیت بخش خاصی نیست، بلکه مسئولیت مشترک تمام بخش های شرکت، بویژه مدیریت آن شرکت است.
*همانطور که در نمودار روبرو ملاحظه می شود، شرکتهایی می توانند ISO 9001 بگیرند که طرحی داشته باشند ولی شرکتی مانند پتروشیمی اصفهان که قبلاً تمام تجهیزات آن طراحی شده 9001 نمی تواند بگیرد ولی ISO 9002 می گیرد.
- شرکت صنایع پتروشیمی اصفهان اولین شرکت وزارت نفت بود که موفق به دریافت ISO 9002 گردید.

نکاتی در مورد ISO:

ISO یک سازمان غیردولتی است که از سال 1947 کار خود را آغاز کرد. 130 عضو دارد که اعضای آن نمایندگان حکومتها هستند و از طرف سازمان استاندارد آن کشور هزینه مالی آن از کشورهای حمایت کننده و حق عضویت کشورهای عضو تأمین می شود. 125 بخشی از سازمان تجارت جهانی (WTO) نیست.

دلایل پذیرش و استقبال:

به جای استاندارد محصول، استاندارد فرایند است. به صنعت خاطی مربوط نیست (ژنریک است) و زبان مشترک همه کشورها است. مورد تأیید کشورهای عضو EEC (جامعه اقتصادی اروپا) و WTO (سازمان تجارت جهانی) است. مبنای مناسبی برای مدیریت کیفیت جامع (TQM) یا Total Quality Management است.

ب- ISO 14000 ( استاندارد مدیریت زیست محیطی)

محیط زیست: محیط اطراف سازمان شامل هوا، آب، انسان، حیوان، گیاه و .... و ارتباط آنها. جنبه های زیست محیطی: عناصر مؤثر در محیط زیست ناشی از فعالیتها، محصولات یا خدمات سازمان

علل مطرح شدن استانداردهای زیست محیطی:

1- بحران های زیست محیطی: حفره ازن، اثر گلخانه ای، بارانهای اسیدی
2- حرکت به سوی توسعه پایدار
3- حذف موانع غیرتعرفه ای در راه تجارت
4- جلوگیری از اتلاف منابع

شعار سیستم مدیریت زیست محیطی: تکنولوژی پاک، تولید بهتر و آلودگی کمتر.
لوزی خطر: این طرح که توسط سازمان جهانی استاندارد N.F.P.A ابداع شده که برای هر یک از محصولات شیمیایی میزان خطرناک بودن را در یکی از گوشه های این لوزی بیان می کند. هر کدام از موارد که در هر یک از گوشه های لوزی است ضرایبی از 5 تا 4 دارد که هرچه مقدار عددی این ضریب بزرگتر باشد، ماده خطرناک تر است.

ج- OHSAS 18001 استانداردهای امنیتی و بهداشت شغلی

بر خلاف دو استاندارد دیگر که ثابت بودن استانداردها کافیست، در این استاندارد موظف هستیم که مدام استانداردها و روش ها اصلاح شود و اگر تا حداکثر جلو رفتیم باید به سراغ پروژه های دیگر برویم. مثلاً اگر میزان آلوده کننده ای را 100 ppm تعریف کردیم باید سال به سال آن را کاهش دهیم اگر مثلاً به 10 ppm رسیدیم و امکان کاهش آن دیگر وجود نداشت باید سراغ پروژه دیگری مانند یک آلوده کننده دیگر برویم. ویرایش کتابچه این استاندارد باید سال به سال جدید شود.

«کتابچه طرح ریزی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی» شامل سه بخش است:

1- ارزیابی مخاطرات و عوارض فعالیتها، محصولات و خدمات.
2- طبقه بندی مخاطرات و عوارض فعالیتها، محصولات و خدمات
3- اقدامات مربوط به مخاطرات و عوارض سیستم مدیریت ایمنی

فعالیت

عامل خطر/زیان

عوارض

کار با DCS

1- تشعشعات مضر
2- خیره شدن به صفحه مانیتور

1- خستگی چشم
2- سردرد

کار در ارتفاع

سقوط افراد

صدمات و جراحات جسمی، مرگ

نوبتکاری

اختلال در سیستم بیولوژیکی بدن

1- خستگی مفرط
2- استرس های روحی
3- افزایش احتمال خطا

کار در محیط پرسروصدا

 

تماس با سر و صدای زیاد

1- افت شنوایی
2- اختلالات ناشی از سر و صدا

کار با کامپیوتر PC

تشعشعات مضر، عدم تطابق شرایط کارمند با کار

1- خستگی چشم
2- صدمه به مفاصل انگشتان مچ دست

نشستن طولانی بر روی صندلی

عدم تحرک لازم، کار یکنواخت، نشستن به روش غیراصولی

1- عوارض اسکلتی-عضلانی
2- خستگی زودرس

کار در هوای آلوده

استنشاق هوای آلوده به مواد هیدروکربنی، گازها، بخارات

1- عوارض تنفسی
2- عوارض سیستمیک

کار در محیط فاقد نور طبیعی

کمبود و نامناسب بودن روشنایی

خطای دید، خستگی روحی

اطفاء حریق با هالون

استنشاق هالون

عوارض تنفسی، مرگ و ...• ایزو چیست

40cheragh2

کانال تلگرام اصلی

@hosnani1

معادل انگلیسی اصطلاحات تخصصی این مطلب

1- ISO 9001 = Iso 9001

تلفظ ISO 9001 ↓
2- شوره = Dandruff
selenium shampoos, Shampoos containing selenium sulfide such as Head & Shoulders. Selenium sulfide is a key ingredient in dandruff shampoos; it treats seborrheic dermatitis, dandruff and tinea versicolor. = شامپوهای حاوی سلنیوم سولفید مثل برخی شامپوهای هد اندر شولد؛ سولفید سلنیوم یکی از ترکیبات کلیدی در شامپوهای ضدشوره است و سبوره درماتیت را نیز درمان می کند

Dandruff scale = لایه هایشوره های لایه ای یا پولک مانند

antidandruff haircare products = محصولات مراقبت از مو با خاصیت ضدشوره

onset of dandruff = پیدایش شوره، شروع شوره
Finasteride is being sold under the brand names Proscar and Propecia
anti dandruff shampoo = شامپو ضد شوره
a common Gram-negative, rod-shaped bacterium
antidandruff shampoo = شامپو ضدشوره

anti dandruff = ضد شوره

Antidandruff = ضدشوره
شوره


تلفظ antidandruff haircare products ↓


تلفظ dandruff ↓


تلفظ onset of dandruff ↓
3- اقدام = Measure
colorimetric measurement = اندازه گیری های رنگ سنجی
اقدام
4- ارزیابی = Assessment ارزیابی، بازرسی

self-assessment = خودارزیابی
5- ایمن = Safe
6- جار = Jar

تلفظ blender jar ↓
7- سرو = Cypress
Cypress, Vupressus sempervirens = سرو
8- سازمان استاندارد = Standard Organization
Approval of standard organization = مجوز سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
سازمان استاندارد ایران
9- تضمین کیفیت = Quality Assurance
10- ارزیاب = Assessor ارزیاب، بازرس
11- افرا = Maple
Red Maple, Acer rubrum = افرای قرمز، افرای مرداب، افرای شکر
12- خطرناک = Hazardous خطرناک 


تلفظ hazardous ↓
13- شیمی = Chemistry
organic chemistry = شیمی آلی 
شیمی 


تلفظ chemistry ↓


تلفظ organic chemistry ↓
14- ازن = Ozone
secondary pollutants, A secondary pollutant is not directly emitted as such, but forms when other pollutants (primary pollutants) react in the atmosphere.Examples of a secondary pollutant include ozone, which is formed when hydrocarbons (HC) and nitrogen oxides (NOx) combine in the presence of sunlight; NO2, which is formed as NO combines with oxygen in the air; and acid rain, which is formed when sulfur dioxide or nitrogen oxides react with water. = آلاینده های ثانویه هوا که بر خلاف آلاینده های اولیه به شکل مستقیم وارد هوا نمی شوند. بلکه در اثر واکنش آلاینده های اولیه با عوامل دیگر ایجاد می شوند. از ازن تروپوسفری می توان به عنوان نمونه ای از آلاینده ثانویه نام برد. زیرا از واکنش هیدروکربن ها و اکسیدهای نیتروژن در حضور نور آفتاب ایجاد می شود. باران های اسیدی نمونه دیگری از آلاینده های ثانویه هستند. زیرا در اثر ترکیب اکسید گوگرد و اکسید نیتروژن با آب باران ایجاد می شوند. 

tropospheric ozone, Ozone that is a constituent of the troposphere. The troposphere extends from the Earth's surface to between 12 and 20 kilometers above sea level = ازن تروپوسفری، ازنی که در لایه تروپوسفر جو زمین قرار دارد. تروپوسفر آن قسمت از جو زمین است که از سطح زمین تا فاصله 12 و 20 کیلومتری بالای سطح دریا ادامه دارد.

photochemical smog, haze in the atmosphere accompanied by high levels of ozone and nitrogen oxides = مه دود فوتوشیمیایی، دودآلود شدن هوا به علت وجود ازن و اکسیدهای نیتروژن 

Ozone, trioxygen, an inorganic molecule with the chemical formula O3 = ازن، تری اکسیژن 


تلفظ ozone ↓


تلفظ tropospheric ozone ↓

مطلب فوق را در شبکه های اجتماعی زیر با دوستانتان به اشتراک بگذارید