اکتیو آرایشی، روشن کننده، بتا وایت  

اکتیو آرایشی، روشن کننده، بتا وایت

نویسنده:

ehsan hosnani
گردآوری، ترجمه و نگارش: احسان حُسنانی
مدرس و پژوهشگر صنایع آرایشی بهداشتی
چکیده: بتاوایت ، پپتید بیومیمتیک برگرفته از TGF غلاف پوشی شده در لیپوزوم های فسفولیپیدی است. ویژگی ها: فعالیت آنزیم تیروزیناز را کاهش داده و به کاهش سنتز ملانین منجر می شود. بعد از 4 هفته پوست را روشن می کند. لکه های پوست را کاهش می دهد. ؛ مکانیسم: کاهش دهنده فاکتور MITF به منظور توقف ملانین سازی از هر دو مسیر
ملانین سازی در پوست یک فرایند آنزیمی است که در آن اسیدآمینه تایروسین توسط یک سلسله واکنش آنزیمی به رنگدانه های ملانین تبدیل می گردد.
فرایند ملانین سازی
به علت نقش کلیدی تیروزیناز در سنتز ملانین، اغلب سفیدکننده ها با مهار مستقیم آنزیم تیروزیناز نقش خود را ایفا می کنند. هایدروکوئینون، کورتیکواستروئیدها و ترکیبات حاوی جیوه از جمله مواد ناایمنی هستند که از دیرباز به این منظور استفاده می شده اند. در حالیکه یک ماده سفیدکننده ایده آل، ماده ای است که بدون ایجاد مسمومیت سلولی ملانین سازی را در پوست مهار کند. لوکاس مایر با بررسی دقیق فیزیولوژی پوست به راهکارهایی دست یافته است که به طور غیر مستقیم و از طریق مکانیسمهای دیگری تیروزیناز را مهار نموده و ملانین سازی را به شکل ایمنی متوقف نماید.
لوکاس مایر در گذشته پپتیدی به نام ملانوستاتین5 را معرفی نموده بود که بایومیمتیک هورمون تحریک کننده ملانوسیت (α-MSH) بوده و به علت برخورداری از خاصیت آنتاگونیستی، در نشستن بر روی رسپتورهایMCR با این هورمون رقابت نموده و به این ترتیب از فعال سازی تیروزیناز جلوگیری کرده و ملانین سازی را متوقف می کند.
لوکاس مایر به تازگی محصول پپتیدی دیگری به نام بتاوایت را معرفی نموده است که بایومیمتیک فاکتور رشد تبدیلی (TGF-) بوده و با برخورداری از خاصیت آگونیستی نسبت به آن، بر روی گیرنده های مخصوصش نشسته و با توقف «مسیر سلولی MITF» تیره شدن ژنتیکی و محیطی پوست را به شکلی موثر و ایمن کاهش داده و به این ترتیب پوست را روشن و سفید می نماید. ویژگی مهم بتاوایت کپسول لیپیدی خاصی است که با ایجاد سینرژی و افزایش قدرت نفوذ پپتید در پوست اثربخشی پپتید را دوچندان می نماید.
بتاوایت
مکانیسم عملکرد بتاوایت
چیزی که بتاوایت را از دیگر ترکیبات سفید کننده رایج متمایز می سازد مکانیسم عمل بتاوایت می باشد. بر خلاف سفیدکننده های رایج که با مهار آنزیم تیروزیناز توسط مواد شیمیایی بعضاً خطرناک ملانین سازی را متوقف می نمایند، بتاوایت با توقف «مسیر سلولی MITF» تیره شدن ژنتیکی و محیطی پوست را به شکلی موثر و ایمن کاهش داده و به این ترتیب موجب روشن و سفید شدن پوست می گردد.


• بتا وایت

40cheragh2

کانال تلگرام اصلی

@hosnani1

معادل انگلیسی اصطلاحات تخصصی این مطلب

1- کورتیکواستروئید = Corticosteroid کورتیکواستروئید، موثرترین درمان درماتیت، سرکوب کننده حالت های التهابی
2- استروئید = Steroids استروئید
3- هورمون = Hormone
hormone sensitive lipase, HSL = لیپاز حساس به هورمون

melanin stimulating hormone, α-MHS = هورمون تحریک ملانین

androgenic hormones = هورمون های مردانه 

male hormones = هورمونهای مردانه
هورمون 


تلفظ androgenic hormones ↓


تلفظ hormone ↓
4- ملانوسیت = Melanocyte ملانوسیت، سلول سازنده ملانین، سلول ملانین ساز

melanocytes, mature melanin-forming cell, especially in the skin = ملانوسیت، سلول های بالغ ملانین ساز 

human melanocyte culture = كشت مِلانوسیت انسان


تلفظ melanocytes(1) ↓


تلفظ melanocytes ↓
5- توقف = Discontinue توقف مصرف؛ توقف تولید 
6- تیروزیناز = Tyrosinase
anti-tyrosinase = ضد تیروزیناز، مهارکننده آنزیم تیروزیناز
تیروزیناز، تیروزیناز


تلفظ tyrosinase(1) ↓


تلفظ tyrosinase ↓
7- ایمن = Safe
8- تایروسین = Tyrosine تایروسین، تیروزین
9- مهار آنزیم = Enzyme Inhibition
10- تحریک کننده = Stimulant تحریک کننده
کلاژن و الاستین نقش اساسی در سفتی و قوام پوست دارند.
11- تیره شدن = Pigmentation
hyperpigmentation = هایپرپیگمنتاسیون، عارضه بی خطر پوستی که در آن بخش هایی از پوست تیره تر از بخش های دیگر است، تجمع غیریکنواخت رنگدانه های ملانین در پوست، تیرگی پوست، لک پوست

skin pigmentation = رنگی شدن پوست، تیره شدن پوست
تیره شدن 


تلفظ pigmentation ↓
12- لوکاس مایر = Lucas Meyer کمپانی لوکاس مایر
13- آنتاگونیست = Antagonist آنتاگونیست، رقیب ، ماده ای که عملکرد فیزیولوژیکی ماده دیگر را مختل می کند یا برای آن مزاحمت ایجاد می کند.
14- آگونیست = Agonist
antagonist = آنتاگونیست، رقیب ، ماده ای که عملکرد فیزیولوژیکی ماده دیگر را مختل می کند یا برای آن مزاحمت ایجاد می کند.
آگونیست، شریک، ماده ای که مشابه ماده دیگر عمل نموده و عملکرد آن را تشدید و تحریک می کند.
15- فاکتور رشد تبدیلی = Tgf

تلفظ TGF-β ↓
16- سیر = Garlic
garlic shampoo = شامپو سیر
سیر 


تلفظ garlic ↓
17- خطرناک = Hazardous خطرناک 


تلفظ hazardous ↓
18- شیمی = Chemistry
organic chemistry = شیمی آلی 
شیمی 


تلفظ chemistry ↓


تلفظ organic chemistry ↓

مطلب فوق را در شبکه های اجتماعی زیر با دوستانتان به اشتراک بگذارید