منابع زمین و خاک کره  

منابع زمین و خاک کره

نویسنده:

ehsan hosnani
گردآوری، ترجمه و نگارش: احسان حُسنانی
چکیده: خاک کره اصطلاحیست که به زمین و منابع آن اطلاق می شود. منابع زمین به دو دسته تجدیدپذیر و تجدید ناپذیر قابل تقسیم است.

خاک کره

خاک کره اصطلاحیست که به زمین و منابع آن اطلاق می شود.
منابع زمین به دو دسته تجدیدپذیر و تجدید ناپذیر قابل تقسیم است.
منابع تجدید ناپذیر، منابعی هستند که سرعت مصرفشان بیشتر از سرعت جایگزین شدنشان است.
باید به دنبال راهکارهایی برای افزایش طول عمر منابع تجدید ناپذیر باشیم.

زباله

زباله یا مواد دور ریختنی دو دسته هستند. زباله شهری و فاضلاب ها.

روش های از بین بردن زباله

1- دفن کردن: این روش برای زباله های زیست تخریب پذیر که در زمان نسبتاً کوتاه تجزیه می شوند، مناسب است.
2- سوزاندن: این روش برای از بین بردن گازهای سمی مناسب است.
3- بازیافت: برای از بین بردن زباله های پلاستیکی، بهترین روش بازیافت است.
در کشورهای پیشرفته چون مردم اهل مطالعه هستند، کاغذ عمده ترین زباله جامدشان است.
در کشورهای جهان سوم، چون مردم اهل خوردن هستند، عمده زباله جامد را مواد غذایی تشکیل می دهد.

انرژی

نفت فراوان ترین مایع زمین بعد از آب است. سوختن و ساختن از کاربردهای نفت است.
سوختن برای تولید انرژی و ساختن برای تولید مواد اولیه انجام می شود. نفت با فسیل شدن جانوران و گیاهان طی میلیون ها سال به وجود می آید. به همین علت نفت را یک سوخت فسیلی می نامند.

نفت دو خصلت ارزشمند دارد:

نفت سرشار از انرژی باشد و می تواند منبعی برای سوزاندن و کسب انرژی باشد.
نفت می تواند به مواد دیگر تبدیل شود و مواد ارزشمندی را از آن ساخت.
نفت خام را پس از جداسازی ناخالصی ها مثل نمک ها و اسیدها به صورت مخلوطی از هیدروکربن ها وارد پالایشگاه می کنند. در پالایشگاه هیدروکربن ها بر اساس نقطه جوششان در برج تبخیر با مکانیسم فراریت از یکدیگر جدا شده و محصولات مختلفی از آن تولید می شود.

برش های نفت

1- برش گازی مولکول های 1 تا 4 کربن
2- برش مایع مولکول های 5 تا 20 کربن: بنزین، نفت سفید، گازوئیل و روغن ها، برش مایع محسوب می شوند.
3- برش جامد: ترکیبات با بیش از 20 کربن مثل قیر.


• منابع زمین

40cheragh3

کانال تلگرام اصلی

@hosnani1

معادل انگلیسی اصطلاحات تخصصی این مطلب

1- شوره = Dandruff
selenium shampoos, Shampoos containing selenium sulfide such as Head & Shoulders. Selenium sulfide is a key ingredient in dandruff shampoos; it treats seborrheic dermatitis, dandruff and tinea versicolor. = شامپوهای حاوی سلنیوم سولفید مثل برخی شامپوهای هد اندر شولد؛ سولفید سلنیوم یکی از ترکیبات کلیدی در شامپوهای ضدشوره است و سبوره درماتیت را نیز درمان می کند

Dandruff scale = لایه هایشوره های لایه ای یا پولک مانند

antidandruff haircare products = محصولات مراقبت از مو با خاصیت ضدشوره

onset of dandruff = پیدایش شوره، شروع شوره
Finasteride is being sold under the brand names Proscar and Propecia
anti dandruff shampoo = شامپو ضد شوره
a common Gram-negative, rod-shaped bacterium
antidandruff shampoo = شامپو ضدشوره

anti dandruff = ضد شوره

Antidandruff = ضدشوره
شوره


تلفظ antidandruff haircare products ↓


تلفظ dandruff ↓


تلفظ onset of dandruff ↓
2- تبخیر = Evaporation
evaporation of sweat = تبخیر عرق
تبخیر
3- استیک = Stick
color stick = استیک های رنگ مو، رنگ موهای استیکی، رنگ مو های قلمی، رنگ موهای ماژیکی 

plaque = soft, sticky film that builds up on your teeth = پلاک دندان، لایه نرم و چسبناک که روی دندان انباشته می شود

lipsticks and lip glosses = رژ لب ها و برق لب ها 

Makeup Sticks = قلم های آرایشی

Hair Color Sticks = استیک رنگ مو
استیک، قلمی

Lipstick = رژ لب


تلفظ lipsticks and lip glosses ↓
4- مواد اولیه = Raw Materials
aminofunctional raw materials = مواد اولیه دارای گروه عاملی آمینی 
مواد اولیه 


تلفظ raw materials ↓
5- فاضلاب = Waste Water
waste water, wastewater = فاضلاب
6- فرار = Volatile
essential oils, an essential oil is a concentrated hydrophobic liquid containing volatile aroma compounds from plants, also known as volatile oils = اسانس های روغنی، ماده هیدروفوب غلیظ شده که حاوی ترکیبات آروماتیک فرار گیاهان می باشد. اسانس های روغنی را روغن های فرار نیز می نامند. 

volatile organic compounds or VOCs = ترکیبات آلی فرار 
فرار


تلفظ volatile organic compounds or VOCs ↓
7- ناخالصی = Impurity ناخالصی، آلودگی
8- فراریت = Volatility فراریت
9- زیست تخریب پذیر = Biodegradable زیست تخریب پذیر

مطلب فوق را در شبکه های اجتماعی زیر با دوستانتان به اشتراک بگذارید