گیاه آکاسیا، اقاقیا Acacia  

گیاه آکاسیا، اقاقیا Acacia

نویسنده:

ehsan hosnani
گردآوری، ترجمه و نگارش: احسان حُسنانی
چکیده: گیاه آکاسیا، اقاقیا یا به انگلیسی Acacia با نام علمی Acacia arabica یکی از گیاهان دارویی است که در صنایع آرایشی بهداشتی و عطرسازی مورد استفاده قرار می گیرد.
آکاسیا، اقاقیا

گیاه «درخت صمغ عربی» در مقالات سایت احسان حسنانی

گیاه درخت صمغ عربی Gum Arabic

گیاه درخت صمغ عربی یا به انگلیسی Gum Arabic با نام علمی Acacia senegal یکی از گیاهان دارویی است که در صنایع آرایشی بهداشتی و عطرسازی مورد استفاده قرار می گیرد. | در مقاله گیاه درخت صمغ عربی Gum Arabic از واژه درخت صمغ عربی استفاده شده است.
مشاهده مطلب


• آکاسیا، اقاقیا

40cheragh2

کانال تلگرام اصلی

@hosnani1
مطلب فوق را در شبکه های اجتماعی زیر با دوستانتان به اشتراک بگذارید