سدیم پربورات در تصاویر سایت احسان حسنانی


Builders can also supply and maintain alkalinity, which assists cleaning, especially of acid soils; help keep removed soil from redepositing during washing; and emulsify oily and greasy soils
 بیلدرهای صنایع شوینده قلیاییت مورد نیاز برای پاک کنندگی را به محیط اضافه می کنند. سازنده ها یا بیلدرها ترکیباتی هستند که عمل پاک کنندگی دترجنت ها را افزایش می دهند. مثلا از تشکیل رسوبات اسیدی جلوگیری می کنند. روغن ها را امولسیون می کنند و از رسوب مجدد چرک جلوگیری می کنند. سدیم تری پلی فسفات، سدیم سیلیکات، سولفات سدیم، سدیم کربنات، سدیم پربورات از رایج ترین بیلدرهای صنایع شوینده هستند.
sodium perborate can whiten clothes and teeth
 سدیم پربورات در دندانپزشکی کاربرد دارد و برای سفید کردن دندان استفاده می شود. همچنین یکی از ترکیبات تشکیل دهنده پودرهای شوینده و قرص های ظرفشویی است.


سدیم پربورات در دیکشنری احسان حسنانی

سدیم پربورات در مطالب سایت احسان حسنانی


مطلب فوق را در شبکه های اجتماعی زیر با دوستانتان به اشتراک بگذارید