اکتیو آرایشی بهداشتی روغن چای سبز  

اکتیو آرایشی بهداشتی روغن چای سبز

نویسنده:

ehsan hosnani
گردآوری، ترجمه و نگارش: احسان حُسنانی
مدرس و پژوهشگر صنایع آرایشی بهداشتی
چکیده: روغن چای سبز استرالیایی به علت برخورداری از خاصیت آنتی سپتیکی در صنایع آرایشی بهداشتی کاربرد دارد.
«روغن درخت چای استرالیایی» این روغن از طریق تقطیر برگهای درخت Melaleuca alternifolia با بخار آب به دست می آید.
Melaleuca alternifolia
این درخت که در اصل به صورت خودرو رشد می کند، در حال حاضر در بسیاری از مزارع استرالیا خصوصاً در بخش شمالی ایالت New south Wales کشت می شود. نخستین مهاجرانی که از اروپا به استرالیا آمده بودند پس از مدت کوتاهی به توانایی های درمانی این گیاه (به خصوص ضدعفونی کنندگی و ضدقارچی آن) پی بردند.
تنها ۱۸ ماه پس از کاشت، یعنی هنگامی که ارتفاع درخت به ۱ تا ۲ متر می رسد،- زمان اولین برداشت فرا می رسد. برگهای این گیاه تنها چند دقیقه پس از چیده شدن، وارد فرایند تقطیر می شود تا بیشترین طراوت و تازگی را داشته باشد. راندمان روغندهی برگ های درخت چای ۱/۵% است. پس از استخراج روغن، تفاله باقی مانده از برگهای گیاه تبدیل به کامپوست شده و به عنوان کود طبیعی در مزارع مورد استفاده قرار می گیرد.
دوره برداشت سالیانه محصول از ماه دسامبر تا ماه مه است؛ چراکه غلظت روغن در برگهای گیاه در این دوره به بالاترین میزان خود می رسد. این روغن حاوی ۴۸ ماده آلی مختلف است. مهمترین ترکیب آلی موجود در روغن درخت چای ، ترکیبی به نام «ترپینن-۴-اُل» است. روغن درخت چای به لطف برخورداری از این ماده، قدرت آنتی سپتیکی فوق العاده ای دارد. اثر آنتی سپتیکی «ترپینن-4-اُل» بیش از ۱۳ برابر قدرت فنل (ترکیبی که در گذشته به عنوان ماده آنتی سپتیک مورد استفاده قرار می گرفت) است.
Terpinen-4-ol
Phenol
در سال ۱۹۶۷ اداره بهداشت استرالیا، استاندارد کیفیت شماره AS 28782 را برای روغن درخت چای تدوین نمود که هنوز معتبر است. مطابق این استاندارد، «ترپینن-4-اُل» روغن درخت چای باید حداقل ۳۰% و «۸,۱- سینئول» آن حداکثر ۱۵% باشد. با این وجود، کشاورزان علاقه مند به استحصال روغنی هستند که میزان «ترپینن-۴-اُل» آن 35% و «۸,۱- سینئول» آن کمتر از ۵% باشد. چراکه هرچه غلظت «ترپینن-4-اُل» بالاتر باشد، خاصیت شفابخشی و احیاکنندگی روغن بیشتر، و برعکس، هر چه غلظت «۸,۱- سینئول» بالاتر باشد، احتمال تحریک شدن پوست بیشتر می شود.
Terpinen-4-ol
1,8 Cineol
برای پی بردن به اثربخشی فوق العاده این روغن، مطالعات گسترده ای توسط موسسات و آزمایشگاه های خصوصی و رسمی در کشور استرالیا انجام شده است. از روغن درخت چای به عنوان قارچ کش و باکتری کش در فارماکوپه های BP ، USP و DAC یاد شده است. به علت توانایی این روغن در از بین بردن میکروارگانیسمهایی چون استافیلوکوکوس اورئوس ، سودوموناس آئروژینوزا ، پروتئوس ولگاریس ، ای کولای ، کاندیدا آلبیکانز ، آسپرژیلوس نایجر و ... از این روغن به عنوان آنتی سپتیک در زمینه دارویی استفاده می شود. در زمینه آرایشی، به علت اثر آن در محفوظ نگاه داشتن خواص درمانی و همچنین توانایی بالای آن در جذب سریع به داخل پوست مورد استفاده قرار می گیرد. هیچ واکنشی که تولید مواد سم زا نماید در اثر مالیدن روغن درخت چای روی پوست گزارش نشده است. بنابراین روغن درخت چای یک محصول چند کاره، قابل استفاده هم در صنایع دارویی و هم در صنایع آرایشی می باشد.


• روغن چای سبز

40cheragh2

کانال تلگرام اصلی

@hosnani1

معادل انگلیسی اصطلاحات تخصصی این مطلب

1- میکروارگانیسم = Microorganism
fungus, eukaryotic organisms that includes unicellular microorganisms such as yeasts and molds, as well as multicellular fungi = قارچ، ارگانیسم یوکاریوتیکی که شامل میکروارگانیسم های تک سلولی مثل مخمر و کپک و همچنین قارچ های چند سلولی می شود. 
میکروارگانیسم
2- قارچ = Fungus
pullulan,polysaccharide polymer produced from starch by the fungus Aureobasidium pullulans. = پولولان، پلی ساکارید طبیعی که از قارچ به دست می آید و فرآیند تولید آن، فرمنتاسیون ذرت نشاسته مایع در حضور یک قارچ مخمر مانند به نام پولولان 

fungus, eukaryotic organisms that includes unicellular microorganisms such as yeasts and molds, as well as multicellular fungi = قارچ، ارگانیسم یوکاریوتیکی که شامل میکروارگانیسم های تک سلولی مثل مخمر و کپک و همچنین قارچ های چند سلولی می شود. 

fungus infections = عفونت قارچی 


تلفظ fungus infections ↓


تلفظ fungus ↓
3- بخار آب = Steam
Steaming the skin = بخار دادن به پوست 

steam distillation = تقطیر با بخار آب

facial steams = بخور صورت 

facial steam = بخور صورت
بخار آب


تلفظ facial steams ↓


تلفظ inhalation from diffusers, inhalers, steam treatments ↓


تلفظ steam distillation ↓
4- احیا = Recovery بازیابی، ترمیم، احیا
5- باقی مانده = Residue باقی مانده
بقایا
6- درخت چای = Tea Tree
tea tree essential oil = اسانس روغنی درخت چای 

Tea tree oil = روغن درخت چای

Tea Tree, Melaleuca alternifolia = درخت چای


تلفظ tea tree essential oil ↓
7- روغن درخت چای = Tea Tree Oil روغن درخت چای
8- قارچی = Fungal
high anti-fungal properties = ویژگی ضدقارچی قدرتمند

anti fungal = ضد قارچ، آنتی فونگال

fungal flora = گونه های قارچی
post sun gel = ژل تسکین دهنده پوست بعد از مواجهه با آفتاب؛ post partum = بعد از زایمان، محصولات مراقبت از پوست که در دوران بعد از زایمان استفاده می شوند
antifungal = ضد قارچ
قارچی
9- آنتی سپتیک = Antiseptic آنتی سپتیک، ضدعفونی کننده 

natural antiseptic = آنتی سپتیک طبیعی 


تلفظ natural antiseptic ↓


تلفظ they are very antiseptic ↓
10- باکتری کش = Bactericide باکتری کش
11- سینئول = Cineol سینئول
12- روغن درخت چای = Tee Tree Oil روغن درخت چای 


تلفظ tee tree oil ↓
13- سودوموناس = Pseudomonas
pseudomonas aeruginosa = سودوموناس آئروژینوزا، نوعی باکتری گرم منفی میله ای شکل

pseudomonas, genus of Gram-negative bacteria = سودوموناس، گونه ای از باکتری های گرم نگاتیو
14- ای کولای = E Coli
E coli, Escherichia coli, gram-negative commonly found in the lower intestine = اکولای، اشرشیاکلی، باکتری گرم نگاتیو که معمولا در روده پایینی یافت می شود. 


تلفظ E coli ↓

مطلب فوق را در شبکه های اجتماعی زیر با دوستانتان به اشتراک بگذارید