هوادهی = aeration  

هوادهی = aeration

نویسنده:

ehsan hosnani
احسان حُسنانی
پژوهشگر و مدرس مراقبت از پوست
WhatsApp: 09101971690
چکیده: معادل انگلیسی کلمه یا واژه هوادهی، Aeration می باشد.

هوادهی چیست؟


هوادهی = Aeration
aeration = هوادهی، مواجه کردن با هوا، اشباع کردن یک سیال با هوا یا گاز


واژه «هوادهی» در مقالات سایت احسان حسنانی

واژه «هوادهی» در منابع و ترجمه های احسان حسنانی
package1
مطلب فوق را در شبکه های اجتماعی زیر با دوستانتان به اشتراک بگذارید