مقدار آمونیاک = Ammonia content  

مقدار آمونیاک = Ammonia content

نویسنده:

ehsan hosnani
احسان حُسنانی
پژوهشگر و مدرس مراقبت از پوست
WhatsApp: 09101971690
چکیده: معادل انگلیسی کلمه یا واژه مقدار آمونیاک، Ammonia Content می باشد.

مقدار آمونیاک چیست؟


مقدار آمونیاک = Ammonia Content
Ammonia content = مقدار آمونیاک


واژه «مقدار آمونیاک» در مقالات سایت احسان حسنانی

واژه «مقدار آمونیاک» در منابع و ترجمه های احسان حسنانی
package1
مطلب فوق را در شبکه های اجتماعی زیر با دوستانتان به اشتراک بگذارید