گواهی ثبت نمایندگی = Certificate of appointment  

گواهی ثبت نمایندگی = Certificate of appointment

نویسنده:

ehsan hosnani
احسان حُسنانی
پژوهشگر و مدرس مراقبت از پوست
WhatsApp: 09101971690
چکیده: معادل انگلیسی کلمه یا واژه گواهی ثبت نمایندگی، Certificate Of Appointment می باشد.

گواهی ثبت نمایندگی چیست؟


گواهی ثبت نمایندگی = Certificate Of Appointment
Certificate of appointment = گواهی اعطاء نمایندگی


واژه «گواهی ثبت نمایندگی» در مقالات سایت احسان حسنانی

واژه «گواهی ثبت نمایندگی» در منابع و ترجمه های احسان حسنانی
package1
مطلب فوق را در شبکه های اجتماعی زیر با دوستانتان به اشتراک بگذارید