اتاق بازرگانی = Chamber of commerce  

اتاق بازرگانی = Chamber of commerce

نویسنده:

ehsan hosnani
احسان حُسنانی
پژوهشگر و مدرس مراقبت از پوست
WhatsApp: 09101971690
چکیده: معادل انگلیسی کلمه یا واژه اتاق بازرگانی، Chamber Of Commerce می باشد.

اتاق بازرگانی چیست؟


اتاق بازرگانی = Chamber Of Commerce
Chamber of commerce = اتاق بازرگانی


واژه «اتاق بازرگانی» در مقالات سایت احسان حسنانی

واژه «اتاق بازرگانی» در منابع و ترجمه های احسان حسنانی
package1
مطلب فوق را در شبکه های اجتماعی زیر با دوستانتان به اشتراک بگذارید