کشور مبدأ = Country of origin  

کشور مبدأ = Country of origin

نویسنده:

ehsan hosnani
احسان حُسنانی
پژوهشگر و مدرس مراقبت از پوست
WhatsApp: 09101971690
چکیده: معادل انگلیسی کلمه یا واژه کشور مبدأ، Country Of Origin می باشد.

کشور مبدأ چیست؟


کشور مبدأ = Country Of Origin
country of origin = کشور مبدأ ، کشوری که از آنجا یک محصول صادر می شود.


واژه «کشور مبدأ» در مقالات سایت احسان حسنانی

واژه «کشور مبدأ» در منابع و ترجمه های احسان حسنانی
package1
مطلب فوق را در شبکه های اجتماعی زیر با دوستانتان به اشتراک بگذارید