برگ سبز گمرکی = Customs green sheet  

برگ سبز گمرکی = Customs green sheet

نویسنده:

ehsan hosnani
احسان حُسنانی
پژوهشگر و مدرس مراقبت از پوست
WhatsApp: 09101971690
چکیده: معادل انگلیسی کلمه یا واژه برگ سبز گمرکی، Customs Green Sheet می باشد.

برگ سبز گمرکی چیست؟


برگ سبز گمرکی = Customs Green Sheet
Customs green sheet = برگ سبز گمرکی

Customs Green Sheet
customs-green-sheet


واژه «برگ سبز گمرکی» در مقالات سایت احسان حسنانی

واژه «برگ سبز گمرکی» در منابع و ترجمه های احسان حسنانی

package1
مطلب فوق را در شبکه های اجتماعی زیر با دوستانتان به اشتراک بگذارید