برگ سبز گمرکی = Customs green sheet  

برگ سبز گمرکی = Customs green sheet

نویسنده:

ehsan hosnani
احسان حُسنانی
پژوهشگر و مدرس مراقبت از پوست
WhatsApp: 09101971690
لطفا از تماس تلفنی با این شماره خودداری فرمایید. این شماره فقط جهت پیام متنی با واتسپ می باشد.
چکیده: معادل انگلیسی کلمه یا واژه برگ سبز گمرکی، Customs Green Sheet می باشد.

برگ سبز گمرکی چیست؟


برگ سبز گمرکی = Customs Green Sheet
Customs green sheet = برگ سبز گمرکی

Customs Green Sheet
customs-green-sheet


واژه «برگ سبز گمرکی» در مقالات سایت احسان حسنانی

واژه «برگ سبز گمرکی» در منابع و ترجمه های احسان حسنانی

5DVD2
برای دریافت سرفصل ها و اطلاعات بیشتر، کلمه پکیج را با واتسپ به شماره 09101971690 ارسال فرمایید.
مطلب فوق را در شبکه های اجتماعی زیر با دوستانتان به اشتراک بگذارید