پروانه گمرکی = Customs permit  

پروانه گمرکی = Customs permit

نویسنده:

ehsan hosnani
احسان حُسنانی
پژوهشگر و مدرس مراقبت از پوست
WhatsApp: 09101971690
چکیده: معادل انگلیسی کلمه یا واژه پروانه گمرکی، Customs Permit می باشد.

پروانه گمرکی چیست؟


پروانه گمرکی = Customs Permit


واژه «پروانه گمرکی» در مقالات سایت احسان حسنانی

واژه «پروانه گمرکی» در منابع و ترجمه های احسان حسنانی
package1
مطلب فوق را در شبکه های اجتماعی زیر با دوستانتان به اشتراک بگذارید