اظهارنامه = Declaration letter اظهار نامه  

اظهارنامه = Declaration letter اظهار نامه

نویسنده:

ehsan hosnani
احسان حُسنانی
پژوهشگر و مدرس مراقبت از پوست
WhatsApp: 09101971690
چکیده: معادل انگلیسی کلمه یا واژه اظهارنامه، Declaration Letter می باشد.

اظهارنامه چیست؟


اظهارنامه = Declaration Letter
Customs declaration letter = اظهارنامه گمرکی

Declaration letter = اظهارنامه

اظهارنامه گمرکی = Customs Declaration Letter
Customs declaration letter = اظهارنامه گمرکی


واژه «اظهارنامه» در مقالات سایت احسان حسنانی

واژه «اظهارنامه» در منابع و ترجمه های احسان حسنانی
package1
مطلب فوق را در شبکه های اجتماعی زیر با دوستانتان به اشتراک بگذارید