بررسی مدارک و مستندات = Documents review  

بررسی مدارک و مستندات = Documents review

نویسنده:

ehsan hosnani
احسان حُسنانی
پژوهشگر و مدرس مراقبت از پوست
WhatsApp: 09101971690
چکیده: معادل انگلیسی کلمه یا واژه بررسی مدارک و مستندات، Documents Review می باشد.

بررسی مدارک و مستندات چیست؟


بررسی مدارک و مستندات = Documents Review


واژه «بررسی مدارک و مستندات» در مقالات سایت احسان حسنانی

واژه «بررسی مدارک و مستندات» در منابع و ترجمه های احسان حسنانی
package1
مطلب فوق را در شبکه های اجتماعی زیر با دوستانتان به اشتراک بگذارید