الیکسیر = Elixir  

الیکسیر = Elixir

نویسنده:

ehsan hosnani
احسان حُسنانی
پژوهشگر و مدرس مراقبت از پوست
WhatsApp: 09101971690
چکیده: معادل انگلیسی کلمه یا واژه الیکسیر، Elixir می باشد.

الیکسیر چیست؟


الیکسیر = Elixir
Elixir = الیکسیر، مترادف اسانس

Elixir
elixir


واژه «الیکسیر» در مقالات سایت احسان حسنانی

واژه «الیکسیر» در منابع و ترجمه های احسان حسنانی
package1
مطلب فوق را در شبکه های اجتماعی زیر با دوستانتان به اشتراک بگذارید