از بین بردن چربی = fat elimination  

از بین بردن چربی = fat elimination

نویسنده:

ehsan hosnani
احسان حُسنانی
پژوهشگر و مدرس مراقبت از پوست
WhatsApp: 09101971690
چکیده: معادل انگلیسی کلمه یا واژه از بین بردن چربی، Fat Elimination می باشد.

از بین بردن چربی چیست؟


از بین بردن چربی = Fat Elimination
fat elimination = از بین بردن چربی


واژه «از بین بردن چربی» در مقالات سایت احسان حسنانی

واژه «از بین بردن چربی» در منابع و ترجمه های احسان حسنانی
package1
مطلب فوق را در شبکه های اجتماعی زیر با دوستانتان به اشتراک بگذارید