انجیر = Figs  

انجیر = Figs

نویسنده:

ehsan hosnani
احسان حُسنانی
پژوهشگر و مدرس مراقبت از پوست
WhatsApp: 09101971690
چکیده: معادل انگلیسی کلمه یا واژه انجیر، Figs می باشد.

انجیر چیست؟


انجیر = Figs
Figs, Ficus carica = انجیر


واژه «انجیر» در مقالات سایت احسان حسنانی

واژه «انجیر» در منابع و ترجمه های احسان حسنانیplant Ficus carica og
انجیر
pharma169
 روغن کرچک، روغن ثابتیست که با روش چلاندن یا expression یا همان تراکم و فشردن در سرما از دانه گیاه کرچک به دست می آید. کرچک در فارسی بید انجیر نیز نامیده شده است.
منبع: فارماکوپه گیاهی ایران، چاپ اول اسفند 81


package1
مطلب فوق را در شبکه های اجتماعی زیر با دوستانتان به اشتراک بگذارید