فلت = flat  

فلت = flat

نویسنده:

ehsan hosnani
احسان حُسنانی
پژوهشگر و مدرس مراقبت از پوست
WhatsApp: 09101971690
چکیده: معادل انگلیسی کلمه یا واژه فلت، Flat می باشد.

فلت چیست؟


فلت = Flat
Flattens cuticle = سطح پولک های کوتیکول مو را صاف می کند
Eyeliner Brush (Flat) = برس پهن خط چشم
flat iron = اتوی مو صاف کن
flat = فلت


تلفظ flat iron ↓


تلفظ flat irons ↓


تلفظ their hair is very flat ↓
Flat
flatulence-stomach-gas


واژه «فلت» در مقالات سایت احسان حسنانی

واژه «فلت» در منابع و ترجمه های احسان حسنانی


FLAT: Lacking in lift, diffusion and distinction. (fragrance.org)


anthropology
تفاوت شکل موها در نژادهای مختلف. آسیایی ها، موهایشان سطح مقطع گرد دارد. قفقازی ها و سفیدپوست ها، سطح مقطع بیضوی و موهای آفریقایی دارای سطح مقطع پهن یا فلت می باشند. هرچه سطح مقطع مو گردتر و دایره ای تر باشد، تارهای مو صاف تر خواهد بود. موی ژاپنی ها دارای سطح مقطع نسبتا دایره ای است و موی ایرانی ها سطح مقطع بیضی دارد.


package1
مطلب فوق را در شبکه های اجتماعی زیر با دوستانتان به اشتراک بگذارید