تنومند = full-bodied  

تنومند = full-bodied

نویسنده:

ehsan hosnani
احسان حُسنانی
پژوهشگر و مدرس مراقبت از پوست
WhatsApp: 09101971690
چکیده: معادل انگلیسی کلمه یا واژه تنومند، Full-Bodied می باشد.

تنومند چیست؟


تنومند = Full-Bodied
full-bodied = تنومند

DEPTH:  Refers to a fragrance odor of low volatility with a dimension that is rich and full-bodied. (fragrance.org)
FULL-BODIED: Well-rounded fragrance possessing depth and richness. (fragrance.org)


واژه «تنومند» در مقالات سایت احسان حسنانی

واژه «تنومند» در منابع و ترجمه های احسان حسنانی


DEPTH:  Refers to a fragrance odor of low volatility with a dimension that is rich and full-bodied. (fragrance.org)
FULL-BODIED: Well-rounded fragrance possessing depth and richness. (fragrance.org)


bioGinkgoTree
تنه درخت تنومند جینکوبیلوبا


package1
مطلب فوق را در شبکه های اجتماعی زیر با دوستانتان به اشتراک بگذارید