هیدروکورتیزون = hydrocortisone  

هیدروکورتیزون = hydrocortisone

نویسنده:

ehsan hosnani
احسان حُسنانی
پژوهشگر و مدرس مراقبت از پوست
WhatsApp: 09101971690
چکیده: معادل انگلیسی کلمه یا واژه هیدروکورتیزون، Hydrocortisone می باشد.

هیدروکورتیزون چیست؟


هیدروکورتیزون = Hydrocortisone
hydrocortisone = هیدروکورتیزون


واژه «هیدروکورتیزون» در مقالات سایت احسان حسنانی

واژه «هیدروکورتیزون» در منابع و ترجمه های احسان حسنانی
package1
مطلب فوق را در شبکه های اجتماعی زیر با دوستانتان به اشتراک بگذارید