چیست؟


تقلب = Adulteration
adulteration, mixing other matter of an inferior with cosmetics = تقلب، اضافه کردن مواد بی کیفیت و گاهی خطرناک به محصولات آرایشی برای سود بیشتر

adulteration = تقلب، اضافه کردن مواد بی کیفیت و گاهی خطرناک به محصولات آرایشی برای سود بیشتر

جاذب = Absorbent
absorbent = جاذب، جذب کننده، ماده ای که جذب می کند.

آکنه = Acne
acne = آکنه، جوش، بیماری پوستی که با التهاب مزمن غدد سبابه مشخص می شود و در اثر فعالیت بیش از حد غدد سبابه و تغییرات هورمونی ایجاد می شود.
P acnes = باکتری پی آکنه
sun acne = آکنه خورشیدی
acne cyst = آکنه کیستی، کیست آکنه
acne pits = اسکارهای چاله مانند که در اثر آکنه ایجاد می شوند.
anti acne = آنتی آکنه، ضد جوش
Late acne = آکنه دیرهنگام
acne cream = کرم آکنه، کرم های صورت حاوی مواد دارویی یا ترکیباتی که برای درمان آکنه استفاده می شوند.
acne prone = مستعد آکنه
acne scars = اسکار آکنه، فرورفتگی یا برآمدگی های ایجاد شده روی سطح پوست در اثر عدم درمان به موقع آکنه
Acne tarda = آکنه بزرگسالی
adult acne = آکنه بزرگسالی
acne albida = میلیوم، جوش های سرسفید
acne cystica = نوعی آکنه با زخم هایی که کیست های اولیه هستند همراه است.
acne lesions = عوارض یا زخم های آکنه ای
acne rosacea = آکنه رزاسه
acne keratosa = آکنه کراتوزا، نوعی از آکنه وولگاریس که مشخصه آن، انسداد منافذ پوست در اثر انباشته شدن کراتین سفت شده است.
acne vulgaris = آکنه وولگاریس
Hormonal acne = آکنه هورمونی
Prone to acne = مستعد آکنه
acne atrophica = آکنه یا جوش هایی که پس از بهبودی، مقدار انکی جای زخم به جا می گذارند.
acne pustulosa = آکنه پاستولی، پوستول
Acne dark spots = لک های تیره آکنه
acne prone skin = پوست مستعد آکنه
anti-acne cream = کرم ضدآکنه
Dark acne marks = علائم تیره جای جوش
acne artificialis = جوش هایی که در اثر التهابات بیرونی ایجاد می شوند.
acne cachecticorum = جوش هایی که گاهی در اثر کم خونی یا بیماری های مربوط به اتساع عروق خونی ایجاد می شوند.
some cases of acne = برخی کیس های آکنه
acne causing bacteria = باکتری های ایجاد کننده آکنه
anti acne ingredients = مواد ضدآکنه
cystic or nodular acne = آکنه کیستی یا ندولار
propionibacterium acne = باکتری پروپیونی آکنه، پروپیونی باکتریوم آکنه
Comedonal acne vulgaris = آکنه وولگاریس کومدونی
propionibacterium acnes = باکتری های پروپیونی آکنه
Acne treatment algorithm = الگوریتم درمان آکنه
Acne Comedonica (mild acne) = آکنه کومدونی (خفیف)
Acne Conglobata (severe acne) = آکنه کانگلوبوتا، نوع شدید و سرسخت آکنه معمولا به صورت ندول یا کیست است و با درد همراه است و ایجاد اسکار می کند
Acne Papulopustulosa (moderate acne) = آکنه پاپولوپوستولی (متوسط)
Anti-acne, anti bacterial, anti aging = ضدآکنه، ضدباکتری، ضدپیری
Acne prone = acne breakouts are frequent = مستعد آکنه = کسی که به کرات دچار آکنه می شود
break out, formation of acne breakout on face = جوش زدن، تشکیل آکنه روی صورت
retin A or retinoic acid is used in acne treatments = رتین آ یا رتینوئیک اسید برای درمان آکنه استفاده می شود
acne = chronic inflammatory disorder of the sebaceous gland = آکنه = عارضه التهابی و مزمن غده پیلوسباسه
Salicylic acid, which is a type of BHA,is a common ingredient in acneproducts. = سالیسیلیک اسید یک نوع اسید بتاهیدروکسی است که در محصولات ضدآکنه رایج است

آگار = Agar
agar = آگار، ماده قندی که برای کشت های میکروبی استفاده می شود.
FRAGARIA VESCA = نام علمی توت فرنگی. قابض و مقوی. اغلب به عنوان عطر و طعم طبیعی استفاده می شود.
Agar, Gelidium amansii = آگار، گیاهی چندساله با ریسه ها استوانه ای
Strawberry, Fragaria vesca = توت فرنگی

قلیا = Alkali
alkali = قلیا، باز متضاد اسید

SOAP —A natural cleansing agent (surfactant) with the ability to emulsify oils and hold dirt in suspension. Bar soaps are made from the combination of fats, oils and/or fatty acids and sodium salts (sodium hydroxide, an alkali) dissolved in water. In liquid soap, potassium salts (potassium hydroxide) are utilized. While sodium and potassium salts can be harsh and drying, in a properly balanced formula, sodium hydroxide and potassium hydroxide cease to exist as separate entities when they combine with the oils to form soap, leaving no potential for skin irritation. (INCI dictionary) 
صابون: ماده پاك كننده طبيعي (جزء دسته سورفكتانت ها) كه قادر است روغن و چرك ها را معلق درآورد. صابون هاي قالبي با تركيب چربي ها، روغن ها و اسيدهاي چرب و نمك هاي سديم (سديم هيدروكسيد، يك ماده قليايي) در آب حل مي شود. در صابون مايع نمك پتاسيم (پتاسيم هيدروكسيد) استفاده مي شود. نمك هاي سديم و پتاسيم به خودي خود خشك كننده پوست و خشن مي باشد اما در يك فرمول به خوبي متعادل شده، سديم هيدروكسيد و پتاسيم هيدروكسيد به عنوان ماده اي مجزا موجود نمي باشد چرا كه با روغن ها تركيب شده و صابون تشكيل داده و بنابراين محرك پوست نمي باشد.
CASTILE SOAP – A mild, vegetable oil-based soap saponified with an alkaline salt. (See also Potassium cocoate, jojobate and olivate.) (INCI dictionary)
COCOS NUCIFERA OIL — Coconut Oil. Rich emollient exressed from coconuts. It is naturally converted into a soap through a saponification reaction with an alkaline salt. Beware of cosmetics that bill themselves as natural and use a synthetically processed derivative, sodium lauryl sulfate, claiming it comes from coconut oil. Accept nothing but the real thing in its natural form. (INCI dictionary) 
روغن نارگيل: يك امولينت غني، استخراج شده از نارگيل. در فرايند صابوني سازي در حضور نمك هاي قليايي به صابون تبديل مي شود. برخي محصولات آرايشي- بهداشتي ادعا مي كنند كه طبيعي هستند و از مشتقات سنتزي مثل سديم لوريل سولفات استفاده مي كند. اما ادعا مي كند كه حاوي روغن نارگيل هستند. اگر دقت كرده باشيد در تبليغ بسياري از شامپوها گفته شده حاوي روغن نارگيل، در صورتي كه اينگونه نيست. روغن نارگيل اگرچه به عنوان ماده اوليه در فرايند ساخت سديم لوريل اتر سولفات ممكن است استفاده شود اما اين موضوع نمي تواند موجب شود كه استفاده كننده اين تركيب چنين ادعايي كند.
ELAEIS GUINEENSIS — Palm Oil, Palm Kernel Oil, Palm Soap. Oil obtained from the seeds or fruit of the palm tree. Saponified with an alkaline salt, it is used in the manufacture of bar soaps. (See also Sodium Palmate.) (INCI dictionary)
OLIVE OIL CASTILE — Olea europaea. Olive oil saponified with an alkaline salt becomes an excellent soap, mild and soothing to the skin.True olive oil castile soap should contain at least 40% pure olive oil. (INCI dictionary)
SODIUM COCOATE — Coconut oil saponified with an alkaline salt. A lathering agent in soaps. (See also Cocos nucifera oil.) (INCI dictionary)
SODIUM COCOYL HYDROLYZED SOY PROTEIN — A mild, natural soap. (See also Sodium Cocoate and Hydrolyzed Soy Protein.) SODIUM HYALURONATE — A naturally occurring glycosami- noglycan (polysaccharide) derived from beneficial bacteria. Used in skin care preparations to help attract and retain moisture. SODIUM HYDROXIDE — An alkaline salt obtained when elec- trolysis (positive and negative poles) is applied to seawater or salt water. Chlorine collects at the positive pole, and sodium hydroxide collects at the negative pole. (INCI dictionary)
SODIUM PALMATE, SODIUM PALMITATE, SODIUM PALM KERNELATE — Palm oil saponified with an alkaline salt. Primarily responsible for the hardness and durability of bar soaps. (See also Elaeis guineensis (Palm Oil). (INCI dictionary)
alkalis = قلیاها، مواد قلیایی، بازها، مواد با خاصیت بازی

alkalinity = قلیاییت

alkalizing agent = عامل قلیایی کننده، ماده ای که به محصول خاصیت قلیایی می دهد، مثل آمونیاک در رنگ مو

alkalizing ingredient = ماده قلیایی کننده

desincrustation or an alkaline softening solution = دزن یا محلول نرم کننده قلیایی

نرگس = Amaryllis
amaryllis = گل نرگس

عنبر = Amber
Chamber of commerce = اتاق بازرگانی
Amber, a honey-yellow colour typical of amber = عنبر، رنگ زرد عسلی کهربایی
AMBERGRIS, Lumps of oxidized fatty compounds, whose precursors were secreted and expelled by the Sperm Whale. Ambergris is commonly referred to as “amber” in perfumery. = آمبرگریس، توده‌هایی از تركیبات چرب اكسید شده كه پیش­سازهای آن توسط نهنگ عنبر ترشح شده و از بدن او خارج شده است. آمبرگریس را در عطرسازی به اختصار عنبر می‌گویند.

طاسی = Baldness
baldness = طاسی، بی مویی

Androgenetic alopecia is said to affect roughly 50% of men and perhaps as many women older than 40 years. Androgenetic alopecia (AGA) is also called male pattern baldness (MPB). By the age of 35 two- thirds of American men will experience some degree of appreciable hair loss. Approximately 25% of men who suffer with MPB begin the painful process before they reach the age of twenty-one. AGA affects an estimated 35 million men in the United States and about 21 million women. In (Capixyl)
premature baldness = طاسی پیش هنگام

بالم = Balm
lip balm = بالم لب
Balm, baume = بالم، بوم
Balm cleansers = پاک کننده های مومی 
Super-rich moisturizing balm = بالم مرطوب کننده فوق غنی شده 
BB creams, short for beauty balms or blemish balms. = بی بی كرم ها : علامت اختصاری بیوتی بالم یا بلمیش بالم

عیوب = Blemishes
blemishes, blemish, small mark or flaw on the face = بلمیش، لکه یا عیوب کوچک روی پوست

blemishes = بلمیش ها

BUCHU LEAF — Antiseptic and anti-inflammator y helps dissolve excess oil and soothes and purifies the complexion. An excellent ingredient in preparations for acne-prone skin and blemishes. (INCI dictionary)
SALICYLIC ACID — The active ingredient in aspirin, a natural an- ti-inflammatory and exfoliant used in the treatment of acne and preparations for oily skin. Applied topically, it penetrates the fol- licle and encourages the shedding of dead skin cells from within, breaking up oil deposits and debris that can cause blocked pores and blemishes. Natural sources of salicylic acid include willow bark extract (Salix nigra) and wintergreen oil (Gaultheria procumbens). (INCI dictionary)

بدنه = Body
body = بدنه
Cell body = بدنه سلول
body spray = اسپری بدن
Body lotion = لوسیون بدن
body shampoo = شامپو بدن
body piercings = پیرسینگ بدن، سوراخ کردن بدن به منظور آویختن اشیاء تزئینی مثل جواهرات، یکی از موارد منع برخی اقدامات فیشال
pat your body dry = بدن را با روش گذاشتن و برداشتن خشک کردن
dehydration slows down body metabolism by 3 percent = دهیدراته شدن، سرعت سوخت و ساز سلولی یا متابولیسم بدن را سه درصد کند می کند
massage is a relaxing way to introduce essential oils to the body = ماساژ یک روش آرامش بخش برای وارد کردن اسانس روغنی به داخل بدن است
biopsies, pl of biopsy, an examination of tissue removed from a living body to discover the presence, cause, or extent of a disease. = بیوپسی، نمونه ای بافت زنده كه از بدن برداشته می شود تا علت یا وجود بیماری در آن بررسی شود.
BODY, The main fragrance theme – the middle or “heart” of a perfume. Also used to describe a fragrance that is well rounded or full. = تم اصلی عطر یا رایحه میان یا قلب عطر را بادی می گویند. همچنین به عطرهایی گفته می شود كه كاراكتر یاشخصیت دارند.
atrophy, gradually decline in effectiveness or vigour due to underuse or neglect, partial or complete wasting away of a part of the body = آتروفی، کاهش تدریجی اثربخشی و استقامت یکی از اعضای بدن معمولا در اثر کم کاری، از بین رفتن تدریجی یکی از قسمت های بدن به صورت جزئی یا کلی
APOCRINES, A type of sweat gland which contributes to the sexual and body scent in humans and which influences the odor characteristics of one’s fragrance. = آپوكرین، نوعی از غدد عرقی است كه به لوایح بدن و اندام جنسی مرتبط است و بوی خاص یك عطر را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
Urticaria – also known as hives, weals, welts or nettle rash – is a raised, itchy rash that appears on the skin. It may appear on one part of the body or be spread across large area = کهیر به رش های برآمده و ملتهب پوست گفته می شود که می تواند روی بخشی از بدن باشد یا در ناحیه گستردهای از بدن پخش شده باشد
AROMATHERAPY, The use of volatile plant oils, including essential oils, for psychological and physical well-being. The therapeutic use of pure essential oils and herbs in body massage,which is described by proponents as “healing, beautifying and soothing” the body and mind.The history of aromatherapy stretches as far back as 6,000 years ago in ancient Egypt. It wasn’t until the 1920’s, however, when the term was actually coined by a French chemist, R.M. Gattefosse. = آروماتراپی، استفاده از روغن‌های گیاهی شامل اسانس‌های روغنی برای سلامت فیزیكی و فیزیولوژیكی. استفاده درمانی از اسانس‌های روغنی خالص و گیاهان در ماساژ بدن، شفابخش، زیباكننده و التیام‌بخش برای بدن و ذهن می‌باشد. تاریخچه آروماتراپی به 6 هزار سال پیش به مصر باستان برمی‌گردد. در سال 1920 این واژه توسط یك شیمیدان فرانسوی به نام گَته فوزه ابداع شد.
full body massage and caviar mask = ماساژ تمام بدن و ماسک خاویار

براش = Brush
brush = برس مو، برس، براش، ابزار براشینگ
brushing = برس زدن، سائیدن، براشینگ
Fan brush = پرس پنکه ای
Lip Brush = برس لب 
Brow Brush = برس ابرو
Face Brush = برس صورت 
Flat brush = برس پهن
Hair brush = برس مو
Blush Brush = برس رژگونه
round brush = برس گرد
Angled brush = برس زاویه دار
Powder Brush = برس پودر 
Bronzer Brush = برس برای استفاده از محصولات برنزه کننده
Touch up Brush = برس رتوش 
Concealer Brush = برس برای استفاده از کانسیلر
Face mask brush = برس های ماسک
cosmetic brushes = برس های آرایشی
Eye Shader Brush = برس سایه زنی پلک 
Eye Shadow Brush = برس سایه زنی زیر چشم
Eye Smudge Brush = برس با انتهای مخروطی برای دودی کردن چشم 
Foundation Brush = برس فونداسیون 
Eye Blender Brush = برس ترکیب کننده رنگ سایه چشم
Eye Contour Brush = برس برای آرایش دور چشم 
Eye Definer Brush = برس نوک تیز خط چشم
electrical brushes = برس های برقی، براش های برقی
Face Blender Brush = برس ترکیب کننده رنگ آرایش صورت 
Brow Grooming Brush = برس مرتب کردن ابرو
Cruelty-free brushes = برس های بی ضرر برای حیوانات 
Eyeliner Brush (Flat) = برس پهن خط چشم
Brushing brows into place = مرتب کردن ابروها
Eyeliner Brush (Ultra Fine) = برس بسیار تیز خط چشم 
Gently massage using your fingertips or a soft-bristled brush = با استفاده از نوک انگشتان یا با یک برس با پرزهای نرم به آرامی ماساژ دهید
How It's Made-A Cosmetic Brush - YouTube [360p] = برس آرایشی چگونه ساخته می شود

چدار = Cedar
Cedar = سدر، سرو

شلات = Chelate
chelate = شلات، کیلیت 

شیمی = Chemistry
chemistry = شیمی

AROMA CHEMICALS: Molecules obtained from natural products or made by synthetic organic chemistry that have an aroma. Most of the synthetic aroma chemicals are nature identical, i.e., identical to the same molecule obtained from a natural product. (fragrance.org)
SNYTHETICS: Perfume ingredients that are produced by synthetic organic chemistry rather than bio-synthetically by a plant. In most cases the synthetic ingredients used in perfumery are nature identical, i.e., identical to the same molecule made by the plant. (fragrance.org)
organic chemistry = شیمی آلی

AROMA CHEMICALS: Molecules obtained from natural products or made by synthetic organic chemistry that have an aroma. Most of the synthetic aroma chemicals are nature identical, i.e., identical to the same molecule obtained from a natural product. (fragrance.org)
AROMA CHEMICALS, Molecules obtained from natural products or made by synthetic organic chemistry that have an aroma. Most of the synthetic aroma chemicals are nature identical, i.e., identical to the same molecule obtained from a natural product. = مواد شیمیایی آروماتیك یا آروماكمیكال ها مولکول‌هایی هستند كه از محصولات طبیعی به دست می‌آیند یا به صورت سنتزی ساخته می‌شوند و بو دارند. بسیاری از مواد شیمایی آروماتیك بوی شبیه مواد طبیعی دارند. به عبارت دیگر شبیه مولکول‌هایی هستند كه از طبیعت به دست می‌آیند.

organic chemistry = شیمی آلی

AROMA CHEMICALS: Molecules obtained from natural products or made by synthetic organic chemistry that have an aroma. Most of the synthetic aroma chemicals are nature identical, i.e., identical to the same molecule obtained from a natural product. (fragrance.org)

مزمن = Chronic
chronic = مزمن، کهنه، طولانی

PERSEA GRATISSIMA — Avocado Oil. A good source of vitamins A, D and E, amino acids and sterols. Herbalists traditionally have used avocado oil in hair and scalp preparations and in the treatment of chronic dry skin conditions. Easily absorbed by the skin and scalp, it is very soothing and nourishing. (INCI dictionary)
Chronic vs acute = مزمن در برابر حاد

chronic skin inflammation = التهاب مزمن پوست

psoriasis is a chronic inflammatory skin disease = پسوریازیس یک بیماری پوستی التهابی مزمن است

acne = chronic inflammatory disorder of the sebaceous gland = آکنه = عارضه التهابی و مزمن غده پیلوسباسه

rosacea is a chronic inflammatory condition of the cheeks and nose = رزاسه عارضه التهابی مزمن گونه و بینی است

شبدر = Clover
Clover = شبدر

MELILOTUS OFFICINALIS — Sweet Clover. Conditioning and soothing agent. Promotes circulation to the skin and scalp. (INCI dictionary)
Sweet Clover – Melilotus officinalis (INCI dictionary)
red clover = شبدر قرمز

clover extract = عصاره شبدر 

red clover flower = گل شبدر قرمز

Red Clover, Trifolium pratense = شبدر قرمز، شبدر چمنزاری، شبدر وحشی

Sweet Clover, Lotus corniculatus = یونجه زرد، یونجه پاکلاغی

شاسی = Collar
Collar = در اصل به معنای یقه و گریبان، همچنین به معنای شاسی محصولات پمپی مثلاً: «شاسی کاندیشنر را یک یا دو بار فشار دهید.»

صدفی = Coral
Coral = صدفی، نوعی رنگ فانتزی برای مو

پوشش = Coverage
coverage = پوشش

COPERNICIA CERIFERA — Carnauba Wax. Plant wax used as a thickening agent in cosmetics, and to increase the spreadability of powdered makeup for better coverage. (INCI dictionary) 
واكس كارنوبا: واكس ياموم گياهي كه به عنوان قوام دهنده در محصولات آرايشي- بهداشتي (كازمتيك) استفاده مي شود تا قابليت پخش لوازم آرايشي پودري را افزايش داده و پوشش آنها را بهتر كند.
good coverage = پوشش خوب 

Gray hair coverage = پوشش سفیدی موها

خیار = Cucumber
Cucumber = خیار

CUCUMIS SATIVUS FRUIT EXTRACT — Cucumber. Used in face creams, lotions and cleansers for its astringent, soothing and cooling proper ties. Rich in antioxidant vitamin C, an excellent pro- tector and skin nutrient. (INCI dictionary)
Cucumber – Cucumis sativus (INCI dictionary)

قبرس = Cyprus
Cyprus = قبرس

Chypre: The French word for the Greek island of Cyprus. Its classic accord features a citrus top note, such as bergamot, contrasting with a mossy base of, most importantly, oakmoss. The International Fragrance Association (IFRA) is considering banning or severely limiting the use of oakmoss and tree mosses in scents due to their alleged allergenic properties, which has perfume lovers up in arms. Christian Dior Diorella is a chypre. (intothegloss.com)

کیست = Cyst
cyst = کیست
cysts = کیست ها = برآمدگی های غیرعادی پوست که حاوی چرک یا یک مایع غیر معمول است
acne cyst = آکنه کیستی، کیست آکنه
Cyst /sɪst/ = کسیت
dodule/cyst = ندول، کیست
acne cystica = نوعی آکنه با زخم هایی که کیست های اولیه هستند همراه است.
CYSTEINE, CYSTINE = سیستئین
cystic or nodular acne = آکنه کیستی یا ندولار
cyst is semi fluid abnormal fomation above or below the skin that contains pus or abnormal matter = کیست = برآمدگی غیرعادی پوست که حاوی چرک یا یک مایع غیر معمول است
cyst is semi fluid abnormal affirmation above or below the skin that contains pus or abnormal matter = کیست زائده ای با شکل غیر طبیعی حاوی ماده چرکی شبه سیال است که بالا یا زیر پوست تشکیل می شود

شوره = Dandruff
dandruff = شوره

BIOTIN — Also known as vitamin H, biotin is par t of the B vita- min group. It is an impor tant factor in the growth of tissue and the proper functioning of the oil glands. A biotin deficiency can lead to fry skin, seborrheic dermatitis and the formation of dandruff and crusts in the scalp. Biotin is vital for the maintenance of a normal fat metabolism, and is essential for hair growth and scalp health. (INCI dictionary)
HEDERA HELIX — Ivy. Antifungal often found in massage lotions and anticellulite preparations for its skin-toning and firming prop- er ties. Contains malic acid, a natural fruit acid that encourages skin cell turnover. (See also Fruit Acids.) Also used in shampoos and hair products for dandruff and other scalp problems. Contains saponins. (INCI dictionary)
HUMULUS LUPULUS — Hops. Antimicrobial and sedative, very soothing and toning to the hair and skin. In hair care preparations, it adds body and softness and is helpful in the treatment of dandruff and other scalp conditions. Combined with chamomile, it reduces swelling and relieves itching and irritation. (INCI dictionary)
MELALEUCA ALTERNIFOLIA — Tea Tree Oil. Essential oil with powerful antiseptic and germicidal properties, similar to eucalyptus oil. Due to its strong odor, it must be used in small amounts in cosmetics, but makes an excellent addition to dandruff shampoos and therapeutic masks and moisturizers. (INCI dictionary) 
روغن درخت چای: اسانس روغني با خاصيت آنتي سپتيك قدرتمند، ضدباكتري (جرمي سايد) شبيه روغن اوكاليپتوس. به علت رايحه شديد و قدرتمندش بايد تنها به ميزان اندكي در محصولات آرايشي- بهداشتي استفاده گردد. در شامپوهاي ضدشوره و ماسك هاي درماني و مرطوب كننده استفاده مي شود.
QUILLAJA SAPONARIA — Quillaya Bark. A natural soap with excellent foam-boosting and cleansing abilities, containing 9-10% saponins. An astringent and anti-inflammator y, it is used in sham- poos and hair care preparations for dandruff and other scalp problems. (INCI dictionary)
SELENIUM — Micronutrient mineral with strong antioxidant proper ties, very soothing to the scalp. Included in shampoos and rinses for dandruff and other scalp problems, it helps remove build- up and keep scalp clear and healthy with continued use. Should be used in small amounts, as it can be irritating to the eyes. (INCI dictionary)
Antidandruff = ضدشوره

MYROXYLON BALSAMUM — Balsam. Antiseptic and antibacterial widely used in topical preparations for its healing proper ties, and in hair tonics and antidandruff products. Sometimes also used as a fragrance. (INCI dictionary)
anti dandruff = ضد شوره

Dandruff scale = لایه هایشوره های لایه ای یا پولک مانند

onset of dandruff = پیدایش شوره، شروع شوره

antidandruff shampoo = شامپو ضدشوره

anti dandruff shampoo = شامپو ضد شوره

antidandruff haircare products = محصولات مراقبت از مو با خاصیت ضدشوره

scale = flake, dry skin like dandruff = پوسته، شوره خشک

selenium shampoos, Shampoos containing selenium sulfide such as Head & Shoulders. Selenium sulfide is a key ingredient in dandruff shampoos; it treats seborrheic dermatitis, dandruff and tinea versicolor. = شامپوهای حاوی سلنیوم سولفید مثل برخی شامپوهای هد اندر شولد؛ سولفید سلنیوم یکی از ترکیبات کلیدی در شامپوهای ضدشوره است و سبوره درماتیت را نیز درمان می کند

seborrheic dermatitis can cause dandruff of the scalp as well as itchy, flaky, or scaly skin = درماتیت سبورئیک می تواند باعث شوره سر و ایجاد احساس خارش پوست سر و پوسته پوسته شدن پوست سر شود

توقف = Discontinue
discontinue = توقف مصرف؛ توقف تولید

Discontinue use = مصرف را قطع کنید

if irritation occurs discontinue use = در صورت بروز خارش پوستی، استفاده را متوقف کنید

EDTA = Edta
EDTA = ادتا، ا د ت آ
Tetra sodium EDTA = تتراسدیم ا د ت آ، ترکیب شلات کننده (کیلیت کننده) که برای زدودن سختی آب به فرمولاسیون اضافه می شود
EDTA, Ethylenediaminetetraacetic acid = ادتا، ا.د.ت.آ، اتیلن دی آمین تترا استیک اسید، ماده شلات کننده، از افزودنی های شامپو که به منظور کاهش اثر سختی آب بر کف کنندگی اضافه می شود

عشقه = English Ivy
English Ivy, Hedera helix = عشقه، پاپیتال، داریوست

ارلن = Erlenmeyer Flask
Erlenmeyer flask = ارلن، شیشه آزمایشگاهی دارای شکل مخروطی که در آزمایشگاه شیمی استفاده می شود.

نژاد = Ethnicity
ethnicity = نژاد

بخور = Facial Steam
facial steam = بخور صورت

facial steams = بخور صورت

محکم = Firm
firm = محکم، قوی، استوار
firmness = استحکام
Firm ribbon = نوار محكم
Firmer paste = خمير سفت تر
enhancement of firmness = افزایش استحکام 
cyst is semi fluid abnormal affirmation above or below the skin that contains pus or abnormal matter = کیست زائده ای با شکل غیر طبیعی حاوی ماده چرکی شبه سیال است که بالا یا زیر پوست تشکیل می شود
elasticity and firmness = کشسانی و سفتی پوست

کندر = Frankincense
Frankincense = کندر، رزین با بوی شیرین که از درختان آسیایی و آفریقایی به دست می آید و در گذشته در مراسم مذهبی کاربرد داشته.

Oriental perfume: A major category of perfume distinguished by the use of warm, ambery, sweet notes like vanilla, tonka, benzoin, and amber. The ingredients are oft-associated with the Middle East—like frankincense/incense, and amber. There are subcategories: spicy Oriental perfumes, woody Oriental, floral Oriental or Florientals, etc. Thierry Mugler Angel is a gourmand Oriental perfume, and Balmain Ambre Gris an example of an ambery Oriental. (intothegloss.com)
The region of Dhofar, located in southern Oman is known across the globe as the humid heart of the six-thousand-year-old frankincense trade = بخشی از دافور كه در عمان جنوبی واقع شده و مركز تجارت شش هزار ساله كندر است

تازه = Fresh
fresh = تازه
freshener = فرشنر، نام دیگر تونر
a fresh towel = حوله تمیز
Skin freshner = لوسیون شاداب کننده پوست 
Fresh linen cabinet = کابینت ملافه های تازه و شسته شده
Sharp fresh sweetness = شيريني طراوت بخش نافذ که در اثر استفاده از کلروفرم به عنوان شیرین کننده خمیر دندان استفاده می شود.
freshly laundered uniform = یونیفرم تمیز و خشکشویی شده
freshly isolated human keratinocyte = کراتینوسیت های تازه انسان 
EARTHY, The provocative odor of freshly turned earth, musty and rooty. = خاكی یا زمینی: روایج انگیزنده یا تحریك كننده برخاسته از خاك تازه شخم زده شده، نم دار و ریشه دار. یعنی ریشه گیاه هنوز در آن وجود دارد.
EAU DE COLOGNE, Contains the lowest concentration of 2-4% base. It’s light, refreshing and can be applied often. = ادوكلن دارای كمترین غلظت یعنی 2 تا 4 درصد اسانس پایه است. ادوكلن ها ملایم و طراوت بخش هستند و می توانند به دفعات استفاده شوند.
IONONES, One of the most valued synthetic perfume ingredients. They have a fresh, violet aroma and were first introduced into perfumery in 1936 in Violettes de Toulouse. = آیونونها: یكی از باارزش ترین مواد عطری سنتزی، رایحه تازه و گل بنفشه دارند. در سال 1936 به صنعت عطرسازی معرفی شدند.
CITRUS, Odors from citrus fruits such as orange, lemon, lime, mandarin and bergamot which give fresh, fruity top notes used especially in eau fraiche, classical and men’s colognes. = سیتروس: بوهایی كه از میوه های مركبات مثل پرتقال، لیمو، لیموترش، ماندارین و برگاموت بدست می آید و رایحه فوقانی تازه و میوه ای دارد. در ادكلن های كلاسیك مردانه استفاده می شود.
Toners also known as fresheners or astringent = به تونرها فرشنر و قابض هم گفته می شود

قارچ = Fungus
fungus = قارچ

fungus infections = عفونت قارچی

pullulan,polysaccharide polymer produced from starch by the fungus Aureobasidium pullulans. = پولولان، پلی ساکارید طبیعی که از قارچ به دست می آید و فرآیند تولید آن، فرمنتاسیون ذرت نشاسته مایع در حضور یک قارچ مخمر مانند به نام پولولان

fungus, eukaryotic organisms that includes unicellular microorganisms such as yeasts and molds, as well as multicellular fungi = قارچ، ارگانیسم یوکاریوتیکی که شامل میکروارگانیسم های تک سلولی مثل مخمر و کپک و همچنین قارچ های چند سلولی می شود.

گوار = Guar
Guarana = گورانا، گیاهی که از عصاره دانه آن در رنگ مو استفاده می شود.
guar gum = صمغ گوار
Guar Gum, Cyamopsis tetragonoloba = صمغ گوار، گوار گام

H2O2 = H2O2
h2o2 = هیدورژن پروکسید

کهیر = Hives
hives = کهیر
Urticaria – also known as hives, weals, welts or nettle rash – is a raised, itchy rash that appears on the skin. It may appear on one part of the body or be spread across large area = کهیر به رش های برآمده و ملتهب پوست گفته می شود که می تواند روی بخشی از بدن باشد یا در ناحیه گستردهای از بدن پخش شده باشد

فوری = Immediate
immediate = فوری

HELICHRYSUM ITALICUM EXTRACT: Helichrysum Italicum Extract inhibits the visible effects of cortisol, controlling signs of aging due to stress. Naturally anti-inflammatory, anti-allergenic, and anti-microbial. Starts working immediately upon application. (cellularskinrx.com)
MARAJUCA OIL: Naturally-derived from the seed of the passion fruit plant, sustainably harvested from the forests of Brazil, Marajuca oil is full of antioxidants, linoleic acid and omega 6. Skin's natural lipid barrier is restored and maintained when using this oil for facial cleansing. Hydration returns to normal levels immediately. Firming and other texture changes will occur after continuous use. (cellularskinrx.com)
immediate lifting = لیفتینگ سریع

immediate benefits = مزایای فوری

زنبق = Iris
Irish moss = خزه ايرلندي
Orris, Iris germanica = زنبق، ایرسا، سوسن آسمانجونی

خارش = Itching
itching = سوزش، خارش، تحریک

ANDIRA ARAROBA — Goa Herb, Chrysarobin. A natural astringent, its chemical affinity to the keratin elements of the skin makes this herb an excellent treatment for acne, eczema and other skin conditions. A calming agent for itching, flaking or irritated skin. (INCI dictionary)
EPILOBIUM ANGUSTIFOLIUM — Canadian Willowherb. Anti- inflammator y and soothing agent shown in clinical studies to work faster and better than many hydrocor tisone creams in reducing itching and irritation. A superb skin care ingredient, often used in sun care products. Contains salicylic acid. (INCI dictionary)
HUMULUS LUPULUS — Hops. Antimicrobial and sedative, very soothing and toning to the hair and skin. In hair care preparations, it adds body and softness and is helpful in the treatment of dandruff and other scalp conditions. Combined with chamomile, it reduces swelling and relieves itching and irritation. (INCI dictionary)
ORIGANUM VULGARE — Oregano Oil. Powerful antifungal and healing agent. Chinese herbalists have used it for generations to soothe rashes and other skin irritations and relieve itching. (INCI dictionary)
itching  = سوزش

Anti Itching = ضد خارش

itching or burning sensations = خارش یا احساس سوزش

جذام = Leprosy

لیفت = Lift
lift = لیفت
lifting = لیفتینگ
afro-lifter = شانه چنگال مانند برای مدل دادن به موهای فر
immediate lifting = لیفتینگ سریع

لایت = Light
light = لایت
sunlight = نور آفتاب
highlights = هایلایت مو
light weight = سبک
light therapy = نوردرمانی
lighter touch = لمس سبک تر
skin lightener = روشن کننده
light therapy 2 = نور درمانی، لایت تراپی
Highlighted hair = موی هایلایت شده
light beige powder = پودر بژ رنگ سبک
Pre-lightened hair = مویی که قبلاً روشن شده
dispersion of light = پراکنش نور 
light emitting diode = دیود با بازتابش ملایم
skin lightening agents = مواد روشن کننده
Discoloration Lightening = تغییر رنگ روشن شدن
light and fluid textures = بافت سبک و سیال
Dab = press lightly = pat = با فشار ملایم استفاده کنید
Skin lightening ≠ Lightning = سفیدکننده ≠ رعد و برق
Two-to-four tone lightening = روشن کردن مو به میزان یک یا دو درجه
dolce and gabbana light blue = عطر لایت بلو از کمپانی دولچه اند گابانا
polarized light spectroscopy = اسپکتروسکوپی نوری پلاریزه
keep away from direct sunlight = دور از نور مستقیم آفتاب نگهداری شود
oily and slightly waxy substance = ماده روغنی و کمی واکسی
photo-aging, aging of the skin caused by light. = پیری در اثر نور: پیری پوست كه در اثر نور ایجاد شده
EAU DE TOILETTE, Contains 4-8% base. This form is light yet relatively lasting. = ادوتوالت 4 تا 8 درصد اسانس پایه دارد. ملایم است و نسبتاً ماندگار است.
stratum lucidum is made of translucent cells that allow the light to pass through = استراتوم لوسیدم حاوی سلولهایی است که به نور اجازه عبور میدهد
EAU DE COLOGNE, Contains the lowest concentration of 2-4% base. It’s light, refreshing and can be applied often. = ادوكلن دارای كمترین غلظت یعنی 2 تا 4 درصد اسانس پایه است. ادوكلن ها ملایم و طراوت بخش هستند و می توانند به دفعات استفاده شوند.
secondary pollutants, A secondary pollutant is not directly emitted as such, but forms when other pollutants (primary pollutants) react in the atmosphere.Examples of a secondary pollutant include ozone, which is formed when hydrocarbons (HC) and nitrogen oxides (NOx) combine in the presence of sunlight; NO2, which is formed as NO combines with oxygen in the air; and acid rain, which is formed when sulfur dioxide or nitrogen oxides react with water. = آلاینده های ثانویه هوا که بر خلاف آلاینده های اولیه به شکل مستقیم وارد هوا نمی شوند. بلکه در اثر واکنش آلاینده های اولیه با عوامل دیگر ایجاد می شوند. از ازن تروپوسفری می توان به عنوان نمونه ای از آلاینده ثانویه نام برد. زیرا از واکنش هیدروکربن ها و اکسیدهای نیتروژن در حضور نور آفتاب ایجاد می شود. باران های اسیدی نمونه دیگری از آلاینده های ثانویه هستند. زیرا در اثر ترکیب اکسید گوگرد و اکسید نیتروژن با آب باران ایجاد می شوند.
phototherapy also known as light therapy = فتوتراپی که به آن نوردرمانی هم گفته می شود

سوسن = Lily
lily = لیلی یا زنبق
waterlily = نیلوفر آبی
White Lily, Lilium candidum = سوسن، سوسن سفید
American White Pond Lily, Nymphoea odorata = نیلوفر آبی معطر، واتر لیلی
MUGUET, The French term for Lily of the Valley. One of the three most used florals in perfumery. = موگه یا لیلی دره یكی از سه نوت گُلی مهم در عطرسازی

مگنت = Magnet
magnet = مگنت، آهنربای کوچک

جذاب = Magnificent
Magnificent = جذاب

انبه = Mango
mango butter = کره انبه
Mango, Mangifera indica = انبه، مانگو، منگو

=
Arm = بازو
ase = پسوند از به معنای تجزیه کننده
ate = پسوند ات به معنای استر یا نمک اسید
BHA = اسید بتاهیدروکسی
BHT = بی اچ تی
BPO = مخفف بنزوئیل پروکساید
De- = پیشوند به معنای زوده شده
DHT = دی هیدروکسی استون
dry = خشک
dye = رنگ
eth = پسوند به معنای اتوکسیله شده
Gel = ژل
gum = لثه
hay = یونجه
Hip = پهلو
hue = فام رنگ
Jar = ظروف کاسه ای
jaw = فک
leg = از ساق پا تا بالای ران
MSH = هورمون تحریک کننده ملانین
pat = ضربه ملایم
rye = گندم سیاه
sag = افتادن پوستی، شل و آویزان شدن پوست
TDL = تراز رنگ مو
tea = چای
Un- = غیر
UVA = اشعه فرابنفش نوع A
UVB = اشعه فرابنفش نوع B
UVC = اشعه فرابنفش نوع C
wet = مرطوب، خیس
2in1 = دو در یک، دوقلو، دو منظوره، شامپو و کاندیشنر در یک بطری، شامپوهای حاوی مواد کاندیشن کننده و نرم کننده
acid = اسید، ماده ترش مزه، محلول آبکی که pH پایین تر از 7 دارد. متضاد قلیا یا باز.
acne = آکنه، جوش، بیماری پوستی که با التهاب مزمن غدد سبابه مشخص می شود و در اثر فعالیت بیش از حد غدد سبابه و تغییرات هورمونی ایجاد می شود.
agar = آگار، ماده قندی که برای کشت های میکروبی استفاده می شود.
Alt. = درمان جایگزین
AQUA = نام لاتین آب، در فرمولاسیون با این نام درج می شود
back = کمر، پشت بدن
base = باز (مقابل اسید)
body = بدنه
Bulk = بالک، فله ای، فله، توده
calf = ماهیچه ساق پا، گوساله هم معنی می دهد
chic = شیک
chin = چانه
clay = خاک رس
clog = مسدود
Comb = شانه، ابزار آرایش مو
cyst = کیست
damp = نم دار
diol = دیول، الکل دوعاملی
dirt = چرک
dose = دوز، چنده ‌گذاری، تعیین و تنظیم مقدار و دفعات مصرف دارو
dull = تیره، کدر
EDTA = ادتا، ا د ت آ
face = صورت
firm = محکم، قوی، استوار
flat = فلت، پهن، صاف، تخت
Flaw = عیوب پوست
foot = پا از قوزک به پایین
Free = عاری از
gels = ژل ها
gums = صمغ ها
h2o2 = هیدورژن پروکسید
Head = سر
heal = بهبودی، شفا
ions = یون ها
knee = زانو
lift = لیفت
lily = لیلی یا زنبق
mask = ماسک
mesh = تار و پود
MICA = میکا، ماده معدنی شفاف که در فرملواسیون پودر برای بهبود چسبندگی استفاده می شود
mild = ملایم
MINT = گونه ای از گیاهان آروماتیک که به عنوان ضدعفونی کننده طبیعی استفاده می شوند
musk = مشک
nape = پس گردن
Neck = گردن
nose = بینی
note = نوت
pain = درد
pat  = حرکات ضربه ای ملایم
PEG- = پلی اتیلن گلیکول
pits = فرورفتگی ها
post = (پیشوند) به معنای بعد از می باشد.
pour = ریختن
Pre- = قبل از، پیش هنگام
Pro- = پیش برنده، پیش ساز
pulp = پالپ، گوشت میوه
Rash = راش های پوستی، نوعی تحریک پوست
Safe = ایمن
scar = جای زخم، اسکار
seal = پلمپ
Sink = سینک روشویی
Slot = شکاف
soap = صابون
soda = سودا، ترکیبات سدیمی؛ نوشابه یا آب گازدار
sole = منفرد
stir = هم زدن، تکان دادن
TEA- = تری اتانول آمین
tear = اشک
TEWL = تبخیر نامحسوس آب از سطح پوست
TOFU = توفو، ماده ای که از دانه سویا به دست می آید و غنی از پروتئین، کلسیم و ویتامین بی است
tolu = ماده معطر با رایحه شیرین که کمی چرم بو است
tone = 1- تون رنگ مو به معنای سایه رنگ مو، عدد یا اعدادی که معمولاً بعد از ممیز در شماره رنگ مو قرار می گیرد و نشان می دهد رنگ مو از چه سایه رنگ هایی تشکیل شده. 2- قوام پوست
tube = تیوب، قوطی کرم
urea = اوره
vial = ویال، ظرف آمپول مانند
Wait = صبر کنید، مکث کنید
wild = وحشی، خودرو
wool = پشم
YUKO = یوکو، برند و نام تجاری تکنیک صاف کردن مو با روش ژاپنی که در سال 2000 موفق به ثبت پتنت در آمریکا گردید. در این تکنیک از مواد شیمیایی استفاده می شود.
ZINC = زینک، ماده معدنی که برای رشد و تکثیر سلولها لازم است
actin = آکتین، رشته های ماهیچه ای که به ماهیچه قابلیت کشش می دهند.
acute = حاد، متضاد مزمن، به بیماری هایی گفته می شود که سریع و با علائم شدید و در دوره های کوتاه خودش را نشان می دهد. بیماری هایی که به سرعت پیشرفت می کنند اما باقی نمی مانند؛ یا فروکش می کنند و یا وارد فاز مزمن می شوند.
adorn = آراستن، زینت بخشیدن، آرایش کردن یک فرد یا تزئین اشیا
agent = ماده فعالی که می تواند تأثیر فیزیکی، شیمیایی یا دارویی داشته باشد.
Anti- = ضد
Apply = استفاده کردن، به کار گرفتن، مالیدن، زدن
aroma = آروما، ماده معطر، اسانس، ماده خوشبو، ترکیبات آروماتیک
avoid = دوری کردن، اجتناب کردن
batch = بچ، یک سری ساخت
beads = ذرات منجوقی
beige = رنگ بژ، قهوه ای روشن 
blush = رژ گونه
botox = بوتاکس، بوتوکس، سم بوتولین، یکی از انواع سم های بولولینوم که برای ریلکس کردن یا فلج کردن موقت ماهیچه های صورت و رفع چروک های آن استفاده می شود.
brand = برند، علامت تجاری، مارک
brush = برس مو، برس، براش، ابزار براشینگ
bulge = بالج، برآمدگی نزدیک غدد سبابه که سلول های بنیادی مو در آن قرار گرفته است.
Cargo = محموله
Cedar = سدر، سرو
chalk = گچ
Chest = سینه
Cilia = تاژک
clips = کلیپس، گیره مو
Coco- = کوکو، هیدروکربن 12 کربنه مشتق از نارگیل
Coral = صدفی، نوعی رنگ فانتزی برای مو
Cream = کرم
crown = تاج دندان
cumin = گیاه زیره سبز که بویی شبیه عرق انسان دارد.
cysts = کیست ها = برآمدگی های غیرعادی پوست که حاوی چرک یا یک مایع غیر معمول است
dense = چگال، داراي دانسيته بالا
dosed = دوز بندی شده
Drops = قطره
Ebony = آبنوس
elbow = آرنج
erupt = جوانه زدن، بيرون آمدن، منظور آمدن دندان از لثه در بدو تشكيل است
fancy = فانتزی
Flaky = پوسته پوسته شده
Fluid = فلوئید
fresh = تازه
gauze = گاز استریل
Glatt = گلت، نام تجاری صاف کننده شیمیایی مو
glide = لغزندگی
gloss = درخشش، برق زدن
harsh = خشن
heady = بی پروا
heavy = سنگین
hives = کهیر
HONEY = عسل، دارای خاصیت جذب آب. به عنوان قوام دهنده هم استفاده می شود
inert = خنثی، بی خاصیت
Itchy = خارش‌دار
kinky = وز و گره خورده (ویژگی مو)
leafy = برگ دار
light = لایت
Lines = خطوط، چروک های ریز
loose = شل، نرم
lumps = توده و لخته
lupus = لوپوس
lytic = پسوند لیتیک
marks = علائم
Milia = میلیا
Mixer = همزن، میکسر
mossy = باتلاقی
mouth = دهان
mucus = موكوس، ماده مخاطی
nails = ناخن ها
noses = بینی ها
olive = زیتون
onset = شروع بیماری
Orris = زنبق
ozone = ازن
Pearl = مروارید، نوعی رنگ فانتزی برای مو
phyto = گیاهی؛ همچنین نام یک برند فرانسوی به نام فیتو
plump = توپر و حجیم، یکی از ویژگی های مطلوب پوست
Polar = قطبی، نوعی رنگ فانتزی برای مو
pores = منافذ
Post- = بعد از
prong = چنگک
Ratio = نسبت
razor = تیغ اصلاح
rinse = آبکشی
Sandy = شنی، نوعی رنگ فانتزی برای مو
scalp = اسکالپ، کف سر، پوست سر
scars = اسکارها
Scrub = اسکراب، لایه بردار ساینده
sebum = سبوم
Serum = سرم
shiny = براق
sniff = بو کشیدن
soaps = صابون ها
soft  = نرم
Spray = اسپری
Steam = بخار آب، بخور
stick = استیک، قلمی
store = نگهداری کردن، انبار کردن
style = مدل دادن به مو، آرایش کردن مو
sweat = عرق
tacky = چسبنده 
taper = نوک تیز، دارای انتهای مخروطی
tatoo = تاتو، تزریق رنگ به داخل پوست
thick = غلیظ، ضخیم، با قوام
Thigh = ران
Tight = کشیده
Tints = تینت
toner = تونر
Tonic = تونیک
Towel = حوله
toxic = سمی
treat = عمل آوری، درمان
ulcer = اولسر
urine = ادرار
UVAPF = عیار حفاظت در برابر پرتوهای فرابنفش نوع A
vivid = واضح و شفاف
waist = کمر
waxes = واکس ها، موم ها، استرهای اسید چرب و الکل چرب
weals = نام دیگر کهیر
welts = کهیر، برآمدگی های برجسته صورتی رنگ که در اثر افزایش هیستامین در خون ایجاد می شود
Wheat = گندم
wrist = مچ دست
X ray = اشعه ایکس، پرتوهای ایکس
yeast = مخمر
absorb = جذب شدن به طوری که بخشی از یک کل شود. همانطور که حوله آب را جذب می کند یا همانطور که مواد موثره جذب پوست می شوند
ACCORD = آکورد، به مخلوط دو یا تعداد بیشتری ماده که زمینه بویایی یکسان دارند، آکورد گفته می شود. (کتاب دانستنی های عطر تالیف احسان حسنانی)
acetyl = اَستیل، مربوط به استیک اسید، مشتق از استیک اسید
acidic = اسیدی
adhere = چسبیدن، در تماس بودن
adjust = دقیق کردن، فیت کردن، مناسب کردن، تنظیم کردن، وفق دادن
adsorb = جذب سطحی مایع یا گاز روی یک جامد، جذب لایه بسیار نازک از یک ماده گازی یا مایع روی سطح جامد یا سطح بدن
Aerial = هوایی، افراشته، در توصیف موها
aerobe = میکروارگانیسمی که می تواند فقط در حضور اکسیژن زنده بماند.
alkali = قلیا، باز متضاد اسید
Ampule = آمپول
anagen = آناژن، فاز رشد سیکل مو
anemia = کم خونی، کم بودن تعداد گلبول های قرمز در خون که علائم آن ضعف و تنگی نفس است.
Anthol = آنتول
Arctic = یخی، نوعی رنگ فانتزی برای مو
areola = ناحیه حلقوی تیره پوست اطراف نوک پستان
armpit = زیر بغل
Atopic = آتوپیک، حساسیتی
Balsam = بالزام، بالم
banner = بنر تبلیغاتی
beauty = زیبایی
Benign = خوش خیم، رشد غیر طبیعی ولی قابل کنترل بافت بدن
biceps = عضله دو سر بازو
binder = بیندر، متصل کننده، جفت کننده
Biolin = بیولین
biopsy = برداشتن قطعه ای از بافت بدن برای بررسی میکروسکوپی، بیوپسی
BIOTIN = بیوتین، ویتامین H
bitter = تلخ
Bleach = دکلره
blotch = لک های تیره که می تواند به رنگ قرمز یا قهوه ای باشد
bottle = بطری
Boxcar = اسکار آکنه با فرورفتگی مربعی
Bruise = کبودی
bundle = شبکه به هم تنیده
Carton = جعبه محصول
cassia = دارچين چيني
cavity = حفره و پوسيدگي دندان
Censer = عودسوز، عطر دان
cheeks = گونه ها
chypre = شیپره
Cineol = سینئول
Citrus = سیتروس، مرکبات
client = مشتری
Clover = شبدر
Collar = در اصل به معنای یقه و گریبان، همچنین به معنای شاسی محصولات پمپی مثلاً: «شاسی کاندیشنر را یک یا دو بار فشار دهید.»
comedo = کومدون های ریز
Cortex = کورتکس مو، پوسته مو، لایه میانی مو، سفیده مو، بخش اصلی مو که تعیین کننده استحکام و قابلیت انعطاف مو می باشد
cosmos = کاسموس
costus = گیاه قسط که بویی شبیه غدد سبابه دارد
cracks = ترک های پوستی
creams = کرم ها
Cyprus = قبرس
Debris = چرک های برجای مانده روی پوست 
dentin = عاج دندان، لایه زیر مینای دندان
dermis = درم، بخش میانی پوست، میان پوست
desorb = دفع کردن، از حالت جذب در آمدن
detect = آشکارسازی، شناسایی
digest = هضم
dioxin = دیوکسین
dosage = دوز، میزان مصرف
Drying = خشک کردن
E coli = باکتری ای کولای
earthy = زمینی
eczema = اگزما، اکزما، بیماری یا عارضه پوستی که با علائمی مثل التهاب، سوزش پوست، ترک های پوستی و زبری پوست ظاهر می شود. شایع ترین نوع اگزما، درماتیت آتوپیک است.
elafin = الافین 
enamel = لعاب، مینای دندان
erbium = لیزر اربیوم
facial = فیشال، فیشیال
fitted = فيت شده، مماس، منظور پره هاي میکسر است كه به جداره همزن مماس مي شود
flaçon = فلاکون
Floral = فلورال، بر پایه رایحه گل ها
fraxel = لیزر فرکسل
fruity = میوه ای
fucose = فیوکوز 
fungal = قارچی
fungus = قارچ
garlic = سیر
gently = به ملایمت 
glands = غده ها، غدد
global = جینکوبیلوبا
Glycol = گلایکول
grades = گريدها (منظور درجه بندي مواد از نظر كيفي است)
greasy = چرب و روغنی، مثل گریس
groove = شیار
ground = له شده، پودر شده
intact = دست نخورده
jasmin = یاس
KAOLIN = کائولین نوعی خاک رس که از کوه های کائولین چین به دست می آید
karaya = كارايا
lather = تشکیل کف دادن
lauric = لوریک
lauryl = لوریل
Length = طول، مثلاً طول مو
Lierac = لیراک
Limbic = لیمبیک، بخشی از مغز که مرتبط با عواطف و احساسات است
lotion = لوسیون
lysine = لایسین
madder = بومادران
magnet = مگنت، آهنربای کوچک
medium = مديوم، متوسط
mellow = دلپذیر
Mimosa = گل ابریشم
mixing = هم زدن، تکان دادن، اختلاط
modern = مدرن
myrtle = مورد، مورت، گیاه مورد
Nangka = نانکا، جک فروت 
nature = نیچر
nerves = عصب ها
Nettle = گزنه
NIACIN = نیاسین، ویتامین B3
nodule = ندول، تومور التهابی پوست که از پاپول عمیق تر است.
Oozing = تراوشات پوستی
opaque = کدر
origin = خاستگاه، منشأ 
Pallet = پالت حمل، تخته ای پهن که کالاها را روی آن چیده و با لیفتراک جابجا می کنند.
pamper = نوازش
papaya = پاپایا
papule = پاپول، نوعی جوش پوست
patch = کژنه (واژه مصوب فرهنگستان پزشکی)، پچ پوستی، محدودۀ تغییر رنگ یا تغییر شکل‌یافته‌ در پوست
patent = پتنت، گواهی ثبت اختراع
PECTIN = پکتین، ازدیوار سلول گیاهان، پوست پرتقال و تفاله سیب به دست می آید
pillar = پیلار، ستونی
pimple = جوش، نوعی آکنه
porous = متخلخل، پرمنفذ
potent = قوی
powder = پودر
primer = پرایمر، محصول آرایشی که به منظور یکنواخت نمودن قوام پوست، کاهش منافذ پوست و کاهش چروک های پوستی قبل از کرم پودر و دیگر لوازم آرایشی روی پوست مالیده می شود.
purify = پاک سازی عمقی
purine = پورین یكی از چهار باز نوكلئوتیدی نوكلوئیك اسیدها
rashes = رش های پوستی، ضایعه های ملتهب پوستی
remedy = داروی گیاهی، ماده درمانی
repair = ترمیم
retard = متوقف کردن، بازداری
rinsed = آبکشی شده
routin = روتین
Safety = ایمنی
saliva = بزاق، آب دهان
scent = رایحه، اسانس
scrubs = اسکراب
sealer = پلمپ کننده، آب بند
Sebum  = سبوم، چربی طبیعی پوست که توسط غدد سباسه ترشح می شود
sensor = سنسور
Serine = اسید آمینه سرین
severe = شدید
SILICA = سیلیکا، ماده معدنی که به عنوان غلیظ کننده و پایدارکننده استفاده می شود.
smooth = صاف
solute = ماده حل شده
soothe = تسکین دادن
spirea = گیاه اسپیره، گل عروس، به عربی ملک المروج به معنای سلطان مرتع ها
sponge = اسفنج
Spread = پخش کردن
sticky = احساس چسبندگی
strain = سویه، سوش
striae = خط نازک
strile = استریل، سترون
T zone = ناحیه پیشانی و بینی، تی زون
tanner = برنزه کننده
tartar = تارتار، جرم دندان، مواد سخت و کلسیفه شده که روی دندان رسوب کرده و تشکیل جرم داده اند.
temple = گیجگاه
tester = تستر
Thymol = تايمول
toners = تونرها
tongue = زبان
toning = تغییر رنگ مو، رنگ دادن مو، تون دادن به رنگ مو، ایجاد تغییر در رنگ مو
totara = توتارا
toupee = کاکل، مو مصنوعی، کلاه گیس آقایان
Trolly = ترولی
trunck = پشت بدن، از کفل تا بالای کمر
T-zone = تی زون، ناحیه تی شکل پوست شامل پیشانی، بینی، چانه
U-zone = یو زون، ناحیه یو شکل صورت، ناحیه پیرامونی صورت
vacuum = خلاء
Veegum = ويگام
Violet = بنفش
waxing = موم انداختن
wetted = خيس شده، در تماس با آب يا الكل قرار داده شده
Yasmin = یاسمن
acetone = استون، مایع قابل اشتعال، بی رنگ، قابل امتزاج با آب و الکل و اتر که طعم شیرین اما سوزاننده دارد و به عنوان حلال استفاده می شود.
acidify = تبدیل به اسید کردن، کاهش قلیاییت
actinic = آکتینیک، مربوط به آن بخشی از اشعه طیف مرئی که فعالیت شیمیایی دارد.
adenine = آدنین: یکی از بازهای چهارگانه نوکلئوتیک
adipose = آدیپوز، مرتبط با چربی و بافت چرب
adrenal = غده درون ریز که روی کلیه ها قرار گرفته، غدد فوق کلیوی
aerobic = هوازی، قابل زیستن یا رخ دادن فقط در شرایط حضور اکسیژن. به ورزش ها و رقص هایی که باعث افزایش ضربان قلب می شوند نیز گفته می شود.
aerosol = آئروسل، سوسپانسیون کلوئیدی ذرات جامد یا مایع پخش شده در گاز؛ معلق در گاز؛ ظرفی که حاوی گاز مایع شده یا ماده حل شده ایست که می تواند به صورت افشانه یا اسپری پخش شود.
agonist = آگونیست، شریک، ماده ای که مشابه ماده دیگر عمل نموده و عملکرد آن را تشدید و تحریک می کند.
alcohol = الکل
alembic = قرع و انبیق، ابزار گلاب گیری قدیم، ظرف تقطیر برای تولید گلاب و اسانس
alkalis = قلیاها، مواد قلیایی، بازها، مواد با خاصیت بازی
allergy = آلرژی، حساسیت
Ampulla = آمپول
anionic = آنیونی، دارای بار الکتریکی منفی
anosmic = فاقد حس بویایی
antacid = ضد اسيد، آنت اسيد
areolar = حلقوی
avocado = آووکادو
barrier = بریر، حائل، لایه محافظ
beeswax = موم زنبور عسل
benzoin = ماده رزینی با رایحه شیرین که ته مایه ای از رایحه عود دارد
Betaine = بتائین، کوکامیدو پروپیل بتائین سورفکتانت آمفوتری رایج در شامپوها که برای افزایش کف و قوام و همچنین افزایش ملایمت شامپو استفاده می شود.
biomass = توده زیستی 
Blemish = بلمیش شامل لک، جوش، جای جوش، رش پوستی اما موقتی
blender = مخلوط کن
blister = تاول
Blotchy = پوست دارای لک
booster = بوستر، تقویت کننده
botox 2 = بوتاکس
Bristle = پرز برس
Bronzer = برنزه کننده
buildup = تجمع انباشتگی
Buttock = کفل
Camphor = کافور، نوعی رزین معطر که در پزشکی و عطرسازی کاربرد دارد.
CARAMEL = کارامل، رنگدانه طبیعی
caraway = كاراواي، زیره ایرانی، نوعی رازیانه
CARMINE = کارمین، رنگدانه طبیعی پایدار که از بال نوعی حشره به دست می آید
catagen = کاتاژن
Caution = احتیاط
chelate = شلات، کیلیت 
chronic = مزمن، کهنه، طولانی
clarify = شفاف سازی
Cleanse = تمیز کردن
closure = محوطه
cloying = شیرین چسبناک
cologne = ادکلن
Combing = شانه کردن، شانه زدن
Complex = کمپلکس، مجموعه
content = محتوا، محتوی، مقدار
counter = پیشخوان
coupler = کاپلر، کوپلر، عامل جفت شونده، یکی از ترکیبات سازنده رنگ مو، ماده ای که با دی ایمین ناشی از اکسیداسیون مونومر رنگ مو جفت شده و پلیمریزاسیون را پیش می برد
culture = کشت 
Cuticle = کوتیکول مو، خارجی ترین لایه مو، پولک های مو، پولک های کوتیکول، لایه بیرونی مو که ساختاری فلس مانند، شبیه پولک های ماهی داشته و از مو محافظت می کند.
Declare = اظهارکردن
deepsan = دیپسان
dibasic = دوبازي
diffuse = انتشار
diluted = رقیق شده
dimples = برآمدگی کوچک روی گونه یا چانه
dioxane = دی اکسان
dodecyl = دودسیل
dryness = خشکی پوست در اثر از دست دادن رطوبت
dyeing = رنگ کردن
ecocert = اکوسرت
EGG OIL = روغن زرده تخم مرغ
elastic = کشسانی 
elastin = الاستین
Elegant = جذاب، زیبا، شیک
ethanol = اتانول
eugenol = اوژنول
excrete = ترشح می شود، تخلیه می شود
expulse = خارج کردن 
extract = عصاره، در نقش فعل به معنای استخراج کردن عصاره
fabrics = الیاف
facials = اقدامات فیشال / فیشیال
FIR OIL = روغن صنوبر
flowery = رایحه گلها
forearm = ساعد
Formula = فرمول، فرمولاسیون
fougère = فوژه
foxtail = گیاه دم روباه
freckle = ککی مکی
friable = شكننده، خردشونده
gellant = ژل کننده 
Glitter = درخشش، درخشندگی
GLUCOSE = گلوکز، قند میوهای که از ذرت و انگور به دست میآید
glycine = گلایسین، نوعی اسید آمینه 
gommage = گماژ، لایه بردار پاک کنی که روی پوست مالیده می شود و سلولهای مرده را روی سطح پوست لوله کرده و خارج می کند، لغت فرانسوی به معنای پاک کن
guanine = گوانین یكی از چهار باز اصلی نكلئوتیدی كه در نكلوئیك اسیدها یافت می شود.
Guarana = گورانا، گیاهی که از عصاره دانه آن در رنگ مو استفاده می شود.
hairpin = سنجاق موی سر
hormone = هورمون
hypoxia = هایپوکسی، شرایط کمبود اکسیژن
icepick = اسکار آکنه با فرورفتگی نوک تیز
illegal = غیرقانونی
in vivo = درون تنی، آزمایش هایی که درون بدن انجام می شود
incense = عود
inflame = ملتهب
inhibit = ممانعت
ironing = اتو کردن مو، صاف کردن مو با اتوی مو
isolate = ایزوله کردن، جداسازی
itching = سوزش، خارش، تحریک
jawline = خط فک
keratin = کراتین، پروتئین رشته ای تشکیل دهنده ساختار مو
lactate = لاکتات
laminin = لامینین
Leaflet = برگاه راهنمای داخل جعبه محصول
leather = چرم
lentigo = لک های پهن صورت که مرز کاملا مشخص دارند. این لک ها معمولا در کهولت ظاهر می شوند. این لک ها بیشتر در نواحی در معرض آفتاب ظاهر می شوند. (منبع وب مد)
lifting = لیفتینگ
lotions = لوسیون ها
Lozenge = قرص لوزي شكل
luminex = شرکت بیوتکنولوژی لومینکس
made by = ساخته شده توسط
made in = ساخته شدن در کشور
Make up = آرایش کردن با لوازم آرایش رنگی و گریم و میکاپ
mascara = ریمل
Massage = ماساژ
measure = اقدام
Medulla = مغز مو، مدولا، درونی ترین لایه مو
Meiosis = تقسیم سلولی
melanin = ملانین، رنگدانه تیره، رنگدانه های مشکی یا قهوه ای که رنگ طبیعی پوست و مو را تعیین می کنند
Melasma = ملازما
menthol = منتول
mixture = مخلوط، آمیزه
moisten = خیس کن
monomer = مونومر، تکپار
negroid = سیاه پوست 
Neutral = خنثی
nigella = سیاه دانه
Nodular = ندولی
nodules = ندول ها
NON-GMO = فاقد موادی که دستکاری ژنتیکی شده اند
nostril = سوراخ بینی
nourish = تغذیه
nuances = تغییرات جزئی
Nucleic = نوکلئیک
oakmoss = گلسنگ
organic = آلی، ارگانیک
Outlets = جایگاه عرضه، مرکز فروش
P acnes = باکتری پی آکنه
Palette = پالت، مثلاً پالت رنگ مو
papular = پاپول دار
papules = پاپول ها
paraben = پارابن
Pat dry = خشک کردن با روش گذاشتن و برداشتن
peptide = پپتید، مولکولی از کنار هم قرار گرفتن تعدادی اسید آمینه تشکیل می شود
perfume = عطر
picking = کندن جوش ها
placebo = پلاسیبو
plumper = پر تر، چاق تر، توپر تر
polymer = پلیمر
pomades = پماد ها
Powdery = پودری
profile = پروفایل
proline = پرولین
PROTEIN = پروتئین
puberty = بلوغ
pungent = سوزناک، تند، یکی از ویژگی های استیک اسید
purging = برون ریزی، خارج شدن سلولهای مرده و چرک از پوست در اثر مصرف داروهای لایه بردار ضدجوش مثل راکوتان که منجر به ایجاد جوش های جدید به شکل موقت می شود. برون ریزی گاهی تا یک هفته اما گاهی تا دو ماه هم ممکن است طول بکشد.
pustule = پاستول، پوستول، پوسچول، نوعی جوش پوست 
radiant = درخشان، یکی از ویژگی های مطلوب پوست
reapply = استفاده مجدد، تجدید کرم ضدآفتاب، تکرار مصرف
redness = قرمزی
release = رهایش
relieve = تسکین دادن
remover = پاک کننده، معمولا پاک کننده آرایش
renewal = نوسازی
repress = ریپرس کردن، کاهش دادن 
residue = باقی مانده
restore = بازیابی
retin-A = رتین آ
retinol = رتینول
rolling = اسکار آکنه با فرورفتگی گرد
rub off = زدودن با روش مالیدن
sagging = افتادگی و آویزان شدن پوست، شل شدن پوست
sanding = ساییدن با ساینده های قوی
secrete = ترشح کردن
seizure = تشنج
shampoo = شامپو
shaving = تراشیدن
Shimmer = براق کننده
silanol = سیلانول
silicon = سیلیکون
Sirtuin = سیرتوئین
soaping = صابونی شدن، مثل صابون
solvent = حلال
soybean = دانه سویا
species = سویه ها، سوش ها
sprayer = اسپری کننده، افشاننده
Squeeze = فشردن
steamer = بخور
Steroid = استروئید
storage = انبارش، نگهداری در انباز، ذخیره کردن
stylist = آرایشگر مو
sublime = سابلایم
subunit = زیرواحد
suck up = جذب شدن
SUCROSE = ساکاروز
Sulfate = سولفات
suspend = معلق کردن، سوسپانسیون کردن
symptom = علامت بیماری
synergy = هم افزایی، تقویت متقابل
syringe = سرنگ
take up = جذب شدن
tanning = برنزه کردن
telogen = تلوژن
Texapon = تگزاپون، نام تجاری سدیم لوریل اثر سولفات
texture = بافت
thinned = نازک شده
Thymine = تایمین یا تیمین: یكی از چهار باز نوكلئو در نوكلئیك اسیدهای دی ان اِی
topical = موضعی
Trolley = ترولی، قفسه چرخ دار که مواد یا تجهیزات دم دستی اتاق پوست را روی آن می گذارند
trypsin = تریپسین
unibrow = ابرو پیوست
vehicle = حامل
velvety = مخملی
Vetiver = وتیور، خس خس
viscose = ویسکوز، با قوام
vitamin = ویتامین
Warning = توجه
wetting = خیس شدن،خیس کردن
wrinkle = چروک پوست
XYLITOL = زایلیتول، الکل قندی که از درخت غان به دست می آید و به عنوان شیرین کننده استفاده می شود
abnormal = غیر عادی، نامنظم، بر خلاف قانون طبیعی
abrasive = ساینده، ماده ای که برای صاف کردن، ساییدن و برس کردن پوست در درم ابرژن استفاده می شود.
absolute = خالص و بدون نقص، مطلق، ابسلوت
abyssine = ابیسین، نام تجاری یک اکتیو آرایشی با خاصیت تسکین دهندگی و ضد التهابی
accutane = داروی آکوتان
acidosis = اسیدوسیس، نوعی بیماری که در آن، میزان اسید در خون و ادرار بالا است.
acoustic = آکوستیک، مربوط به شاخه ای از علم صداشناسی یا شنوایی سنجی
acrolein = اکرئولین، پروپنال، ساده ترین آلدهید اشباع نشده
activate = فعال کردن، آغاز کردن اثر رنگ موها
aculeate = خاردار، نیش دار
additive = ماده افزودنی، ماده ای که به محصول اضافه می شود.
adhesion = چسبندگی
adhesive = چسبان، چسبنده، چسب دار، ماده چسبنده که برای سریع چسباندن چیزی استفاده می شود.
aeration = هوادهی، مواجه کردن با هوا، اشباع کردن یک سیال با هوا یا گاز
afferent = حمل به سمت مرکز، به داخل کشیدن، به درون آوردن
affinity = جذب تمایلی، آفینیتی، تمایل یک ماده برای ترکیب شدن، جذب شدن یا آمیختن با ماده دیگر، در علم شیمی ویژگی اتم هایی که تمایل دارند با اتم های دیگر ترکیب شده و یک ماده مرکب را تشکیل دهند.
agenesis = رشد ناقص یکی از اعضای بدن.
airtight = ضد نفوذ هوا
albinism = آلبینیسم، زالی پوست
aldehyde = آلدهید
alipidic = بدون لیپید، خشک
allergen = آلرژن، عامل آلرژی زا
aloevera = آلوئه ورا
Amethyst = یاقوتی، نوعی رنگ فانتزی برای مو
aminexil = آمینکسیل، محلول ضد ریزش مو
ammoniac = آمونیاک
ammonium = آمونیوم
angelica = گیاه آنجلیکا یا سنبل خطایی که بویی شبیه مشک حیوانی دارد.
apocrine = آپوکرین
armature = آرماتور 
Assessor = ارزیاب، بازرس
bacteria = باکتری ها
baldness = طاسی، بی مویی
band aid = چسب زخم، برند جانسون اند جانسون
Bar soap = صابون قالبی
baseline = خط مبنا 
Berk Co. = شركت برك
Blot dry = خشک کردن مو با روش گذاشتن و برداشتن حوله
blow dry = خشک کردن مو با سشوار
Botolizz = بوتولیز
brochure = بروشور
brushing = برس زدن، سائیدن، براشینگ
build up = انباشته شدن
built up = تجمع، انباشتن، انباشتگی
Caffeine = کافئین، آلکولوئید گیاهی موجود در قهوه و چای که خاصیت محرک داشته و در رفع سلولیت مؤثر است.
CALAMINE = کالامین، آمیزه طبیعی اکسید روی همراه با مقدار اندکی اکسید آهن
carbomer = کربومر
catalase = کاتالاز
catalist = کاتالیست
catalyse = کاتالیز کردن
cationic = کاتیونیک، کاتیونی
cementum = سمنتوم، لایه پوشاننده ریشه دندان - نکته: ریشه دندان مینا ندارد.
Ceramide = سرامید
cheerful = شاداب، رنگ های شاد
chelator = شلات کننده
chloasma = کلوزما = ملاسما
chlorine = کلر
chucking = چاکینگ (یکی از حرکات ماساژ)
Cinnamon = دارچین، دارچین درختی است کوچک، همیشه سبز، به ارتفاع ۵ تا ۷ متر که از تمام قسمت‌های آن بویی مطبوع استشمام می‌شود.
cleanser = پاک کننده
clinical = بالینی، کلینیکی
cohesion = چسبندگی، پیوستگی
collagen = کلاژن
colognes = کلن
colonize = تشکیل کلونی
Colorist = تکنسین رنگ مو
comedone = کومدون، جوش های غیر التهابی کوچک
compound = ترکیب
concrete = کانکریت
consumer = مصرف کننده
cosmetic = در نقش صفت بدون s جمع: آرایشی بهداشتی (مثلا محصولات آرایشی بهداشتی)، زیبایی (مثلا جراحی های زیبایی)، ظاهری (مثلا تغییرات ظاهری)
coumarin = کومارین
coverage = پوشش
Cracked = پوست ترک خورده
crimping = فشردن، چين دار كردن مثلاً چين دار كردن انتهاي خميردندان
Cucumber = خیار
cytokine = سایتوکین، سایتوکاین
dandruff = شوره
delivery = رسانش، رهایش
dendrite = دندانه
detached = اتصال خود را از لایه شاخی پوست از دست داده اند
Detector = آشکارساز
dextrose = دکستروز
diabetes = دیابت
di-imine = دی ایمین، ترکیب واسطه ای بسیار واکنش پذیر که در اثر اکسیداسیون مونومر رنگ مو با اکسیدان به دست می آید
dilation = اتساع
disperse = دیسپرس کردن، پخش کردن، منتشر کردن
Dry down = نت پایه، پس رایحه
Dry skin = پوست خشک 
dullness = کدورت، کرد بودن
Dye mass = جرم رنگ مو
Eccrine = اکرین
efficacy = اثربخشی، کارآمد بودن
elastase = الاستاز
emulsion = امولسیون، مخلوط مایع در مایع
engineer = مهندس
enhancer = تقویت کننده
eruption = فوران، بیرون زدن
erythema = اریتما، قرمزی
eudermic = اصطلاح پزشکی به معنای پوست نرمال
evacuate = تخلیه 
exertion = تقلا
exposure = مواجهه، در معرض قرار گرفتن، در تماس قرار گرفتن
extruder = اکسترودر، ماشینی که یک روزندان دارد و علاوه بر کاربرد در لاستیک سازی در صابون سازی هم کاربرد دارد، اکسترودر وسیله ای شبیه چرخ گوشت است که صابون را به صورت پلت شده خارج می کند.
eye bags = پف زیر چشم
Eyeliner = خط چشم
farnesol = ترکیب 15 کربنه طبیعی که یک الکل سزکویی ترپن غیر حلقوی است
firmness = استحکام
flare up = فلر آپ، شعله ور شدن بیماری، تشدید بیماری، مشتعل شدن بیماری
flawless = پوست صاف و یکدست و بی عیب
fluoride = فلوراید، استر هیدروفلوریک اسید که برای جلوگیری از پوسیدگی دندان به فرمولاسیون خمیردندان اضافه می شود، سدیم فلوراید همچنین به عنوان یک افزودنی به آب تصفیه شده نیز ممکن است اضافه شود.
fly-away = موی پف کرده
forehead = پیشانی
freckles = لکه های کوچک زرد و قهوه ای روی پوست صورت که در اثر مواجهه با آفتاب معمولاً تشدید می شوند، کک و مک
friction = فریکشن (یکی از حرکات ماساژ)
FRUCTOSE = فروکتوز، قندی که در میوه ها و عسل یافت می شود
Galvanic = گالوانیک
gel mask = ماسک ژلی، ژل ماسک
genetics = ژنتیک
GLYCERIN = گلیسرین
glycerol = گلیسرول
GLYCOGEN = گلیکوژن، کربوهیدرات غنی از پلی ساکارید که بدن برای ذخیره انرژی از آن استفاده می کند
gourmand = خوردنی
grabbing = چنگ زدن
granular = دانه ای
granules = به صورت گرانوله و دانه اي
guar gum = صمغ گوار
Hair gel = ژل موی سر
Hairline = خط مو
heredity = وراثت 
Hologram = هولوگرام، برچسبی که برای نشانه گذاری روی یک محصول درج می شود.
hormesis = هورمسیس
hormones = هورمون ها
Hyacinth = گل سنبل، سنبلچه
impurity = ناخالصی، آلودگی
infected = عفونت کرده
inferior = تحتانی
inflamed = ملتهب
infusion = اینفیوژن
INOSITOL = اینوسیتول، نوعی ویتامین ب که به شکل طبیعی در لسیتین وجود دارد
invasive = تهاجمی
in-vitro = برون تنی، آزمایشهایی که خارج از بدن موجود زنده و در آزمایشگاه انجام می شود.
ionosome = یونوزوم 
irritant = عامل محرک
ISO 9001 = ایزو 9001
isolated = جداشده، جداسازی شده
isolates = ایزولات
itching  = سوزش
jaw line = خط فک، پیرامون صورت
labdanum = گل لادن که نوت عنبری دارد
lamellar = لایه ای، لاملار
lanoline = لانولین
lavender = اسطوخودوس، لاوندر، لاواند
leave on = (در نقش فعل) به معنای باقی گذاشتن، صبر کردن و آبکشی نکردن است.
leave-on = بدون آبکشی
LECITHIN = لسیتین، ماده چرب که از گیاهان به دست می آی و غنی از اسیدهی چرب ضروری می باشد
Linalool = یکی از ترکیبات اصلی تشکیل دهنده اسانس روغنی لاوندر ، لینالول
lip balm = بالم لب
liposome = لیپوزوم
Lipstick = رژ لب
lotion 2 = لوسیون
luminous = درخشنده، درخشان، جلا دار
LYSOZYME = لیزوزیم، یک آنزیم طبیعی
mahogany = ماهونی، ماهاگونی، ماهوگانی
manicure = مانیکور، آرایش ناخن دست
Massage = ماساژ دهید
matching = همتاسازی، نظیرسازی، مهندسی معکوس عطرها
matrixyl = ماتریکسیل، نام جاری یکی از پپتیدهای ماتریکین
maturity = بلوغ، کامل شدن رشد
Melanoma = ملانوم، سرطان ملانوسیت ها، توموربدخیم و بسیار خطرناک سلولهای ملانوسیت که شدیدا مهاجم بوده و ممکن است به بافتهای دیگر بدن متاستاز دهد.
Melitane = ملیتین
methanol = متانول، الکل سمی
mildness = ملایمت
minerals = مواد معدنی
miscible = قابل امتزاج
Moderate = متوسط
moisture = رطوبت
molecule = مولکول
Mucilage = موسیلاژ، ماده پلی ساکاریدی ویسکوز و ژلاتینی که از ریشه گیاهان به دست می آید
neon gas = گاز نئون
nonionic = غیریونی، نانیونی، نانیونیک
non-oily = بدون اثر چربی
Oil free = فاقد چربی
ointment = پماد
operator = متصدی، اپراتور
oriental = شرقی
palm oil = روغن پالم، روغن نخل
parabens = پارابن ها
paradigm = الگو، مدل
Paraffin = پارافین
patented = پتنت شده، ثبت شده انحصاری
Pay slip = بیجک، رسید پرداخت وجه
peel off = زدودن به روش لایه برداری
peptides = پپتیدها
Perfumer = عطرساز
Peroxide = پروکسید
pH meter = پ هاش سنج
phytheol = فیتئول
phytomer = فیتومر
Pigments = رنگدانه های آرایشی
plumping = پری و چاقی پوست
polarity = قطبیت، تمایل قطبی 
pollagen = دستگاه پلاژن که در اتاق پوست استفاده می شود
ponytail = دم اسبی، بستن موها از پشت
postules = پاستول ها یا پوستول ها
progerin = پروژرین
protocol = پروتکل
PULLULAN = پولولان، ماده پلی ساکاریدی که از نشاسته به دست می آید. به عنوان ماده جاذب الرطوبه و قوام دهنده در محصولات کازمتیک استفاده می شود. دارای خاصیت لیفت موقتی و فوری است
purifier = محصول آرایشی بهداشتی که برای کنترل مشکلات پوست صورت استفاده می شود. این محصولات معمولاً چربی های سطحی را پاکسازی نموده و پوست را رطوبت رسانی می کنند.
recovery = بازیابی، ترمیم، احیا
regrowth = رشد مجدد
residual = مقدار ماده باقی مانده
residues = بقایا
resinoid = رزینوئید
rigidity = صلبیت، سختی
roasting = بو دادن، برشته کردن
SAPONINS = ساپونین ها، گلیکوزید طبیعی که در آب کف می کند
Savannah = دشتی، نوعی رنگ فانتزی برای مو
scale up = افزایش مقیاس
scarring = ایجاد جای زخم، ایجاد اسکار
scavenge = کافتن، زدودن
scrapper = اسکراپر، تراش دهنده، دیوارکش مخزن، تیغه ای که به پره همزن وصل است و از چسبیدن مواد به مخزن همزن جلوگیری می کند.
Sebocyte = سبوسیت
sedative = سداتیو، آرامبخش، ماده ای که باعث ایجاد آرامش می شود و هیجان را از بین می برد
SELENIUM = سلنیوم، عنصر مغذی معدنی با خاصیت آنتی اکسیدانی قوی
shampoos = شامپوها
shiitake = شیتاکه
Shoulder = شانه
silicons = سیلیکون ها
Siloxane = سیلیکونی، سیلوکسان
skincare = مراقبت از پوست
slippery = لغزندگی
Softness = نرمی
solution = محلول
solvents = حلال ها
soothing =   التیام، تسكین
sorbitol = سوربیتول
sorbitol = سوربیتول
sorption = جذب
Spa beds = تخت اسپا
sprinkle = پاشیدن، اضافه کردن پودر به آب
SQUALANE = اسکوالن، هیدروکربن سیرشده
squalene = اسکوالن
standard = استاندارد
Steroids = استروئید
stimuli  = عوامل محرک
stirring = همزدن، اختلاط
stocking = ذخیره کردن، انبار کردن
strength = قدرت، استحکام
stressed = تحت تنش، تحت استرس
stubborn = سرسخت
Sturgeon = ماهی خاویار
sun acne = آکنه خورشیدی
sun burn = آفتاب سوختگی
sunlight = نور آفتاب
superior = فوقانی
swelling = ورم
symptoms = علائم و نشانه های بیماری
syndecan = سیندکان
Tabouret = لغت فرانسوی صندلی تابوره
Tea tree = درخت چای
tonicity = قابلیت کشش، قوام پوست
Top note = پیش رایح، رایحه فوقانی، نت بالایی عطر
toxicity = سمیت
traction = انقباض، کشش
transfer = انتقال
tribasic = سه بازي
turnover = نوسازی سلولی، تکثیر و تقسیم سلولی
tweezers = موچین
tyrosine = تایروسین، تیروزین
unstable = ناپایدار
vaseline = وازلین، پترولاتوم، ژل پترولیوم
Vitality = سرزندگی
vitamins = ویتامین ها
vitiligo = ویتیلیگو، برص، بیماری یا اختلال پوستی که باعث از دست رفتن رنگ پوست می شود. علت دقیق آن ناشناخته است اما مطالعات نشان داده که به تغییرات در سیستم ایمنی بدن ارتباط دارد.
volatile = فرار
wash-off = شسته شدنی
wringing = رینگینگ (یکی از حرکات ماساژ)
wrinkles = چروک ها
ZEA MAYS = کنجاله بلال ذرت. پودری که از دانه های ذرت خشک شده آسیاب شده به دست می آید و به ماسک ها و اسکراب ها اضافه می شود
Zinc PCA = زینک پی سی ای
abruption = گسیختگی ناگهانی
absorbent = جاذب، جذب کننده، ماده ای که جذب می کند.
acid peel = دارو یا محصول آرایشی بهداشتی با خاصیت لایه برداری پوست که در آن از اسیدهای رقیق استفاده شده است.
acne cyst = آکنه کیستی، کیست آکنه
acne pits = اسکارهای چاله مانند که در اثر آکنه ایجاد می شوند.
activator = ماده ای شیمیایی که برای آغازسازی اثر محصولات شیمیایی روی مو استفاده می شود. همچنین ماده افزودنی که برای افزایش سرعت فرآیندهای شیمیایی استفاده می شود.
acuminate = تیز کردن، مخروطی کردن
adaptable = مناسب و سازگار، قابل اصلاح
adentitis = التهاب گره های لنفی
adipocyte = آدیپوسایت، سلول چربی
Adipofill = آدیپوفیل
adipokine = آدیپوکین 
adulthood = بزرگسالی
Afro hair = موی آفریقایی که وز و زبر است
afro-comb = شانه ای که برای موهای ضخیم و فرفری طراحی شده است.
afro-pick = یکی از لوازم آرایش مو دارای چنگک های چنگال مانند برای محکم نگه داشتن مو
Aftercare = مراقبت های بعد از یک اقدام
age spots = لکه های پیری، لکه هایی که در اثر افزایش سن و مواجهه با آفتاب روی پوست صورت ظاهر می شوند.
aggregate = تجمع، انباشتگی در اثر لخته شدن و اتصال
Alchemist = کیمیاگر، شیمیدانان قدیم
Allantoin = آلانتوئین، پودر کریستالی بدون بو و سفید رنگ که به عنوان ماده ضد التهاب در صنایع دارویی و آرایشی بهداشتی استفاده می شود. در گذشته آلانتوئین از گیاهان به دست می آمد اما امروزه به صورت صناعی از اسید اوریک تولید می شود.
allergens = مواد آلرژی زا، آلرژن ها، مواد حساسیت زا
Aloe vera = آلوئه را، آلوورا، صبر زرد، گیاهی سوسن مانند با 25 سانت ارتفاع
Aluminium = آلومینیوم
AM and PM = صبح و شب
amaryllis = گل نرگس
amorphous = آمورف، بي شكل
amygdala = آمیگدال مغز، بادامه مغز
anhydrous = بی آب
anti acne = آنتی آکنه، ضد جوش
Anti spot = ضدلک
Aphrodite = الهه عشق و زیبایی
Apocrine = آپوکرینی، نوعی از غدد عرق
Aquaporin = آکواپورین، کانالهای مولکولی از جنس پروتئین که آب را از سلولی به سلول دیگر منتقل می کنند
Argan oil = روغن آرگان که به علت شباهت ترکیباتش با ترکیبات چربی پوست در صتنایع آرایشی بهداشتی معروف شده است. البته خیلی ها معتقدند که این ادعا فقط یک مانور تبلیغاتی است.
argon gas = گاز آرگون
ashy look = پوستی که ظاهری کدر مثل خاکستر دارد
baby care = مراقبت از کودک
bacterium = باکتری
Base note = نت پایه ای، سنگین ترین بخش رایحه یک عطر
bentonite = بنتونیت 
bioactive = زیست فعال 
blackhead = سرسیاه
Bleaching = دکلره کردن موها، بی رنگ کردن موها، بلیچ کردن موها
Bone-like = شبيه استخوان
break out = بیرون زدن جوش
breakouts = جوش های پوست
buffering = بافر کردن
calendula = گل همیشه بهار
carnation = كارنیشن یا میخك صورتی
CARNOSINE = آمیزه طبیعی اسیدهای آمینه هیستیدین و آلانین
catalogue = کاتالوگ
Caucasian = نژاد سفیدپوست
Cell body = بدنه سلول
cellulite = سلولیت، در لغت به معنای عفونت باکتریال پوست، اما در متون آرایشی بهداشتی منظور از سلولیت، توزیع بدشکل چربی زیر پوستی به خصوص در نواحی خاصی مثل رانها و باسن است. سلولیت در خانمها شایع تر است.
celophane = سلوفان، کاغذ پلاستیکی مشتق از سلولز که برای بسته بندی محصولات غذایی، آرایشی و بهداشتی استفاده می شود.
CERA ALBA = نام علمی موم زنبور عسل
ceramides = سرامیدها
ceramides = سرامیدها
Chamomile = بابونه، کامومایل
chemistry = شیمی
Clay mask = ماسک گل رس
cleansing = پاک کنندگی
coagulate = انعقاد
colloidal = کلوئیدی
color gel = ژل رنگ مو، رنگ موهای ژله ای، رنگ موهای بر پایه ژل
colorless = بدون رنگ
Comedonal = کومدونی
comedones = کومدون ها
component = جزء
Concealer = کانسیلر، پنهان کننده، یکی از لوازم آرایشی که برای پنهان کردن عیوب چهره استفاده می شود
condition = عارضه
consumers = مصرف کنندگان
container = ظرف، کانتینر
copolymer = کوپلیمر، هم پار
corneofix = کورنیوفیکس
Corrector = کورکتور، اصلاح کننده
corticoid = کورتیکوئید، کورتون
cosmetics = آرایشی بهداشتی
couperose = کوپروز
cutaneous = پوستی 
cutometer = کوتومتر، دستگاهی که میزان الاستیسیته ی پوست را اندازه می گیرد.
daily use = استفاده روزانه 
Damp hair = موی نم دار
day fader = کرم ضدلک روز
decongest = رفع احتقان، رفع احساس گرفتگی و خفگی، رفع انسداد پوستی در اثر آلاینده ها
denatured = دناتوره، بی اثر شده
densities = دانسيته ها
deodorant = دئودورانت
detergent = دترجنت، ماده شوینده
dexterous = ماهر، چالاک
diagnosis = تشخیص
diffusion = نفوذ
dispersed = پخش شده
dissolve  = حل شدن
dissolved = حل شده 
drugstore = داروخانه
dry gauze = گازاستریل خشک
dull skin = پوست تیره
ecosystem = اکوسیستم
electrode = الکترود
eliminate = حذف کردن، زدودن
emollient = امولینت
ephelides = نام علمی کک ومک
epidermis = ایپدرم، روپوست
esthetics = زیبایی، زیبایی شناسی، زیبایی شناختی
ethnicity = نژاد
eumelanin = یوملانین 
Excipient = اكسيپینت، بخش بی اثر دارو، پرکننده، موادی غیر از ماده موثره در فرمولاسیون دارو یا خمیر دندان
exfoliate = لایه برداری
eye cream = کرم دور چشم
eye serum = سرم دور چشم
eyelashes = مژه ها، مژه
eyeliners = خط چشم
face mask = ماسک صورت
face wash = فیس واش، شوینده صورت
facecloth = حوله صورت
Fan brush = پرس پنکه ای
fibrillin = فیبریلین 
filaggrin = فیلاگرین، یکی از پروتئین های پوست که کمبود آن باعث خشکی یا اگزما می شود
fingertip = نوک انگشتان
flat iron = اتوی مو صاف کن
flavonoïd = فلاوونوئید
Formalin = فرمالین، محلول حاوی فرمالدهاید، محلول آبی فرمالدهید (معمولا 37 درصد) حاوی کمی منتول
fragrance = رایحه مطبوع، عطر، خوشبو
freshener = فرشنر، نام دیگر تونر
germicide = میکروب کش
glutinous = گلوتيني، چسبنده
glycerin = گلیسیرین
Gray hair = موی خاکستری، مویی که بخشی از آن سفید شده است
Green tea = چای سبز
guideline = راهنما، سرمشق
Hair ends = انتهای موها، نوک موها
hair form = شکل مو
Hair line = خط مو
hair loss = ریزش مو
Hair mask = ماسک مو، گاهی به کاندیشنرها ماسک مو هم می گویند.
hair ties = کش مو
hairpiece = مو مصنوعی
halitosis = هاليتوسيس، بوي بد دهان
hazardous = خطرناک
Heat rash = عرق سوز
histamine = هیستامین
histidine = هیستیدین
hot plate = یکی از وسایل آزمایشگاهی که علاوه بر حرارت دادن، ایجاد اختلاط نیز می نماید؛ هات پلیت را معمولاً با مگنت استفاده می کنند. هات پلیت یک وسیله برقی است، هات پلیت در آشپزی هم کاربرد دارد.
Hot towel = حوله گرم
humectant = هیومکتانت، هومکتانت، هومکتان، ماده جاذب الرطوبه که اجسام را مرطوب نگه می دارد
hydrating = آبرسان
HYDROSOLS = هیدروسل، محصول جانبی تقطیر با بخار
imbalance = عدم تعادل
immediate = فوری
indo dyes = رنگ موی پلیمری ایجاد شده در اثر پلیمریزاسیون مونومرهای رنگ مو
inert gas = گاز بی اثر 
infection = عفونت
insoluble = غيرقابل انحلال
integrity = یکپارچگی 
irregular = نامنظم
irritants = محرک ها
ISO 22716 = این استاندارد معمولاً شرایط تولید مطلوب مواد آرایشی بهداشتی را ارزیابی می کند.
Keratosis = کراتوز، تومور پوستی با منشاء کراتینوسیت، ضخیم شدن لایه کراتینی پوست در وضعیت های التهابی یا در وضعیت سرطانی و پیش سرطانی
Knotgrass = گیاه هفت بند
labelling = نشانه گذاری 
Late acne = آکنه دیرهنگام
leukocyte = لکوسیت، گلبول سفید، سلول سفید خونی
lifestyle = سبک زندگی
limp hair = موی لخت و کم پشت
Lip Brush = برس لب 
lip gloss = برق لب
lip liner = خط لب
lipolysis = لیپولیز، چربی سوزی، تجزیه لیپید
LIPOSOMES = لیپوزوم، میکرو کپسول یا کیسه های ساخته شده از مواد چرب (فسفولیپیدها) که به راحتی توسط پوست جذب می شوند.
longevity = طول عمر سلول
Lymphatic = لنفاوی
Macadamia = ماکادمیا، درخت همیشه سبز استرالیایی که دانه های آن قابل خوردن هستند و از روغن دانه آن در صنایع آرایشی بهداشتی استفاده می شود.
machinery = ماشین آلات
MAGNESIUM = منیزیم، ماده معدنی که برای جذب کلسیم و ویتامین C در بدن ضرورت دارد. استفاده موضعی از آن به تنظیم تولید چربی در پوست و پوست سر کمک می کند.
Malignant = بدخیم، تومور بدخیم، تکثیر غیر طبیعی و غیر قابل کنترل تومور که به سیستم دفاعی بدن غلبه می کند
mannequin = مانکن
marketing = بازاریابی
mexameter = مگزامتر، دستگاهی که بااستفاده ازاصول انعکاس و جذب نور، محتوای ملانین و هموگلوبین (اریتم یا قرمزی) سطح پوست را اندازه می گیرد.
migraines = میگرن
mini peel = مینی پیل، لایه برداری خفیف، پیلینگ بسیارسطحی پوست با اسیدهای آلفاهیدروکسی رقیق تر از 30 درصد
Minoxidil = ماینوکسیدیل، مینوکسیدیل، داروی ضد ریزش مو
more taut = کشیده تر 
Mucilage  = موسيلاژ
nail file = سوهان ناخن
nanometer = یک میلیاردم متر، یک بیلیونیوم متر.
nodules 2 = ندول
non toxic = غیر سمی
non-tacky = غیر چسبنده
non-toxic = غیر سمی
nutrients = مواد مغذی
occlusive = پوشاننده
octopirox = اکتوپیروکس
oily skin = پوست چرب
olfaction = بویایی
olfactory = وابسته به حس بویایی
Olive oil = روغن زیتون
opacifier = مات کننده
optimized = بهینه شده
outsource = برون سپاری
overnight = در طول شب
oxidative = اکسیداتیو، اکسیدانی، اکسیداسیونی
pacemaker = باطری قلب
packaging = بسته بندی 
PALMITATE = پالمیتات، نمک یا استر پالمیتیک اسید
panthenol = پاتنول، پنتنول
patchouli = پاچولی، نعناع هندی
Peach oil = روغن هلو
penetrate = نفوذ، رسوخ
permanent = دائمی
phenotype = فنوتیپ
pheromone = فرومون
physician = دکتر، پزشک
Phytocyan = فیتوسیان، محصولات ضد ریزش موی واکنشی و زنانه از برند فیتو فرانسه
phytolium = فیتولیوم، محصولات ضد ریزش موی مردانه از برند فیتو فرانسه
pin prick = سیخونک
pineapple = آناناس
polishing = جلادهنده، ساینده خمیردندان
polyester = پلی استر
pore size = اندازه منافذ
prebiotic = پری بایوتیک
precursor = پیش ساز
premature = پیش هنگام، زودرس، قبل از موقع
prickling = احساس سوزن سوزن شدن پوست
Progeline = پروژلین
psoriasis = پسوریازیس، بیماری صدف، داء الصدف، بیماری مزمن، غیرمسری و خودایمنی که مشخصه اصلی آن نواحی برآمده و غیرنرمال پوست است.
puffiness = پف کردگی زیر چشم
rebalance = برقراری مجدد تعادل
Receptors = رسپتورها یا گیرنده ها
recession = عقب كشيدن، مثلاً عقب كشيدن لثه از روي دندان و نمايان شدن ريشه دندان يا مثلاً عقب كشيدن خط مو که در طاسی سر مردانه اتفاق می افتد.
Recurrent = بازگشت کننده
red spots = لکه های قرمز
RETICULIN = رتیکولین، یکی از سه پروتئین اصلی پوست
retinoids = رتینوئیدها
Revivogen = ریوایوژن
rice bran = سبوس برنج
roughness = زبری
sagginess = افتادگی 
sea water = آب دریا
sebaceous = مربوط به غدد سبابه یا سباسه
sebumeter = سبومتر، دستگاه سنجش میزان سبوم پوست
secretion = ترشحات
sensitive = حساس 
sidelocks = طرفین موها، موهای طرفین سر
skin care = محافظت از پوست
skin feel = لمس پوستی
skin tone = قوام پوست
Soap free = فاقد صابون
soap-free = عاری از صابون
spearmint = نعناع معمولي
stimulant = تحریک کننده
stimulate = تحریک کردن
stripping = عریانسازی
subnatant = لایه زیرین
substance = ماده
sulfation = سولفاتاسیون، سولفاسیون، سولفاته کردن
sunscreen = ضدآفتاب
sweetener = شیرین کننده
symbiosis = همزیستی، سیمبیوسیس، همزی گری
synthesis = سنتز
synthetic = سنتزی، مصنوعی، صناعی
tasleless = بدون طعم
teaser ad = تیزر تبلیغاتی
temporary = موقتی
Thermoset = گرما سخت، ترموست
thickener = قوام دهنده، غلیظ کننده
Tin oxide = اكسيد قلع
tinctures = تنتورها
titration = تیتراسیون 
tolerance = قدرت تحمل
trademark = علامت تجاری
Trash can = سطل آشغال
treatment = محصول درمانی، محصول دارویی، محلول دارویی، محلول
tretinoin = ترتینوئین
triclosan = تری کلوزان، ماده ضد باکتری و ضد قارچ موجود در صابون های آنتی باکتریال و خمیر دندان های آنتی باکتریال
Tube pack = بسته تيوب خميردندان
Uric acid = اسید اوریک
user test = تست مصرف کننده
uticarial = سوزش دار، همراه با سوزش پوست
UV patch = نوار چسب های فرابنفش
vectorize = وکتوریزه، حمل 
viability = زیست پذیری
viminalol = ویمینالول
viscosity = ویسکوزیته، گرانروی، قوام، مقاومت در برابر جاری شدن
VisioLine = ویزیولاین، دستگاهی که می تواند پوسته های جداشده از پوست را در اختلالاتی نظیر درماتیت سبورئیک، سایردرماتیت ها، پسوریازیس و دیگراختلالات پوسته ریز، زیرمیکروسکوپ متصل به کامپیوتردبه صورت دیجیتال آنالیز کند.
vitamin A = ویتامین A
vitamin C = ویتامین C
vitamin E = ویتامین E
Voluntary = داوطلبانه
Washcloth = حوله تمیز کردن صورت
waterlily = نیلوفر آبی
wearable = موضعی، پوشیدنی، به تن کردنی، قابل پوشیدن، قابل استفاده روی بدن، به تن کردنی
whitehead = جوش سر سفید، سرسفید
whiteness = سفیدی
xeroderma = نام دیگر خشکی پوست
absorption = فرایند جذب شدن
accelerate = شتاب دادن، افزایش سرعت
accumulate = انباشته شدن
achromasia = بیماری هایی مثل آلبانیسم یا ویتیلیگو که در آن ملانین پوست از دست رفته یا کاسته شده است.
acid rinse = محلول یا امولسیونی که دارای خاصیت اسیدی بوده و برای انسداد کوتیکول های مو بعد از شامپو کردن یا استفاده از محصولات شیمیایی به کار می رود.
acidic dye = رنگ موهای اسیدی
acne cream = کرم آکنه، کرم های صورت حاوی مواد دارویی یا ترکیباتی که برای درمان آکنه استفاده می شوند.
acne prone = مستعد آکنه
acne scars = اسکار آکنه، فرورفتگی یا برآمدگی های ایجاد شده روی سطح پوست در اثر عدم درمان به موقع آکنه
Acne tarda = آکنه بزرگسالی
adolescent = نوجوانی
adrenaline = آدرنالین، هورمونی که در اثر استرس توسط غدد فوق کلیوی ترشح شده، سیستم عصبی را تحریک نموده، متابولیسم بدن را افزایش می دهد، فشار قلبی را افزایش داده، فشار خون را افزایش می دهد و بدن را برای تقلای حداکثری آماده می کند.
adsorption = فرایند جذب سطحی
adult acne = آکنه بزرگسالی
aesthetics = زیبایی شناسی، در اصل شاخه ای از علم فلسفه که به شناسایی زیبایی صورت و قضاوت در مورد آن می پردازد. اما در علوم آرایشی شاخه ای از کاسمتولوژی است که به مراقبت از پوست می پردازد.
affixative = محصولی مثل اسپری مو یا لوسیون تثبیت کننده که برای تثبیت آرایش مو استفاده می شود.
aggressive = مهاجم 
aging skin = پوستی که کشسانی خود را از دست داده و روی آن خصوص و چروک هایی پدید آمده.
alkalinity = قلیاییت
allergenic = خاصیت آلرژی زایی، حساسیت زایی
Almond oil = روغن بادام
alteration = تغییر وضعیت
amino acid = آمینو اسید، اسید آمینه
amphoteric = آمفوتری، آمفوتریک
angiogenic = مربوط به مویرگ سازی، تشکیل مویرگ های جدید 
antagonist = آنتاگونیست، رقیب ، ماده ای که عملکرد فیزیولوژیکی ماده دیگر را مختل می کند یا برای آن مزاحمت ایجاد می کند.
anti aging = ضد پیری، ضدپیری، ضد سالخوردگی
Anti-aging = ضد پیری، ضد چروک
antibiotic = آنتی بیوتیک
anti-frizz = رفع وز موها
antifungal = ضد قارچ
antiseptic = آنتی سپتیک، ضدعفونی کننده 
applicator = اپلیکاتور، ابزار استفاده از لوازم آرایش
aquaporins = آکواپورین ها، پروتئین های بین غشائی یا ترانس ممبران که نفوذپذیری انتخابی در برابر آب یا گلیسرول دارند. آب از طریق آکواپورین ها به داخل پوست حرکت می کند یا از پوست خارج می شود.
Arabinose = آرابینوز، یک مونوساکارید با 5 اتم کربن
assessment = ارزیابی، بازرسی
assimilate = جذب در بدن 
asteatosis = استئاتوز = تغییر چرب، در اصل به جمع شدن چربی در کبد گفته می شود
Astragalus = آسترالاگوس، گون کتیرا
astringent = قابض
back teeth = دندان های خلفی
baggy eyes = چشم پف کرده
basal cell = سلول های بازال ، سلول های عمقی ترین لایه اپیدرم
Bath towel = حوله حمام
biomimetic = زیست مقلد، بایومیمتیک، بیومیمتیک
biopeptide = بایوپپتید، بیوپپتید، بایوپپتاید
bioreactor = بیوراکتور، بیورآکتور
Blackheads = جوش های سر سیاه
blistering = تاول زدن
blow-dryer = سشوار
body spray = اسپری بدن
borage oil = روغن باریجه
botox-like = شبه بوتاکس، کرم هایی که ادعا می کنند تأثیری مشابه بوتاکس تزریقی دارند.
bottle cap = درب بطری
breakouts  = برآمدگی های ملتهب پوستی
brightness = درخشندگی
Brilliance = درخشش
Brow Brush = برس ابرو
BUCHU LEAF = برگ بوچو
carcinogen = سرطان زا، سرطانزا، موادی که عامل مستقیم در ایجاد سرطان هستند.
castor oil = روغن کرچک
chloroform = کلروفرم، مایعی بی رنگ، غیر قابل اشتعال با بوی مخصوص که بخار آن سمی و اعتیاد آور است.
CITRULLINE = سیترولین، اسید آمینه موجود در هندوانه
clary sage = مریم گلی که نوت عنبری دارد
Clay mask. = ماسک خاک رس
climbazole = کلیمبازول، ترکیب ضد قارچ و ماده ضد شوره، ضد قارچ موضعی از خانواده ایمیدازول
cloth mask = ماسک پارچه ای
cold sores = تبخال
complexion = رنگ چهره
coniferous = مخروطیان
contagious = مسری واگیردار
corneocyte = کورنئوسیت، سلول های مرده لایه شاخی
cotton pad = پد کتانی، پد پنبه ای
cream mask = ماسک کرمی، کرم ماسک
Curly hair = موی فر و مواج
cytometery = سایتومتری 
dark spots = لکه های تیره
day creams = کزم های روز
deficiency = نقص
dehydrated = دهیدراته و کم آب
delipidate = لیپیدزدایی
deodorants = دئودورانت، ضد بو
dermatitis = درماتیت، نوعی اگزما، التهاب پوست در اثر واکنش های آلرژی یا عوامل بیرونی
detangling = گره گشایی از مو
detergency = پاک کنندگی، دترجنسی
deviations = انحراف، عدم تطابق
diagnoskin = دیاگنوسکین 
diminution = تضعیف، میرایی
Directions = راهنمای استفاده
dispersion = دیسپرسیون، محلول های از پیش آماده مواد پودری
disruption = گسیختن، فرو ریختن
dosimeter = دوزیمتر، دوز سنج
durability = مانگاری، مانایی
Echography = پژواک سنجی
eczematous = اگزمایی
efficiency = کارامد بودن
effleurage = افلوراژ (یکی از حرکات ماساژ)
Elasticity = الاستیسیته، کشسانی، قابلیت کش آمدن مو یا یک بافت فیبری دیگر
Emollient = امولینت، نرم کننده
emollients = امولینت ها
Emulsifier = امولسیون ساز، امولسی فایر
enfleurage = انفلوراژ، اسانس گیری با روش خیساندن در روغن
epicuticle = اپیکوتیکول، بیرونی ترین لایه کوتیکول مو
epilepsies = صرع
eucalyptol = اكاليپتول
Eucalyptus = اکالیپتوس، درخت همیشه سبز که برگ های معطر دارد و در عطرسازی و اسانس گیری کاربرد دارد.
eukalyptus = اوکالیپتوس
evanescent = محو شونده
exfoliator = لایه بردار
Expression = اسانس گیری با روش فشردن
extraction = استخراج
Eye Shadow = سایه چشم
Face Brush = برس صورت 
Facial bed = تخت فیشال
false hair = موی کاذب، موی مصنوعی، کلاه گیس
fatty acid = اسید چرب
Fatty fish = روغن ماهی
Fenugreek = شنبلیله، گیاهی که در غرب آسیا و اروپا که به عنوان ادویه و همچنین در عطرسازی کاربرد دارد.
fertilizer = کود
fibroblast = فیبروبلاست
fine lines = چروک های ظریف، خطوط و چروک های ریز پوست
fine pores = منافذ کوچک پوست
Flat brush = برس پهن
flavonoids = قابلیت انعطاف 
flavouring = طعم دهنده
formulator = فرمولاتور، طراح فرمول، سازنده فرمولاسیون 
forskohlin = فرسکلین، فورسکولین
gelatinous = ژلاتيني
glycolipid = گلایکولیپید 
goosebumps = راست شدن موهای بدن در اثر سرما، ترس یا هیجان که به آن مورمور شدن هم گفته می شود.
Gum arabic = صمغ عربي
hair bangs = چتری مو
Hair brush = برس مو
Hair color = رنگ مو
hair dryer = شسوار
hair dying = رنگ کردن مو
Hair roots = ریشه موها
hair salon = سالن مو
Hair spray = اسپری مو
Hair waxes = واکس مو
Hand towel = حوله دستی
hard water = آب سخت
harmonious = هماهنگ
harsh soap = صابون خشن
herbaceous = گیاهی
herbalists = متخصصین طب سنتی
herbicides = علف کش
Hexokinase = آنزيم هگزوكيناز
highlights = هایلایت مو
homogenous = همگن 
How to use = چگونه استفاده شود
Humectant = هومکتانت، ماده جاذب الرطوبه
humectants = هومکتانت، جاذب الرطوبه
humidifier = دستگاه بخور، دستگاهی که مقدار بخار آب هوا را در یک اتاق افزایش می دهد.
hyaluronan = هیالورونان
Hydrodermy = هیدرودرمی
hypodermis = هیپودرم، هیپودرمیس، لایه زیر پوست
Immiscible = غیر قابل امتزاج
incubation = گرمخانه گذاری، انکوباسیون
Initiation = آغازسازی، اولین مرحله فرایند پلیمریزاسیون
involucrin = اینوولوکرین
Irish moss = خزه ايرلندي
iron oxide = اکسید آهن
irritation = تحریک، سوزش، خارش
isoeugenol = ایزو اوژنول
itchy skin = پوستی که خارش دارد
Jojoba oil = روغن جوجوبا
kallikrein = نوعی آنزیم پروتئاز
kojic acid = کوجیک اسید
Lackluster = پوست کدر که درخشش و زیبایی ندارد
laser-like = شبه لیزر
late-onset = آکنه هایی که در نوجوانی نبوده اما در بزرگسالی بوجود آمده
leucoderma = لوکودرما
Leukocytes = لکوسیت ها، گلبول های سفید، سلول های سفید خونی، سلولهای بی رنگ خون که با مواد بیگانه و بیماری زا مبارزه می کند.
lubricants = لوبریکانت ها، مواد روان کننده
Maceration = ماسیراسیون، استخراج با روش خیساندن و خواباندن در روغن
malassezia = قارچی که به طور طبیعی روی سطح پوست انسان و بسیاری حیوانات مقیم است.
maybelline = میبلین
melanocyte = ملانوسیت، سلول سازنده ملانین، سلول ملانین ساز
melanosome = ملانوزوم
metabolism = متابولیسم، سوخت و ساز سلولی
metabolite = متابولیت
metal oins = یونهای فلزی
Metastasis = متاستاز، سلولهای بدخیم که از تومور اولیه جداشده و به بافت های دیگر بدن سرایت کرده است.
METHIONINE = متیونین، اسید آمینه گوگرد دار که برای پوست و مو بسیار مفید است
microcream = میکرو کرم، کرم های با سایز کوچک مثلا 15 میلی گرمی
milk vetch = گون كتيرا
moderately = با ملایمت، به طور متوسط
moisturize = مرطوب کن، کرم بزن
molybdenum = موليبدنوم، از موادی که به عنوان ضدپوسیدگی می توان در فرمولاسیون خمیر دندان استفاده نمود.
MORUS ALBA = نام علمی توت سفید که عصاره ریشه آن به عنوان ضدالتهاب و روشن کننده استفاده می شود
nappy area = ناحیه پوشک بچه
Nasolabial = نازولبیال
neroli oil = روغن شکوفه پرتقال
neutralize = خنثی سازی
non polar = غیر قطبی
non sticky = غیرچسبناک
none ionic = غیر یونی
non-greasy = غیر چرب، بدون چربی
normal fat = چربی معمولی
oily flow = جریان مواد چرب
Oily scalp = پوست سر چرب، اسکالپ چرب
Opalescent = شيري رنگ
open sores = زخم های باز
Order form = فرم سفارش
outpouring = بیرون راندن، ترشح به بیرون، در اثر افزایش میزان ترشح سبوم، اندازه منافذ پوست بزرگ تر می شود تا بیرون راندن چربی اضافی میسر شود.
pacemakers = باطری قلب
Pancreatin = پانكراتين
panthenol = پانتنول
parabens 3 = پارابن ها
paste-like = خمیرمانند
patch test = آزمون پچ، پچ تست، تست حساسیت پوست، تست کژنه
Pathologic = پاتولوژیک، عملکرد بیمار گونه
peppermint = نعناع فلفلي
permeation = تراوش، نوعی مکانیزم نفوذ
Persistent = سمج
pesticides = حشره کش
Peter Agre = پیتر آگر، کاشف آکواپورین 
petrissage = پتریساژ (یکی از حرکات ماساژ)
Pityriasis = پیتیریازیس
plasticity = پلاستيسيتي، شكل پذيري
polar head = سر قطبی
postpartum = پست پارتوم، بعد از زایمان
prednisone = داروی پردنیزون
Prone to … = مستعد
protenator = نام دیگر اکسیدان
puncturing = سوراخ کردن
pyrimidine = پیریمیدین، یكی از بازهای چهارگانه نوكلوئیك اسیدها
red clover = شبدر قرمز
regulation = قانون گذاری
regulatory = رگولاتوری، قوانین بهداشتی، ثبت تجاری نیز ترجمه شده است.
rejuvenate = جوان سازی
resistance = مقاومت
Resorcinol = رزورسینول، ماده فنلی که برای دستیابی به رنگ موهای قهوه ای و سبز به فرمولاسیون رنگ مو اضافه می شود
revitalize = جان تازه دادن، زندگی بخشیدن، انرژی رسانی
RIBOFLAVIN = ریبوفلاوین، ویتامین B2
rough skin = پوست زبر
saggy skin = پوست دچار افتادگی، پوست افتاده و شل
Scaly skin = پوسته پوسته شدن
sesame oil = روغن کنجد
shampooing = شامپو کردن، شامپو زدن
Sheet mask = ماسک ورقه ای
shelf life = عمر قفسه ای، عمر مفید، شلف لایف
skin aging = پیری پوست
skin flora = فلورای پوست، نرمال فلورا، میکرو ارگانیسم های مفید پوست، فلورای ریزه خوار پوست، میکروب های مقیم پوست
smoothener = صاف کننده، هموارکننده
Smoothness = نرمی، صاف بودن، هموار بودن
SODIUM PCA = سدیم PCA ، نمک گلوتامیک اسید، ماده جاذب الرطوبه
soft feel = احساس نرمی پوست
Split ends = موخوره، انتهای دوشاخه شده موها
stabilized = پایدارشده
stabilizer = پایدار کننده
stem cells = سلولهای بنیادین، سلولهای بنیادی، سلولهای مادر
strengthen = تقویت کردن
sun damage = آسیب در برابر مواجهه با آفتاب
suppleness = سفتی
surfactant = سورفکتانت، ماده فعال سطحی
suspension = سوسپانسیون
sweetening = شيرين كننده
Syndet Gel = ژل سیندنت
Table salt = نمک طعام
tapotement = تپوتمنت (یکی از حرکات ماساژ)
tear ducts = مجاری اشک
thickening = قوام دادن، غلیظ کردن، ویسکوز کردن
tightening = محکم کردن پوست، سفت کردن پوست
tiny tubes = لوله های کوچک، تیوبهای کوچک، منافذ پوست به شکل لوله های کوچکی هستند که غدد سبابه را به سطح پوست متصل می کنند.
tired look = ظاهر خسته چهره
Tocopherol = توکوفرول
toothpaste = خمیر دندان
Tragacanth = کتیرا، نوعی ماده صمغی که از گیاهان به دست می آید
tri-peptid = تری پپتید
tubercular = دارای برآمدگی
turbulence = تلاطم
tyrosinase = تیروزیناز، تیروزیناز
UBIQUINONE = یوبیکینون، کوانزیم کیوتن
ultrasonic = اولتراسونیک، فراصوت
ultrasound = فراصوت
UV filters = فیلترهای فرابنفش
volatility = فراریت
Voluminous = حجیم، پرپشت
volumizing = حجم دهنده
Wall hocks = آویز لباس
wavelength = طول موج، فاصله بین قله های متوالی یک موج
Wheat germ = جوانه گندم 
whiteheads = جوش های سر سفید
wild apple = سیب وحشی
accelerator = شتاب دهنده
acetic acid = استیک اسید، مایع اسیدی بدون رنگ که اسید اصلی سرکه است.
acid mantle = اسیدیته طبیعی پوست و مو که واکنش های التهابی پوست و رشد باکتری روی پوست و مو را به تأخیر می اندازد.
acne albida = میلیوم، جوش های سرسفید
actinic ray = پرتوهای نامرئی که ایجاد واکنش شیمیایی می کنند، پرتوهای با طول موج بالاتر از طیف بنفش که قادر به ایجاد تغییرات شیمیایی می باشند.
acupuncture = سوراخ کردن پوست با سوزن هایی که برای مقاصد درمانی دارای سرسوزن های ویژه ای هستند.
adipic acid = آدیپیک اسید، ماده شیمیایی که از چغندر قند به دست آمده و برای بافر کردن و خنثی کردن به رنگ موها اضافه می شود.
adolescence = نوجوان
Adultration = تقليب
advertising = تبلیغی، تبلیغاتی
aerosol can = قوطی افشانه، قوی آئروسل
afro-lifter = شانه چنگال مانند برای مدل دادن به موهای فر
After laser = بعد از لیزر
after rinse = محصول آرایشی بهداشتی که برای آبکشی موها بعد از آرایش مو یا به کار بردن محصولات خاص استفاده می شود.
after-image = تصویر یا احساسی که پس از رفع تحریک بیرونی به جا می ماند یا باز می گردد.
agglomerate = لخته شدن، منعقد شدن
aggregation = عوامل آسیب رسان
all natural = کاملاً طبیعی
Alternative = درمان جایگزین
alteromonas = آلتروموناس، نوعی باکتری گرم منفی میله ای
amino acids = اسیدهای آمینه
amphiphilic = دو خصلتی، مشخصه آمفی فیلیکی ، مسئول خاصیت امولسیون کنندگی فسفولیپیدها است.
anaphoresis = آنافورزیس، آنافورز
anti fungal = ضد قارچ، آنتی فونگال
Anti taches = ضدلک به فرانسوی
Anti-enzyme = ضد آنزيم
aphrodisiac = شهوانی، محرک میل جنسی
application = استفاده، به کارگیری
apricot oil = روغن زردآلو
Archaeology = باستان شناسی
Astringents = قابض ها
atopic skin = پوست آتوپیک، پوست حساس
Avocado oil = روغن آووکادو
bactericide = باکتری کش
Balm, baume = بالم، بوم
Basal cells = سلولهای پایه ای
basal layer = لایه بازال، پایه ای ترین لایه اپیدرم که به آن لایه زایا هم می گویند.
beach towel = حوله ساحل، نوعی حوله که کاربرد اصلی آن در ساحل است اما در اتاق پوست هم استفاده می شود
better feel = احساس بهتر
BETULA ALBA = نام علمی گیاه غان
bioavailabe = بخشی از دارو که جذب سیستم گردش خون می شود
blender jar = ظرف مخلوط کن
blow-drying = خشک کردن مو با سشوار
Blush Brush = برس رژگونه
Body lotion = لوسیون بدن
bound state = وضعیتی که در آن نانوذرات به یکدیگر متصل شده و ذرات بزرگتری با ساختار نانویی می دهند.
Brand image = تصویر برند
Brand sense = حس برند، نام کتابی از مارتین لیندستورم Martin Lindstorm
brown algae = جلبک قهوه ای
bumpy lumps = توده های برجسته
by-products = محصولات جانبی
calcium ion = یون کلسیم
capacitance = ظرفیت خازنی
capicellpro = کاپیسلپرو
capillaries = مویرگ ها
carcinogens = سرطانزا
CAROTENOIDS = کاروتنوئیدها
carrier oil = روغن حامل
chromameter = کرومامتر، رنگ سنج
chromametry = کرومامتری
citric acid = سیتریک اسید
club-shaped = گرز مانند، چماقی
coarse hair = موی خشن
coconut oil = روغن نارگیل، روغن کوکونات
Color cream = رنگ موی کرمی
Color Shade = سایه رنگ
color spray = اسپری رنگ مو، رنگ موهای افشانه ای
color stick = استیک های رنگ مو، رنگ موهای استیکی، رنگ مو های قلمی، رنگ موهای ماژیکی
comedogenic = کمدوژنیک، جوشگاه زایی
Comet assay = تست ستاره دنباله دار، تست كامت، یكی از تستهای میكروبی
comfortable = راحت و دارای آرامش
Composition = ترکیب درصد
Concentrate = کنسانتره، محلول غلیظ
Consolidate = تقویت، جامدتر کردن، متصل کردن
Consumption = مصرف
corneocytes = کورنئوسیت ها
corneometer = کورنئومتر، دستگاهی که محتوای آب لایه ی شاخی را اندازه می گیرد.
cosmetology = علم کازمتیک و زیبایی
Cream mask. = ماسک کرمی
creamy foam = کف کرم مانند 
Crow’s feet = چروک پنجه کلاغی گوشه خارجی چشم
Cyst /sɪst/ = کسیت
Damp (skin) = پوست نم دار
degradation = تخریب، تجزیه
dehydration = دهیدراسیون، دهیدراته شدن، از دست رفتن آب پوست
dentifrices = پاك كننده هاي دندان، مثل خمیر دندان، پاک کننده های مایع و پودری دندان و دهان شویه ها
dermatology = درماتولوژی ، شاخه ای از پزشکی که به مطالعه پوست و بیماری های آن می پردازد.
diamond tip = سری الماسی دستگاه میکرودرم ابریژن
diaper rash = ادرارسوز
diaper zone = ناحیه پوشک 
dimethicone = دایمتیکون
discontinue = توقف مصرف؛ توقف تولید
disinfected = ضدعفونی شده
distributor = توزیع کننده، عامل فروش
diterpenoid = دی ترپنوئید
dodule/cyst = ندول، کیست
D-panthenol = دپنتنول، پیش ساز ویتامین ب 5
dry patches = تکه های خشک پوست
dual-action = دارای عملکرد دوگانه
earthenware = سفالین
ease of use = سهولت استفاده
ecotoxicity = سمیت محیطی 
eco-version = نسخه سازگار با محیط زیست
electrolite = الکترولیت
emulsifiers = امولسیون سازها
encapsulate = غلاف پوشانی، کپسوله کردن
Endorsement = ظهر نویسی، مثلاً وقتی مدرکی مثل نامه نمایندگی توسط اتاق بازرگانی کشور مبدأ ظهرنویسی می شود.
environment = محیط اطراف
enzyme peel = لایه بردار آنزیمی
ethoxylated = اتوکسیله، ترکیبی به آن مولکول اتیلن اکساید اضافه شده.
evaporation = تبخیر
Exfoliating = لایه برداری، عمل برداشتن لایه ای از سلول های مرده از سطح پوست به منظور جوانسازی
extractions = تخلیه کومدون های پوستی
Extra-dense = داراي دانسيته بسيار بالا
Face sponge = اسفنج فیشال
facial mask = ماسک صورت
Farsi label = برچسب فارسی نویس که روی محصول آرایشی بهداشتی درج شده و معمولاً نام محصول و روش استفاده از محصول در آن درج می شود.
Fashion man = مرد مد شیفته
FATTY ACIDS = اسیدهای چرب، مواد سازنده چربی ها و روغن ها
fecal notes = نوت های مدفوعی، موادی که در حالت غلیظ بوی مدفوع می دهند اما در حالت رقیق شده خوشبو هستند.
fibroblasts = فیبروبلاست
fibronectin = فیبرونکتین 
film former = لایه ساز
Finasteride = فیناستراید، فایناستراید، پروپشیا، propecia، یکی از مشتقات نیتروژن دار استروئیدی که برای رفع ریزش موی مردانه استفاده می شود. مکانیسم اثر فیناستراید مهار فعالیت آنزیم پنج آلفا ردوکتاز در ریشه مو می باشد.
Firm ribbon = نوار محكم
flexibility = فلاونوئید
foaming net = لیف پفکی
formulation = فرمولاسیون
FRUIT ACIDS = اسیدهای میوه ای، گروهی از اسیدها که به طور طبیعی در برخی میوه ها وجود دارند
full-bodied = تنومند
gel network = شبکه ژلاتینی 
germination = جوانه زدن
gingivities = بيماري هاي لثه
glossimeter = گلاسی متر، دستگاهی که میزان درخشندگی (براقی) پوست را در اختلالاتی نظیر پوست چرب و مستعد آکنه و یا مشکلات ناشی از مصرف محصولات آرایشی، اندازه می گیرد.
glutathione = گلوتاتیون 
greasy hair = موی چرب
hair colors = رنگ موها
hair cortex = کورتکس مو
hair dryers = خشک کننده مو، مو خشک کن، سشوار
Hair growth = رشد مو
hair tonics = تونیک های مو، تقویت کننده مو
Henna Color = رنگ حنا
hippocampus = اَسبَک یا هیپوکمپوس (هیپوکام یا هیپوکامپ)، قسمتی از دستگاه کناره‌ای (سیستم لیمبیک) مغز
homogeneity = همگونی، همگن بودن
Humid (air) = شرجی (هوا)
hydrofacial = دستگاه هیدروفیشیال یا میکرودرم آبی
hydrophilic = آبدوست
hydrophobic = آبگریز
hyperplasia = هایپرپلاسیا ، رشد بیش از حد یک بافت در اثر افزایش سرعت تکثیر سلولی، معمولا نشان دهنده شروع سرطان است
hypertrophy = هایپرتروفی، رشد بیش از اندازه
immunogenic = ایمونوژنی
inflammable = قابل اشتعال
infra-aging = پیری در اثر پرتوهای فروسرخ
ingredients = مواد تشکیل دهنده
Inter mixed = به هم آمیخته
IRON OXIDES = اکسیدهای آهن مثل هماتیت
irradiation = پرتودهی
irritations = تحریک، خارش، سوزش پوست
Keratolytic = کراتولیتیک، لایه بردار
LACTIC ACID = لاکتیک اسید، اسیدی که به شکل طبیعی در شیرر و برخی میوه ها وجود دراد
LANOLIN OIL = روغن لانولین که از پشم گوسفند به دست می آید
Large pores = منافذ بزرگ
lastingness = ماندگاری
LED therapy = ال ای دی تراپی
Less sticky = كمتر چسبنده
linseed oil = روغن بزرک
lipofilling = لیپوفیلینگ
lipogenesis = لیپوژنسیس، لیپیدسازی، چربی سازی 
Liposuction = لیپوساکسن، روش جراحی برای رفع چربی های اضافی
lotion-like = لوسیون مانند
Lucas meyer = کمپانی لوکاس مایر
lymph nodes = گره های لنفی
Magnificent = جذاب
mass market = بازار محصولات ارزان قیمت
Mature hair = موی چندساله، موهایی که چند سال کوتاه نشده
mature skin = پوست سالخورده
medications = داروها
melanocytes = ملانوسیتها، سلولهای رنگدانه ساز
Microcomedo = کومدون های ریز
microrelief = میکروریلیف
Microscopic = میکروسکوپی، ریزبینی
Middle note = رایحه میانی، نت میانی، میان رایحه، بخش میانی و اصلی رایحه عطر
mineral oil = مینرال اویل
molar teeth = دندانهای آسیای بزرگ
Mukul myrrh = موکول مرمرک
mutagenesis = جهش زایی
nail polish = لاک ناخن
Native form = شكل طبيعي، فرم بومي
Neanderthal = ناندرتال، انسانهای اولیه
nettle rash = رش گزنه ای، نام دیگر کهیر
Neutralized = خنثی، خنثی شده
neutralizer = خنثی کننده
niacinamide = نیاسینامید
Nigari salt = نمک نیگاری
non-foaming = بدون کف
non-visible = نامرئی، غیررنگی
Normal skin = پوست نرمال 
odor memory = حافظه بویایی
odoriferous = بد بو
Oenothein B = اوئنوتئین B
open comedo = کومدون باز، جوش سرسیاه
orange peel = ظاهر پوست پرتقالی 
Pale yellow = زرد رنگ پريده
penetration = نفوذ، رسوخ، مثلا نفوذ به داخل پوست
pheomelanin = فائوملانین
photostable = پایدار در برابر نور، بدون نیاز به استفاده از پایدارکننده های نوری
physiologic = فیزیولوژیکی، عملکرد طبیعی
phytic acid = فایتیک اسید 
plant aroma = آرومای گیاهی
polar group = گروه قطبی
polyalcohol = الکل های با تعداد بیش از یک عامل الکلی
POLYAMIDE-8 = پلی آمید هشت، پلیمر طبیعی که از درختان کاج به دست می آید
Porous hair = موی متخلخل
post partum = بعد از زایمان
Powder puff = وسیله ای نرم برای پودرزنی
power plant = نیروگاه
precautions = اقدامات ایمنی
preparation = (در نقش اسم) کرم یا محصول آرایشی بهداشتی که معمولاً دارای خاصیت دارویی نیز می باشد.
pseudomonas = باکتری سودوموناس
PYRUS MALUS = نام علمی سیب
Red patches = تکه های قرمز
red plaques = پلاک های قرمز رنگ
release out = تراوش به بیرون
Restoration = بازسازی، احیا، بازیابی
restructure = بازسازی
resveratrol = رسوراترول
rosehip oil = روغن نسترن
round brush = برس گرد
SALIX NIGRA = نام علمی بیدسیاه
seborrhoeic = سبوم ساز
second skin = پوست دوم
self-tanner = اتو برنزه کننده
sensitivity = حساسیت
shea butter = شی باتر
shear force = نیروی تنشی
shiragazome = مشکی کردن رنگ موهای سفید و خاکستری با استفاده از تانیک اسید و نمک های آهن، شیراگازوم یک لغت ژاپنی است.
side effect = عوارض جانبی
SILK POWDER = پودر ابریشم
skin cancer = سرطان پوست
skin center = مرکز پوست
skin damage = آسیب پوست
skin lesion = ضایعه پوستی
Skin tonics = تونیک ها و محصولات تقویت پوست 
small pores = منافذ ریز
small vials = ویال های کوچک
sorbic acid = سوربیک اسید
SOY PROTEIN = پروتئین سویا
sponge-like = اسفنجی
stabilizers = پایدارکننده
star system = سیستم ستاره ای
stool chair = لغت انگلیسی صندلی تابوره
sulfonation = سولفاتاسیون
supernatant = لایه روئی
surfactants = سورفکتانت، ماده فعال سطحی
sustainable = مبتنی بر اصول توسعه پایدار
sympathetic = سمپاتیک
synchronize = همگام سازی
synergistic = هم افزاینده، دارای اثر هم افزاییT مربوط به سینرژی
tail length = طول بخش انتهایی
Tender gums = لثه هاي حساس
tested dose = دوز تست شده
thixotropic = تيكسوتروپيك، سیالات یا مایعاتی مثل سس گوجه فرنگی که در حال سکون ویسکوز هستند اما در اثر اعمال تنش روانرو می شوند و ویسکوزیته شان کاهش می یابد.
tonka beans = دانه هی تونکا
tooth decay = پوسیدگی دندان
translucent = نیمه شفاف، مثل ژل های بژ رنگ حاصل از سیلیژل
transparent = کاملاً شفاف
tube bundle = مجموعه یا شبکه ای از لوله ها در مبدل های حرارتی لوله پوسته
under steam = تحت بخور
Unique code = کد یکتا
Unruly hair = موی غیر قابل کنترل
unsaturated = غیراشباع
Unscrew cap = درب بطری را باز کن
unsulphated = بدون سولفات، سولفاته نشده
uronic acid = یورانیک اسید
UV absorber = جاذب UV
vehiculated = گنجاندن در حامل های آرایشی بهداشتی 
versatility = تنوع
white marks = خط های سفید روی پوست
Wild flower = گل وحشی
wintergreen = وينترگرين، نوعی گیاه معطر
Witch hazel = نارون کوهی، هاماملیس
xanthan gum = صمغ زانتان، صمغ گزانتان
yeast cells = سلول های مخمر
accumulation = تجمع، انباشتگی 
acne cystica = نوعی آکنه با زخم هایی که کیست های اولیه هستند همراه است.
acne lesions = عوارض یا زخم های آکنه ای
acne rosacea = آکنه رزاسه
adhesiveness = چسبندگی 
aerification = فرآیند تبدیل کردن به گاز، هوا یا بخار
african hair = موی آفریقایی
afro-styling = مدل دادن و شکل دادن به موهای فرفری یا گره خورده مطابق با ویژگی طبیعی مو و ویژگی چهره مشتری سالن های آرایشی
airless pack = بسته بندی بدون هوا 
airless pump = پمپ های عاری از هوا
alcohol-free = عاری از الکل، فاقد الکل، بدون الکل
Ammonia free = عاری از آمونیاک، بدون آمونیاک
androgenetic = آندروژنتیک، هورمونی ارثی
angiogenesis = مویرگ سازی، آنژیوژنز، رگ سازی، ﺗﺸﻜیﻞ ﻣﻮیﺮگ ﻫﺎی ﺟﺪیﺪ ﺍﺯ ﻋﺮﻭﻕ ﭘیﺸیﻦ
Angled brush = برس زاویه دار
Anti Itching = ضد خارش
Anti oxidant = آنتی اکسیدان
Anti redness = ضد قرمزی
Anti wrinkle = ضدچروک
Antidandruff = ضدشوره
Anti-freckle = ضد کک و مک
anti-oxidant = آنتی اکسیدان
antioxidants = آنتی اکسیدان ها
aromatherapy = آروماتراپی، رایحه درمانی
assimilation = جذب و ترکیب، فرآیند جذب شدن یک ماده توسط بدن
Azelaic acid = آزالئیک اسید، آزلائیک اسید
bacteriostat = متوقف كننده رشد باكتري، موادی که از رشد و تکثیر باکتری جلوگیری می کنند اما باکتری را از بین نمی برند.
bag, eye bag = پف کیسه مانند زیر چشم که معمولاً تیره است.
Balsam resin = رزین بلسانی
base pigment = رنگدانه پایه 
batch number = بچ نامبر، شماره سری ساخت
beauty salon = سالن زیبایی، سالن آرایش
BENZALDEHYDE = بنزالدهید یکی از ترکیبات روغن کاسیا
body shampoo = شامپو بدن
Brittle hair = موی شکننده
carbon black = کربن بلک، پودر نرم کربن که به عنوان رنگدانه در رنگ موهای موقتی استفاده می شود
carnauba wax = کارنوبا واکس
cataphoresis = کاتافورزیس، کاتافورز
Chalky taste = طعم گچ مزه
chapped skin = پوست قاچ خورده
Clotrimazole = كلوتریمازول، ضد قارچ وسیع الطیف است كه در درمان عفونتهای قارچی حاصل از مخمرها و مالاسزیا فورفوركاربرد دارد.
cocamide DEA = کوکامید دی اتانول آمید
coco betaine = کوکو بتائین
cocoa butter = کره کاکائو
coenzime q10 = کوانزیم کیوتن
collagen vii = کلاژن هفت
color mousse = موس رنگ مو، کف رنگ مو، رنگ موهایی که به فرم کف هستند
color shades = سایه های رنگ، رنگ های با تون متفاوت
Colored hair = موی رنگ شده
concentrated = تغليظ شده، غليظ
conditioning = کاندیشن کردن مو، حالت دادن به مو، نرم کردن مو
conformation = صورت بندی 
consultation = مشاوره
continuously = به شکل پیوسته و ادامه دار
corneometery = کورنئومتری 
crow's feet = پنجه کلاغی، گوشه خارجی چشم
curling iron = اتوی فر
Customs rate = تعرفه گمرکی
cytotoxicity = سمیت سلولی 
Damaged hair = موی آسیب دیده
damaged skin = پوست آسیب دیده
dark circles = حلقه های تیره
decoloration = دکلره، بی رنگ کردن
Deep (risky) = عمقی (پرخطر)
dermabrasion = درم ابریژن، درم ابرشن، درم ابریشن
desquamation = پوست ریزی، پوسته ریزی، ریزش طبیعی پوست
disinfecting = ضدعفونی کننده
distillation = تقطیر
distribution = توزیع، پخش
double helix = مارپیچ دوگانه
dripping off = ریخت و پاش و پخش و پلا شدن، شره کردن
droplet size = اندازه قطره
dye couplers = جفت کننده رنگ
Eco friendly = دوستدار محیط زیست، سازگار با محیط زیست
eco-friendly = سازگار با محیط زیست 
ELISA method = روش الایزا 
estee lauder = استه لودر، استه لادر، کمپانی آرایشی بهداشتی آمریکایی
excess sebum = سبوم اضافی 
expert panel = پنل کارشناسان 
exposed area = نواحی در معرض
Eyelash Comb = شانه مژه های چشم 
face contour = محدوده صورت
facial scrub = لایه بردار صورت
facial steam = بخور صورت
Facial stool = تابوره
Fashion dyes = رنگ موهای فشن و فانتزی
fat clusters = توده های خوشه مانند چربی
fermentation = تخمیر، فرمانتاسیون
ferulic acid = فرولیک اسید
Firmer paste = خمير سفت تر
First choice = انتخاب اول
flask-shaped = ارلن مانند، به شکل ارلن، شکل سلولهای گلیا
fluorescence = فلورسانس
Foaming mesh = لیف پفکی
formaldehyde = فرمالدئید، فرمالدهید، فرمالدهاید، متانال، گازی با بوی تند و زننده‌است و کوچک‌ترین آلدهید به شمار می‌آید، بخارات سمی دارد، سرطانزا می باشد. از فرمالدهید برای از بین بردن باکتریها بعنوان محلول ضدعفونی کننده استفاده می‌شود. فرمالدهید معمولا به صورت محلول آبی 37 درصد به نام فرمالین عرضه می‌شود.
Frankincense = کندر، رزین با بوی شیرین که از درختان آسیایی و آفریقایی به دست می آید و در گذشته در مراسم مذهبی کاربرد داشته.
free radical = رادیکال آزاد
frictiometer = فریکتیومتر، دستگاهی که برای بررسی اصطکاک و زبری سطح پوست به کارمی رود.
fungal flora = گونه های قارچی
Gel strength = قدرت ژل
GLYCINE SOJA = روغن سویا، گلایسین سویا
GLYCOPROTEIN = گلیکوپروتئین، پروتئینی که به پلی ساکارید متصل شده
GMP standard = استاندارد جی ام پی
hair anatomy = آناتومی مو
hair protein = پروتئین مو
Hair styling = مدل دادن به مو، آرایش مو
Halal origin = منبع حلال
Hand sealing = پلمپ كردن با دست
heavy makeup = آرایش غلیظ
heavy metals = فلزات سنگین
HEDERA HELIX = نام علمی پیچک، دارای خاصیت ضدقارچ
hydrolysates = محصولات هیدرولیز
Hydroquinone = هیدروکینون، ترکیب شیمیایی که در فرآورده های ضد لک کاربرد دارد. اثر هیدروکینون مهار آنزیم تیروسیناز است.
immuno-assay = آزمون ارزیابی خاصیت ایمنی
inflammation = التهاب
instrumental = دستگاهی، دستگاه وری
interleukine = اینترلوکین
interleukins = اینترلوکینگ، دسته ای از سایتوکین های گلایکوپروتئینی که توسط لکوسیت ها تولید شده و روی لکوسیت های دیگر تأثیر می گذارند، اینترلوکینگ پروتئینیست که به صورت طبیعی در بدن برای تحریک سیستم ایمنی تولید می شود.
IUPAC system = سیستم نام گذاری مواد شیمیایی موسوم به آیوپاک
jojoba beads = دانه های جوجوبا
keratinocyte = کراتینوسیت، سلولهای اصلی اپیدرم که کراتین سازی می کنند
Ketoconazole = کتوکونازول
Lacks water = فاقد آب است
lactobacilli = باکتری های لاکتوباسیلی
lead acetate = استات سرب
light weight = سبک
Lipohormesis = لیپوهورمسیس
lock of hair = طره مو
long lasting = ماندگار
Long-awaited = چیزی که مدتها انتظارش را می کشیدیم
loose powder = پودرهای نرم
mango butter = کره انبه
manipulation = دستکاری کردن، با دست روی پوست کار کردن
Manufacturer = سازنده
melanotropin = ملانوتروپین
merkel cells = سلولهای مرکل که در لایه بازال اپیدرم قرار گرفته است
microcurrent = میکروکارنت (یکی از تکنیک های الکتروتراپی)
MILK PROTEIN = پروتئین شیر
mineral oil = روغن معدنی
mineral only = کاملاً معدنی، فقط حاوی مواد معدنی، نوعی ضد آفتاب
mitochondria = میتوکندری، یکی از بخش های سلول که در آن تنفس و تولید انرژی اتفاق می افتد.
Mobile phase = فاز متحرک
Moist (soil) = مرطوب (خاک)
moisturizers = مرطوب کننده
Monoterpenes = مونوترپن
motor points = نقاط موتوری، نقاطی از پوست که با کمترین فشار بیشترین تحریک ماهیچه ای حاصل می شود (مبحث ماساژ)
mutagenicity = جهش زایی
nail clipper = ناخن گیر
nano pigment = رنگدانه های نانویی
Nanoemulsion = نانوامولسیون، امولسیون نانویی
nanomaterial = نانومواد، موادی که حاوی نانوذرات غیرپیوندی و پیوندی است.
natural hair = موی طبیعی
neuropeptide = نوروپپتیدها
neuroscience = نوروساینس، علم اعصاب
night creams = کرم های شب
nomenclature = نامگذاری
noncancerous = غیرسرطانی 
non-irritant = غیر محرک
nucleophilic = نوکلئوفیلی
odor fatigue = خستگی بویایی
Oil of thyme = روغن آويشن
overactivity = فعالیت بیش از حد
overexposure = مواجهه بیش از حد
Packing list = پکینک لیست
paper towels = حوله های کاغذی
paraben free = عاری از پارابن، بدون پارابن، فاقد پارابن
permeability = تراوایی
pH adjusters = تنظیم کننده pH
phytosterols = فیتو استرول ها، روغن های ضد التهاب با ساختاری شبیه کلسترول، برای استفاده در کرم های ضد التهاب، کرم های آفتاب سوختگی و سایر محصولات آرایشی بهداشتی
pigmentation = تیره شدن 
PIPER NIGRUM = نام علمی نعناع سیاه
pitted nails = ناخن های حفره دار
plasma fluid = مایع پلاسما
Poly peptide = پل پپتید
polyholoside = پلی هولوزید 
pore filling = پرکننده منافذ پوست
post sun gel = ژل تسکین دهنده پوست بعد از مواجهه با آفتاب
Powder Brush = برس پودر 
precipitated = رسوب كرده، ترسيبي
preservative = نگهدارنده
pretreatment = پیش فرآوری، پیش درمان
product line = خانواده محصولات
profilometry = پروفیلومتری
proteoglycan = پروتئوگلایکن ها
pulse points = نقاط نبض دار بدن
PYRUVIC ACID = پیروویک اسید
QUERCUS ALBA = نام علمی جو سفید
Repair cream = کرم ترمیم کننده
RIBES NIGRUM = نام علمی توت سیاه. منبعی از اسیدهای میوه طبیعی که در ماسک ها و لوسیون های صورت ب
rich texture = بافت غنی
ridged nails = ناخن های شیاردار
RUBUS IDAEUS = نام علمی میوه تمشک. ضدعفونی کننده و قابض
saw palmetto = نخل اره ای
Scandinavian = اسکاندیناویایی، نوعی رنگ فانتزی برای مو
Self-tanning = برنزه كننده خودكار، اتو برنزه كننده
sensoriality = ویژگی های لمسی
shrink pores = جمع کردن منافذ
skin barrier = سد محافظ پوست
skin chafing = ساییدگی پوست، قرمز شدن و التهاب پوست ناشی از سایش
skin clarity = شفافیت پوست
skin comfort = احساس آرامش پوست
skin dryness = خشکی پوست
skin problem = مشکل پوست
skin renewal = نوسازی پوست
skin sagging = افتادگی پوست
skin scanner = اسکنر پوستی، دستگاه آنالیز پوست
smooth touch = احساس صافی در هنگام لمس
Smudge Liner = نوعی قلم چشم
sonophoresis = استفاده از دستگاه هایی که مجهز به تکنولوژی اولتراسوند هستند برای افزایش جذب مواد موثره به داخل پوست یا برای لایه برداری موثرتر پوست
spider veins = مویرگهای عنکبوتی
STEARIC ACID = اسید استئاریک
stratosphere = استراتوسفر
stretch mark = استرچ مارک، ترک پوست در اثر چاقی و حاملگی
subregulated = کمتر شده
sulfur atoms = اتمهای کربن
Sulfur bonds = پیوندهای گوگردی
sun exposure = مواجهه با آفتاب
surgery-like = شبه جراحی
sweat glands = غدد عرق
tanning mitt = لیف برنزه کردن
Tea tree oil = روغن درخت چای
testosterone = تستوسترون
tiny orifice = منفذ کوچک
Tone-on-tone = تون آن تون، رنگ کرن مو وقتی تراز رنگ مو با تراز رنگ ساقه مو یکسان است.
Tonquin musk = مشک تونکن
tooth enamel = مینای دندان
Towel warmer = حوله گرم کن
tracing code = کد رهگیری
transparency = شفافیت
tropoelastin = تروپوالاستین
unnoticeable = کوچک و نامشخص
valorization = ایجاد ارزش افزوده
vasodilation = اتساع مویرگ ها و عروق خونی که باعث کاهش فشار خون می شود
weeping skin = پوست تاول دار
Well groomed = آراسته
western blot = آزمون وسترن بلات
Wooden combs = شانه چوبی
zinc sulfate = زینک سولفات
a fresh towel = حوله تمیز
absorbability = قابلیت جذب 
acetylcholine = استیل کولین، استر استیک اسید کولین، نوعی نوروترانزمیتور که در انقباض ماهیچه ها نقش دارد.
acidification = اسیدی شدن
acne keratosa = آکنه کراتوزا، نوعی از آکنه وولگاریس که مشخصه آن، انسداد منافذ پوست در اثر انباشته شدن کراتین سفت شده است.
acne vulgaris = آکنه وولگاریس
acrylic nails = ناخن های مصنوعی که از ترکیب محصولات آکریلی مایع و پودری به دست می آیند.
actinic aging = پیری در اثر پرتوهای شیمیایی
actinotherapy = درمان بیماری ها با استفاده از نور خورشید، اشعه ایکس و پرتوهای فرابنفش
active matter = ماده فعال، بخش فعال سورفکتانت آنیونی که با روش تیتراسیون پتانسیومتری در آزمایشگاه کنترل کیفیت شرکت های صنایع شوینده اندازه گیری می شود.
After shaving = بعد از اصلاح
ALCOHOL DENAT = الکل دنات، ضد عفونی کننده قوی که به طور طبیعی از طریق تخمیر کربوهیدرات ها در غلات حاصل می شود.
ALGAE EXTRACT = عصاره جلبک، سرشار از اسید امینه، ویتامین ث و ویتامین ب-12.
alginate mask = ماسک آلژینات
alipidic skin = پوستی که لیپیدهایش را از دست داده
Almond flavor = رایحه بادام
Aloe vera Gel = ژل آلوئه ورا
alpha arbutin = آلفا آربوتین
ambrette seed = گیاه مشک دانه که بویی شبیه مشک حیوانی دارد
Animal origin = منشاء حیوانی، به دست آمده از حیوان
anti dandruff = ضد شوره
antibacterial = ضد باکتری
antihistamine = آنتی هیستامین
arrector pili = ماهیچه راست کننده مو
ascorbic acid = آسکوربیک اسید، ویتامین سی 
azo acid dyes = رنگ های اسیدی آزو
beauty parlor = سالن آرایش زنانه، آرایشگاه زنانه
BETA VULGARIS = نام علمی چغندر. غنی از پلی ساکارید
BETA-CAROTENE = بتاکاروتن
biocompatible = زیست سازگار 
biodegradable = زیست تخریب پذیر
biosynthesize = بیوسنتز
BIXA ORELLANA = نام علمی گیاه بیکسان
Bleached base = پایه دکلره شده
Blemish prone = مستعد لک
blood thinner = رقیق کننده خون
blood vessels = عروق خونی
Boundary line = خط مرزی
Breast cancer = سرطان پستان 
brittle nails = ناخن های شکننده
Broken powder = پودر خرد شده 
Bronzer Brush = برس برای استفاده از محصولات برنزه کننده
Cancer signal = علامت سرطان
Carboxy vinyl = كربوكسي وينيل
CARICA PAPAYA = نام علمی پاپایا
Cauterization = کوتر کردن، سوزاندن الکتریکی با سوزن
cell cultures = كشتهای سلولی
cell membrane = غشاء سلولی
cell renewal = نوسازی سلولی
cell turnover = تکثیر و تقسیم سلولی
CELLULOSE GUM = صمغ سلولز، فراوان ترین پلیمر موجود در طبیعت
Cetyl alcohol = ستیل الکل، الکل چرب با شاخه آلکیل 16 کربنه
Charcoal mask = ماسک ذغالی
Chemical peel = لایه بردار شیمیایی
Cleansing gel = ژل پاک کننده
Cleanup towel = حوله تمیز کردن
clogged pores = منافذ مسدودشده پوست
closed comedo = کومدون بسته، جوش سرسفید
co-emulsifier = کمک امولسیون کننده، ترکیباتی که با کاهش اندازه ذرات و معلق کردن ان ها به امولسیون کردن کمک می کنند.
combing force = نیروی شانه خوری
complementary = تکمیل کننده، مکمل
conductometry = هدایت سنجی 
contamination = آلودگی
Contract work = پیمانکاری
cosmeceutical = ماده آرایشی دارویی، کاسموسوتیکال
cosmetologist = سالن کار، آرایشگر، تکنسین آرایش، کسی که تکنیک های مراقبت از پوست و مو را آموزش دیده و در آن مهارت دارد، تکنسین یا متخصص خدمات زیبایی
CURCUMA LONGA = نام علمی زردچوبه
delicate skin = پوست لطیف
Densification = پرپشت نمودن
dental enamel = مینای دندان
dermatologist = درماتولوژیست، متخصص پوست و مو، پزشکی که در درماتولوژی تخصص دارد، درماتولوژی به علم پوست و بیماری های پوست گفته می شود.
Dexamethasone = دگزامتازون
diaper change = تعویض پوشک بچه
discoloration = تغییر رنگ 
disinfectants = ضدعفونی کننده
documentation = مستندسازی، استفاده از مدارک به عنوان شاهد، جمع آوری مدارک
Eau de cologn = ادوکلن
Eau de parfum = ادوپارفم
effectiveness = اثربخشی، موثر بودن
energy saving = صرفه جویی در مصرف انرژی
Essential oil = اسانس های روغنی
Exposure time = زمان تماس، زمان مواجهه
Eye infection = عفونت چشمی
facial sponge = اسفنج فیشال
facial steams = بخور صورت
fat molecules = مولکول های چرب
fatty alcohol = الکل چرب
fine wrinkles = چروک های ریز
First aid kit = کیت کمک های اولیه
flower pollen = هاگ گل
Foaming scrub = اسکراب کف کننده
Foreign trade = تجارت خارجی، تجارت با کشورهای دیگر
free glycerol = گلیسرین آزاد 
free-radicals = رادیکال های آزاد
frizz control = کنترل وز مو
Gel cleansers = پاک کننده های ژله ای 
GINKGO BILOBA = عصاره برگ جینکو. گیاهی چینی باستان که از 2800 سال قبل از میلاد در داروهای ضد التهاب و ضد حساسیت استفاده می شود و برای پوست و پوست سر بسیار تسکین دهنده است.
global action = تاثیر عمومی
global market = بازار جهانی
GLUTAMIC ACID = گلوتامیک اسید، نوعی اسید آمینه
glycolic acid = گلایکولیک اسید
good coverage = پوشش خوب 
grapeseed oil = روغن هسته انگور
growth factor = فاکتور رشد 
growth medium = محیط رشد
hair dressers = آرایشگران
hair dullness = تیرگی مو، کدورت مو
hair follicle = فولیکول مو
heat transfer = انتقال حرارت
Hormonal acne = آکنه هورمونی
Hydro balance = تعادل رطوبت
hydrocolloids = هیدروکلوئیدها
hypertrophic = اسکار آکنه با فرورفتگی برآمده
immune system = سیستم ایمنی
imperfections = عیوب پوست، عیوب پوستی
inflamed skin = پوست ملتهب
intimate area = ناحیه تناسلی
ionic bonding = اتصال از طریق پیوندهای یونی
iontophoresis = یونتوفورزیس
Italo-mitcham = ايتالوميچام، يكي از منابع نعناع فلفلي
JOJOBA ESTERS = استرهای جوجوبا. کره طبیعی تهیه شده از روغن جوجوبا. یک نرم کننده عالی برای مو و پوست
juniper berry = درخت عرعر
keratinocytes = کراتینوسیت ها، سلولهای سنگفرشی
lack of sebum = نداشتن سبوم
Lichen planus = لیکن پلان، بیماری خزه پوستی معمولا به صورت برامدگی های خارش دار
light therapy = نوردرمانی
lighter touch = لمس سبک تر
lineloic acid = لینلوئیک اسید
linoleic acid = لینولئیک اسید
lymph vessels = عروق لنفی
macademia oil = روغن ماکادمیا
magnasium ion = یون منیزیم
Makeup Sticks = قلم های آرایشی
male hormones = هورمونهای مردانه
MALTRODEXTRIN = مالتودکسترین، شکر طبیعی نشاسته گیاهی که به عنوان تثبیت کننده در داروهای زیبایی استفاده می شود.
Mascara wands = تنه ریمل
masking agent = ماده ماسک کننده و پوشاننده بوهای بد
mass transfer = انتقال جرم، یکی از پدیده های انتقال در مهندسی شیمی
massage cream = کرم ماساژ
melanogenesis = ملانین سازی
mens grooming = محصولات زیبایی آقایان
Metering type = از نوع قابل اندازه گيري و قابل سنجش، مشخصه پمپ های پاششي
micro current = میکروکارنت
microorganism = میکروارگانیسم
Mild abrasive = ساينده ملايم
miscellaneous = متفرقه، منظور موادي مثل نگهدارنده ها، ضدپوسیدگی، آنتی باکتریال است که به فرمول خمیر دندان اضافه می شود تا به خمیردندان ویژگی های اضافی و برتر بدهد.
modelage mask = ماسک مدلاژ، ماسک گچی
nail products = محصولات مو
neuromediator = مواد واسطه عصبی
non pigmented = رنگی نشده
non-threading = بدون نخ نما شدن، بدون آنکه ژل بین دو انگشت مثل نخ کش بیاید.
Oil cleansers = پاک کننده های روغنی 
OLEA EUROPAEA = نام علمی زیتون
oligopeptides = اولیگوپپتیدها
open comedone = کومدون باز
pantene pro-v = پنتین پرو-وی
parakeratosis = پاراکراتوسیس، شرایطی که در آن، از بین رفتن هسته سلولی به طور کامل انجام نشود
Pastel toning = رنگ آمیزی پاستیلی
permanent dye = رنگ موهای دائمی
personal care = محصولات آرایشی بهداشتی محافظت شخصی
pheomelanin 2 = فئوملانین = فائوملانین
Phospholipids = فسفولیپید
phototoxicity = سمیت نوری 
pore channel = مجاری منافذ پوست
porosity test = تست تخلخل مو
pre dispersed = از پیش پراکنده شده
pre treatment = آماده سازی مو با استفاده از محلول ها و محصولات آرایشی، پیش تیمار
preservatives = نگهدانده ها
product shelf = شلف محصولات، قفسه محصولات
Prone to acne = مستعد آکنه
prostaglandin = پروستاگلاندین
pure fraction = برش خالص
raw materials = مواد اولیه
Red5 molecule = یکی از مولکول های رنگ مو
relaxer cream = کرم های صاف کننده یا ریلکس کننده شبه بوتاکس که با مکانیزم جدا کردن موقتی اتصال عصب از ماهیچه، با چروک های پوست مبارزه می کند.
Relay station = ایستگاه رله
retinoid-like = شبه رتینوئید
Rough patches = تکه های زبر پوست
safflower oil = روغن گلرنگ
security seal = پلمپ ایمنی
sensitization = حساس شدن، حساس کردن
sensory organ = اندام حسی
septic system = سیستم سپتیک
significantly = به شکل قابل توجه
silicone free = عاری از سیلیکون، بدون سیلیکون
skin alalysis = آنالیز پوست
skin disorder = بیماری پوست، اختلال پوست، مشکلات پوستی، عوارض پوستی
skin explants = اکسپلانت های پوستی
Skin freshner = لوسیون شاداب کننده پوست 
skin scrubber = اسکرابر پوست، اتوی پوست، درما اف
soles of feet = کف پاها
soothing care = مراقبت های تسکینی
special grade = گرید خاص
specific time = زمان ویژه
spreadability = قابلیت پخش
Squamous cell = سلولهای سنگفرشی، کراتینوسیت ها
stabilization = پایدارسازی
stinging test = آزمون سوزش
straightening = صاف کننده
stretch marks = ترک های پوست
sugar alcohol = الکل های قندی مثل سوربیتول
sulfuric acid = سولفوریک اسید
sulphate free = عاری از سولفات، بدون سولفات
Sunburn Cells = سوختگی سلولها در اثر مواجهه با آفتاب
superposition = روی هم قرار دادن
tartaric acid = تارتاریک اسید، اسید میوه ای مشتق از انگور
temporary dye = رنگ موهای موقتی
Tetra peptide = تری پپتید
the epidermis = اپیدرم
thermal aging = پیر شدن پوست در اثر مواجهه با حرارت
Thermoplastic = گرما نرم، ترموپلاستیک
Tin phosphate = فسفات قلع
tissue repair = ترمیم بافت
Tone-up cream = کرم های تون آپ، همان روشن کننده
toning action = قوام دهندگی
transmembrane = بین غشائی، ترانس ممبران 
treatment (2) = پروسه درمان
triple action = اثر سه گانه
unbound state = وضعیت غیرپیوندی که در آن نانوذرات به صورت جدا از هم و منفرد قرار دارند.
URTICA DIOICA = نام علمی گزنه
Usage (Samin) = استفاده کنید
UV exposition = مواجهه با آفتاب
UV protection = محافظت در برابر پرتوهای فرابنفش
VIOLA ODORATA = نام علمی بنفشه. عامل ضد درد و تسکین دهنده برای پوست های حساس بسیار مفید است.
water reserve = ذخیره آب
wetting agent = عامل خیس کننده
Wheat protein = پروتئین گندم
wound healing = بهبود زخم
Xerosis cutis = اصطلاح پزشکی به معنای خشکی پوست
zinc stearate = زینک استئارات، استئارات روی
absorbefacient = جذب کننده، ماده ای که فرآیند جذب را سبب می شود یا تقویت می کند.
ACER SACCHARUM = قند افرا. یک اسید هیدروکسی طبیعی, عمل لایه برداری خفیف خود را کمک می کند تا حذف پوست مرده و ترویج گردش سلول های پوست. دارای خواص ضد اکسیدانی است.
acne atrophica = آکنه یا جوش هایی که پس از بهبودی، مقدار انکی جای زخم به جا می گذارند.
acne pustulosa = آکنه پاستولی، پوستول
active shampoo = شامپوی فعال
adhesive patch = بخش کوچکی از قسمت درونی مو مصنوعی آقایان که با یک ماده چرب ابریشمی پوشیده شده است.
adjustable wig = کلاه گیس قابل تنظیم، کلاه گیسی که سریع آماده می شود. داخل آن کش قرار دارد و به راحتی با اندازه سر مطابق می شود.
adrenal glands = غدد فوق کلیوی
after-sun care = مراقبت های بعد از مواجهه با آفتاب
amniotic fluid = مایع موجود در کیسه آب خانم های باردار
Anti Bacterial = ضدباکتری
Anti dark spot = ضدلک های تیره
anti microbial = ضدمیکروبی
anti-androgens = آنتی آندروژن ها
Anti-cellulite = آنتی سلولیت
anti-microbial = ضد میکروبی
Antiperspirant = ضدعرق، آنتی پرسپیرانت، دسته از محصولات آرایشی بهداشتی هستند که به صورت موضعی روی پوست زیربغل مالیده می شوند تا خیسی ایجاد شده در اثر ترشحات غدد آکرینی را کم کنند
Apply the mask = ماسک را استفاده کنید
aqueous media  = محیط مائی، محیط آبی
aromatherapist = آروماتراپیست
aromatic agent = ماده معطر و آروماتیک
atomizer pumps = پمپ های بطری های اسپری، پمپ های اتمایزر افشانه
Avoid eye area = اطراف چشم استفاده نشود
Baker's yeast = مخمر نان 
Balm cleansers = پاک کننده های مومی 
band aid sized = به اندازه یک چسب زخم
benzyl alcohol = بنزیل الکل، حلالی که به عنوان حامل در رنگ موهای نیمه دائمی استفاده می شود.
Binding agents = مواد پيوند دهنده
biosurfactants = بیوسورفکتانت ها
blepharoplasty = جراحی پلک، بلفاروپلاستی
body piercings = پیرسینگ بدن، سوراخ کردن بدن به منظور آویختن اشیاء تزئینی مثل جواهرات، یکی از موارد منع برخی اقدامات فیشال
bringing about = ایجاد کردن
broad spectrum = محافظت وسیع الطیف
building block = اجزاء سازنده
Calendula oil  = روغن کالندولا
candelilla wax = واکس کاندلیلا
caps and pumps = درب ها و پمپ ها
Caucasian hair = موی قفقازی
cell protector = محافظ سلولی
Chemical aroma = ماده شیمیایی معطر
chemical bonds = پیوندهای شیمیایی
Chromatography = کروماتوگرافی، سوانگاری، یکی از پرکاربردترین روش‌های جداسازی مواد در آزمایشگاه
CITRUS GRANDIS = نام علمی گریپ فروت. سیتروس گراندیس
Cleansing foam = فوم پاک کننده
cleansing milk = شیر پاک کن
clinical study = مطالعات بالینی
clinical tests = تستهای بالینی، آزمایشات بالینی، آزمون های بالینی، تست های کلینیکی
close matching = همتاسازی عطری شبیه به عطرهای مشهور
clover extract = عصاره شبدر 
COCO-GLUCOSIDE = کوکوگلوکوزید، ماده پاک کننده و کف کننده طبیعی ساخته شده از روغن نارگیل و شکر ذرت که به افزایش عملکرد کف در شامپوها و صابون های مایع کمک می کند
co-emulsifiers = کمک امولسیون کننده 
Considerations = ملاحظات
contraceptives = داروهای جلوگیری از بارداری
Corticosteroid = کورتیکواستروئید، موثرترین درمان درماتیت، سرکوب کننده حالت های التهابی
cosmoceuticals = کاسموسوتیکال، آرایشی دارویی
cost effective = مقرون به صرفه
creamy liquid  = مایع کرمی
crude lecithin = لسیتین خام
culture medium = محیط کشت
cutaneous tone = قوام پوست 
cuticle scales = پولک های کوتیکول 
cyclomethicone = سیکلومتیکون
Dandruff scale = لایه هایشوره های لایه ای یا پولک مانند
dead skin cell = سلول های مرده پوست
demi permanent = شبه دائمی
dermal papilla = درمال پاپیلا، پرز پوستی، فرورفتگی اپیدرم به داخل درم
dermis density = تراکم درم 
detoxification = سم زدایی
diethanolamine = دی اتانول آمین
dispersability = قابلیت پخش 
downregulation = کاهش
durable effect = اثر ماندگار
dye precursors = ماده پیش ساز رنگ
easier to comb = آسان تر برای شانه زدن
eau de cologne = ادو کلن
Eau de perfume = ادوپرفیوم
elastic fibers = رشته های الاستیک 
electrotherapy = الکتروتراپی
epifluorescent = اپی فلورسنت 
ESSENTIAL OILS = اسانس های روغنی، روغن های اسانسی
Ethylene oxide = اتیلن اکساید، اکسید اتیلن، ترکیب گازی با دو اتم کربن و یک اتم اکسیژن که برای سنتز اتیلن گلایکول و همچنین سدیم لوریل اتر سولفات و سایر ترکیبات اتوکسیله استفاده می شود. اتیلن اکساید سمی بوده و برای استریل کردن هم کاربرد دارد، دی اکسان از به هم پیوستن دو اتم اتیلن اکساید به وجود می آید.
european union = اتحادیه اروپا
excess hygiene = رعایت بیش از حد بهداشت 
eye irritation = سوزش چشم
eyebrow pencil = مداد ابرو
Eyelash Curler = فرمژه 
facial therapy = چهره درمانی، تکنیک های مراقبت از پوست صورت
fast absorbing = با قدرت جذب سریع
fatty alcohols = الکل های چرب
flexural areas = نواحی پوست مثل داخل آرنج و داخل زانو که محل خمیده شدن است
FRAGARIA VESCA = نام علمی توت فرنگی. قابض و مقوی. اغلب به عنوان عطر و طعم طبیعی استفاده می شود.
fragrance-free = محصولات بدون عطر
garlic shampoo = شامپو سیر
GLUCONOLACTONE = گلوکونولاکتون، نشاسته غذایی تخمیر شده بدون گلوتن که از ذرت حاصل می شود. در عسل نیز یافت می شود. یک اسید پلی هیدروکسی
Greyish-white  = سفيد مايل به خاكستري
Gum tragacanth = صمغ كتيرا
hair curliness = تجعد موها
Herbal Extract = عصاره گیاهی
herbal shampoo = شامپوهایی که دارای عصاره های گیاهی می باشند.
herpes simplex = هرپس سیمپلکس، نام علمی تبخال
high frequency = های فرکوئنسی
homogenization = هوموژنیزه کردن
horse chestnut = گیاه شاه بلوط هندی
hydro-colloids = هیدروکلوئید
hydrocortisone = هیدروکورتیزون
hyperkeratosis = هایپر کراتوسیس، هیپر کراتوز
hyper-reactive = بسیار واکنش دهنده
ILLICIUM VERUM = نام علمی انیسون. اسانس آن به عنوان یک عطر طبیعی استفاده می شود.
image analysis = آنالیز تصویر
immunostaining = رنگ آمیزی ایمنی
Incense holder = عوددان، وسیله نگهداری مواد معطر سوزاندنی
intense fader = ضدلک قوی
Intense toning = تغییر رنگ شدید موها
ionic strength = قدرت یونی 
irritated skin = پوست دارای خارش و التهاب، پوست تحریک شده
Keratinization = کراتینه شدن، تبدیل شدن به بافت شاخی، شاخی شدن، سنگفرشی شدن
lamina propria = بافت نرم متصل به اپیتلیوم بویایی که در آن آکسون های عصب های بویایی تشکیل کلاف می دهند و یک گروه شده و عصب بویایی را تشکیل می دهند.
laughter lines = خطوط خنده
LAUROYL LYSINE = ماده پودری که از اسید آمینه لیزین و اسید لوریک نارگیل به دست می آید. احساس ابریشمی را به پودرهای گریم اضافه می کند.
lauryl alcohol = لوریل الکل، الکل چرب با شاخه آلکیل 12 کربنه
Lauryl sulfate = لوریل سولفات
Lilium species = گونه های لیلیوم
lipid membrane = غشاء لیپیدی
lipidic matrix = ماتریس لیپیدی
low shear rate = تنش كششی كم
lukewarm water = آب ولرم با دمای متعادل
lysis of cells = کافت سلول ها
Makeup remover = پاک کننده آرایش
massage creams = کرم های ماساژ
massage medium = مدیوم ماساژ، ماده ای که برای ایجاد لغزنده گی پوست در هنگام ماساژ استفاده می شود
MENTHA CITRATA = نعناع ترنج. ضد عفونی کننده و مقوی ملایم شبیه نعناع
metal implants = ایمپلنت های فلزی
metallic color = رنگ های فلزی
metallic salts = نمک های فلزی
Methylxanthine = متیل زانتین، ترکیباتی مثل کافئین که تاثیر شناخته شده ای روی رفع سلولیت دارند.
micellar water = محلولهای پاک کننده مایسل در آب، میسلارواتر که برای پاک کردن صورت استفاده می شوند.
microorganisms = میکروارگانیسم ها
mild breakouts = جوش های خفیف
Mild vs Severe = خفیف و شدید
minimise pores = کوچک کردن منافذ
nano particle = ذراتی که اندازه آن ها بین 1 تا 100 نانومتر است.
nanotechnology = نانو تکنولوژی، فناوری های برپایه نانو، فناوری که در آن ابعاد کمتر از 100 نانومتر مد نظر است، شاخه ای از مهندسی که با اشیای کوچکتر از 100 نانومتر درگیر است.
natural origin = دارای خاستگاه طبیعی، منبع طبیعی
Neroli perfume = عطرهای نرولی
neutralization = خنثی سازی. مثلا اضافه کردن تری اتانول آمین به کاربوپول هیدراته برای تشکیل ژل
NICOTINIC ACID = نیکوتینیک اسید، نیاسین
noncomedogenic = غیرکومدون زایی
non-whitening = بدون اثر سفیدی
oily substance = ماده روغنی
olfactory bulb = پیاز بویایی
Opening permit = مجوز گشایش
osmoregulation = تنظیم تراوایی، اسمو رگولاسیون
oxidant stress = استرس های اکسیدانی
palms of hands = کف دست ها
pearl manicure = مانیکور مرواریدی
Peel off mask. = ماسک های پیل آف
permanent dyes = رنگ موهای دائمی
Permanent wave = فرکننده های شیمیایی
plant extracts = عصاره گیاهان
polysorbate 20 = پلی سربات 20
post-pregnancy = بعد از حاملگی
pre-dispersion = از پیش پخش کردن، از پیش آمیختن. مثلا کاربوپول قبل از آنکه وارد فرمولاسیون ژل شود باید در آب از قبل پخش و هیدراته شود.
Prepared chalk = گچ آماده
Pro-vitamin B5 = پرو ویتامین B5، ماده پیش ساز ویتامین B5، نام دیگر دپنتنول
purified water = آب تصفیه شده
Radiofrequency = رادیو فرکوئنسی
Rub vigorously = مالیدن با فشار زیاد
safety profile = پروفایل ایمنی 
Salicylic acid = سالیسیلیک اسید
SALVIA SCLAREA = مریم گلی کلاری
SAMBUCUS NIGRA = سامبوکوس نیگرا ، گل سالمند
SANTALUM ALBUM = چوب صندل. یکی از قدیمی ترین اجزای عطر
Seburegulating = تنظیم چربی
semi-permanent = نیمه دائمی
sensitive skin = پوست حساس
sensitive skin = پوست حساس
signal peptide = پپتیدهای سیگنالی
silvery scales = پوسته های نقره ای
skin condition = عارضه پوستی، بیماری پوستی
skin darkening = تیرگی پوست
skin fragility = شکنندگی پوست
skin hydration = رطوبت رسانی به پوست
skin lightener = روشن کننده
skin nutrition = تغذیه پوست
skin therapist = اسکین تراپیست
Skin whitening = سفید کننده پوست
slippery touch = احساس لغزندگی در هنگام لمس
SODIUM COCOATE = روغن نارگیل صابونی شده
SODIUM PHYTATE = نمک سدیم فیتیک اسید
Soiled laundry = لباس های نشسته
soothing agent = تسکین دهنده
Sparing effect = تأثیر کمکی
Static wrinkle = چروک استاتیک
Stock solution = محلول استوک
straight-chain = راست زنجیر
strand of hair = تار مو
sulfosuccinate = سولفوسوکسینات، نوعی ماده سورفکتانت آنیونی ملایم
sulfur dioxide = دی اکسید گوگرد
superior cleft = شکاف فوقانی
Sustainability = تولید با روش های مبتنی بر اصول توسعه پایدار
TAGETES MINUTA = روغن تاگتس. یک روغن اساسی با ضد عفونی کننده
tanning lotion = لوسیون برنزه کننده
technical file = تکنیکال فایل
telangiectasia = تلانژکتازی، گشادشدن مویرگ ها، اتساع عروق، افزایش بیش از حد قطر مویرگ های زیر سطح پوست، ظهور عروق خونی متسع
tensile forces = نیروهای کششی
tissue renewal = نوسازی بافت
total proteins = توتال پروتئین، مقدار کل پروتئین
Touch up Brush = برس رتوش 
toxicity tests = آزمون سمیت
treatment room = اتاق پوست
tridecapeptide = تری دکاپپتید
under eye bags = پف کردگی های کیسه مانند زیر چشم
Unruly curling = وزها و فرهای غیر قابل کنترل مو
vegetable milk = شیر گیاهی
Vegetable oils = روغن های گیاهی 
velvety smooth = نرم مخملی
watery formula = فرمولاسیون آبکی
Weeping eczema = نوعی اگزما که مشخصه آن تاول های پر از مایع است
weighing down = ایجاد حالت افتادگی در اثر وزن
wheat germ oil = روغن گیاهک گندم
zero tolerance = پوستی که قدرت تحمل آن صفر است
zinc gluconate = زینک گلوکونات
a modelage mask = ماسک گچی
Acne dark spots = لک های تیره آکنه
acne prone skin = پوست مستعد آکنه
active caffeine = کافئین فعال، کافئین موثر
active sequence = توالی فعال
adnata alopecia = طاسی مادرزادی
Agency contract = قرارداد نمایندگی بین شرکت وارد کننده و شرکت اصلی
airless bottles = بطری های بدون هوا
aloe vera plant = گیاه آلوئه ورا
alopecia areata = آلوپسی آره تا، نوعی ریزش مو، ریزش موی سکه ای
Ammonia content = مقدار آمونیاک
anti-acne cream = کرم ضدآکنه
Anti-cariogenic = ضد پوسيدگي
anti-tyrosinase = ضد تیروزیناز، مهارکننده آنزیم تیروزیناز
arabinogalactan = آرابینو گالاکتان، ماده قندی و پلی ساکاریدی که از دو مونومر آرابینوز و گالاکتوز تشکیل شده است.
aroma chemicals = مواد شیمیایی معطر
Aromatic plants = گیاهان معطر
behenyl alcohol = بهنیل الکل، الکل چرب با شاخه آلکیل 22 کربنه
behind the ears = پشت گوش ها
beta-sitosterol = بتا-سیتوسترول
bilayer network = شبکه دولایه ای
bioavailability = زیست دسترس پذیری
bradford method = روش بردفورد اندازه گیری پروتئین
CANANGA ODORATA = یلانگ یلانگ
carbon monoxide = مونوکسید کربن
cellular matrix = ماتریس سلولی 
chelating agent = ماده شلات کننده، ماده کیلیت کننده
CITRUS BERGAMIA = نام علمی ترنج
CITRUS PARADISI = نام علمی گریپ فروت
clay based mask = ماسک بر پایه خاک رس
closed comedone = کومدون بسته
collagen matrix = ماتریس کلاژن
Color corrector = کورکتور رنگ، اصلاح کننده رنگ
color cosmetics = محصولات آرایشی رنگی، کالر کاسمتیک
color intensity = شدت رنگ
color molecules = مولکولهای رنگ
coloring agents = ماده رنگ کننده
combination dry = پوست ترکیبی مایل به خشک
Commercial card = کارت بازرگانی
Concealer Brush = برس برای استفاده از کانسیلر
consumer appeal = جذب مشتری 
copycat perfume = عطرهای تقلیدی که محصول نظیرسازی عطرهای معروف هستند اما با همان بسته بندی و نام عرضه نمی شوند. بلکه با هدف کیفیت بهتر و قیمت پایین تر تولید می شوند.
Cream cleansers = پاک کننده های کرمی 
curative action = اقدامات درمانی
cutaneous aging = پیری پوست 
Dark acne marks = علائم تیره جای جوش
dead skin cells = سلولهای مرده پوست
decalcification = كلسيم زدايي
DECYL GLUCOSIDE = دسیل گلوکوزید، پاک کننده طبیعی و کف ساز. همان کوکو گلوکوزید
Deionized water = آب یون زدایی شده
delivery system = سامانه رسانش
dendritic cells = سلولهای دندانه دار
Desincrustation = دزن
digital devices = وسایل دیجیتال
digrammatically = به صورت دیاگرام
Discontinue use = مصرف را قطع کنید
Disentanglement = گره گشایی شده، مویی که گره هایش باز شده است
disposable mask = ماسک دور انداختنی
disulfide bonds = پیوندهای دی سولفیدی
draining effect = اثر بر تخلیه 
Dynamic wrinkle = چروک داینمیک
easy dispersion = پخش شدن راحت
easy to process = فرآوری آسان
eau de toilette = ادو توالت
edema formation = ورم کردن پوست
elasticity test = تست الاستیسیته
electric needle = سوزن الکتریکی، وسیله ای برای کوتر کردن و سوزاندن بافت سرطانی
Electrophoreses = الکتروفورز، حرکت ذرات کلوئیدی در مایع تحت تأثیر میدان الکتریکی
emerging market = بازار نوظهور
Emollient cream = کرم نرم کننده
endocrine gland = غده درون ریز
enzyme cofactor = کوفاکتور آنزیمی 
evergreen shrub = بوته همیشه سبز 
expiration date = تاریخ انقضاء
expressive eyes = چشم های نافذ و گیرا
expressive look = نگاه گیرا و جذاب
eye bag removal = از بین بردن پف زیر چشم 
Eyebrow Pencils = مداد ابرو
Face mask brush = برس های ماسک
facial cleaners = پاک کننده ای صورت
Facial cleanser = شوینده صورت
fat elimination = از بین بردن چربی
fibrous protein = پروتئین رشته ای 
Flow cytometery = فلوسایتومتری 
fluid mechanics = مکانیک سیالات، علمی که در آن اصول حرکت مایعات و گازها بررسی می شود.
food supplement = مکمل غذایی 
GALACTOARABINAN = گالاکتوآرابینان، پلی ساکارید استخراج شده از درخت کاج
gene expression = بیان ژن
GLUCOSE OXIDASE = گلوکوز اکسیداز، یک ماده ضد باکتری طبیعی
glucuronic acid = گلوکورونیک اسید، اسید گلوکورونیک
Good plasticity = شكل پذيري خوب
graying process = فرآیند سفید شدن موها
green processed = فرآوری شده با روش های سبز
hair extensions = اکستنشن مو، موی مصنوعی
Hair suppleness = استحکام موها
healing process = فرایند بهبودی
herbal extracts = عصاره های گیاهی
human sebocytes = سبوسیت های انسان
HUMULUS LUPULUS = رازک. ضد میکروبی و مسکن
Hyaluronic acid = اسید هیالورونیک
Hyperseborrhoea = تولید بیش از حد سبوم
hyperthyroidism = پرکاری تیروئید، تولید بیش از حد هورمون تیروکسین توسط غده تیروئید
INCI dictionary = دیکشنری اینکی
incompatibility = ناسازگاری
Intolerant skin = پوست بی تاب، حساس
keratin complex = کمپلکس کراتین
LACTOPEROXIDASE = لاکتوپروکسیداز، پروتیینی که معمولا در شیر یافت می شود. این ماده یک ضد باکتری طبیعی است.
laser treatment = فرایند درمان با لیزر
laureth sulfate = لورت سولفات
laureth, coceth = لورت، کوکت
light therapy 2 = نور درمانی، لایت تراپی
Linalyl acetate = یکی از ترکیبات اصلی تشکیل دهنده اسانس روغنی لاوندر ، لینالیل استات
longer stirring = هم زدن به مدت طولانی تر
lysozyme enzyme = آنزیم های لیزوزیم
Magnifying lamp = لامپ ذره بینی، لامپ لوپ
makeup removers = آرایش پاک کن ها
makeup, make-up = آرایش، گریم، میکاپ، محصولات آرایشی که معمولا به منظور افزایش زیبایی و گاهی به منظور گریم استفاده می شوند
MEDICAGO SATIVA = عصاره یونجه
MENTHA ARVENSIS = نام علمی نعناع
Mentha piperita = نام علمي نعناع فلفلي
monovalent salt = نمک های تک ظرفیتی مثل نمک طعام
MONTMORILLONITE = خاک رس سبز
my hair is oily = موی من چرب است
MYRTUS COMMUNIS = مورد، مورت، میرتل
nano technology = نانوتکنولوژی
neuromediators  = مولکولهایی رشته های عصبی را به سلول وصل می کند
Neutral shampoo = شامپوی خنثی
Olfactory cilia = تاژک های بویایی
Olfactory mucus = مخاط های بویایی
Online auctions = مزایده های آنلاین،حراج های اینترنتی
Optical isomers = ایزومرهای نوری
Oral antibiotic = آنتی بیوتیک خوراکی
outermost layer = بیرونی ترین لایه
oxidizing agent = ماده اکسید کننده
palm kernel oil = روغن پالم کرنل، روغن هسته پالم
Papaya → papain = پاپایا منبع آنزیم پاپائین
Pat (into skin) = با ضربات ملایم روی پوست استفاده کنید
phenoxy ethanol = فنوکسی اتانول
phytodermatitis = فیتودرماتیت، درماتیت گیاهی، درماتیت تماسی در اثر تماس با گیاهانی مثل گزنه
pituitary gland = غده هیپوفیز مغز
plastic surgery = جراحی پلاستیک
plumping effect = اثر پرکنندگی
polysaccharides = پلی ساکاریدها
premature aging = پیری زودرس، پیری پیش هنگام
Primary washing = شست و شوی اولیه که معمولاً برای زدودن آلودگی های قابل حل در آب استفاده می شود.
PUNICA GRANATUM = نام علمی انار
quality control = کنترل کیفیت
renew sunscreen = تمدید ضدآفتاب، تجدید ضدآفتاب، استفاده دوباره از ضدآفتاب بعد از دو ساعت
Retain moisture = حفظ و نگهداری رطوبت
retinA, Retin-A = رتین آ، ترتینوئین
ROSA RUBIGINOSA = نسترن، رزهیپ
seasonal change = تغییرات فصلی
Sebaceous gland = غدد سبابه، غدد چربی ساز پوست، غده کوچکی در پوست پستانداران که تولید چربی می کند، غده ای که سبوم ترشح می کند
Sebum regulator = تنظیم کننده چربی
self-assessment = خودارزیابی
sensibilization = حساس شدن
Sensitive scalp = پوست سر حساس
sensory neurons = عصب حسی
serine protease = سرین پروتئاز
SESAMUM INDICUM = کنجد
silicone coated = پوشیده با سیلیکون
skin discomfort = ناراحتی پوستی
skin echography = پژواک نگاری پوست
skin infections = عفونت پوستی
skin irritation = تحریک پوست
skin microbiota = فلورهای میکروبی پوست
skin slackening = شل شدن پوست
skin specialist = متخصص پوست
Skin tightening = عمل کشیدن و سفت کردن پوست
slimming action = اثر بر لاغری
Sodium alginate = سديم آلژينات
SODIUM BENZOATE = سدیم بنزوئات
SODIUM CHLORIDE = سدیم کلراید، نمک
Sole ingredient = ماده منفرد
speed of growth = سرعت رشد
Spiraea ulmaria = اسپیره کوهی
stainless steel = فولاد ضدزنگ، فولاد زنگ نزن
stearyl alcohol = استئاریل الکل، الکل چرب با شاخه آلکیل 18 کربنه
stratum corneum = استراتوم کورنئوم
stratum lucidum = استراتوم لوسیدوم = لایه شفاف
strong stirring = هم زدن شدید
subcutis tissue = بافت ساب کوتیس
Sun sensitivity = حساسیت پوست در برابر آفتاب
Supply moisture = تامین رطوبت
surfactant-free = محصولات فاقد سورفکتانت
synergic effect = اثر هم افزایی، اثر سینرژی
Tan accelerator = شتاب دهنده به فرایند برنزه شدن
THYMUS VULGARIS = آویشن
tolerance study = مطالعه قدرت تحمل
Tonic (Tonique) = تونیک
treatment serum = سرم درمانی
triethanolamine = تری اتانول آمین
Tumor, Neoplasm = نئوپلاسم، تومور، ضایعه ای که با رشد بیش از حد بافت بدن تظاهر می یابد
Ultraviolet ray = اشعه فرابنفش 
Unsaturated fat = چربی های اشباع نشده
urban pollution = آلودگی شهری
voliptuous Lips = لبهای گوشتالو
water particles = ذرات آب
water resistant = مقاوم در برابر آب
wear resistance = مقاومت در برابر فرسایش
Whitening Cream = کرم سفیدکننده
Wide Tooth Comb = شانه دندانه درشت برای گره گشایی از موها
Zinc oxide, ZnO = زینک اکساید، اکسید روی
Zinc pyrithione = زینک پیریتیون، ترکیب کمپلکس کئوردینانسی زینک با خاصیت ضد قارچ و ضد باکتری که در درمان درماتیت سبورئیک استفاده می شود، ماده ضد شوره
β-glucopyranose = بتاگلوکو پیرانوز
actinodermatitis = درماتیت ایجاد شده در اثر مواجهه بیش از حد با نور آفتاب، پرتوهای آکتینیک و اشعه ایکس
active electrode = الکترودی که در قسمت تحت درمان پوست استفاده می شود.
active molecules = مولکول های فعال
adenoma sebaceum = تومور کوچک با ظاهر شفاف در غدد سباسه
aerotherapeutics = سیستمی که در آن بیماری از طریق تنفس هوا با فشار و ترکیب درصد مختلف درمان می شود.
ALARIA ESCULENTA = جلبک دریایی آلاریا، سرشار از اسیدهای چرب ضروری و ضد اکسیدان ها
alkalizing agent = عامل قلیایی کننده، ماده ای که به محصول خاصیت قلیایی می دهد، مثل آمونیاک در رنگ مو
Ancient Persians = ایرانیان باستان
ANIBA ROSAEODORA = چوب بلسان بنفش
ANTHEMIS NOBILIS = بابونه رومی
Anti-aging cream = کرم ضدپیری
antibiotic cream = کرم آنتی بیوتیک
anti-depressants = داروهای ضداسترس
anti-weight gain = ضد افزایش وزن
aquatic toxicity = سمیت آبی 
ARACHIS HYPOGAEA = بادام زمینی
bacterial agents = عوامل باکتریایی
bacterial growth = رشد باکتریایی
barrier function = عملکرد سدی پوست
Benign /bɪˈnʌɪn/ = خوش خیم
benzoyl peroxide = بنزوئیل پروکساید، بنزوئیل پروکسید، یکی از داروهای درمان جوشهای باکتریایی
biodegradability = زیست تخریب پذیری 
blockage or plug = انسداد در دهانه فولیکول مو
blue green algae = جلبک سبز آبی
candida albicans = کاندیدا آلبیکانز، کاندیدا آلبیکنس، کاندیدا آلبیکانس
cardiac pressure = فشار قلبی
carrying liquids = مایعات حامل 
cationic peptide = پپتید کاتیونی
CEDRUS ATLANTICA = اطلس سرو
cell stimulation = تحریک سلولی 
CENTAUREA CYANUS = زغال اخته, گل ذرت
Cetearyl alcohol = ستئاریل الکل، الکل چرب با شاخه آلکیل آمیزه 16 و 18 کربنه
Chemical peeling = لایه برداری شیمیایی، پیلینگ شیمیایی
Chondrus crispus = کاراگینان، کتیرا، خزه ايرلندي
Chronic vs acute = مزمن در برابر حاد
CITRUS AURANTIUM = نرولی
CITRUS TANGERINA = نارنگی
Cold cream soaps = صابون های حاوی کلدکرم 
Color durability = ماندگاری رنگ مو
combination oily = پوست ترکیبی مایل به چرب
Combination skin = پوست مختلط، پوست ترکیبی
conspicuous pits = فرورفتگی های پوستی که به وضوح مشخص است، فرورفتگی ها و تورفتگی های پوست که در اثر برخی انواع آکنه پدید می آید.
corneodesmosomes = کورنئودسموزوم
corrective serum = سرم برطرف کننده عیوب چهره
corticosteroids  = کورتون ها، کورتیکواستروئیدها
cosmetic brushes = برس های آرایشی
cosmetic counter = پیشخوان فروشگاه های محصولات آرایشی بهداشتی
cosmetic surgery = جراحی زیبایی
crow’s feet area = ناحیه پنجه کلاغی، گوشه خارجی چشم
cutaneaous flora = فلور پوستی
daily impurities = مواد آلوده کننده که روزانه روی پوست جمع می شوند.
delicate balance = تعادل ظریف 
deodorant agents = ماده ضد بو، ماره بو زدا
department store = فروشگاه بزرگ
Dihydroxyacetone = دی هیدروکسی استون
DIPTERYX ODORATA = دانه تونکا
Direction of use = روش مصرف، راهنمای استفاده
dirty implements = جعبه وسائل کثیف شده
easily irritated = به راحتی تحریک می شود
Eau de toillette = ادوتوالت
echography study = مطالعه پژواک سنجی
eczema treatment = اقدامات درمانی که برای بهبود و کاهش علائم اگزما انجام می شود
Erlenmeyer flask = ارلن، شیشه آزمایشگاهی دارای شکل مخروطی که در آزمایشگاه شیمی استفاده می شود.
Eye Shader Brush = برس سایه زنی پلک 
Eye Shadow Brush = برس سایه زنی زیر چشم
Eye Smudge Brush = برس با انتهای مخروطی برای دودی کردن چشم 
eyeshadow powder = پودر سایه چشم
Fabaceae family = خانواده فاباسه؛ شبدر قرمز یک گونه گیاهی از خانواده فاباسه است.
facial treatment = اقدام فیشال، پروسه درمانی فیشال
fast penetration = نفوذ سریع 
fat infiltration = صاف کردن و تصفیه چربی
Flattens cuticle = سطح پولک های کوتیکول مو را صاف می کند
foaming cleanser = پاک کننده هایی که به فرم فوم یا کف هستند
Foundation Brush = برس فونداسیون 
fragrance family = خانواده عطر
fragrance houses = خانه های عطر، خانه عطر
genetic material = ماده ژنتیكی
Global mechanism = مکانیزم جامع
global treatment = درمان کامل
Gommage (French) = گماژ (لغت فرانسوی به معنای پاک کن) به لایه بردارهایی می گویند که در هنگاه استفاده مانند پاک کن پوست را لایه برداری می کند
hair conditioner = کاندیشنر مو، نرم کننده و حالت دهنده موی سر
Highlighted hair = موی هایلایت شده
highly efficient = بسیار موثر
hormonal changes = تغییرات هورمونی
humid conditions = آب و هوای مرطوب
hydrophilic head = سر آبدوست
hygiene products = محصولات بهداشتی
induction effect = اثر القایی
initial reaction = واکنش آغازین، اولین واکنش، واکنش اکسیداسیون مونومر رنگ مو توسط اکسیدان
Kneading machine = ماشين ورزدهنده، منظور همزن هايي است كه در نانوايي استفاده مي شود، براي خميردندان از همزن های مشابهی استفاده می شود.
lack of moisture = فقدان رطوبت
Lack of radiance = عدم درخشندگی
LACTIS PROTEINUM = لاکتالبومین
Langerhans cells = سلولهای لانگرهانس
laser treatments = درمان هایی که با لیزر انجام می شود
laundry products = محصولات رختشویی و لاندری
Leakage of blood = نشت خون
lipid deficiency = نقص لیپیدی، کمبود لیپید
lipid metabolism = متابولیسم لیپید
liposuction-like = لیپوساکشن مانند
Long-wear makeup = آرایش با دوام
MAGNOLIA BIONDII = ماگنولیا
Malassezia yeast = مخمر مالاسزیا
MALVA SYLVESTRIS = مریم گلی
microbial agents = مواد میکروبی
Microbial growth = رشد میکروبی
microscope slide = لام میکروسکوپ
multi-functional = دارای عملکرد چندگانه
myristyl alcohol = میریستیل الکل، الکل چرب با شاخه آلکیل 14 کربنه
nape of the neck = پس گردن
nasogenian folds = چروک های نازوژنی
natural osmolyte = اسمولیت طبیعی 
Natural perfumes = عطرهای طبیعی
neurotransmitter = نوروترانزمیتر، ناقل های عصبی
newly-mown grass = علف تازه چیده شده
non fermentative = غیرتخمیری
normal threshold = آستانه نرمال
OCIMUM BASILICUM = ریحان
olfactory mucosa = مخاط بویایی
olfactory system = سیستم بویایی
optical rotation = چرخش نوری
ORIGANUM VULGARE = پونه کوهی
over exfoliating = لایه برداری بیش از حد پوست
over porous hair = موی بیش از حد متخلخل
over the counter = داروهای بدون نسخه
oxidative stress = استرس اکسیدانی
packing material = مواد بسته بندی
Pantothenic acid = پنتوتنیک اسید
Papular/pustular = پاپولی/ پوستولی
parachlorophenol = پاراكلروفنول
Partially bleach = بخشي از آن بي رنگ شده
penetrate deeply = نفوذ عمقی
petroleum jelly = ژل پترولاتوم
Pits or crevices = فرورفتگی ها یا شکاف های دندان
Pityriasis Rosea = پیتیریازیس روزه‌آ ، جوش پولکی
plaque psoriasis = پلاک پسوریازیس = شایع ترین فرم پسوریازیس
pore enlargement = افزایش اندازه منافذ پوست
porous structure = ساختار متخلخل و دارای خلل و فرج فراوان
positive control = کنترل مثبت
post-liposuction = بعد از لیپوساکشن
pre-mature aging = پیری زودهنگام
primula obconica = نوعی گیاه که همانند گزنه، ایحاد درماتیت تماسی می کند
propylene glycol = پروپیلن گلایکول
proteus vulgaris = پروتئوس وولگاریس
PRUNUS ARMENIACA = زردآلو
RAPHANUS SATIVUS = تربچه
refractive index = ضریب شکست، اندیس شکست، عددی که از حاصل تقسیم سرعت نور در یک ماده به سرعت نور در خلأ به دست می آید.
residual monomer = مونومرهای باقی مانده
reticular fibers = فیبرهای رتیکولار
RICINUS COMMUNIS = نام علمی گیاه کرچک
safe ecotoxicity = اکو توکسیسیتی ایمن، ایمن برای محیط زیست، بی ضرر برای محیط زیست
sebaceous glands = غدد سبابه
sebum production = تولید سبوم
Selenium sulfide = سلنیوم سولفاید، سولفید سلنیوم
severe breakouts = جوش های شدید
Shake before use = قبل از مصرف تکان دهید
SILYBUM MARIANUM = خار شیر
skin brightening = روشن کننده پوست
smart ingredient = ماده هوشمند، ترکیب هوشمندانه
soda pyrosulfite = Sodium metabisulfite = سدیم متا بی سولفیت = Na2S2O5 = سودا پیروسولفیت
sodium gluconate = سدیم گلوکونات
sodium hydroxide = سدیم هیدروکسید
specific gravity = وزن مخصوص
Spot dehydration = کم آبی موضعی پوست 
sterilizing tray = سینی استرلیزه کردن
Stir thoroughly. = به طور کامل هم بزنید
store below 30°c = در دمای زیر سی درجه سانتی گراد نگهداری شود
stratum spinosum = استراتوم اسپینوزوم = لایه خاردار
subcutaneous fat = چربی زیرپوستی
sun-ravaged skin = پوست آسیب دیده در اثر مواجهه با آفتاب
surface antigens = آنتی ژن های سطحی
suspending agent = معلق کننده
sweat secretions = ترشحات عرق
Sweetening agent = ماده شيرين كننده
TANACETUM ANNUUM = بابونه, بابونه مراکشی
thickening agent = ماده ویسکوزیته دهنده، ماده قوام دهنده
threading effect = اثر نخ مانند، نخ نما شدن، کش آمدن بافت ژل در اثر انگشت زدن
Tinted sunscreen = ضدآفتاب رنگی
Tissue-off cream = کرم هایی که با دستمال برداشته می شوند 
titanium dioxide = اکسید تیتانیوم
Toning activator = اکتیواتور رنگ آمیزی، نوعی اکسیدان
Topical retinoid = رتینوئید موضعی
Toss it in trash = آن را داخل سطل آشغال بیندازید
TRITICUM VULGARE = روغن جوانه گندم
uneven skin tone = رنگ غیریکنواخت پوست
unique ecosystem = اکوسیستم منحصر به فرد
unscented lotion = لوسیون بدون بو که قبل از مصرف عطر و ادکلن استفاده می شود
UV, Ultraviolet = پرتوهای فرابنفش
vegetable source = منابع گیاهی
Velvet fragrance = رایحه مخملی
very large mixer = همزن ها و میکسرهای خیلی بزرگ
water resistance = مقاومت در برابر آب
YUCCA SCHIDIGERA = ریشه یوکا
5 alpha reductase = پنج آلفا ردوکتاز، آنزیمی که تبدیل شدن تستوسترون به دی هیدروتستوسترون را کاتالیز می کند.
acne artificialis = جوش هایی که در اثر التهابات بیرونی ایجاد می شوند.
activator machine = وسیله ای که برای پاکسازی، تحریک و سفت کردن پوست در چهره درمانی یا روش های مراقبت از پوست صورت استفاده می شود.
active ingredient = ماده موثره
adenylate cyclase = آدنیلات سیکلاز 
allergic reaction = واکنش های آلرژیک و التهابی
Amaranth solution = محلول آمارانت، نوعي رنگ آرايشي
ANGELICA SINENSIS = گلپر چینی
Anti inflammatory = ضد التهاب
Anti-caries agent = مواد ضد پوسيدگي
anti-inflammation = ضدالتهاب
anti-stress agent = ماده ضد استرس
anti-stretch mark = ضد ترک پوست
Anti-Taches cream = کرم ضدلک
Antoine Lavoisier = آنتوان لاووازیه، شیمیدان فرانسوی قرن 18 که جایزه نوبل گرفت، پدر شیمی مدرن
apoptosis process = فرایند آپوپتوسیس: فرایند مرگ برنامه ریزی شده سلولی كه در بدن موجودات چند سلولی ایجاد می شود.
apply moisturizer = مرطوب کننده بزن
apply on wet skin = روی پوست خیس استفاده کن
apply to the skin = روی پوست استفاده شود
apply twice a day = دو بار در روز استفاده کن
arachidyl alcohol = آراشیدیل الکل، آراکیدیل الکل، الکل چرب با شاخه آلکیل 20 کربنه
asphyxiated skins = پوست های کدر
atopic dermatitis = درماتیت آتوپیک، درماتیت حساسیتی
back of the label = برچسبی که پشت بطری محصول چسبانده شده
Banking documents = اسناد بانکی
barrette, hairpin = سنجاق سر
biological active = ماده مؤثره بیولوژیکی 
blood circulation = گردش خون
blow dry the hair = سشوار کردن موها
brazilian blowout = صاف کردن مو به روش برزیلی، کراتینه کردن
Brightening Cream = کرم روشن کننده
Cap (unscrew cap) = درپوش ، درب تیوب
carcinoma, cancer = سرطان
cell regeneration = احیای سلولی 
cellular membrane = غشاء سلولی 
centella asiatica = سنتلا آسیاتیکا
CINNAMOMUM CASSIA = روغن کاسیا
CITRULLUS LANATUS = عصاره هندوانه
co-emulsification = کمک امولسیون کردن، کمک کردن به تشکیل امولسیون با کاهش اندازه سایز قطرات و معلق نگاه داشتن آن ها
Colloidal balance = تعادل كلوئيدي
COMMIPHORA MYRRHA = مرمرک
conspicuous pores = منافذ مشخص پوست
consultation card = فرم مشاوره که روی مقوا چاپ شده است
contour modelling = شکل دادن به بدن
contra indication = کنترا اندیکاسیون، کنتراندیکاسیون، موارد منع
contraindications = کنترا اندیکاسیونها، موارد منع
corneocyte flakes = پوسته های کورنئوسیت
cosmetic products = محصولات آرایشی، محصولات کازمتیک
cosmetology field = فیلد کاسمتولوژی، زیبایی شناسی
country of origin = کشور مبدأ ، کشوری که از آنجا یک محصول صادر می شود.
crown of the head = بخش تاج سر
cutaneous barrier = سد پوستی 
cutaneous lesions = زخم پوستی 
CYMBOPOGON NARDUS = سیترونلا
CYSTEINE, CYSTINE = سیستئین
Dead cell buildup = انباشته شدن سلول های مرده
Department Stores = فروشگاه های زنجیره ای 
diaper rash cream = کرم تعویض پوشک
diethylene glycol = دی اتیلن گلایکون
Direction for use = راهنمای استفاده
Dry flaky patches = تکه های پوسته پوسته خشک
ECOCERT, Eco-cert = سازمان اکوسرت
eczema prone skin = پوست مستعد اگزما
ELAEIS GUINEENSIS = روغن نخل, روغن هسته نخل, صابون نخل
elastomeric gels = ژل های الاستومریک: پرایمرها عمدتا شامل سیلیکون ها و ژل های الاستومریک هستند
epidermal surface = سطح اپیدرمال
Epithelial tissue = بافتهای اپیتلیال: کراتین ها بزرگترین زیرگروه پروتئین های رشته ای واسط هستند که در بافتهای اپیتلیال تولید می شوند.
EVERNIA PRUNASTRI = اوکموس
excisional biopsy = برداشتت کامل ضایعه سرطانی
exfoliating cream = کرم لایه بردار
exfoliating scrub = اسکراب لایه بردار
exopolysaccharide = پلی ساکاریدهای برون سلولی
Eye Blender Brush = برس ترکیب کننده رنگ سایه چشم
Eye Contour Brush = برس برای آرایش دور چشم 
Eye Definer Brush = برس نوک تیز خط چشم
financial support = حمایت مالی
fluorescent beads = منجوق های فلورسنت 
formaldehyde free = عاری از فرمالدهید
fungus infections = عفونت قارچی
glucose receptors = گیرنده های گلوکز 
Hair Color Sprays = اسپری رنگ مو
Hair Color Sticks = استیک رنگ مو
Hair Color Swatch = سواچ رنگ مو
Hair growth cycle = چرخه رشد مو، سیکل رویش مو
hair straightener = موصاف کن
HELIANTHUS ANNUUS = روغن گل خورشید
high shear stress = تنش برشی بالا
horizontal plexus = شبکه افقی
hydrogen peroxide = آب اکسیژنه
hydrolipidic film = لایه هیدرولیپیدی
Hydroquinone free = فاقد هیدروکینون
hyperpermeability = نفوذپذیری بیش از حد
hyperpigmentation = هایپرپیگمنتاسیون، عارضه بی خطر پوستی که در آن بخش هایی از پوست تیره تر از بخش های دیگر است، تجمع غیریکنواخت رنگدانه های ملانین در پوست، تیرگی پوست، لک پوست
immediate lifting = لیفتینگ سریع
ISO certification = گواهی ایزو
Keratosis Pilaris = کراتوز پیلار ، پوست مرغی، یک اختلال ژنتیکی است که در آن کراتینیزه شدن فولیکول های مو در پوست دیده می شود. این عارضه بسیار شایع خوش خیم است که به علت شباهت آن به پوست مرغ، به بیماری پوست مرغی نیز معروف است و در مناطق مشخصی از بدن ، به ویژه بازوها و ران ها و باسن دیده می شود. منبع: سایت دکتر عباس انتظاری
kneading movement = حرکات ورز دادنی (از تکنیک های ماساژ)
LAVANDULA HYBRIDA = لاوادین
liquid foundation = کرم پودرهای مایع
Main color nuance = تون اصلی رنگ، اولین عدد بعد از ممیز در شماره های رنگ مو
MALASSEZIA STRAIN = سویه های مختلف مالاسزیا
Managing director = مدیر عامل
Mass spectroscopy = طیف سنجی جرمی
mechanical stress = استرس های مکانیکی
Melasma, chloasma = ملاسما، کلواسما، ماسک بارداری، تیره تر شدن لکه های تیره در دوران بارداری، الگوی منظمی از توزیع رنگدانه در سطح پوست که معمولا در زنان باردار بوجود می آید
microdermabrasion = میکرودرم ابریژن
misleading claims = ادعاهای گمراه کننده
moulds and yeasts = کپک و مخمر
natural substance = ماده طبیعی
neutral condition = شرایط خنثی از نظر pH
OENOTHERA BIENNIS = گل مغربی
oily T-panel area = ناحیه T شکل چرب پوست شامل پیشانی و بینی
OLEA EUROPAEA OIL = روغن زیتون
Olfactory pyramid = هرم بویایی
onset of dandruff = پیدایش شوره، شروع شوره
opaque containers = ظروف مات 
oral antiandrogen = داروی ضدآندروژن خوراکی
Oral isotretinoin = ایزوترتینوئین خوراکی
organic chemistry = شیمی آلی
Other Ingredients = سایر مواد
overproliferation = رشد و تکثیر بیش از حد
paraffin wax mask = ماسک پارافین وکس
pat your body dry = بدن را با روش گذاشتن و برداشتن خشک کردن
PERSEA GRATISSIMA = آووکادو
phosphodiesterase = فسفودی استراز
PIMPINELLA ANISUM = میوه انیسون
Pimple dark spots = لک های تیره جای جوش
PIPER METHYSTICUM = کاوا کاوا
Piroctone Olamine = پیروکتون اولامین
POGOSTEMON CABLIN = پچولی، پاچولی
polyquaternium 44 = پلی کواترنیوم 44
positive emotions = احساسات مثبت
POTASSIUM SORBATE = نمک پتاسیم اسید سوربیک
potential mutagen = ماده‌ای که به صورت بالقوه خاصیت جهش زایی و موتاژنی دارد
powder foundation = فنداسیون های پودری آرایش
Pre bleached hair = مویی که قبلاً دکلره شده
Pre-mature aging, = پیری قبل از سالخوردگی، پیری پیش هنگام
preservative free = بدون نگهدارنده
preservative-free = محصولات فاقد نگهدارنده
press formability = قابلیت شکل گیری در اثر فشار
preventive action = اثر پیشگیرانه
primary treatment = تصفیه اولیه آب، مرحله اولیه تصفیه آب شامل زدودن اجسام بزرگ با مکانیزم های فیلتراسیون، ته نشینی و شناورسازی
protective action = اثر محافظ
Protective gloves = دستکش های محافظ
protective shield = لایه محافظ
protein precursor = پیش ساز پروتئینی
Pyrimidine dimers = دیمرهای پیریمیدین
Q10, Coenzyme Q10 = کیتون، کوآنزیم کیوتن
red clover flower = گل شبدر قرمز
reduces puffiness = پف را کاهش می دهد
Regrown hair root = ریشه موی تازه روییده
relative humidity = رطوبت نسبی
residual solvents = حلال باقیمانده
RETINYL PALMITATE = رتینیل پالمیتات
root of the tooth = ريشه دندان
sebum abnormality = غیرعادی بودن سبوم
sebum composition = ترکیب درصد سبوم
Secondary neurons = نورون های ثانویه
senescence marker = شاخص های پیری پوست
shampoos, shampoo = شامپو، شامپوها
skin care regimen = روتین مراقبت از پوست
skin desquamation = پوسته ریزی
Skin inflammation = التهاب پوست
skin pigmentation = رنگی شدن پوست، تیره شدن پوست
slimming-products = محصولات لاغری
sodium salicylate = سدیم سالیسیلات
Soluble saccharin = ساخارين قابل انحلال درآب
soothing products = محصول تسکین دهنده 
sorbitan stearate = سوربیتان استئارات
SORBITAN STEREATE = سوربیتان استئارات
Stannous fluoride = استانوس فلورايد
Steaming the skin = بخار دادن به پوست 
Sufficient amount = مقدار کافی
supercritical CO2 = دی اکسید کربن فوق بحرانی
surface phenomena = پدیده های سطحی
suspend particles = معلق کردن ذرات
synthetic polymer = پلیمر سنتزی
Tetra sodium EDTA = تتراسدیم ا د ت آ، ترکیب شلات کننده (کیلیت کننده) که برای زدودن سختی آب به فرمولاسیون اضافه می شود
theatrical makeup = گریم سینمایی، مواد آرایشی که برای گریم هنرپیشه ها استفاده می شود
Thermal activator = اکتیواتور حرارتی
thermal pollution = آلودگی گرمایی
thioglycolic acid = تیوگلیکولیک اسید
Tissue relaxation = ریلکس شدن یا بی حالت شدن بافت
tolerance studies = مطالعات تحمل
TRITICUM AESTIVUM = علف گندم
vegetable keratin = کراتین گیاهی
weave it together = به هم بافتن موها
Zn (zinc sulfate) = روی (سولفات روی)
ACACIA SENEGAL GUM = صمغ به دست آمده از درخت اقاقیا
acetylated lanolin = لانولین استیله شده، لانولین مقاوم شده نسبت به آب که در صنایع آرایشی بهداشتی برای کاهش اتلاف رطوبت از پوست به عنوان یک امولینت استفاده می شود.
acne cachecticorum = جوش هایی که گاهی در اثر کم خونی یا بیماری های مربوط به اتساع عروق خونی ایجاد می شوند.
actinic dermatosis = بیماری التهابی پوست که در اثر تابش شدید نور آفتاب ایجاد می شود و می تواند اگزمایی شود.
activate lipolysis = فعال سازی لیپولیز
active ingredients = مواد موثره
ADANSONIA DIGITATA = بائوباب
adipocyte membrane = غشاء سلول های آدیپوسیت
affinity for water = جذب تمایلی به آب
Agency certificate = گواهی نمایندگی صادر شده توسط وزارت بازرگانی
alpha hydroxy acid = اسید آلفا هیدروکسی، اسید میوه ای
Alphahydroxy acids = اسیدهای آلفاهیدروکسی
Anti static effect = اثر ضد الکتریسیته ساکن
Astringent action = عملکرد قابض
autoimmune disease = بیماری خودایمنی
bad skin cleansing = عدم پاکسازی صحیح پوست
beta hydroxy acids = اسیدهای بتاهیدروکسی
Blemish prone skin = پوست مستعد لک شدن 
Blonding technique = تکنیک بلوند کردن موها
breakthrough point = نقطه عطف
bridge of the nose = پل بینی
Broken capillaries = مویرگ های آسیب دیده
calcium supplement = مکمل کلسیم 
catalytic invertor = مبدل کاتالیستی
CHENOPODIUM QUINOA = کینوا پروتیین
circular movements = حرکات دایره ای برای انجام ماساژ یا مالیدن کرم های پوستی
COCOS NUCIFERA OIL = روغن نارگیل
combing resistance = مقاومت مو در برابر شانه
Comedo (/ˈkɒmɪdəʊ) = جمع کومدون
comedone extractor = ابزار تخلیه کومدون
competitive growth = رشد رقابتی 
compressive forces = نیروهای فشاری و تراکمی 
conjunctive tissue = بافت ملتهمه، بافتی که اندام های بدن را به یکدیگر متصل می کند 
Consumption permit = مجوز مصرف
contact dermatitis = درماتیت تماسی، این نوع درماتیت به علت استفاده از مواد آرایشی بوجود می آید. دو نوع است: درماتیت تماسی تحریکی، درماتیت تماسی آلرژیک
CORIANDRUM SATIVUM = گشنیز
cornified envelope = پوشش شاخی شده
cosmetic compounds = ترکیبات آرایشی
cosmetic materials = مواد آرایشی
Cosmetic mouthwash = دهان شويه هاي معمولي
cosmetics industry = صنعت آرایشی
cost effectiveness = به صرفه بودن، اقتصادی بودن
couperose, rosacea = کوپروز، رزاسه، برافروختگی پوست، یکی از عوارض و بیماری های پوستی که وجود قرمزی و برجستگی های قرمز و کوچک روی صورت از علائم آن است.
cyclopentasiloxane = سیکلوپنتاسیلوکسان
D-ALPHA TOCOPHEROL = دی آلفا توکوفرول
Declaration letter = اظهارنامه
DEHYDROACETIC ACID = دی هیدرواستیک اسید
Dendrite formation = تشكیل دندانه
dermis degradation = تخریب درم
Di- / Mono- / Tri- = دی مونو تری
Disposable sponges = اسفنج های آرایشی یکبار مصرف
dry skin condition = عارضه پوست خشک
easily solubilized = راحت پخش شونده
Economically sound = مقرون به صرفه
eight digit number = شماره هشت رقمی
elastase inhibitor = مهارکننده الاستاز 
electrical brushes = برس های برقی، براش های برقی
Emotion-triggering = برانگیزنده احساسات
even skin coloring = رنگی شدن غیریکنواخت پوست
everyday cosmetics = محصولات آرایشی بهداشتی با کاربرد روزمره و روزانه.
excessive dilation = گشاد شدن بیش از حد مویرگ ها
Extra color nuance = اختلاف مختصر با رنگ اضافی
extreme conditions = شرایط حدی 
Face Blender Brush = برس ترکیب کننده رنگ آرایش صورت 
FERULA GALBANIFLUA = گالبانوم
Figs, Ficus carica = انجیر
FOENICULUM VULGARE = رازیانه
follicle duct wall = دیوار دهانه فولیکول
fougere fragrances = عطرهای خانواده فوژه یا فوژر (به معنای سرخس در زبان فرانسوی)، به عطرهایی گفته می شود که دارای رایحه لاوندر، کومارین و گلسنگ است
Fragrance = Parfum = اسانس
fragrance layering = لایه بندی عطر
fragrance wardrobe = کمد عطر
front of the label = برچسبی که جلوی بطری محصول چسبانده می شود
Genetic skin type = نوع پوست از نظر ژنتیکی
Glycerol, glycerin = گلیسرول، گلیسرین
Gray hair coverage = پوشش سفیدی موها
hair manageability = قابلیت شکل دادن به مو
hair straighteners = صاف کننده مو
Hair straightening = صاف کردن مو
harsh environments = محیط های خشن
head and shoulders = کمپانی هد اند شولدرز، تولید کننده محصولات مراقبت از مو از جمله شامپوهای ضد شوره
hormonal imbalance = عدم تعادل هورمونی
hydroalcoholic gel = ژل هیدروالکلی
hydrogene peroxide = پراکسید هیدروژن، اکسیژن پروکساید
hydro-lipidic film = لایه هیدرولیپیدی
HYDROLYZED ELASTIN = الاستین هیدرولیزشده، یک پروتیین طبیعی مشتق شده از منشا گاو
HYDROLYZED KERATIN = کراتین هیدرولیز شده
hydroxysuccinimide = هیدروکسی سوکسینیمید
immediate benefits = مزایای فوری
immunofluorescence = ایمونوفلورسان
laboratory process = فرآیند آزمایشگاهی
lamellar structure = ساختار لایه لایه 
LAMINARIA DIGITATA = لامیناریا
light beige powder = پودر بژ رنگ سبک
limited solubility = حلالیت محدود
lipid accumulation = انباشت لیپید
lipid peroxidation = پروکسی شدن لیپید
liquid preparation = محلول آماده مایع
lymphatic drainage = تخلیه لنفی
malassezia globosa = قارچ ایجاد کننده شوره سر
Malassezia species = گونه های قارچ مالاسزیا
malignant melanoma = ملانوم بدخیم
manual extractions = تخلیه با دست
masculine perfumes = عطر مردانه
maybelline newyork = میبلین نیویورک
Micro-villar cells = سلول های میکرو-ویلار که در داخل اپیتلیوم بویایی قرار گرفته، قد کوتاهی دارند و به شکل ارلن هستند.
ministry of health = وزارت بهداشت
moisturizing agent = ماده مرطوب کننده
moisturizing cream = کرم مرطوب کننده
MYRISTICA FRAGRANS = جوز هندی
MYROXYLON BALSAMUM = بلسان
natural antiseptic = آنتی سپتیک طبیعی
Natural Hair Color = رنگ موی طبیعی
natural regulation = تنظیم طبیعی
natural resistance = مقاومت طبیعی
Nodular/conglobate = ندولی / کانگلوبات
Oak, Quercus robur = بلوط
Oats, Avena sativa = جو دوسر، یولاف، جو صحرایی
Oil-control lotion = لوسیون کنترل چربی 
olfactory strength = قدرت بویایی
orange as a carrot = نارنجی مثل هویج
order of magnitude = مرتبه بزرگی، توانی از 10 که مرتبه بزرگی یک عدد را نشان می دهد.
Order registration = ثبت سفارش
PAEONIA LACTIFLORA = گیاه گل صد تومانی
perfume and parfum = پرفیوم و پارفوم، شکل های مختلف عطر، از نظر لغوی، پارفوم معادل فرانسوی پرفیوم است
perfumer’s palette = پالت عطرساز
petrochemical free = عاری از مواد پتروشیمی، عاری از ترکیباتی مثل موم پارافین، روغن مینرال، تولوئن، فنوکسی اتانول، پلی اتیلن گلایکول، اتوکسیلات ها (ترکیباتی که آخرشان به eth ختم می شود) مثل میرت، لورت، اولت، ستئارت و همچنین ترکیباتی که حاوی دی اتانول آمین یا مونو اتانول آمین هستند
phospholipid touch = لمس فسفولیپیدی
pilosebaceous unit = واحد پیلوسباسه شامل فولیکول مو، ساقه مو و غده سباسه
pityrosporum ovale = نام علمی قارچ مالاسزیا فورفور
Placental extracts = عصاره های به دست آمده از جفت جنین
positive reference = مرجع مثبت
Pre-lightened hair = مویی که قبلاً روشن شده
premature baldness = طاسی پیش هنگام
probiotic products = محصولات پروبیوتیک
procter and gamble = شرکت بزرگ آمریکایی تولید کننده محصولات غذایی، دارویی و آرایشی بهداشتی
progerin synthesis = سنتز پروژرین
Prone to blackhead = مستعد جوش سر سیاه
Prone to breakouts = مستعد جوش زدن
protective coating = پوشش محافظ
psoriasis vulgaris = همان پلاک پسوریازیس، شایع ترین فرم پسوریازیس که یک بیماری پوستی مزمن است
quantitative study = مطالعه کمی
radiant complexion = ظاهر شاداب، رنگ و روی باز شده، چهره گل انداخته
rancimat apparatus = دستگاه رنسیمت
recommended dosage = دوز پیشنهادی
re-fattening agent = ماده جبران کننده چربی از دست رفته پوست
respiratory system = سیستم تنفسی
Ribbon-like flakes = پرك هاي نوار مانند
Rice, Oryza sativa = برنج
roll-on deodorants = دئودورانت ها و ضدبوهای غلطک دار، رولی، رولان، توپی
salon professional = تکنسین حرفه ای سالن آرایش
SALVIA OFFICINALIS = مریم گلی
scalp excess sebum = چربی های اضافی پوست سر
sebaceous activity = فعالیت غدد سبابه
semi-permanent dye = رنگ موهای شبه دائمی
sensory attributes = ویژگی های حسی
sensory properties = ویژگی های حسی و لمسی
serums and ampules = سرم ها و آمپول ها
skin feeling tight = احساس کشیدگی پوست
sniffing paragigms = الگوهای بویایی
sodium hyaluronate = سدیم هیالورونات
Softer consistency = قوام نرم تر
solvent extraction = استخراج با حلال
some cases of acne = برخی کیس های آکنه
Staged application = به کارگیری مرحله به مرحله
steam distillation = تقطیر با بخار آب
stratum granulosum = استراتوم گرانولوزوم یا لایه دانه دار
strontium chloride = كلريد استرانتيوم
survival molecules = مولکول های ناجی
swatch dyeing test = تست رنگ سواچ
therapeutic effect = اثر درمانی
thoroughly cleaned = کاملا تمیز
THUJA OCCIDENTALIS = سرو
tingling sensation = احساس سوزش
tinted self-tanner = برنزه کننده های رنگی
tocopherol acetate = توکوفرول استات
treatment protocol = پروتکل درمان
triggering factors = عوامل ماشه چکان، عوامل شروع کننده
ultrasound imaging = تصویربرداری فراصوت
under makeup cream = کرم زیرسازی آرایش
VANILLA PLANIFOLIA = وانیل
vegetable caffeine = کافئین گیاهی
vegetable glycerin = گلیسرین گیاهی
VITIS VINIFERA OIL = روغن هسته انگور
volumizing shampoo = شامپو حجم دهنده
well-balanced skin = پوست متعادل
acute oral toxicity = مسمومیت دهانی حاد 
Adolescent vs adult = نوجوان در برابر بزرگسال
aerobic respiration = تنفس هوازی که در میتوکندری سلول ها اتفاق می افتد.
agitation, stirring = هم زدن شدید همراه با ایجاد تلاطم
ALEURITES MOLUCCANA = روغن مهره کوکویی
all-in-1 ingredient = ماده همه کاره، ترکیب همه کاره یا چندکاره
ALTHAEA OFFICINALIS = ریشه گل ختمی
aminovinyl compound = ترکیب آمینووینیلی
ANACYCLUS PYRETHRUM = پلیتوری
androgenic hormones = هورمون های مردانه
androgynous scents = روایحی كه جنسیت خاص ندارد، بخشی مردانه بخشی زنانه هستند، جنسیت برایشان تعریف نشده است
antimicrobial soaps = صابون های آنتی میکروبی
any known allergies = هر نوع آلرژی شناخته شده
apply an even layer = یک لایه یکنواخت استفاده کن
ASTRAGALUS GUMMIFER = صمغ کتیرا
Beauty Supply Shops = مراکز عمده فروشی لوازم آرایشی و بهداشتی 
between the fingers = بین انگشتان
bleaching your hair = دکلره کردن موها
Blemish (temporary) = لک (موقت)
BRASSICA CAMPESTRIS = روغن کانولا, روغن شلغم
Brow Grooming Brush = برس مرتب کردن ابرو
CALODENDRUM CAPENSE = روغن یانگو
CANNABIS SATIVA OIL = روغن دانه کنف
capillary fragility = شکنندگی مویرگ ها
cellulite reduction = کاهش سلولیت
Chamber of commerce = اتاق بازرگانی
chemical exfoliants = لایه بردارهای شیمیایی
chronological aging = پیری تقویمی پوست، پیری پوست در اثر افزایش سن
CINNAMOMUM CAMPHORA = روغن چوب هو
CITRUS AURANTIFOLIA = لیموترش
CITRUS SINENSIS OIL = روغن پرتقال شیرین
comedone extraction = تخلیه کومدون
complete protection = محافظت کامل 
Computer simulation = شبیه سازی کامپیوتری
concentrated serums = سرم های تغلیظ شده
conditioning action = اثر حالت دهندگی 
confocal microscope = میکروسکوپ هم کانون 
constantly reacting = پوستی که دائما واکنش نشان می دهد
consumer perception = درک مصرف کننده 
contour of the eyes = اطراف چشم ها
contractile ability = قابلیت کشش
COPERNICIA CERIFERA = موم کارنوبا
corneocyte cohesion = چسبندگی کورنئوسیت ها
CORTHELLUS SHIITAKE = قارچ شیاتکه
Creases of the skin = چین و شکن های پوست
Cu (Copper sulfate) = مس (سولفات مس)
Customs green sheet = برگ سبز گمرکی
CYMBOPOGON CITRATUS = علف لیمو
dead cells harden = سلول های مرده سفت شده
Decolorizing powder = پودر دکلره
dermatitis venenata = درماتیت ونناتا 
dihydrotestosterone = هورمون دی هیدرو تستوسترون، یکی از هورمون های مردانه که بسیار قوی تر از تستوسترون می باشد. این هورمون، عامل ریزش مو و بروز آکنه به شمار می آید.
dilated capillaries = مویرگ های متسع
direction of growth = جهت رشد 
dispersion of light = پراکنش نور 
electrical impulses = سیگنال های الکتریکی
electronic circuit = مدار الکترونیکی
EMBLICA OFFICINALIS = انگور فرنگی هندی
entrapped molecules = مولکول های به دام افتاده 
enzymatic synthesis = سنتز آنزیمی 
equivalent diameter = قطر معادل 
essential biolipids = بیولیپیدهای ضروری 
EUCALYPTUS GLOBULUS = روغن اکالیپتوس
Eye makeup removers = پاک کننده های مواد آرایشی دور چشم
Fluoride toothpaste = خميردندان هاي حاوي فلورايد
Free flowing powder = پودري كه آزادانه جاري مي شود
Fresh linen cabinet = کابینت ملافه های تازه و شسته شده
FUMARIA OFFICINALIS = گیاه دود زمین
glucose consumption = مصرف گلوکز 
Hair loss, hairloss = ریزش مو
holocrine secretion = ترشح هالوکرینی
hormonal distruptor = عامل ایجاد اختلال هورمونی
hormonal secretions = ترشحات هورمونی
household chemicals = مواد شیمیایی مراقبت از منزل
human skin explants = اکسپلانت های پوست انسان
hydrolyzed collagen = کلاژن هیدرولیزشده
Hyperkeratinisation = هایپرکراتینیزاسیون، رشد بیش از حد سلولهای دیوار دهانه فولیکول که منجر به انسداد منافذ و آکنه می گردد
Instruction for use = دستورالعمل استفاده
intensive treatment = درمان فشرده، درمان قوی
Invisible sunscreen = ضدآفتاب غیر رنگی
isopropyl myristate = ایزوپروپیل میریستات
Isopropyl palmitate = ایزوپروپیل پالمیتات
JASMINUM OFFICINALE = روغن یاس
JUNIPERUS OXYCEDRUS = روغن چوب کید
kjeldhal, Kjeldahl = کجلدال، روش اندازه گیری نیتروژن آلی
lamellar emulsifier = امولسیون کننده های لاملار
Lipliner, lip-liner = خط لب
magnesium hydroxide = منیزیم هیدروکسید
Maintenance therapy = درمان نگهدارنده
manufacturing plant = کارخانه سازنده
Massage (into skin) = روی پوست ماساژ دهید
MELISSA OFFICINALIS = نعناع بالم
micro-encapsulation = میکرو کپسوله
moisturizing effect = اثر مرطوب کنندگی
moisturizing lotion = لوسیون مرطوب کننده
MUCOPOLYSACCHARIDES = موکوپلی ساکارید، مواد گیاهی یا حیوانی که به هم متصل می شوند و مواد ژله ای را تشکیل می دهند
natural looking tan = برنزه طبیعی
neck decollete area = ناحیه گردن و دکلته
non shear sensitive = عدم حساسیت به تنش
nourishing the skin = تغذیه کردن پوست
Operative condition = شرایط عملیاتی
ORYZA SATIVA STARCH = نشاسته برنج
oxidation reduction = اکسایشی کاهشی
peeling of the skin = لایه برداری پوست، پوسته پوسته شدن پوست
percussion movement = حرکات ضربه ای ماساژ
perform extractions = انجام دادن تخلیه کومدون پوست
personal belongings = لوازم شخصی
photochemical aging = پیری ناشی از نور، پیری در اثر مواجهه با پرتوهای آفتاب
physical exfoliants = لایه بردارهای فیزیکی
physical protection = محافظت فیزیکی
polyethylene glycol = پلی اتیلن گلایکول
POPULUS TREMULOIDES = عصاره پوست اسپن
possitively charged = دارای بار الکتریکی مثبت
potent antioxidancy = آنتی اکسیدانی قوی
predominant species = گونه های غالب
prevention of aging = ممانعت از پیری
Prone to irritation = مستعد خارش و سوزش
Protecting sun care = محافظت از پوست پیشگیرانه
Protein precipitant = رسوب پروتئين
Psoriatic Arthritis = پسوریازیس همراه با ورم مفاصل
Pustule /ˈpʌstjuːl/ = پوستول
quaternized polymer = پلیمر کواترنیزه
redness of the skin = قرمزی پوست
regeneration effect = اثر احیاءکنندگی
renewable resources = منابع تجدیدشدنی
salix alba (willow) = بید
sanitize your hands = دست هایتان را ضدعفونی کنید
sebaceous follicles = فولیکول سباسه
sebum triglycerides = تری گلیسیرید های سبوم
sprayable emulsions = امولسیون های اسپری شدنی
Spruce, Picea abies = نوئل (کاج نوئل)، نوئل نروژ، تنوب
Stearate, acrylate, = استئارات، اکریلات
stimulate lipolysis = تحریک لیپولیز
strictly controlled = به شدت تحت کنترل
sturdy formulations = فرمولاسیون محکم
subcutaneous tissue = بافت زیرپوستی
synthetic chemicals = مواد شیمیایی سنتزی
Temprory condition = شرایط موقت
the use of Accutane = استفاده از آکوتان
to thoroughly check = بررسی کامل، آنالیز دقیق پوست
tolerance threshold = آستانه تحمل
Toll-like receptors = رسپتورهای حلقه مانند
turbine type mixers = همزن های توربینی
tyrosinase activity = فعالیت آنزیم تیروسیناس
Usually water-based = معمولا بر پایه آب است
Vitiligo (uncommon) = ویتیلیگو (نادر)
weak hydrogen bonds = پیوندهای هیدروژنی ضعیف
White fluffy powder = پودر نرم سفيد
ZINGIBER OFFICINALE = زنجبیل
ACHILLEA MILLEFOLIUM = بومادران
aggressive cleansers = پاک کننده ها خشن
an anti aging facial = فیشال جوانسازی
antidandruff shampoo = شامپو ضدشوره
applying self-tanner = استفاده از اتوبرنزه کننده
authentication label = برچسب سلامت و اصالت کالا
basal cell carcinoma = سرطان سلول بازال
Bleach, decoloration = دکلره، بلیچ، بی رنگ کردن
BUTYROSPERMUM PARKII = کره شی
CARTHAMUS TINCTORIUS = روغن گلرنگ
cell differentiation = تمایز سلولی، دگرگونی یاخته، تمایز یاخته‌ای
chemical equilibrium = تعادل شیمیایی
chemical peels, peel = لایه بردارهای شیمیایی
claim substantiation = اثبات ادعا
clay based face mask = ماسک صورت حاوی خاک رس
coexist harmoniously = به صورت مسالمت آمیز و در تعادل با یکدیگر همزیستی دارند.
cold and dry process = فرآیندهای سرد و خشک
collagen and keratin = کلاژن و کراتین
collagen stimulation = تحریک کلاژن 
collapse of the wall = فروپاشی دیواره منافذ
colloidal suspension = سوسپانسیون کلوئیدی
combination dry skin = پوست ترکیبی مایل به خشک
complementary action = اثر تکمیلی 
corticosteroid cream = کرم کورتیکواستروئید (عامیانه: کورتون)
cosmetic foundations = فونداسیون آرایشی، فنداسیون آرایشی، فن های آرایش، فن، فون، کرم پودر
critical wave length = طول موج بحرانی، طول موجی که در آن منحنی جذب بر حسب طول موج، تغییر ناگهانی می کند.
Cruelty-free brushes = برس های بی ضرر برای حیوانات 
cutaneous absorption = جذب پوستی
cutaneous slackening = شل شدن پوست 
decollete, décolleté = دکلته، بخش بالایی سینه خانم ها، زیر گردن، بالای سینه
Demi-Permanent Color = رنگ های شبه دائمی
Depigmentation Cream = کرم ضدلک و روشن کننده
desquamation markers = شاخص های پوسته ریزی
desquamation process = فرآیند پوسته ریزی
Detergency mechanism = مکانیسم شویندگی
Dicalcium phosphate  = دي كلسيم فسفات
DYCAPRYLYL CARBONATE = دی کاپریلیل کربنات، چربی های گیاهی به عنوان نرم کننده و نرم کننده پوست استفاده می شود
ELETTARIA CARDAMOMUM = روغن هل
endothelial cellules = سلول های درون پوش
ERYTHRAEA CENTAURIUM = قنطورس, گیاه قرن
ethylhexyl palmitate = اتیل هگزیل پالمیتات
evaporation of sweat = تبخیر عرق
evening primrose oil = روغن اوناگر، روغن گل مغربی
external aggressions = تهاجمات بیرونی 
extracellular matrix = ماتریس برون سلولی 
Facial Skin Analyzer = دستگاه آنالیز پوست
filaggrin deficiency = کمبود فیلاگرین
free from grittiness = عاري از ريگ، بدون ريگ، بي ريگ
global beauty giant = غول زیبایی جهان
GLYCEROL ISOSTEARATE = گلیسریل استر که در زیبایی به عنوان نرم کننده و ضخیم کننده استفاده می شود
glycose amino glycan = گلایکوزآمینو گلایکن ها 
Hair dressing salons = سالن آرایش مو
hair loss prevention = جلوگیری از ریزش مو
HAMAMELIS VIRGINIANA = هاماملیس انجیلی، عنبر سائل، نارون کوهی، ویچ هیزل
high sebum excretion = ترشح زیاد سبوم
HIPPOPHAE RHAMNOIDES = روغن خولان دریایی
Hydrating skin cream = کرم آبرسان صورت
HYPERICUM PERFORATUM = علف سن جان
incompatibility test = تست عدم سازگاری، معمولاً از این تست برای اطمینان از این که مو قبلاً با رنگ های فلزی رنگ نشده، در آرایشگاه ها استفاده می شود.
incorporation level  = سطح سازگاری
INDIGOFERA TINCTORIA = ایندیگوفرا
inhibitory potential = توان ممانعت
integumentary system = بخش خارجی بدن شامل پوست، مو، ناخن ها و غدد که اولین خط دفاعی بدن در برابر عوامل آسیب رسان محیط مثل باکتری های بیماری زا و پرتوهای زیانبار آفتاب است
intercellular cement = سیمان بین سلولی 
Itchiness (pruritus) = خارش پوست
keratinocyte culture = كشت كراتینوسیت
LAMINARIA OCHROLEUCA = جلبک دریایی طلایی
late differentiation = مراحل انتهایی فرایند تمایز سلولی
light emitting diode = دیود با بازتابش ملایم
lipolytic ingredient = ماده تجزیه کننده لیپید
MACADAMIA TERNIFOLIA = روغن مغز ماکادمیا
malassezia restricta = مالاسزیا رستریکتا
maybe its maybelline = شاید میبلین باشد، شعار قدیمی برند میبلین
Neutralization table = جدول خنثی سازی
nevus is a birthmark = لک مادرزادی
non greasy skin feel = احساس پوستی غیر چرب، به جا نگذاشتن احساس چربی روی پوست
notarized commitment = تعهدنامه محضری
olfactory epithelium = اپیتلیوم بویایی
OPUNTIA FICUS-INDICA = گلابی خاردار
ORYZA SATIVA EXTRACT = عصاره برنج
PASSIFLORA INCARNATA = گل ساعتی
penetration capacity = ظرفیت نفوذ
penetration enhancer = افزایش دهنده قدرت نفوذ
PINUS SYLVESTRIS OIL = کاج سوزنی
polymeric thickeners = غلیظ کننده های پلیمری
polyvinylpyrrolidone = پلی وینیل پیرولیدون، ماده شیمیایی پلیمری که در ساخت اسپری های مو کاربرد دارد و نقش تثبیت کننده را ایفا می کند.
posterosuperior nose = قسمت فوقانی خلفی بینی جایی که عصب های بویایی قرار دادند.
preventive treatment = درمان پیشگیرانه، درمان نگهدارنده
protective organisms = ارگانیسم های محافظ
proteolytic activity = فعالیت پروتئولیتیک، اثر پروتئین کافتی
Retention of calcium = ابقاي كلسيم
rinse-off, rinse off = آبکشی شدنی، قابل آبکشی
sampling and testing = نمونه برداری و آزمایش
SASSAFRAS OFFICINALE = روغن ساسافراس
Seborrhea regulation = تنظیم ترشح چربی توسط غدد چربی
small amounts add up = مقادیر اندک انباشته می شوند
SORBITAN SESQUIOLATE = سوربیتان سزکوئی اولئات
stainless steel tank = تانک یا مخزن از جنس فولاد زنگ نزن
stratum germinativum = استراتوم ژرمیناتیوم
stressful conditions = شرایط پرتنش
study of consumption = مطالعه مصرف
sulfate free shampoo = شامپوی عاری از سولفات
synthetic detergents = دترجت های صناعی، شوینده های سنتزی
therapeutic purposes = مقاصد درمانی
transporter molecule = مولکول ناقل 
underlying condition = عارضه زمینه ای، بیماری زمینه ای
Unsuitable cosmetics = محصولات آرایشی بهداشتی نامناسب
used on its own only = وقتی به خودی خود استفاده شود، وقتی به تنهایی استفاده شود.
vectorization system = سامانه حمل مواد مؤثره 
water binding agents = موادی که به آب متصل می شوند
acne causing bacteria = باکتری های ایجاد کننده آکنه
Age spot (liver spot) = لک پیری (لک کبدی)
alkalizing ingredient = ماده قلیایی کننده
ALOE BARBADENSIS LEAF = آلوئه ورا
alteromonas macleodii = باکتری آلتراموناس ماکلئودی
ANGELICA ARCHANGELICA = گلپر، آنجلیکا
anti acne ingredients = مواد ضدآکنه
anti dandruff shampoo = شامپو ضد شوره
anti-aging oil serums = سرم های ضدپیری، روغنی
Anti-Brown Spot cream = کرم ضدلک قهوه ای
arrector pili muscles = ماهیچه راست کننده مو
average combing force = نیروی شانه خوری میانگین 
benzalkonium chloride = بنزالکونیوم کلراید 
Buildup of dead cells = تجمع یا انباشته شدن سلول های مرده
by-product, byproduct = محصول جانبی
CALENDULA OFFICINALIS = گل همیشه بهار
cardiovascular system = سیستم قلبی عروقی
cell growth promotion = افزایش رشد سلولی 
Cereals (beta glucan) = غلات (منبع بتاگلوکان)
chamomile (bisabolol) = بابونه (منبع بیزابولول)
chemical nomenclature = نامگذاری شیمیایی
citron, citrus medica = بالنگ، ترنج، بادرنگ، اترج کبیر
CITRUS MEDICA LIMONUM = روغن لیمو / روغن پوست لیمو
CITRUS RETICULATA OIL = ماندارین, ماندارین قرمز
cleansing ingredients = مواد پاک کننده
combination oily skin = پوست ترکیبی مایل به چرب
competitive inhibitor = مهارکننده رقابتی 
contraindications (2) = کنترادیکاسیون، کنترا اندیکاسیون، موارد منع
cosmetic dictionaries = دیکشنری آرایشی بهداشتی
cosmetics regulations = قوانین و مقررات آرایشی بهداشتی
Criste marine extract = عصاره رازیانه دریایی
crow's feet wrinkles = چروک های ناحیه پنجه کلاغی گوشه خارجی چشم ها
cutaneous microrelief = میکروریلیف پوستی 
cutaneous photodamage = تخریب پوست در اثر نور 
differin or adapalene = دیفرین یا آداپالن
direct high frequency = های فرکوئنسی مستقیم
divalent salt (MgSo4) = نمک های دو ظرفیتی مثل سولفات منیزیم
electrical modalities = ابزارهای تحریک الکتریکی پوست
enlarged facial pores = منافذ پوست صورت بزرگ شده
enzymatic exfoliation = لایه برداری آنزیمی، لایه برداری پوست با استفاده از مواد آنزیمی
EUGENIA CARYOPHYLLATA = روغن میخک
exceptional skin feel = لمس پوستی عالی
Exfoliating cleansers = پاک کننده های لایه بردار 
exogenous fatty acids = اسیدهای چرب منابع خارجی
Eyeliner Brush (Flat) = برس پهن خط چشم
fine lines & wrinkles = خطوط و چروک های پوست 
For external use only = فقط برای مصرف خارجی
GAULTHERIA PROCUMBENS = روغن زمستانه
Ginkgo, Ginkgo biloba = درخت چهل سکه، جینگو، جینکوبیلوبا
gram negative, gram - = گرم منفی
gram positive, gram + = گرم مثبت 
hair growth promotion = افزایش رشد مو
Hair styling products = محصولات مدل دهنده مو
inflammatory response = پاسخ های التهابی
Intensive nourishment = تغذیه عمقی و شدید
isopropyl isostearate = ایزوپروپیل ایزواستئارات
JUGLANS REGIA EXTRACT = عصاره گردو
LAWSONIA INERMIS ALBA = عصاره حنا
Manufacturing country = کشور سازنده
Medium and narrow cut = برش نازك و متوسط
MELILOTUS OFFICINALIS = شبدر شیرین
methylisothiazolinone = متیل ایزوتیازولینون
micro-cuts, microcuts = زخم های ریز
Morphological changes = تغییرات مورفولوژیکی
NASTURTIUM OFFICINALE = شاهی
natural aging process = روند طبیعی پیری
oil in water emulsion = امولسیون های روغن در آب
Once or twice per day = یک یا دو بار در روز
Orris, Iris germanica = زنبق، ایرسا، سوسن آسمانجونی
ORYZA SATIVA BRAN WAX = موم سبوس برنج
perfect smooth skin = پوستی صاف و بی عیب
POLYPODIUM LEUCOTOMOS = عصاره سرخس کالاگوالا
Pre cleaned damp hair = موی نم دار از پیش شسته شده و تمیز
quintessence, essence = اسانس، عطرمایه، روغن معطر و فرار، ترکیباتی که بو و طعم خوبی دارند و در محصولات غذایی ، داروئی ، بهداشتی و آرایشی به کار برده می شوند. اسانس Essence از لحاظ لغوی به معنای جوهر ، ماهیت و عنصر وجودی است. اسانس از کلمه فرانسوی Essence به فارسی وارد شده و در انگلیسی هم با این املا و با تلفظ متفاوت استفاده می شود.
ralph by ralph lauren = عطر رالف از کمپانی رالف لورن
raw material supplier = تأمین کننده ماده اولیه
Reapply every 2 hours = هر دو ساعت یک بار استفاده شود
rebalancing dysbiosis = رفع عدم سازگاری
regulate skin balance = تنظیم تعادل پوست
relative fluorescence = فلورسانس نسبی
rheology modofication = اصلاح ویژگی های رئولوژیکی
SACCHARUM OFFICINARUM = عصاره نیشکر
SAPONARIA OFFICINALIS = صابون
Seboregulating action = تنظیم ترشح چربی
seborrheic dermatitis = درماتیت سبورئیک، درماتیت سبوره ای، اگزمای سبوره
Sharp fresh sweetness = شيريني طراوت بخش نافذ که در اثر استفاده از کلروفرم به عنوان شیرین کننده خمیر دندان استفاده می شود.
Sheets and bed linens = ملافه ها
Shelflife, shelf-life = عمر مفید، عمر قفسه، عمر قفسه ای
skin identical lipids = لیپیدهای مشابه پوست
Skin sensitivity test = تست حساسیت پوست
skin treatment center = مرکز مراقبت از پوست، اتاق پوست مجهز
sodium cocoyl sulfate = سدیم کوکوئیل سولفات
sodium lauryl sulfate = سدیم لوریل سولفات
Spot (more permanent) = لک نقطه ای (دائمی تر)
Standard organization = سازمان استاندارد ایران
staphylococcus aureus = استافیلوکوکوس اورئوس
stressful ingredients = ترکیبات پرتنش مثل الکترولیت ها، اسیدهای آلفا هیدروکسی و نگهدارنده ها که قوام فرمولاسیون را تحت تأثیر قرار می دهند و موجب ناپایداری ژل کننده ها می شوند.
Sumbul, Ferula sumbul = سمبول، سنبل
Sun-burn cells (SBCs) = سلول های سوخته در ا ثر مواجهه با آفتاب
Symptoms /ˈsɪm(p)təm/ = علائم
TEWAmeter, TEWA meter = توامتر، دستگاهی که با استفاده از اختلاف رطوبت و دما، میزان تبخیرآب از لایه ی اپیدرم را اندازه می گیرد.
Therapeutic mouthwash = دهان شويه درماني
thermal decomposition = تجزیه حرارتی
thick and homogeneous = غلیظ و همگن
Tone depth level, TDL = تراز عمق رنگ مو
Topical antimicrobial = آنتی میکروبیال موضعی
topical steroid cream = کرم موضعی استروئیدی
transglutaminase, TGM = ترانس گلوتامیناز
ultra-soft after feel = لمس پوستی نرم بعد از استفاده از محصولات آرایشی بهداشتی، احساس نرمی پوست پس از مصرف فرآورده
unroasted shea butter = شی باتر بونداده
unsaponifiable matter = ماده غیرقابل صابونی شدن
Unwanted color nuance = رنگ های اضافی ناخواسته
Vitamin A derivatives = مشتقات ویتامین A
Walnut, Juglans regia = گردو، جوز، گردوی انگلیسی، گردوی ایرانی
water-holding ability = قدرت نگهداری آب
Acacia, Acacia arabica = درخت صمغ عربی، آکاسیا
acrylate crosspolymers = کراس پلیمرهای آکریلات
adenosine triphosphate = آدنوزین تری فسفات. مولکول حامل انرژی که در هنگام انقباض ماهیچه ای مورد نیاز است. این ماده انرژی را در خود ذخیره نموده و برای فعالیت های سلولی و ماهیچه ای در زمانی که نیاز است، انرژی را آزاد می کند.
AESCULUS HIPPOCASTANUM = شاه بلوط اسب
aesthetically pleasing = دارای جذابیت ظاهری
Agar, Gelidium amansii = آگار، گیاهی چندساله با ریسه ها استوانه ای
Almond, Prunus species = بادام
Alternative for female = درمان جایگزین برای خانم ها
Ammoniated dentifrices = پاك كننده هاي دنداني آمونياك دار
androgenetic hair loss = ریزش موی آندروژنتیک
anti aging ingredients = مواد ضدپیری
antimicrobial peptides = پپتیدهای آنتی میکروبیال، پپتیدهایی که خاصیت ضد میکروبی دارند
Apple, Malus domestica = سیب، مالوس
Blood microcirculation = گردش خون مویرگی
Borage, Echium amoenum = گل گاو زبان اروپایی، بوراژ، باریج
Burdock, Arctium lappa = بابا آدم، آراقیطون، آرکتیوم
caffeine-like efficacy = اثر شبه کافئینی 
calcium orthophosphate = كلسيم اورتوفسفات
Calcium pyrophosphate  = كلسيم پيروفسفات
CALLITRIS INTRATROPICA = روغن سرو ابی
calvin klein obsession = عطر آبسشن از برند کالوین کلین
cavities = tooth deday = پوسیدگی دندان
Chemical peel solution = محلول پیلنگ شیمیایی
cluster of corneocytes = خوشه هایی از سلول های کورنئوسیت
cocamidopropyl betaine = کوکامیدو پروپیل بتائین، سورفکتانت آمفوتری
Cocoa, Theobroma cacao = کاکائو، درخت شکلات
competitive protection = محافظت رقابتی 
Conformity certificate = گواهی تطابق
consult your physician = با پزشک خود مشورت کنید
Cowslip, Primula veris = پامچال، گل کلید، رز کره ای
Cracks in skin surface = ترک در سطح پوست
Creamy hydrating masks = ماسک های کرمی آبرسانی به پوست 
cystic or nodular acne = آکنه کیستی یا ندولار
differential diagnosis = تشخیص افتراقی
emulsifying properties = امولسیون کنندگی 
environmental stresses = تنش های محیطی
essential constituents = ترکیبات ضروری 
estee lauder cosmetics = محصولات آرایشی برند استی لودر
European Pharmacopoeia = فارماکوپه اروپا
fecal coliform numbers = شمار باکتری های کالیفرم مدفوعی، این باکتری ها، میله ای، غیرهوازی، گرم نگاتیو و غیر اسپورساز بوده و معمولاً در روده حیوانات خونگرم مثل انسان تولید می شود.
feelings of discomfort = احساس عدم راحتی، احساس ناراحتی
follow up consultation = مشاوره پیگیری
formulation guidelines = راهنمای فرمولاسیون 
free radical scavenger = از بین برنده رادیکال آزاد 
Ginseng, Panax ginseng = جین سنگ، جین شن، جینسنگ کره ای
Grapes, Vitis vinifera = انگور، عنب
high gliding sensation = احساس لغزندگی زیاد
high viscosity at rest = ویسکوزیته بالا در حالت سکون
HYDROLYZED CORN STARCH = شربت ذرت
Hygroscopic-substances = مواد جاذب الرطوبه
inflammatory mediators = مواد واسط التهابی
Laureth = lauryl ether = لورت = لوریل اتر
LAVANDULA ANGUSTIFOLIA = اسطوخودوس, اسطوخودوس انگلیسی
lavender essential oil = اسانس روغنی لاواند
leave on for 5 minutes = به مدت پنج دقیقه مکث کنید (محصول روی پوست بماند)
LEPTOSPERMUM SCOPARIUM = روغن مانوکا
lipid-dependent yeasts = مخمرهای وابسته به لیپید
loosening of comedones = نرم کردن کومدون ها و آماده سازی برای تخلیه
male pattern hair loss = ریزش مو با الگوی مردانه
MELALEUCA ALTERNIFOLIA = درخت چای
metalloproteinase, MMP = متالوپروتئیناز
morphological analysis = آنالیز مورفولوژیکی
non lamellar structure = ساختار غیرلایه ای
Oil-in-water emulsions = امولسیون های روغن در آب 
oily skin, greasy skin = پوست چرب
palettes of eye shadow = پالت های سایه چشم
palmitoyl oligopeptide = پالمیتوئیل اولیگو پپتید
Paraben (preservative) = پارابن
personal care products = محصولات بهداشت شخصی
premises and equipment = ساختمان ها و تجهیزات
propionibacterium acne = باکتری پروپیونی آکنه، پروپیونی باکتریوم آکنه
PRUNUS AMYGDALUS AMARA = روغن بادام تلخ
pseudomonas aeruginosa = سودوموناس آئروژینوزا، نوعی باکتری گرم منفی میله ای شکل
Red Maple, Acer rubrum = افرای قرمز، افرای مرداب، افرای شکر
rigid lamellar network = شبکه لاملار صلب
ROSMARINUS OFFICINALIS = روغن رزماری
selective permeability = نفوذپذیری انتخابی
silicon rubber replica = رپلیکای سیلیکون کائوچو
silicone-based primers = پرایمرهای سیلیکونی
skin lightening agents = مواد روشن کننده
sodium dodecyl sulfate = سدیم دو دسیل سولفات
sodium laureth sulfate = سدیم لورت سولفات
Sodium lauryl sulphate = سديم لوريل سولفات
Soy bean, Glycine soja = سویا، لوبیای روغنی
split face application = استفاده در دو طرف پوست صورت
sticky, oily substance = ماده روغنی چسبناک
strong disulfide bonds = پیوندهای دی سولفیدی قوی
STYRAX BENZOIN EXTRACT = صمغ بنزوین, پوست بنزوین
subcutaneous injection = تزریق زیرپوستی
tea tree essential oil = اسانس روغنی درخت چای
the introduction stage = مرحله اضافه کردن
Titanium Dioxide, TiO2 = تیتانیوم دی اکساید
treat it with chlorine = تصفیه با کلر
Two phased conditioner = کاندیشنر دو فازی
under your fingernails = زیر ناخن های تان
unsaturated fatty acid = اسیدهای چرب غیر اشباع
Viscous aqueous system = سيستم آبي با ويسكوزيته بالا
visible signs of aging = علائم واضح پیری
VITIS VINIFERA EXTRACT = عصاره هسته انگور
Water Absorption Index = قابلیت جذب آب 
waterproof,water-proof = ضدآب
weighs the ingredients = توزین مواد
adjustable block holder = فلز هلالی شکل یا براکت شکل که می تواند همانند پیچ روی میز کار فرو رفته و سر مانکن را نگه دارد.
all kinds of oil phases = همه نوع فاز روغنی
Anti-gray hair products = محصولات ضدسفیدی مو
Arnica, Arnical montana = همیشه بهار کوهی، چشم گاو
Ash, Fraxinus excelsior = ون، زبان گنجشک معمولی
Avoid contact with eyes = از تماس با چشم ها اجتناب شود
bacterial proliferation = رشد باکتری
base of the formulation = پایه فرمولاسیون
Basil, Ocimum basilicum = ریحان، تخم شربتی، ریحان شیرین، علف سن ژوزف
beta hydroxy acid (BHA) = بتاهیدروکسی اسید
BHA = beta-hydroxy acid = اسید بتاهیدروکسی
Breakage of capillaries = از هم گسیختن مویرگ ها
breakthrough technology = تکنولوژی انقلابی با پیشرفت غیرمنتظره
certificate of analysis = برگ آنالیز، گواهی آنالیز
CITRUS AURANTIUM DULCIS = روغن پرتقال شیرین, پوست
clients with pacemakers = مشتری هایی که باطری قلب دارند
collagen injection-like = مشابه تزریق کلاژن
Comedonal acne vulgaris = آکنه وولگاریس کومدونی
Conditioning ingredient = ماده کاندیشن کننده یا نرم کننده
corynebacterium xerosis = کورینه باکتری زروسیس 
cosmetology esthetician = کازمتولوژی، استتیشن
CYAMOPSIS TETRAGONOLOBA = گوارگام
Dermatologically tested = محصولات آرایشی آزمایش شده توسط متخصصان پوست
differentiation markers = شاخص های تمایز
dilation of the orifice = باز شدن منافذ پوست صورت
effective concentration = غلظت مؤثر 
enhancement of firmness = افزایش استحکام 
environmental aggressor = عوامل مهاجم و آسیب رسان
EPILOBIUM ANGUSTIFOLIUM = بید کانادایی
Excessive scalp scaling = پوسته پوسته شدن بیش از حد طبیعی پوست سر
Extremes of temperature = دماهاي حدي، خيلي سرد يا خيلي گرم
formulation versatility = تنوع فرمولاسیون
Henna, Lawsonia inermis = حنا
histological evaluation = ارزیابی های بافت شناسی
hygine of the personnel = بهداشت پرسنل
immune system disorders = نقص و نارسایی در سیستم ایمنی بدن که منجر به بیماری هایی مثل دیابت نوع 1، روماتیسم مفصلی و لوپوس می شود
In the familiy matching = همتاسازی عطی هم خانواده با عطرهای مشهور
indirect high frequency = های فرکوئنسی غیر مستقیم، های فرکانسی غیر مستقیم
LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA = روغن استایراکس
LITSEA CUBEBA FRUIT OIL = یک ضد عفونی کننده و قابض اغلب
long term stabilization = پایداری طولانی مدت
Lotus, Nelumbo nucifera = سله باقلا، لوتوس، گیاهی آبی از تیره نیلوفر آبیان، سوسن آبی
luxurious white texture = بافت سفیدرنگ و مرغوب
Madder, Rubia tinctorum = روناس
Malic acid, Maleic acid = مالیک اسید، مالئیک اسید، یکی از اسیدهای میوه ای مشتق از سیب
Mango, Mangifera indica = انبه، مانگو، منگو
melanotropin-1 receptor = رسپتور هورمون تحریک کننده ملانین
Metallic type sweetness = شيريني متالیک که در اثر استفاده از ساخارین در خمیر دندان تجربه می شود.
Micro granulated powder = پودر میکروگرانوله، پودر گرانول شده، دانه دانه شده با اندازه های ریز
microbial contamination = آلودگی میکروبی
Moisturizing skin cream = کرم مرطوب کننده صورت
municipal sewage system = سیستم تصفیه فاضلاب شهری
mustela dermopediatrics = موستلا درموپدیاتریکس
Myrtle, Myrtus communis = مورد، آس
Non-foaming toothpastes = خميردندان بدون كف
papillary and reticular = پاپیلاری و رتیکولار
Peanut, Arachis hypegea = بادام زمینی، پسته زمینی، پسته شام
polymeric hydrocolloids = هیدروکلوئیدهای پلیمری
powdery makeup products = مواد آرایشی پودری
Precipitates of calcium = كلسيم ترسيبي
pressed powder products = محصولات پودری فشرده
primary human sebocytes = سبوسیت های اولیه انسانی
propionibacterium acnes = باکتری های پروپیونی آکنه
PRUNUS AMYGDALUS DULCIS = روغن بادام شیرین, کره بادام شیرین
Pumpkin, Cucurbita pepo = کدو حلوایی، کدوی رشتی، کدو تنبل
silicone-like skin feel = احساس لمس پوستی شبیه سیلیکون، نرم و لغزنده مثل سیلیکون
skin around the pore = پوست اطراف منافذ
SODIUM COCOYL GLUTAMATE = مشتق شده از روغن نارگیل و گلوتامات امینو اسید
squamous cell carcinoma = سرطان سلولهای سنگفرشی
Strontium calcification = فرايند كلسيفه شدن استرانتيوم
sustainability criteria = معیارهای اصول توسعه پایدار
sustainable homeostasis = هم ایستایی پایدار
synergistic combination = ترکیب هم افزا
to substitute silicones = برای جایگزین کردن با ترکیبات سیلیکونی (دایمتیکون ها و سیلوکسان ها )
Urticaria /əːtɪˈkɛːrɪə/ = کهیر، رش گزنه ای
VACCINIUM ANGUSTIFOLIUM = زغال اخته
waste water, wastewater = فاضلاب
water based moisturizer = مرطوب کننده های بر پایه آب 
what's the Diffrence? = چه تفاوتی دارد
Yves Saint Laurent, YSL = ایوسن لورن
acceptability of a claim = قابل پذیرش بودن یک ادعا
Acne treatment algorithm = الگوریتم درمان آکنه
Add water to clay powder = آب را به پودر خاک رس اضافه کنید
Adverse external factors = عوامل آسیب رسان بیرونی
AHA = alpha-hydroxy acid = اسید آلفا هیدروکسی
Anise, Pimpinella anisum = انیسون، انیس، گیاهی علفی با ارتفاع یک متر
anti pigmentation effect = اثر ضدلک
anti wrinkle ingredients = مواد ضدچروک
APHANIZOMENON FLOS AQUAE = جلبک سبزآبی
aquaporin adipose, aqpap = آکواپورین آدیپوز
avoid the risks of lumps = جلوگیری از ریسک تشکیل توده
Bacterial multiplication = تکثیر باکتری
Barley (Hordeum vulgare) = جو
biomechanical properties = ویژگی های بیومکانیکی 
Blemish causing bacteria = باکتری های ایجاد کننده لک پوست
boots star rating system = سیستم ستاره ای بوتس 
cetylpyridinium chloride = ستيل پريدينيوم كلرايد
CHRYSANTHEMUM PARTHENIUM = بابونه
colony forming unit, CFU = واحد تشکیل کلونی
colorimetric measurement = اندازه گیری های رنگ سنجی
cyclase adenylate enzyme = آنزیم سیکلاز آدنیلات 
Degree of etherification = درجه اتري شدن
degree of polymerization = درجه پلیمریزاسیون
DHT, dihydrotestosterone = دی هیدروتستوسترون، استروئید جنسی و هورمون آندروژن، از مشتقات تستوسترون که با کاتالیزگری 5 آلفا ردوکتاز نوع 2 ایجاد می شود. عامل ریزش مو
dicalcium orthophosphate = دي كلسيم اورتوفسفات
Discoloration Darkening = تغییر رنگ تیره شدن
Discoloration Lightening = تغییر رنگ روشن شدن
Eczema is not contagious = اگزما واگیردار نیست
facial micro-expressions = حرکات ظریف چهره
Frinch projection method = روش تصویرنگاری فرینج 
Gently (massage, pat, …) = به آرامی (ماساژ دهید، ضربه بزنید)
high-tolerance treatment = محصول درمانی که توسط پوست حساس به خوبی تحمل می شود
histochemical techniques = تکنیک های شیمی بافت
Housewives' hand eczema = اگزمای دست، اگزمای خانم های خانه دار
human melanocyte culture = كشت مِلانوسیت انسان
immune system activation = فعالیت سیستم ایمنی بدن
lead arsenic and mercury = سرب، آرسنیک و جیوه
light and fluid textures = بافت سبک و سیال
maximum pentration depth = عمق نفوذ حداکثری
microbiology labratories = آزمایشگاه هایی که در آن تست های میکروبی انجام می شود
Myrrh, Commiphora molmol = مُرّمکی، درختچه ای با 3 متر ارتفاع، تنه ای ضخیم و خارادار، با خراش دادن پوسته تنه گیاه، شیره زردرنگی از آن خارج می شود که در اثر تماس با هوا خشک شده، به رنگ قهوه ای مایل به قرمز و به شکلی روغنی با مزه ای تلخ و گس همراه با بویی معطر ایجاد می کند. این رزین حاوی روغن فرار، تری ترپن ها و موسیلاژها است.
natural pore minimizer = ماده مؤثره طبیعی برای کاهش و به حداقل رساندن اندازه منافذ پوست
overactive immune system = سیستم ایمنی بدن که بیش از حد واکنش نشان می دهد
Oxigent, color developer = اکسیدان رنگ مو
Pangel (benzoyl proxide) = پانژل(بنزوئیل پراکساید)
penetration of irritants = نفوذ عوامل محرک به داخل پوست
pH adjusting ingredients = مواد تنظیم کننده پ هاش
PINUS SYLVESTRIS EXTRACT = عصاره سوزن کاج
Pore Minimizing Products = محصولات کوچک کننده منافذ
Protective screen effect = خاصیت پوشاننده محافظ
retention hyperkeratosis = هیپرکراتوز احتباسی، هایپرکراتوز احتباسی ، عارضه خوش خیم پوستی که در آن سلولهای مرده پوست در داخل دهانه فولیکول به صورت طبیعی ریزش نمی کنند و روی سطح دیوار فولیکول به صورت چسبیده و آویزان باقی می مانند.
Retinol, glycol, ethanol = رتینول، گلایکول، اتانول
Separation of the pastes = جدايش فازها
Severe allergic reaction = واکنش آلرژی شدید
skin ecology homeostasis = هم ایستایی (هموستاز) اکولوژی پوست
skin's natural defenses = دفاع طبیعی پوست
skin-identical molecules = مولکول های مشابه ساختار پوست، منظور فسفولیپیدها می باشد.
sodium lauroyl lactylate = سدیم لاروئیل لاکتات
super-fatting properties = خاصیت پرچرب
surface active substance = ماده فعال سطحی
surface tension of water = کشش سطحی آب
surfactant or emulsifier = سورفکتانت یا امولسیفایر
sustainable cold process = فرآوری با روش سرد بدون نیاز به حرارت دادن که مطابق با اصول توسعه پایدار باشد.
Technical manager permit = پروانه مسئول فنی
The optimal contact time = زمان تماس بهینه
the way of incorporation = روش اضافه کردن به فرمولاسیون
thermo mechanical action = اثر ترمومکانیکی
Tin lined mixing vessels = تانک همزن (ظرف اختلاط) که از داخل قلع اندود شده است.
toxicological evaluation = ارزیابی سمیت
Water-based moisturizers = مرطوب کننده های بر پایه آب 
α-MSH biomimetic peptide = پپتیت های مشابه هورمون تحریك كننده ملانوسیت
Annual health certificate = گواهی بهداشت سالیانه، یکی از مدارک مورد نیاز برای ترخیص کالای آرایشی بهداشتی و سلامت محور از گمرک
AVENA SATIVA KERNEL FLOUR = بلغور جو دوسر
Avocado, Persea americana = آووکادو، پرسیا آمریکانا
Brushing brows into place = مرتب کردن ابروها
bvlgari omnia crystalline = عطر اُمنیا کریستالین از بولگاری
carbon dioxide extraction = استخراج با دی اکسید کربن، کربن دی اکسید سوپرکریتیکال یا فوق بحرانی، حالت مایع دی اکسید کربن است که در آن، دما و فشار بیش از نقطه بحرانی می باشد. دی اکسید کربن فوق بحرانی یک حلال صنعتی است که در استخراج مواد شیمیایی نقش دارد و به علت سمیت کم و عدم داشتن اثرات سوء برای محیط زیست محبوبیت دارد.
CEDRUS ATLANTICA BARK OIL = روغن چوب سرو (قرمز)
Certificate of free sales = گواهی فروش آزاد
chronic skin inflammation = التهاب مزمن پوست
clinically proven results = نتایج اثبات شده بالینی 
Clove, syzgium aromaticum = میخک، قرنفل، اوژنول
co-emulsifying properties = ویژگی کمک امولسیون کنندگی
Color resistant gray hair = موی خاکستری که در برابر تغییر رنگ مقاوم شده
color rinses, color rinse = رنگ موهای قابل آبکشی 
Dab = press lightly = pat = با فشار ملایم استفاده کنید
dark circle, dark circles = حلقه تیره اطراف چشم
dermal epidermal junction = محل اتصال درم و اپیدرم
easy-to-use gelling agent = ماده ژل کننده با کاربری ساده، ژل کننده ای که به راحتی فرآوری می شود. مثلا ژل کننده هایی که نیاز به از پیش آمیختن، از پیش پخش کردن و خنثی سازی ندارند.
English Ivy, Hedera helix = عشقه، پاپیتال، داریوست
entrap active ingredients = به دام انداختن مواد مؤثر 
epifluorescent microscope = میکروسکوپ اپی فلورسنت
esthetician, aesthetician = کارشناس و متبحر در زیبایی شناسی. کسی که حرفه و پیشه کاری او پاکسازی و مراقبت از پوست و زیباسازی آن است.
expanscience laboratories = لابراتوارهای اکسپن ساینس، اکسپانسیانس هم تلفظ می شود.
feeling of skin tightness = احساس کشیدگی پوست
fluid leakage into tissue = نشت مایعات به داخل بافت 
freshly laundered uniform = یونیفرم تمیز و خشکشویی شده
Heather, Calluna vulgaris = ورسک
highly sorbable chemicals = مواد شیمایی با قابلیت جذب بالا
Human beta-defensins, hBD = دیفنسین های انسان
laser doppler velocimeter = سرعت سنج لیزر دوپلر
lipsticks and lip glosses = رژ لب ها و برق لب ها
Long term daily ingestion = بلع روزانه و درازمدت فلورايد در آب آشاميدني
Magnolia, Magnolia glauca = گل ماگنولیا
MORINGA OLEIFERA SEED OIL = روغن دانه مورینگا
no sensation of tightness = عدم احساس کشیدگی
non-organic essential oil = اسانس روغنی غیرارگانیک
pat dry with a soft towel = با یک حوله نرم با روش گذاشتن وبرداشتن خشک کنید
Pineapple, Ananas comosus = آناناس
premature skin photoaging = پیری پیش هنگام پوست
preservative free peptide = پپتیدهای عاری از نگهدارنده
Primary olfactory neurons = نورون های بویایی اولیه
providing a thick texture = ایجاد کننده بافت باقوام
Regulates sebum secretion = ترشح چربی را تنظیم می کند
restores the lipid matrix = بازیابی ماتریس لیپیدی
rinse with lukewarm water = با آب ولرم آبکشی کن
ROSA DAMASCENA FLOWER OIL = روغن گل رز
Semi-Permanent Hair Color = رنگ موی نیمه دائمی
Serum soaked cloth sheets = ورق های آغشته با سرم
skin cell differentiation = تمایز سلولی
Small dark spots (common) = لکه های تیره کوچک (شایع)
smooth and even skin tone = پوست صاف و یکدست
SOD, superoxide dismutase = سوپراکساید دیسموتاز
soft exfoliating cleanser = پاک کننده با خاصیت لایه برداری ملایم
specialists in psychology = متخصص روانشناسی
Store out of sun exposure = دور از معرض آفتاب نگهداری شود
strong affinity with hair = جذب تمایلی زیاد نسبت به مو
sulphated polysaccharides = پلی ساکاریدهای سولفاته
suspension challenge test = تست چالش سوسپانسیون
Technical data sheet, TDS = برگ اطلاعات فنی محصول
Toll-Like Receptors, TLRs = گیرنده های قلاب مانند
water of crystallization  = آب تبلور
weak van der Waals forces = نیروهای ضعیف واندر والسی
Whitehead (open comedone) = سرسفید (کومدون باز)
ACACIA CATECHU BARK POWDER = پودر تنه درخت اقاقیا
adenosine diphosphate, ADP = آدنوزین دی فسفات، مولکولی که در اثر جدا شدن فسفات از آدنوزین تری فسفات در هنگام انقباض ماهیچه تشکیل شده و با رهایش انرژی همراه است.
anode, possitive electrode = آند، الکترود مثبت
ARCTIUM LAPPA ROOT EXTRACT = باباآدم
Baobab, Adansonia digitata = بائوباب، درخت تارتار، گیاهی آفریقایی
Birch, Betula pendula roth = غان، سندر، توس، قان
Borage, Borago officinalis = گل گاو زبان اروپایی
Certificate of appointment = گواهی اعطاء نمایندگی
Chemical hair straightener = موصاف کن های شیمیایی
Chicory, Cichorium intybus = کاسنی، هندیبه، چیکوری
civet cat, viverra civetta = گربه زباد که غده مقعدی آن ماده معطری به نام مشک زباد قابل استحصال است. منبع: کتاب شیمی عطرها نوشته چارلز سل
COCOS NUCIFERA FRUIT JUICE = شیر نارگیل
Customs declaration letter = اظهارنامه گمرکی
cutaneous barrier function = عملکرد انسدادی پوست
Deoxyribonucleic Acid, DNA = دِاوكسی ریبونوكلئوایك اسید
Do not apply when pregnant = هنگام بارداری استفاده نشود
excess production of sebum = تولید بیش از حد سبوم
Gum Arabic, Acacia senegal = آکاسیا، صمغ عربی، ارتفاع درخت آکاسیا به 6 متر می رسد.
human wastewater or sewage = فاضلاب انسانی
imbalance of immune system = عدم تعادل سیستم ایمنی
inhibit 5-alpha reductase = آنزیم پنج آلفا ردوکتاز را مهار می کند
inhibition of 5α-reductase = مهار آنزیم 5 آلفا ردوکتاز
Irritated and damages skin = پوست تحریک شده و آسیب دیده
JUGLANS REGIA SHELL POWDER = پوسته گردو
Keratinization stimulation = تحریک کراتین سازی
Kousso, Hagenia abyssinica = هاجنیا
Leave it on for 20 minutes = به مدت 20 دقیقه مکث کنید
LIPOPHILIZATION TECHNOLOGY = تكنولوژی لیپوفیزیلاسیون
liquid-crystal gel network = شبکه مایع بلوری
minimal erythema dose, MED = دوز حداقلی اریتم
moisturisers for oily skin = مرطوب کننده های پوست چرب
no need to rinse afterward = بعد از آن نیازی به آبکشی نیست
nodules are smaller tumors = ندول
Non chemical straightening = صاف کننده های غیر شیمیایی مو
nonpolar hydrocarbon chain = زنجیره غیرقطبی هیدروکربن
nucleus free corneocytes = کورنئوسیت های بدون هسته سلولی
Nutmeg, Myristica fragrans = جوز بویا، جوز هندی
OLEA EUROPAEA LEAF EXTRACT = عصاره برگ زیتون
opening of a hair follicle = دهانه فولیکول های مو
PANAX GINSENG ROOT EXTRACT = ریشه جینسینگ
physical short-term effect = تأثیر موقتی و فیزیکی
PINUS STROBUS BARK EXTRACT = پوست کاج سفید
pro-inflammatory cytokines = سایتوکین های پیش برنده التهاب
quality control laboratory = آزمایشگاه کنترل کیفیت
rejuvenation, rejuvenation = جوان سازی، جوانسازی
Rinse thoroughly /ˈθʌrəli/ = کاملا بشوئید
Scalp friendly alternative = جایگزین سازگار با پوست سر
scalp microbiota ecosystem = اکوسیستم میکروبی پوست سر
Star Anise, Illician verum = بادیان خطایی، بادیانا
Strawberry, Fragaria vesca = توت فرنگی
sun protection factor, SPF = عیار حفاظت در برابر آفتاب، فاکتور حفاظتی
Superficial (usually safe) = سطحی (معمولا ایمن)
suspension of oil droplets = معلق کردن قطره های روغنی
Sweet Violet, Vila odorata = بنفشه معطر، بنفج، بنفشه واغی
thoroughly wash your hands = دست ها را به طور کامل بشویید
tiny openings in your skin = فضاهای خالی کوچک روی پوست
transmembrane glycoprotein = گلایکوپروتئین های بین غشائی
White Nettle, Lamium album = گزنه سفید، گزنه سا، گزنه زنبوری، گزنه کور
Acne Comedonica (mild acne) = آکنه کومدونی (خفیف)
adenosine triphosphate, ATP = آدنوزین تری فسفات. مولکول حامل انرژی که در هنگام انقباض ماهیچه ای مورد نیاز است. این ماده انرژی را در خود ذخیره نموده و برای فعالیت های سلولی و ماهیچه ای در زمانی که نیاز است، انرژی را آزاد می کند.
allergic contact dermatitis = درماتیت تماسی آلرژیک
anterior = nearer the front = قدامی، جلوتری
Apply evenly over your face = به شکل یکنواخهت روی پوست صورت قرار دهید
Apply to the affected areas = روی ناحیه آسیب دیده مصرف کنید
apply to the moistened face = روی پوست صورت نم دار استفاده کن
aqueous phase gelling agent = ژل کننده هایی که به فاز آبی اضافه می شوند.
bioaffinity with hair fiber = تمایل به جذب روی تارهای مو 
Black Mulberry, Morus nigra = شاه توت، توت شامی
BORAGO OFFICINALIS SEED OIL = روغن گل گاوزبان
Calamint, Calamintha nepeta = نعناع زیبا
can be used 2-3 times a day = در روز می توان 2 تا 3 بار استفاده کرد
Cinnamon, Cinna momum verum = دارچین، قرفه، دارسین
cross the cutaneous barrier = عبور از سد پوستی 
Eggplant, Solanum melongena = بادمجان، کدوی گینه، بادنجان
exposure to toxic chemicals = مواجهه با مواد شیمیایی
Eyeliner Brush (Ultra Fine) = برس بسیار تیز خط چشم 
Ginger, Zingiber officinale = زنجبیل، زنجفیل
good manufacturing practice = روش های خوب تولید محصول
high anti-fungal properties = ویژگی ضدقارچی قدرتمند
hydrophilic or water loving = هیدروفیل یا آب دوست
irritant contact dermatitis = درماتیت تماسی تحریکی
Jojoba, Simmondsia chinesis = جوجوبا، حوحوبا، هوهوبا
Juniper, Juniperus communis = سرو جبلی، سرو کوهی، عرعر، جونیپر
justification of the claims = اثبات کردن ادعا
LINUM USITATISSIMUM EXTRACT = لیگنان بذر کتان
makes emulsions more sturdy = محکم ساختن امولسیون ها
melanin stimulating hormone = هورمون تحریک کننده ملانین
Minimal Erythema Dose (MED) = دوز حداقل اریتم
Monounsaturated fats, MUFAs = چربی های اشباع نشده تکی، چربی های مفید و خوب
natural long term treatment = درمان طبیعی ولی ماندگار
natural skin defense system = سیستم محافظ طبیعی پوست
Olfactory receptors neurons = سلول های عصبی حسگر بو
PALM ACID, PALM KERNEL ACID = مخلوطی از اسیدهای چرب مشتق شده از روغن هسته نخل
post marketing surveillance = نظارت در سطح عرضه
Potatoes, Solanum tuberosum = سیب زمینی، کچالو، سولانوم
prestige skin care products = محصولات لوکس مراقبت از پوست
PRUNUS ARMENIACA KERNEL OIL = روغن زردالو
Psoriasis is not contagious = پسوریازیس واگیردار نیست
rational brain or neocortex = مغز منطقی یا نئو کورتکس
Reducing scalp inflammation = کاهش التهاب پوست سر
Samphire, Crithum maritimum = رازیانه آبی، رازیانه دریایی
scum will be on the surface = کف روی سطح می ایستد
SECALE CEREALE SEED EXTRACT = عصاره دانه چاودار
Skin lightening ≠ Lightning = سفیدکننده ≠ رعد و برق
smooth, soft and silky hair = موی صاف، نرم و ابریشمی
study of competitive growth = مطالعه رشد رقابتی
THEOBROMA CACAO SEED BUTTER = کره کاکائو
transmembrane glycoproteins = گلایکوپروتئین های ترانس ممبران
Two-to-four tone lightening = روشن کردن مو به میزان یک یا دو درجه
ultraviolet or uv radiation = پرتوهای فرابنفش
ultraviolet rays of the sun = پرتوهای فرابنفش خورشید
VACCINIUM MYRTILLUS EXTRACT = میوه زغال اخته
VITIS VINIFERA VINE EXTRACT = انگور قرمز
wash it off with warm water = با آب گرم بشویید
White Lily, Lilium candidum = سوسن، سوسن سفید
White Mustard, Sinapis alba = خردل سفید، خردل ابیض، موسارد
White willow, Salix species = بید سفید، گونه های بید
β-defensins, beta defensins = بتا دیفنسین ها
Acai berry, Euterpe oleracea = آکای بری، میوه ای به رنگ بنفش قرمز شبیه توت سیاه
affected by external factors = تحت تاثیر عوامل خارجی
anti-5α-reductase properties = مهار آنزیم پنج آلفا ردوکتاز
Bamboo, Arundinaria japonica = بامبو، قند خیزران
barrier function is impaired = عملکرد لایه دفاعی پوست مختل شده
Black head (closed comedone) = سرسیاه (کومدون بسته)
Carboxymethyl Cellulose, CMC = کربوکسی متیل سلولز، قوام دهنده رایج در صنایع آرایشی بهداشتی
central nervous system (CNS) = دستگاه عصبی مرکزی
Chemically enhanced products = محصولات بهبودیافته با روش های شیمیایی 
Ciliated olfactory receptors = رسپتور های تاژک دار، همان گیرنده های حسگر بویایی
clinical-instrumental study = مطالعه بالینی-دستگاهی
Coconut Palm, Cocos nucifera = نارگیل، نارجیل، کوکونات، پالم
complementary strands of DNA = شاخه مكمل دی ان ای
Cornflower, Centaurea cyanus = گل گندم آبی
degradation of dermis fibers = تخریب فیبرهای درم 
different Malassezia strains = سوش های مختلف مالاسزیا
Do not apply to weeping skin = روی پوست عفونت کرده استفاده نکنید
do not use if seal is broken = اگر پلمپ محصول باز شده استفاده نشود
dolce and gabbana light blue = عطر لایت بلو از کمپانی دولچه اند گابانا
Emotional or mammalian brain = مغز احساس یا مغز پستاندار
epidermal cornified envelope = پوشش شاخی اپیدرم
fat accumulation and deposit = تجمع و رسوب چربی ها 
Fatty and straw-like flavour = طعم چرب وكاه مانند که در اثر استفاده از نعناع فلفلی تقلبی در خمیر دندان به جا می ماند.
food and drug administration = اداره دارو و غذا
hair straightening treatment = محلول صاف کننده مو
high-dose oral anti-androgen = ضدآندروژن خوراکی با دوز بالا
immune-inflammatory response = پاسخ های ایمنی - التهابی
Inflammatory papule/pustule = التهابی (پاپول و پوستول)
inflammatory skin conditions = بیماری های التهابی پوست
Jasmine, Jasminum officinale = یاسمن سفید، یاس سفید
keratinocyte differentiation = تمایز کراتینوسیت
Licorice, Glycyrrhiza glabra = شیرین بیان، مک، سوس، شیرین بن، گیاه علفی چند ساله، ریشه این گیاه در طب سنتی و شیرینی پزی کاربرد دارد. از عصاره شیرین بیان در صنایع آرایشی بهداشتی نیز استفاده می شود.
LINUM USITATISSIMUM SEED OIL = روغن بذر کتان
MANGIFERA INDICA SEED BUTTER = کره انبه
Mascara for darker eyelashes = ریمل برای مژه های تیره تر
Medical science universities = دانشگاه های علوم پزشکی
Methylchloroisothiazolinone  = متیل کلرو ایزوتیازولینون
milia, plural form of milium = جوش های سرسفید که در اثر مسدود شدن غدد سبابه ایجاد می شوند و ظاهری سفید و توده مانند دارند.
moderate amount of oil phase = مقدار فاز روغنی در حد متوسط باشد.
Nasturtium, Tropaeolum majus = لادن، ناستوریوم
natural desquamation process = فرآیند پوسته ریزی طبیعی
nitric acid or sulfuric acid = اسید نیتریک یا سولفوریک اسید
nitrogen containing compound = ترکیبات حاوی نیتروژن
Petroleum-based moisturizers = مرطوب کننده های به دست آمده از فراورده های نفتی 
polarized light spectroscopy = اسپکتروسکوپی نوری پلاریزه
Pomegranate, Punica granatum = انار
Primitive or reptilian brain = مغز قدیمی یا مغز خزنده
radical scavenger properties = خواص رادیکال کافتی
reactive oxygen species, ROS = گونه های فعال اکسیژن
red blood cell concentration = غلظت گلبول های قرمز
Savin Tops, Juniperus sabina = های مرز
Self-Heal, Prunella vulgaris = نعناع چمنی
STYRAX BENZOIN RESIN EXTRACT = روغن بنزوین
Sunflower, Helianthus annuus = آفتابگردان، سان رز، گیاهی که روغن آن حاوی اسیدهای چرب غیراشباع و منبع بسیاری از ویتامین ها است.
Super-rich moisturizing balm = بالم مرطوب کننده فوق غنی شده 
thermal water-based products = محصولاتی که در آن آب چشمه استفاده شده است.
Wild thyme, Thymus serpyllum = آویشن، هزوه
woodsy = typical of forests = چوبی، جنگلی
Yarrow, Achillea millefolium = بومادران، گیاهی به ارتفاع 10 سانتی متر تا 1.5 متر حاوی روغن های فرار
Acne Conglobata (severe acne) = آکنه کانگلوبوتا، نوع شدید و سرسخت آکنه معمولا به صورت ندول یا کیست است و با درد همراه است و ایجاد اسکار می کند
aminofunctional raw materials = مواد اولیه دارای گروه عاملی آمینی 
applying a higher shear force = استفاده از نیروی تنشی بالا
Bearberry : source of Arbutin = توت خرس: منبع آربوتین
chlorhexidine dihydrochloride = كلرهگزيدين دي هيدروكلرايد
CLEMATIS VITALBA LEAF EXTRACT = کلماتیس
Constantly needs moisturiser = دائماً به مرطوب کننده نیاز دارد
could you please trim my ends = در آرایشگاه: لطفا نوک موهای من را قیچی کن
CUCUMIS SATIVUS FRUIT EXTRACT = خیار
degree of skin moisturisation = میزان رطوبت رسانی به پوست
disinfecting and wound repair = ضد عفونی کننده و ترمیم کننده زخم
eczema is a skin inflammation = اکزما یک نوع التهاب پوستی است
ends are the tip of your hair = به نوک موها، انتهای مو نیز گفته می شود
esthetician is skin therapist = استتیشن درمانگر پوست است
evaluation of skin morphology = ارزیابی مورفولوژی پوست
Fumitory, Fumaria officinalis = شاه تره، نوعی گیاه بالارونده
Galbanum, boiss Ferula gumosa = باریجه، قاسنی، قنه، باریج
Hempnettle, Galeopsis segetum = همپ نتل، گیاه کله گربه
hepatocyte growth factor, HGF = فاکتور رشد هپاتوسیت 
Hibiscus, Hibiscus sabdariffa = چای مکه، چای گینه، معجون جاماییکا، هایبیسکوس، هیبیسکوس، چای ترش
high anti-oxidants properties = ویژگی آنتی اکسیدانی قدرتمند
hormone sensitive lipase, HSL = لیپاز حساس به هورمون
hypersensitive skin of babies = پوست فوق حساس کودکان
interleukin-8, IL8, chemokine = اینترلوکین هشت
itching or burning sensations = خارش یا احساس سوزش
Keep out of reach of children = دور از دسترس کودکان قرار دهید
Knotweed, Polygonum aviculare = علف هفت بند، زبان گنجشک
Parsley, Petroselinum crispum = جعفری
PELARGONIUM GRAVEOLENS ROSEUM = گل شمعدانی
Pineapple (ananas) → bromolin = آناناس منبع آنزیم برومولین
pink or purplish stretch mark = ترک های پوستی صورتی یا بنفش
post-purchase rationalization = توجیه کردن منطقی بعد از یک خرید احساسی
Quinine, Cinchona officinalis = گنه گنه، کینین
rotor stator type homogenizer = هوموژنایزرهای روتور استاتور، همزن های همگن کننده از نوع روتور استاتور
sebum in the sebaceous glands = سبوم در غدد سبابه
SIMMONDSIA CHINENSIS SEED OIL = روغن جوجوبا, موم جوجوبا
Sustentacular (support) cells = سلولهای حامی در اپیتلیوم که بین سلولهای حسگر بویایی فاصله می اندازد.
tacky after feel of sea water = احساس چسبندگی پس از مصرف و مواجهه پوست با آب دریا
the natural sloughing process = فرایند طبیعی ریزش سلولهای مرده سطح پوست
upper chest and the neck area = بخش بالایی سینه و ناحیه گردن
anagen hair/telogen hair ratio = نسبت موهای آناژن به تلوژن
antidandruff haircare products = محصولات مراقبت از مو با خاصیت ضدشوره
Avoid lips, eyes, and eyebrows = دور از لب ها، چشم ها و ابروها قرار دهید
biochemical oxigen demand, BOD = اکسیژن خواهی بیوشیمیایی
biological mechanism of action = مکانیزم بیولوژیکی عملکرد
Buckthorn, Rhamnus catharticus = اش انگور، سیاه تنگرس، بوته ای با ارتفاع 4 متر، حاوی فلاونوییدها و آنترانوییدها
Cashew, Anacardium occidentale = بلاذر، بلادر، بادام هندی، کاشو
Feverfew, Tanacetum parthenium = بابونه گاوی، اقحوان
Flaky (mild, moderate, severe) = پوسته پوسته شدن (خفیف، متوسط، شدید)
Ground Ivy, Glechoma hederacea = پاپیتال خاکی، عشقه زمینی
human fibroblastic collagenase = کلاژناز فیبروبلاست انسان
hyaluronic acid injection-like = مواد آرایشی مشابه تزریق هیالورونیک اسید
hydrophilic-lipophilic balance = تعادل هیدروفیل لیپوفیل
Indian Nettle, Acalypha indica = گزنه هندی، آکالیفا
internally lacquered aluminium = آلومينيوم از داخل لاك اندود شده
keep away from direct sunlight = دور از نور مستقیم آفتاب نگهداری شود
Lipgloss, lip-gloss, lip gloss = برق لب
MENTHA VIRIDIS, MENTHA SPICATA = روغن نعناع
mucous membrane of oral cavity = غشاء مخاطی دهان
Narcissus = Paper White flower = گل سفید کاغذ
Physicochemical specifications = ویژگی های فیزیکی و شیمیایی، خصوصیات فیزیکوشیمیایی
Protocol of Lipid Accumulation = روش انباشت لیپید
psoriasis can look like eczema = علائم پسوریازیس می تواند شبیه اگزما باشد (بنابراین تشخیص ان سخت است)
Red Clover, Trifolium pratense = شبدر قرمز، شبدر چمنزاری، شبدر وحشی
skin photoprotection mechanism = مكانیزم محافظت از پوست در برابر نور
skin specialist, dermatologist = متخصص پوست، درماتولوژیست
specific biological activities = اثرات بیولوژیکی خاص
thin layer chromatography, TLC = کروماتوگرافی لایه نازک 
yuko hair straightening system = سیستم صاف کننده مو با روش ژاپنی موسوم به یوکو
adherent and loose white flakes = پوسته های سفید نرم و چسبنده
agitation or stitrring of water = هم زدن شدید آب
Bacterial flora of human saliva = فلور باكتريايي آب دهان انسان
Bitter orange, Citurs aurantium = نارنج، نرولی، پرتقال تلخ
Buckwheat, Fagopyrum esculentum = گندم سیاه
Cardamom, Elettaria cardamonmum = هل، قاقله صغیر، هل نپالی، هل سیاه، هل قهوه ای
Cashew nut, cassuvium pomiferum = بادام هندی، کاشو
contraction of collagen fibrils = انقباض فیبریل های کلاژن
Cypress, Vupressus sempervirens = سرو
dihydrotestosterone (DHT) level = میزان دهیدروتستوسترون
dysbiosis, microbiota imbalance = به هم خوردن همزیستی، دیسبیوسیس
easier combing from root to end = شانه زدن آسانتر از ریشه تا نوک مو
Eucalyptus, Eucalyptus globulus = اکالیپتوس
EUGENIA CARYOPHYLLUS FLOWER OIL = روغن میخک
fragrance and aroma ingredients = مواد معطر و خوشبو
improves parakeratosis stages = اصلاح پاراکراتوسیس
inhibitor of lipid accumulation = مهارکننده انباشت لیپید
Male Fern, Dryopteris filix-mas = سرخس نر
Marigold, Calendula officinalis = همیشه بهار، ماریگلد، آذریون
mold (US, PH) or mould (UK, CE) = کپک
More prone to permature ageing = بیشتر مستعد پیری زودرس است
papule is small elevated pimple = پاپول به جوش های کمی برجسته گفته می شود
PCR, Polymerase Change Reaction = دستگاه PCR
peripheral nervous system (PNS) = دستگاه عصبی محیطی
posy = a small bunch of flowers = یك دسته كوچك گل
Potentilla, Potentilla anserine = پنجه برگ چمنزاری، پتنتیلا، گیاه پنجه ای یا پنج انگشت
professional skincare therapist = اسکین تراپیست حرفه ای
reapply sunscreen every 2 hours = ضدآفتاب را هر دو ساعت یکبار تمدید کن.
Safflower, Carthamus tinctorius = گلرنگ، کاجیره، کارتاموس
Scalp hyperseborrhea regulation = تنظیم فعالیت بیش از حد غدد چربی پوست سر
Soapwort, Saponaria officinalis = صابونی، پن صابون، ساپوناریا، گیاهی علفی با ارتفاع حداکثر 1 متر
Wild indigo, Baptisia tinctoria = نیل وحشی
activation of collagen synthesis = فعال سازی سنتز کلاژن
ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE, OIL = الو ورا
Black Nightshade, Solanum nigrum = تاجریزی سیاه
cosmetics toiletries association = انجمن آرایشی بهداشتی
Haronga, Harnga madagascariensis = هارونگا
histological staining techniques = تکنیک های رنگ آمیزی بافت 
Interleurkin-8 (IL-8) expression = تولید اینترلوکین هشت
intermediate filament proteins = پروتئین های رشته ای واسط
Marsh Marigold, Caltha palustris = همیشه بهار باتلاقی، زرنق باتلاقی
material safety data sheet, MSDS = فایل اطلاعات ایمنی ماده شیمیایی
natural photo-protection process = فرایند طبیعی محافظت از پوست در برابر نور
non-esterified fatty acids, NEFA = اسیدهای چرب استری نشده
non-poisenous and non-irritating = غیر سمی و غیرمحرک
nordihydroguaiaretic acid = NDGA = نوردی هیدروگوایارتیک اسید، متابولیت اصلی گیاه بوته قطران که یک لیگنان فنلی محسوب می شود. برای درمان بیماری های قلبی عروقی استفاده می شود. اخیرا به عنوان ماده مهار کننده آنزیم چربی پوست در محصولات ضدآکنه یا کنترل چربی پوست هم استفاده شده است
oily and slightly waxy substance = ماده روغنی و کمی واکسی
optimized emulsification process = فرایندهای امولسیون سازی بهینه شده
patches of very red blotchy skin = بخش هایی از پوست که لک های خیلی قرمز دارد
physical enlargement of pores = افزایش سایز فیزیکی منافذ
PIE = post inflammatory erythema = لک قرمز بعد از التهاب
PIMENTA OFFICINALIS FRUIT POWDER = فلفل دلمه ای
reinforcement of stratum corneum = تقویت ساختار لایه شاخی
ROSA DAMASCENA FLOWER DISTILLATE = گلاب
sensitive and reactive skin care = مراقبت از پوست حساس و واکنش پذیر
Stationary phase, stagnant phase = فاز ساکن
stimulator of lipid accumulation = محرک انباشت لیپید
Storax, Liquidambar styra ciflua = عنبر سائل، رزین شیرین، درخت رزین
stratum corneum, SC, horny layer = لایه شاخی، بیرونی ترین لایه اپیدرم که به لایه شاخی معروف است.
Sweet Clover, Lotus corniculatus = یونجه زرد، یونجه پاکلاغی
Tea Tree, Melaleuca alternifolia = درخت چای
Angelica, Angelica archangel lica = سنبل ختایی، آنجلیکا، آنژلیکا
Approval of standard organization = مجوز سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
basic pore size cannot be changed = اندازه طبیعی منافذ پوست قابل کاهش نیست
Camphor tree, Cinnamonum camphora = کافور، کامفور
CAPSICUM FRUTESCENS FRUIT EXTRACT = عصاره فلفل هندی
CINNAMOMUM ZEYLANICUM BARK POWDER = سینا-مون
Cleansing and polishing materials = مواد پاك كننده و ساینده
coconut fatty acid diethanolamide = کوکونات فتی اسید دی اتانول آمید
color developer, Bleach Activator = اکسیدان
Corneocyte cohesion reinforcement = تقویت پیوستگی کورنئوسیت ها
DAUCUS CAROTA SATIVA ROOT EXTRACT = روغن هویج
decreased elasticity around pores = کاهش الاستیسیته و کشسانی پوست اطراف منافذ
dimethicone, Polydimethylsiloxane = دایمتیکون، پلی دی متیل سیلوکسان
disruption of the stratum corneum = از هم گسیختگی لایه شاخی
end of the process after emulsion = پایان فرآوری بعد از آنکه امولسیون سازی انجام شد.
Fennel, Foeniculum vulgare miller = رازیانه، رازیانه شیرین، رازیانه بزرگ
Green Hellebore, Hellborus virdis = هله بار سبز، پا خرس، پاخرس
Guar Gum, Cyamopsis tetragonoloba = صمغ گوار، گوار گام
keep it on for around 15 minutes. = به مدت حدود 15 دقیقه روی پوست نگه دارید
lack of natural sebum production = عدم تولید سبوم طبیعی
Lady Fern, Athyrium filix-foemina = سرخس ماده
low-viscosity topical preparation = محصول موضعی با ویسکوزیته پایین
make the formulations more robust = تقویت امولسیون ها، افزایش پایداری امولسیون ها
Miliaria, prickly heat, heat rash = عرق سوز، عرق گز
oily or waxy matter, called sebum = ماده روغنی یا واکسی که سبوم نام دارد
optimal skin protection reference = مبنای محافظت بهینه از پوست
pores, openings of hair follicles = منافذ پوستی، دهانه های فولیکول
preservation of natural resources = حفاظت از منابع طبیعی
PRUNUS AMYGDALUS DULCIS SEED MEAL = کنجاله بادام
resilience, elasticity, toughness = انعطاف پذیری، کشسانی، چقرمگی
Slow acting but effective antacid = ضد اسيد مؤثر ولي با اثر كُند
Spanish chestnut, Castanea sativa = شاه بلوط اسپانیایی
Un-scented, unstable, unsaturated = فاقدمواد معطر، ناپایدار، غیر اشباغ
basic facial massage manipulations = حرکات اصلی ماساژ صورت با دست
Cherry Laurel, Prunus laurocerasus = جل، گیلاس لورل
deviations, complaints and recalls = عدم تطابق، شکایت ها و فراخوان ها
human epidermal keratinocytes, HEK = کراتینوسیت های اپیدرم انسان
hydrators and soothing ingredients = مواد آبرسان و التیام بخش
irregular skin surface and texture = ناهموار شدن سطح پوست
maximum resistance to electrolytes = مقاومت حداکثری نسبت به الکترولیت ها
melanin stimulating hormone, α-MHS = هورمون تحریک ملانین
Musk mallow, Abelmoschus moschatus = مشک دانه
Pareira, Chondrodendron tomentosum = یخ تاک
positive anti-inflammatory control = ماده ضدالتهاب کنترل مثبت
pre-dispersion into a glycol phase = از پیش آمیختن در فاز گلایکول
proper application of a face cream = استفاده صحیح از کرم صورت
Psoriasis is an autoimmune disease = پسوریازیس یک بیماری خودایمن است
volatile organic compounds or VOCs = ترکیبات آلی فرار
Witch Hazel, Hamanmelis virgimiana = هاماملیس انجیلی، عنبر سایل، نارون کوهی، ویچ هیزل
apply 15 minute before sun exposure = پانزده دقیقه قبل از مواجهه با آفتاب استفاده شود
apply an even layer over your face. = یک لایه یکنواخت از آن را روی صورت بگذارید
Apply evenly on your cleansed face. = به صورت یکنواخت روی صورت تمیز قرار دهید
Blueberry, Vaccinium arctostaphylos = سیاه گیله، بلوبری، سیاه دار
European Peony, Paeonia officinalis = گل صد تومانی، فاوانیا
Evening Primrose, Oenothera biennis = گل مغربی، اناگر
freshly isolated human keratinocyte = کراتینوسیت های تازه انسان 
genetically modified organisms, GMO = موجودات اصلاح شده با روش های ژنتیکی 
I would like to get my hair layered = در آرایشگاه: لطفا موی من را مدل لایه ای کنید
internal audits should be conducted = ممیزی های داخلی باید انجام شوند.
keratinocyte differentiation marker = شاخص تمایز کراتینوسیت
LAVANDULA ANGUSTIFOLIA FLOWER WATER = اسطوخودوس
Mountain Grape, Mahonia aquifolicum = انگور کوهی، ماهونیا، انگور اورگون
oil phase containing only silicones = فاز روغنی شامل فقط سیلیكون
Oil-in-water emulsion, O/W emulsion = امولسیون روغن در آب
Palm, the inner surface of the hand = کف دست، کف پا
Permanent Hair Color, permanent dye = رنگ موی دائمی
Red cherry, Cerasus vulgaris miller = آلبالو، چری
Sea Buckthorn, Hippophae rhamnoides = سنجد تلخ، غاسول رومی
SPF means the sun protection factor = اس پی اف به معنای فاکتور حفاظت در برابر آفتاب است.
Temporary Hair Color, temporary dye = رنگ موی موقتی
thick, scaly patches called plaques = تکه های ضخیم و پوسته پوسته پوست که با آن پلاک می گویند
Tropical Almond, Terminalia chebula = هلیله، بادام گرمسیری
vascular entdothelial growth factor = فاکتور رشد اندوتلیال عروقی، فاکتور رشد درون پوش آوندی نیز توسط احسان حسنانی ترجمه شده است.
Water-in-oil emulsion, W/O emulsion = امولسیون آب در روغن 
Seal (do not use if seal is broken) = پلمپ (اگر پلمت محصول باز شده استفاده نکنید)
Acne Papulopustulosa (moderate acne) = آکنه پاپولوپوستولی (متوسط)
Amaranth, Amaranthus hypochondriacus = تاج خروس ارغوانی، همیشه بهار، آمارانت
Cyclobutane Pyrimidine dimers (CPDs) = دیمرهای سیكلوبوتان پیریمیدین
decongesting, relieve the congestion = ضد احتقان
direct dispersion into aqueous phase = پخش کردن مستقیم در فاز آبی
DOPA, L-DOPA, dihydroxyphenylalanine = دوپا، دی هیدروکسی فنیل آلانین
English chamomile, Chamemelum nobile = بابونه انگلیسی، بابونه رومی
epithelium, plural noun: epithelia, = اپیتلیوم، لایه نازک پوشاننده سطح خارجی بدن
EQUISETUM HYEMALE, EQUISETUM ARVENSE = دم اسب, قلم مو
Fenugreek, Trigonella foenum-graecum = شنبلیله، حلبه
galvanic machine uses two electrodes = دستگاه گالوانیک از دو الکترود استفاده می کند
helps the stabilization of emulsions = به پایدارسازی امولسیون ها کمک می کند.
I would like to get my hair bleached = در آرایشگاه: لطفا موهای من را دکلره کنید
I would like to get my hair streaked = در آرایشگاه: لطفا موهای من را مش کنید
if irritation occurs discontinue use = در صورت بروز خارش پوستی، استفاده را متوقف کنید
imparts an appealing sensory profile = با ویژگی های لمسی جذاب
Nepalese Cardamom, Amomum aromaticum = هل نپالی
oil and water are immiscible liquids = روغن و آب، مایعات غیر قابل امتزاج هستند
posterior = further back in position = خلفی، عقبی
scarlet pimpernel, Anagalis arvensis = رازیانه سرخ، آناغالیس
Sodium carboxymethyl cellulose (CMC) = سديم كربوكسي متيل سلولز
activate connective tissue metabolism = تحریک کننده متابولسیم بافت همبند 
Anti-acne, anti bacterial, anti aging = ضدآکنه، ضدباکتری، ضدپیری
BSE, bovine spongiform encephalopathy = بیماری جنون گاوی 
calibrated selection of phospholipids = انتخاب كالیبره شده فسفولیپیدها
cathode which is a negative electrode = کاتد، الکترود منفی
damaged, frizzy and unmanageable hair = موهای آسیب دیده، وز شده و غیرقابل کنترل
EDTA, Ethylenediaminetetraacetic acid = ادتا، ا.د.ت.آ، اتیلن دی آمین تترا استیک اسید، ماده شلات کننده، از افزودنی های شامپو که به منظور کاهش اثر سختی آب بر کف کنندگی اضافه می شود
Feels oily and dry at the same time = همزمان احساس چربی و خشکی می کند
German chamomile, Matricaria recutita = بابونه اروپایی، ماتریکاریا، بابونج، بابونغ
gingivitis = inflammation of the gums = ورم لثه 
global action on adipocyte metabolism = اثر کلی بر متابولیسم آدیپوسایت 
leave on for approximately 15 minutes = برای مدت تقریبی 15 دقیقه روی پوست باقی بماند، مکث کنید
malassezia furfur, pityrosporum ovale = مالاسزیا فورفور، مالسیزیا فورفور، قارچ شوره سر
MIC, Minimum Inhibitory Concentration = غلظت بازداری حداقل 
micro-dermabresion, microdermabresion = میکرودرم ابرشن
mix of oils with different polarities = تركیب روغنها با قطبیت های مختلف
moisten = make something damp or wet. = خیس کردن، مرطوب کردن
negative-charged membrane of bacteria = باکتری ها را که دارای بار منفی
Peptide = short chains of amino acids = پپتیدها = رشته های کوتاه از اسیدهای آمینه
Retin-A, tretinoin, form of vitamin A = رتین آ ، تریتنوئین، یکی از اشکال ویتامین َA
scale = flake, dry skin like dandruff = پوسته، شوره خشک
St.John's wort, Hypericum perforatum = علف چای، علف سنجان، گل راعی، هزارچشم
breach of the skin's barrier function = ایجاد اختلال در عملکرد سدی پوست
diverse specific microbial communities = گونه های مختلف میکروبی
French Tarragon, Artemisia dracunculus = ترخون
Grapefruit, Citrus paradisi macfardane = گریپ فروت، توسرخ
invigorate, give strength or energy to = تقویت می کند، انرژی می دهد
plethora of bizarre and oddball scents = تعداد زیادی بوی عجیب و غریب
Red Sandalwood, Pterocarpus santalinus = چوب صندل قرمز، صندل احمر
Remove the mask with a warm washcloth. = ماسک را با حوله آغشته به آب گرم از روی پوست بردارید
top notes, middle noses and base notes = رایحه فوقانی، میانی و پایه ای عطر
a panel specialized in sensory analysis = پانلی از متخصصان آنالیز ویژگی های لمسی و احساسی
aluminum salts and cationic ingredients = نمک های آلومینیوم و ترکیبات کاتیونی
Butcher's Broom, Ruscus hyrcanus woron = کوله خاس، آسبری
Canella, anella winterana, canella alba = دارچین سفید
Chinese Cinnamon, Cinnamomum aromaticum = دارچین چینی، سلیخه
coefficient of genomic protection (CGP) = ثابت حفاظت ژنومی
hair loss is a common medical condition = ریزش مو یک مشکل رایج پزشکی است
Healing, soothing, regenerating Complex = مجموعه ترمیم کننده، تسکین دهنده، بازسازی کننده
Lay the mask on your face for 20 minute = ماسک را برای مدت 20 دقیقه روی صورت قرار دهید
LONICERA CAPRIFOLIUM, LONICERA JAPONICA = عسل شیر, ژاپنی, پیچ امین الدوله
Most lotions are oil-in-water emulsions = اغلب لوسیون ها امولسیون روغن در آب هستند
much more than an average gelling agent = چیزی فراتر از یک ژل کننده معمولی
NOx, nitrogen oxide or nitrogen dioxide = ناکس، اکسید نیتروژن یا دی اکسید نیتروژن
pigtails is when you have two ponytails = در آرایشگاه: پیگ تیل pigtail مدل مویی است که شامل دو دسته موی دم اسبی شده ponytail می باشد.
Pro-vitamin, Pro-inflammatory cytokines = پیش ساز ویتامین، سایتوکین های پیش برنده التهاب
stimulation of the involucrin synthesis = افزایش سنتز اینوولوکرین
trigger symptoms: diet, stress, smoking = ماشه چکان های علائم مثل رژیم غذایی، استرس، سیگار
unctuous, having a greasy or soapy feel = نرم و لغزنده
vascular epithelial growth factor, VEGF = فاکتور رشد درون پوش آوندی
A specific ratio oil/water/phospholipids = نسبت ویژه روغن به آب به فسفولیپید
Acne prone = acne breakouts are frequent = مستعد آکنه = کسی که به کرات دچار آکنه می شود
CHAMOMILLA RECUTITA, MATRICARIA RECUTITA = بابونه
English Lavender, Lavandula angustifolia = اسطوخودوس انگلیسی، اسطوقدوس، لاوندر، لاواند
gently eliminates dirt and reduces shine = به ملایمت چرک ها را می زداید و براقیت پوست را کاهش می دهد
I would like to get my hair straightened = در آرایشگاه: لطفا موهای من را صاف کنید
increases skin contraction properties = بهبود ویژگی های کشسانی پوست
Injury to the skin can trigger psoriatic = صدمات پوستی می تواند ماشه چکان و فعال کننده پسوریازیس باشد
multifunctional plant-derived ingredient = ترکیب گیاهی چندکاره
paraphenylenediamine, p-Phenylenediamine = پارا فنیلن دی آمین
reflect, absorb and scatter uv radiation = مکانیزم فیلترهای فرابنفش: انعکاس، جذب و پراکنده کردن پرتوهای فرابنفش
some papillae contain tactile corpuscles = برخی از برآمدگی های درم حاوی اجسام عصبی می باشند
storage, shipment and retuns of products = انبارش، حمل و نقل و بازگرداندن محصولات
strong affinity with the stratum corneum = جذب تمایلی قوی نسبت به لایه شاخی پوست
α-MSH (α-Melanocyte Stimulating Hormone) = هورمون تحریك كننده ملانوسیت
after cleansing with a soap-free cleanser = بعد از پاک کردن با یک پاک کننده بدون صابون
American Ivy, Parthenocissus quniquefolia = موچسب، عشقه آمریکایی، پاپیتال
Bittersweet Nightshade, Solanum dulcamara = تاجریزی پیچ، تاجریزی ایرانی، سولانوم
DD creams, short for daily defense creams = كرم های دی دی، مخفف كرم های محافظ روزانه
increase in stratum corneum maturation = افزایش بلوغ لایه شاخی پوست
limiting the harvest of vegetable species = نیاز به کاشت و برداشت بیش از حد گونه های گیاهی را کاهش می دهد.
Ministry of industry, mining and commerce = وزارت صنعت، معدن و تجارت، نام رسمی وزارت بازرگانی ایران
PIH = post inflammatory hyperpigmentation = لک تیره بعد از التهاب
preservatives derived from petrochemicals = نگهدارنده های مشتق شده از محصولات پتروشیمی
sun filter, sunscreen filters, UV filters = فیلترهای آفتاب، فیلترهای فرابنفش، ضد آفتاب 
AHA, Alpha Hydroxy Acid, Alphahydroxy acid = اسیدهای آلفا هیدروکسی
American White Pond Lily, Nymphoea odorata = نیلوفر آبی معطر، واتر لیلی
CONIFEROUS, Cone-bearing trees and shrubs. = مخروطیان: درختهایی كه انتهایشان شبیه مخروط است.
ECHINACEA ANGUSTIFOLIA, ECHINACEA PURPUREA = گل اکیناسه
MALUS DOMESTICA FRUIT CELL CULTURE EXTRACT = سلول های بنیادی سیب
medication to relieve / alleviate symptoms = داروهایی که علائم را تسکین می دهند
Paraben, esters of parahydroxybenzoic acid = پارابن، استر پاراهیدروکسی بنزوئیک اسید
stratum corneum is also called horny layer = استراتوم کورنئوم یا لایه شاخی
Technical and sanitary-hygienic conditions = شرایط فنی و بهداشتی
tubercle = abnormal lump similar to papule = برامدگی زگیل مانند = برآمدگی غیرعادی شبیه پاپول
chole, Chloé, a French luxury fashion house = کلوئه
CHRYSANTHEMUM ROSEUM, CHRYSANTHEMUM SINENSE = گل داودی
dryness is a trigger for psoriasis symptoms = خشکی پوست یکی از ماشه چکان های علائم پسوریازیس است
Gamma linolenic acid, GLA, γ-Linolenic acid = گاما لینولنیک اسید
Marjoram, Sweet Marjoram, Origanum vulgare, = مرزنگوش، مرزنجوش، نوعی گیاه ادویه ای
onagre, Oenothera biennis, evening-primrose = اناگر، پامچال، گل همیشه بهار، گل مغربی
PAMP, pathogen-associated molecular pattern = الگوی مولکولی مرتبط با پاتوژن
sustainable preservation of the environment = حفاظت از محیط زیست مبتنی بر اصول توسعه پایدار
unscented or the same scent as your perfume = بدون بو یا از رایحه ای هم خانواده با عطر شما
accumulation of dead cell debris in the pore = انباشت سلول های مرده در منافذ
contributes to the stability of the emulsion = کمک به پایدارسازی امولسیون
definition of the cosmetic product in the EU = تعریف محصول آرایشی بهداشتی در اتحادیه اروپا
early marker of keratinocyte differentiation = شاخص مراحل ابتدایی فرایند تمایز سلولی
improving the suspension of the oil droplets = بهبود در وضعیت معلق بودن ذرات قطرات روغنی
Moldavian dragonhead, Dracocephalummoldavica = بادرنجبویه، بادرشبی
pseudomonas, genus of Gram-negative bacteria = سودوموناس، گونه ای از باکتری های گرم نگاتیو
Siberian Ginseng, Eleuthero coccussenticosus = جینسنگ سیبریایی
The exact concentration of Malassezia strain = تعیین دقیق غلظت سوش مالاسزیا
Wet your face and hands with lukewarm water. = صورت و دستان خود را با آب ولرم خیس کنید.
Amber, a honey-yellow colour typical of amber = عنبر، رنگ زرد عسلی کهربایی
break out, formation of acne breakout on face = جوش زدن، تشکیل آکنه روی صورت
brunettes, Brunette, young brown-haired woman = برونت، خانم جوان با موی قهوه ای، مو قهوه ای، دخترک موقهوه ای
dioxin, Polychlorinated dibenzodioxins, PCDDs = دی اکسین، پلی کلرینیتید دی بنزو دی اکسین
If the clay is too dry, add some more liquid. = اگر خاک رس خیلی سفت شد، کمی بیشتر به آن مایع اضافه کنید
Kaolin, Kaolinite, hydrated aluminum silicate = کائولین، ماده پودری برگرفته از کائولینیت، آلومینیوم سیلیکات هیدراته، خاک چینی
massage gently into skin until fully absorbed = با ملایمت روی پوست ماساژ دهید تا به طور کامل جذب شود
petroleum derived ingredients like mineral oil = مواد مشتق از نفت مثل مینرال اویل
relieves the symptoms of eczema and dermatitis = علائم اگزما و درماتیت را تسکین می دهد
under the highest shear conditions as possible = در پر تنش ترین شرایط ممکن
hydrophobic, having a tendency to mix with oil = هیدروفوب، چربی دوست، ماده ای که گرایش به آمیزش با روغن دارد
oakmoss, Evernia prunastri, a species of lichen = خزه بلوط، گلسنگ
photo-aging, aging of the skin caused by light. = پیری در اثر نور: پیری پوست كه در اثر نور ایجاد شده
pustule is an inflamed pimple that contains pus = پاستول به جوش التهابی گفته می شود که حاوی چرک است
quality management and environmental compliance = مدیریت کیفیت و تطابق با محیط زیست
Yellow Jessamine, Celsemium iasminum officinale = یاسمن آمریکایی
axon = the long thread-like part of a nerve cell = آکسون، بخش نخ مانند و بلند سلولهای عصبی
ECM, extra-cellular matrix, extracellular matrix = ماتریس برون سلولی 
hydrophilic, having a tendency to mix with water = هیدروفیل ، آبدوست، ماده ای که گرایش به آمیزش با آب دارد
legislation, process of making or enacting laws = قانونگذاری
LIPID ACCUMULATION IN SEBOCYTES & CELL VIABILITY = تجمع لیپید در سبوسیت ها و زیست پذیری سلول ها
psoriasis is a chronic inflammatory skin disease = پسوریازیس یک بیماری پوستی التهابی مزمن است
the fatty tissue also called subcutaneous tissue = بافت چرب که به آن بافت زیرجلدی هم می گویند
cleanse, tone, apply … serum, and then moisturize = بشوئید ، تونر بزنید ، سرم مصرف کنید و یعد از آن مرطوب کننده بزنید
desincrustation or an alkaline softening solution = دزن یا محلول نرم کننده قلیایی
false eyelashes, Eyelash extensions, false lashes = مژه های مصنوعی
Licorice (Glycyrrhiza glabra) source of Glabridin = شیرین بیان منبع گلابریدین
Mexoryl®, trade name of a number of UV absorbers. = مزوریل یا مكسوریل، نام تجاری تعدادی از جاذب های فرابنفش
skin barrier function, cutaneous barrier function = عملکرد سدی پوست
stratum germinativum also called basal cell layer = استراتوم ژرمیناتوم یا لایه بازال
TONALITY, Dominant note or theme of a fragrance. = تونالیه : به نوت غالب یك عطر گفته می شود.
blemishes, blemish, small mark or flaw on the face = بلمیش، لکه یا عیوب کوچک روی پوست
landfill, site for the disposal of waste materials = لندفیل، محل دفن زباله
lotions that contain smaller amounts of emollients = لوسیون هایی که حاوی امولینت کمتری هستند
Requires lipid rich and water binding ingredients = به مواد غنی از لیپید و جذب کننده آب نیاز دارد
vitiligo is an acquired condition of white patches = ویتیلیگو = پچ های سفید پوستی که یک عارضه اکتسابی است
BB creams, short for beauty balms or blemish balms. = بی بی كرم ها : علامت اختصاری بیوتی بالم یا بلمیش بالم
BLEND, Harmonious mixture of perfumery ingredients. = به آمیزه همگنی از مواد عطری بلند می گویند
CLOYING, An odor that is excessively sticky sweet. = بویی كه شیرین چسبناك است
dehydration slows down body metabolism by 3 percent = دهیدراته شدن، سرعت سوخت و ساز سلولی یا متابولیسم بدن را سه درصد کند می کند
Non-comedogenic, non-oily, non-visible inflammation = نغیر کومدون ساز، فاقد چربی، التهاب نامرئی
pour it into a cotton pad and rub it over your face = روی پد پنبه ای بریزید و روی صورت خود بمالید
primary pollutants can produce secondary pollutants = آلاینده های اولیه می توانند به تشکیل آلاینده های ثانویه تبدیل شوند
retin A or retinoic acid is used in acne treatments = رتین آ یا رتینوئیک اسید برای درمان آکنه استفاده می شود
Theatrical blood, stage blood, fake blood, FX blood = خون سینمایی، خون مصنوعی
an oily substance that lubricates your hair and skin = ماده ذوغنی که پوست و مو را روانکاری می کند
Atopic dermatitis is the most common type of eczema = درماتیت آتوپیک شایع ترین نوع اگزما است
caspase-3 (enzyme involved in the apoptosis process) = كاپساز 3: آنزیمی كه در فرایند آپوپتوسیس نقش دارد.
EVANESCENT, Fleeting or quickly vanishing fragrance. = عطرهایی كه سریع محو می شوند.
hydroxy-ethyl cellulose, Hydroxyethyl cellulose, HEC = هیدروکسی اتیل سلولز، ماده ژل کننده و قوام دهنده مشتق از سلولز
wheal = itchy blister caused by insect bite or sting = ویل = برآمدگی هایی که در اثر نیش حشرات ایجاد می شود و می خارد
5 alpha reductase, 5α reductase, five alpha reductase = پنج آلفا ردوکتاز، آنزیمی که تبدیل شدن تستوسترون به دی هیدروتستوسترون را کاتالیز می کند.
corneocytes, terminally differentiated keratinocytes = کورنئوسیت ها، کورنئوسایت ها، کراتینوسیت های تمایز یافته از بخش انتهایی
elvive, L'Oréal Paris specialist hair care products = ال ویو یکی از زیر برندهای لورآل شامل محصولات مو
GOURMAND, A food-like quality in a fragrance. Edible. = گورماند: عطرهایی كه بوی شبیه خوراكی ها دارند.
R&D, research and development, research & development = تحقیق و توسعه
DEJ, Dermo-epidermal junction, Dermoepidermal junction = فصل مشترک درم و اپیدرم 
Epilobium Angustifolium, rosebay, willowherb, fireweed = اپیلوبیوم، ویلوهرب، بید کانادایی
Environmental Protection Agency, EPA or sometimes USEPA = سازمان حفاظت از محیط زیست
plaque = soft, sticky film that builds up on your teeth = پلاک دندان = لایه نرم و چسبناک که روی دندان انباشته می شود
repeat application until no residue /ˈrɛzɪdjuː/ is left = این کار را تکرار کنید تا زمانیکه چیزی باقی نماند
DMC, dihydroxy methyl chromone, Dihydroxy Methylchromone = دی هیدروکسی متیل کرومون
INCI, International Nomenclature of Cosmetic Ingredients = سیستم نامگذاری بین المللی مواد اولیه آرایشی بهداشتی 
Mallow, Althea, Althaea officinalis, Marsh mallow, Alcea = ختمی، آلته آ
vitamin A helps to improve skin elasticity and thickness = ویتامین A به بهبود کشسانی و ضخامت پوست کمک می کند
you may feel burning or stinging when it's on your face = موقعی که روی صورت است ممکن است احساس برافروختگی یا سوزن سوزن شدن داشته باشید (منظور اسیدهای فیشال)
Rinse with lukewarm water and pat dry with a soft towel. = با آب ولرم بشویید و با یک حوله نرم خشک کنید.
conversion of testosterone into DHT (dihydrotestosterone) = تبدیل تستوسترون به دی هیدرو تستوسترون
on the condition that the emulsion is not shear sensitive = به شرطی که امولسیون نسبت به تنش حساس نباشد.
Requires water binding ingredients and to up water intake = به مواد اتصال دهنده آب و افزایش جذب آب نیاز دارد
DNA staining and image analysis by fluorescence microscopy = رنگ آمیزی دی ان ای و آنالیز تصویر با میكروسكوپ فلورسنت
macule is small discolored spot on the skin like a freckle = ماکول به نقاطی از پوست که تغییر رنگ داده گفته می شود مثلا کک و مک نوعی ماکول است
Zn-PCA, Zinc PCA, zinc salt of Pyrrolidone Carboxylic Acid = نمک روی یا زینکِ پیرولیدون کربوکسیلیک اسید که به عنوان ماده نرم کننده در محصولات آرایشی بهداشتی استفاده می شود، زینک PCA ، زینک پی سی اِی
acne = chronic inflammatory disorder of the sebaceous gland = آکنه = عارضه التهابی و مزمن غده پیلوسباسه
appendages of the skin = hair, nail, sweat gland, oil gland = ضمایم پوست = مو، ناخن، غده عرق، غده چربی
keloid = thick scar from excessive growth of fibrous tissue = کلوئید = اسکار ضحیم که در اثر رشد بیش از حد بافت فیبری به دست می آید
Palm, palm tree, type of tree that grows in tropical areas = درخت پالم یا نخل که روغن آن در صابون سازی استفاده می شود
if tingling occurs, reduce the number of application by half = در صورت بروز سوزش، تعداد دفعات مصرف را به نصف برسانید
Gently massage using your fingertips or a soft-bristled brush = با استفاده از نوک انگشتان یا با یک برس با پرزهای نرم به آرامی ماساژ دهید
schering-plough, a United States-based pharmaceutical company = شرینگ پولو، شرکت قدیمی دارویی آمریکا
vitamin A is an antioxidant that helps to prevent skin cancer = ویتامین A آنتی اکسیدانی است که جلوی سرطان پوست را می گیرد
dimers, a chemical structure formed from two similar sub-units = دیمرها، ساختار شیمیایی كه در اثر چسبیدن دو زیر واحد به دست می آید.
EVAPORATION, The process of changing from a liquid to a vapor. = تبخیر: فرایند تغییر فاز از مایع به بخار
in vitro, process that is made to occur in a laboratory vessel = این ویترو، درون تنی، فرآیندی که در ظرف آزمایشگاهی اتفاق می افتد، انجام آزمون های اثربخشی در ظرف های آزمایشگاهی
adulteration, mixing other matter of an inferior with cosmetics = تقلب، اضافه کردن مواد بی کیفیت و گاهی خطرناک به محصولات آرایشی برای سود بیشتر
glitters, tiny pieces of sparkling material used for decoration = اکلیل، ذرات اکلیلی، ذرات کوچکی که برای تزئین استفاده می شوند.
Process = a natural appendage or outgrowth on or in an organism = زائده یا ضمیمه بیرون زده یک ارگانیسم
Brazilian blowout, keratin hair straightening, keratin treatment = کراتینه کردن مو، صاف کردن مو با روش برزیلی
Dental caries = the scientific term for tooth decay or cavities = نام علمی پوسیدگی دندان
melanocytes, mature melanin-forming cell, especially in the skin = ملانوسیت، سلول های بالغ ملانین ساز
saccharomyces cerevisiae, saccharomycescerevisiae, baker’s yeast = مخمر نان، ساکرومایسیس سرویسیه، ساکارومایسس سرویزیه
biosurfactants, amphiphilic compounds produced on living surfaces = بیوسورفکتانت ها، ترکیبات آمفی فیلی (دو خصلتی) که توسط ارگانیسم های سطحی تولید می شوند
massage is a relaxing way to introduce essential oils to the body = ماساژ یک روش آرامش بخش برای وارد کردن اسانس روغنی به داخل بدن است
organoleptic, acting on or involving the use of the sense organs. = ارگانولپتیک، مربوط به اندام های حسی و ادارکی
TEWL, Trans-Epidermal Water Loss, Transepidermal water loss, TWL = تبخیر نامحسوس رطوبت از سطح پوست، تبخیر نامحسوس آب از اپیدرم، تبخیر نامحسوس پوست، اتلاف آب ترانس اپیدرمال، اتلاف رطوبت از طریق ایپدرم، تبخیر نامحسوس آب از سطح پوست
hypoallergenic, relatively unlikely to cause an allergic reaction = هیپوالرژنیک، نسبتاً غیرمحتمل برای ایجاد واکنش آلرژی
oil gland could be stimulated with massage and electrical impulses = غدد چربی ممکن است در اثر ماساژ یا جریان الکتریکی تحریک شود
rosacea is a chronic inflammatory condition of the cheeks and nose = رزاسه عارضه التهابی مزمن گونه و بینی است
tactile corpuscles have nerve endings that react to sense of touch = جسمک های عصبی تکتایل پایان ههای عصبی دارند که به حس لمس واکنش می دهد
8-oxo-dG (8-oxo-desoxyguanosine) (major DNA lesions induced by UVA) = هشت اُكسو دزوكسی گوآنوزین: مهمترین آسیب دی ان اِی در اثر پرتو فرابنفش UVA
skin rashes, noticeable change in the texture or color of your skin = راش پوستی، تغییر واضح در بافت و رنگ پوست
INCI dictionary, International Nomenclature Cosmetic Ingredient list = دیکشنری آی ان سی آی، لیست نامگذاری شده ترکیبات آرایشی توسط مؤسسه بین المللی نامگذاری مواد اولیه آرایشی بهداشتی
Ozone, trioxygen, an inorganic molecule with the chemical formula O3 = ازن، تری اکسیژن
vaseline, brand of petroleum jelly-based products owned by Unilever. = وازلین، برند محصولات حاوی ژل پترولیوم، متعلق به یونیلیور
any disorder that does not resemble healthy skin is to be skin lesion = ضایعه پوستی = عارضه ای که شبیه پوست سالم نباشد
INFUSION, A solution obtained by prolonged contact with hot alcohol. = اینفیوژن: محلول هایی كه با تماس زیاد با الكل داغ به دست می ایند.
remission = a temporary diminution of the severity of disease or pain = تضعیف موقتی شدت بیماری
water and essence go through a condenser where they cool and separate = آب و اسانس از کندانسور عبور کرده، خنک شده و از یکدیگر جداسازی می شوند
EARTHY, The provocative odor of freshly turned earth, musty and rooty. = خاكی یا زمینی: روایج انگیزنده یا تحریك كننده برخاسته از خاك تازه شخم زده شده، نم دار و ریشه دار. یعنی ریشه گیاه هنوز در آن وجود دارد.
MELLOW, A fragrance that gives a balanced, smooth and rich impression. = ملو: عطری كه رایحه نرم، متعادل و غنی دارد.
nosegay = a small bunch of flowers, typically one that is sweet-scented = دسته های كوچك گل به خصوص از گلهایی كه رایحه شیرین دارند
Caspas, Caspases are crucial mediators of programmed cell death (apoptosis) = كاسپاز: عوامل اصلی مرگ برنامه ریزی شده سلول، عوامل اصلی آپوپتوسیس
rinsed, washed with clean water to remove soap, makeup, dirt, or impurities = آبکشی با آب، شستن با آب تمیز به منظور زدودن صابون، آرایش و آلودگی ها
tonka beans, Dipteryx odorata, a species of flowering tree in the pea family = تونکا بین، درخت تانکا، تونکا، گونه ای از یک درخت گلدار از خانواده حبوبات که در عطرسازی استفاده می شود
E coli, Escherichia coli, gram-negative commonly found in the lower intestine = اکولای، اشرشیاکلی، باکتری گرم نگاتیو که معمولا در روده پایینی یافت می شود.
cosmeceutical, a cosmetic that has or is claimed to have medicinal properties. = کاسموسوتیکال، آرایشی دارویی، محصول آرایشی که ادعا می کند خواص درمانی دارند
Lauric acid, dodecanoic acid, saturated fatty acid with a 12-carbon atom chain = لوریک اسید، دودکانوئیک اسید، اسید چرب اشباع شده با 12 اتم کربن
Salicylic acid, which is a type of BHA,is a common ingredient in acneproducts. = سالیسیلیک اسید یک نوع اسید بتاهیدروکسی است که در محصولات ضدآکنه رایج است
scar, areas of fibrous tissue (fibrosis) that replace normal skin after injury = اسکار، نواحی خاصی از پوست که بعد از جراحت، پوست طبیعی با بافت فیبری (فیبروزی) جایگزین شده است
Tooth decay, fillings and tartar build-up can all contribute to discolouration = پوسیدگی دندان، پرکردگی ها و انباشته شدن جرم دندان از عوامل تغییر رنگ دندان هستند.
EAU DE TOILETTE, Contains 4-8% base. This form is light yet relatively lasting. = ادوتوالت 4 تا 8 درصد اسانس پایه دارد. ملایم است و نسبتاً ماندگار است.
sebocyte, any of the cells that make up the sebaceous glands, and secrete sebum = سبوسیت، سبوسایت، سلول های تشکیل دهنده غدد سبابه که سبوم ترشح می کنند
stratum corneum, outermost layer of the skin, consisting of keratinized cells. = لایه شاخی، بیرونی ترین لایه پوست شامل سلول های کراتینیزه شده
Sericin, a protein created by Bombyx mori (silkworms) in the production of silk. = سریسین، پروتئین ابریشم
This causes dead skin cells to accumulate in patches on the surface of your skin = این باعث می شود که سلولهای مرده به صورت تکه ای روی سطح پوست انباشته شوند
chelating, The combination of a metal ion with a chemical compound to form a ring = شلات کردن، کیلیت کردن، اتصال یون فلزی به یک ماده شیمیایی
fibroblasts, a cell in connective tissue which produces collagen and other fibres = فیبروبلاست ها، سلول های بافت پیوندی که کلاژن و فیبرهای دیگر تولید می کنند
stratum lucidum is made of translucent cells that allow the light to pass through = استراتوم لوسیدم حاوی سلولهایی است که به نور اجازه عبور میدهد
pigtails, plaited lock of hair worn singly at the back or on each side of the head = پیگتیل، طره های بافته شده مو در قسمت پشت سر یا هر یک از طرفین سر
bundle = a set of nerve, muscle, or other fibres running in parallel close together = دسته، مجموعه رشته های عصبی متصل به هم
sclerotium gums, polysaccharide gum produced by the bacterium Sclerotium rolfssii. = صمغ اسکلروت، صمغ پلی ساکاریدی که توسط باکتری اسکلروتیوم تولید می شود.
EAU DE PARFUM, Contains 8-15% base. This can be applied more liberally than perfume. = ادوپرفیوم 8 تا 15 درصد اسانس پایه دارد.
BITTER, Describes a perfume odor that has a metallic green quality, without sweetness. = تلخ به عطرهایی می گویند كه بوهای متالیك سبز دارد بدون شیرینی
algae bloom, algal bloom is a rapid increase or accumulation in the population of algae = رشد سریع جلبک ها
lilac, common lilac, Syringa vulgaris is a species of flowering plant in the olive family = یاس بنفش یاس شیروانی
skin is covered with acid mantle an acidic covering that protects from bacterial invasions = پوست با اسیدمنتل پوشیده شده است. اسید منتل یک پوشش اسیدی است که از پوست در برابر باکتری های مهاجم محافظت می کند
pullulan,polysaccharide polymer produced from starch by the fungus Aureobasidium pullulans. = پولولان، پلی ساکارید طبیعی که از قارچ به دست می آید و فرآیند تولید آن، فرمنتاسیون ذرت نشاسته مایع در حضور یک قارچ مخمر مانند به نام پولولان
pure essential oils are naturally occuring substances found in different parts of the plant = اسانس روغنی خالص، ماده طبیعیست که در قسمت های مختلف گیاهان یافت می شود
Melanocortin-1 Receptor (MC1R), also known as melanocyte-stimulating hormone receptor (MSHR) = رسپتور ملانوكورتین همچنین تحت نام گیرنده هورمونی تحریك شونده با ملانوسیت نامگذاری شده است.
The dermal papillae (DP) are small, nipple-like extensions of the dermis into the epidermis. = درمال پاپیلا، برآمدگی های درم به داخل اپیدرم
irritating and uncontrollable sensation that makes you want to scratch to relieve the feeling = احساس خارش غیر ارادی که باعث می‌شود برای تسکین این احساس، بخواهید پوست را بخارانید
DRY, A sensation produced by certain perfume ingredients which give a woody, masculine effect. = خشك: احساس خشكی در اثر استفاده از عطریات ایجاد می شود كه اثر چوبی و مردانه دارد.
FACTICE, Oversize perfume or cologne bottles filled with a tinted liquid for display purposes. = بطری عطری كه در اندازه بزرگ ساخته شده و معمولاً با مایعی رنگی پر می شود تا فقط در معرض نمایش قرار داده شود. ماكت های بزرگ عطر ك در ویترین ها می چینند.
hydroxysuccinimide, N-Hydroxysuccinimide (NHS) is an organic compound with the formula C4H5NO3 = ان هیدروکسی سوکسینیمید یا NHS، ترکیب آلی با فرمول حلقوی شامل یک اتم نیتروژن و یک گروه هیدروکسیل
pesticides, toxic substances released intentionally into our environment to kill living things = آفت کش، مواد شیمیایی سمی که عمداً به محیط اضافه می شود تا موجودات زنده مزاحم را از بین ببرند
lanoline, wool wax, wool grease, a wax secreted by the sebaceous glands of wool-bearing animals = لانولین، موم پشم، چربی پشم، روغن پشم گوسفند، ماده مومی یا چرب که توسط غدد سبابه حیوانات پشم دار مثل گوسفند ترشح می شود
olfactory glomerulus = synapse = spherical structure located in the olfactory bulb of the brain = ساختار کروی در داخل پیاز بویایی مغز که رشته های عصبی اولیه را به رشته های عصبی ثانویه پیوند می دهد (هم آیه می کند).
sedative, tranquilliser, substance that induces sedation by reducing irritability or excitement = سداتیو، آرامبخش، ماده ای که باعث ایجاد آرامش می شود و هیجان را از بین می برد
wet scrubber, effective air pollution control devices for removing particles or gases from air. = اسکرابر مرطوب، ابزاری مؤثر برای زدودن آلودگی های هوا که ذرات و گازهای آلاینده را از طریق شستشو با آب، از هوا می زداید
CHYPRE, A fragrance family or type – a complex of moss mixed with woods, flowers or fruit odors. = شیپره: خانواده عطریات مجموعه ای از خزه، بوهای چوب، گلها و بوهای میوه ای
MUGUET, The French term for Lily of the Valley. One of the three most used florals in perfumery. = موگه یا لیلی دره یكی از سه نوت گُلی مهم در عطرسازی
cyst is semi fluid abnormal fomation above or below the skin that contains pus or abnormal matter = کیست = برآمدگی غیرعادی پوست که حاوی چرک یا یک مایع غیر معمول است
subcutaneous tissue is a fatty layer underneath the dermis also called adipose or subcutis tissue = بافت زیرجلدی لایه چرب زر درم که به آن آدیپوز یا بافت سابکوتیس نیز می گویند
photochemical smog, haze in the atmosphere accompanied by high levels of ozone and nitrogen oxides = مه دود فوتوشیمیایی، دودآلود شدن هوا به علت وجود ازن و اکسیدهای نیتروژن
TENACITY, The ability of a perfume to last, or a fragrance note to retain its characteristic odor. = ماندگاری یك عطر یا توانایی آن برای نگهداری ویژگی خاص خود
DEPTH, Refers to a fragrance odor of low volatility with a dimension that is rich and full-bodied. = عمق یك عطر به بوی عطرهایی گفته می شود كه فراریت كم دارند
papillary layer = the first layer of dermis located beneath epidermis and above the reticular layer = لایه پاپیلاری = اولین لایه درم که زیر اپیردم و بالای درم رتیکولار قرار گرفته است
Work a small amount of gel into a foamy lather and massage onto face with a gentle, circular motion = مقدار کمی از ژل را به صورت کف کرده با حرکات دایره ای ملایم روی صورت ماساژ دهید.
CLASSIC, A fragrance that has been widely accepted and enjoyed popularity for a minimum of 15 years. = كلاسیك : به عطرهایی گفته می شود كه اقبال عمومی دارند و حداقل 15 سال محبوب بوده اند.
pityrosporum ovale, Malassezia ovale, lipophilic yeast belonging to the normal human cutaneous flora = پیتروسپوروم اوال یا مالاسزیا اوال، مخمر چربی دوست که یکی از فلورای نرمال پوست بدن می باشد. آكنه استروئیدی در مواردی می تواند ناشی از فولیكولیت پیتروسپورمی (مالاسزیایی) باشد.
Work a small amount of gel into a foamy lather and massage onto face with a gentle, circular motion. = مقدار کمی از ژل را به صورت کف درآورده و با حرکات دایره ای ملایم روی صورت ماساژ دهید.
functions of the skin are protection, heat regulation, sensation, excretion, secretion and absorption = عملکردهای پوست عبارتند از محافظت، تنظیم دما، لامسه، ترشح چربی و تراوش عرق
Symptom of: eczema and rosacea,infections like scarlet fever andshingles, temperature exposure,stress = علائم بیماری هایی مثل: اگزما و روزاسه، عفونت هایی مانند مخملک و زونا، قرار گرفتن در معرض دما، استرس
tartar = calculus = a hard calcified deposit that forms on the teeth and contributes to their decay. = جرم دندان، رسوبات سخت و کلسیفه شده که روی سطح دندان انباشته شده و در پوسیدگی دندان نقش دارد.
Histology, study of the microscopic anatomy (microanatomy) of cells and tissues of plants and animals. = هیستولوژی، بافت شناسی، مطالعه آناتومی میكروسكوپی (میكروآناتومی
blister, a small bubble on the skin filled with serum and caused by friction, burning, or other damage. = بیلیستر، تاول، حباب كوچك روی پوست كه با سرم پر شده است و در اثر سوختگی یا دیگر آسیب های پوستی به وجود می آید
carcinoma, a cancer arising in the epithelial tissue of the skin or of the lining of the internal organs = كارسینوما، سرطانی كه در بافت اپیتلیال پوست یا در پوشش داخلی اندامهای بدن ایجاد می شود.
AROMA, A term used to describe a sensation which is between smell and taste, such as the aroma of coffee. = آروما، واژه‌ای است كه احساس بین بوییدن و چشیدن را بیان می‌کند. مثل آرومای قهوه.
post inflammatory hyperpigmentation,postpartum, post sun gel, post pregnancy, post marketing surveillance = لک بعد از التهاب، بعد از بارداری، ژل بعد از آفتابی، بعد از بارداری، نظارت بعد از ورود به بازار
scientific evidence, evidence which serves to either support or counter a scientific theory or hypothesis = شاهد یا گواه علمی که برای حمایت یا اثبات یک تئوری علمی یا فرضیه استفاده می شود.
stratum spinosum layer of the epidermis that is located between stratum granulosum and stratum germinativum = استراتوم اسپینوزوم لایه ای از اپیدرم است که بین لایه دانه دار و بازال قرار گرفته است
Argireline, Acetyl hexapeptide-8 is marketed as Argireline by the Barcelona-based research laboratory Lipotec = آرژیرلین، استیل هگزاپپتید-8، پپتید ضد چروک که با مهار واکنش های بیولوژیکی درگیر در حرکت و انقباض ماهیچه ها عمل می کند
FLAÇON, A word to describe beautifully designed perfume bottles sometimes especially designed for portability. = فلاكون: بطری های عطری كه به زیبایی طراحی شده است.
DIFFUSION, The ability of a fragrance to quickly radiate around the wearer and subtly permeate the environment. = نفوذ: توانایی یك عطر برای متصاعد شدن از روی بدن كسی كه عطر را استفاده كرده به شكل سریع و وارد شدن به محیط
EAU DE COLOGNE, Contains the lowest concentration of 2-4% base. It’s light, refreshing and can be applied often. = ادوكلن دارای كمترین غلظت یعنی 2 تا 4 درصد اسانس پایه است. ادوكلن ها ملایم و طراوت بخش هستند و می توانند به دفعات استفاده شوند.
EXTRACTION, Extraction with volatile solvents is the most effective and commonly used method to obtain essences. = استخراج: استخراج با حلال های فرّار موثرترین و رایج ترین روش به دست آوردن گیاهان است.
FLORAL, Fragrance family or type; either characteristic of a specific flower or a blend of several flower notes. = فلورال یا گلی: خانواده عطرها كه بوی گل خاص یا تركیبی از نوت های گلی را دارد.
calcified =harden by deposition of or conversion into calcium carbonate or some other insoluble calcium compounds = کلسیفه شده، سخت شده در اثر تبدیل به کلسیم کربنات
MOUILLETTES, Strips of odorless white blotting paper, which the perfumer uses to evaluate a scent as it develops. = كاغذهای بلاتر كه برای ارزیابی رایحه یك عطر توسط عطار مورد استفاده قرار می گیرد.
sodium hyaluronate, sodium salt of hyaluronic acid, a glycosaminoglycan found in various connective tissue of humans = سدیم هیالورونات، نمک سدیمی هیالورونیک اسید، گلایکوز آمینو گلایکنی که در بافت همبند پوست و دیگر اعضای بدن وجود دارد
EXTRACTS, Concentrated perfume or flower products obtained through the process of extraction using volatile solvents. = عصاره: محصولات حاصل از استخراج با حلالهای فرّار كه تغلیظ شده است.
FUNGAL, Odors suggestive of molds, mushrooms and fungi; important note in muguet fragrances as well as other florals. = فانگال: عطرهایی كه بوی قارچ و كپك دارند. نوت حائز اهمیت در عطرهای موگه
silicone oil, liquid polymerized siloxane with organic side chains. The most important member is polydimethylsiloxane = روغن سیلیکون، سیلوکسان مایع پلیمریزه شده دارای شاخه های آلی و ارگانیک
micelles, micelle, aggregate of surfactant molecules that arrange themselves in a spherical form in aqueous solutions = میسل، مایسل، تجمع مولکول های سورفکتانت که به شکل کروی در محلول آبی
stratified (form or arrange into strata), strata = plural form of stratum, stratum = a thin layer within any structure = لایه ای، آرایش یافته به فرم لایه های نازک
synapse = a structure that permits a neuron (or nerve cell) to pass an electrical or chemical signal to another neuron = همایه یا سیناپس، ساختار زیستی در پایانهٔ آکسون‌ها که اجازه انتقال سیگنال ها را می دهد.
ISOLATES, Aroma chemicals that are primarily isolated from natural products. They are highly refined natural substances. = ایزولات ها: مواد شیمیایی كه تركیبات طبیعی جداسازی شدند.
Silicone Elastomer Blend, Dow Corning® 9040, a mixture of high molecular weight silicone elastomer in cyclopentasiloxane = آمیزه الاستومر سیلیکون
purified water, water that has been mechanically filtered or processed to remove impurities and make it suitable for use. = آب خالص شده، آب تصفیه شده، آب یون زدایی شده
TINCTURE, Fragrant materials produced by directly soaking and infusing raw materials in room temperature or warm alcohol. = تنتور: ماده معطر كه در اثر خیساندن یا دم كردن ماده خام در دمای محیط یا الكل گرم شده به دست می آید. اگر الكل در دمای محیط استفاده شود به آن خیساندن می گویند. اگر در الكل گرم غوطه ور شود به آن دم كردن می گویند.
FRAGRANCE WARDROBE, A collection of fragrances that a person owns to meet different moods, occasions, and even times of day. = مجموعه ای از عطرها كه یك فرد می تواند داشته باشد تا برای موقعیت های مختلف، وضعیتهای روحی مختلف یا حتی زمانهای مختلف روز استفاده كند.
Transforming growth factor beta 1, TGF-β1, polypeptide member of the transforming growth factor beta superfamily of cytokines = فاکتور رشد تبدیلی بتا
proteoglycans, compound consisting of a protein bonded to mucopolysaccharide groups, present especially in connective tissue. = پروتئوگلایکن، ترکیبات پروتئینی که به گروه های موکوپلی ساکاریدی پیوند یافته و در بافت پیوندی بدن وجود دارند
COLOGNE (MEN'S), Unlike women’s colognes, it is similar to the concentration of eau de toilette and in some instances perfume. = بر خلاف كلون های زنانه، كلون های مردانه غلظتی شبیه اُدو توالت دارند.
fungus, eukaryotic organisms that includes unicellular microorganisms such as yeasts and molds, as well as multicellular fungi = قارچ، ارگانیسم یوکاریوتیکی که شامل میکروارگانیسم های تک سلولی مثل مخمر و کپک و همچنین قارچ های چند سلولی می شود.
MOSSY, The odor suggestive of the aromatic lichens, and mosses, primarily oak moss and tree moss; reminiscent of forest depths. = خزه ای: بویی كه شبیه مواد معطر لیتن ها، خزه ها مثل خزه بلوط است. یادآور اعماق جنگل.
bergamote, Citrus bergamia, the bergamot orange is a fragrant fruit the size of an orange, with a yellow color similar to a lemon. = برگاموت، گونه ای از مرکبات، پرتقال برگاموت، میوه ای خوشبو به اندازه پرتقال معمولی اما با رنگ زرد مشابه لیمو است.
water purification, the removal of contaminants from raw water to produce drinking water that is pure enough for human consumption = تخلیص آب، نوعی فرآیند تصفیه آب تا حدی که به آب آشامیدنی تبدیل شود، زدودن ناخالصی های آب خام برای تولید آب شرب
biopsies, pl of biopsy, an examination of tissue removed from a living body to discover the presence, cause, or extent of a disease. = بیوپسی، نمونه ای بافت زنده كه از بدن برداشته می شود تا علت یا وجود بیماری در آن بررسی شود.
BODY, The main fragrance theme – the middle or “heart” of a perfume. Also used to describe a fragrance that is well rounded or full. = تم اصلی عطر یا رایحه میان یا قلب عطر را بادی می گویند. همچنین به عطرهایی گفته می شود كه كاراكتر یاشخصیت دارند.
Optical brighteners, optical brightening agents (OBAs), fluorescent brightening agents (FBAs), fluorescent whitening agents (FWAs) = سفیدکننده های فلوئورسنتی، اپتیکال برایتنر
ROS, Reactive oxygen species (ROS) are chemically reactive chemical species containing oxygen. Examples include peroxides, superoxide = گونه های فعال اكسیژن
rosacea, a very common skin disease that affects people over the age of 30. It causes redness on your nose, cheeks, chin, and forehead = رزاسه، بیماری رایج پوستی که افراد بالای 30 سال را تحت تأثیر قرار می دهد و با قرمزی روی بینی، گونه، چانه و پیشانی بروز می کند
atrophy, gradually decline in effectiveness or vigour due to underuse or neglect, partial or complete wasting away of a part of the body = آتروفی، کاهش تدریجی اثربخشی و استقامت یکی از اعضای بدن معمولا در اثر کم کاری، از بین رفتن تدریجی یکی از قسمت های بدن به صورت جزئی یا کلی
EUGENOL, Powerful spicy odour of clove found in oils of clove and cinnamon leaf. Also found in roses, carnations, hyacinths and violets. = اوژنول: رایحه اسپایسی و قدرتمند برخاسته از میخك كه در روغنهای میخك و برگ دارچین وجود دارد. همچنین در رُز میخك صورتی یا كارنیشن و هیاسینت و بنفشه وجود دارد.
chrysin, naturally occurring flavonoid found in the passion flowers Passiflora caerulea and Passiflora incarnata, and in Oroxylum indicum = کرایسین، فلاونوئید طبیعی که در گل ساعتی وجود دارد و در کرم های دور چشم برای رفع تیرگی استفاده می شود
Glycolic acid is a water-soluble alphahydroxy acid (AHA) made from sugarcane. It is one of the most widely usedAHAs in skincare products. = گلیکولیک اسید یک اسید آلفاهیدروکسی محلول در آب است که از نیشکر ساخته شده. یکی از رایج ترین اسیدهای الفا هیدروکسی در اسکین کر است.
The region of Dhofar, located in southern Oman is known across the globe as the humid heart of the six-thousand-year-old frankincense trade = بخشی از دافور كه در عمان جنوبی واقع شده و مركز تجارت شش هزار ساله كندر است
hyrdosol, Herbal distillates, floral waters, hydrosols, hydrolates, herbal waters, and essential waters, are aqueous products of distillation. = هیدروسل، مقطره گیاهی، گلاب، هیدرولات ها، آب اسانسی، محصول آبی تقطیر
CIVET, Also called Civet Musk, this is obtained from the odorous sacs of the civets, animals in the family Viverridae, related to the Mongoose. = سیوت یا مُشك زباد از كیسه های بودار حیوانی به نام زُباد به دست می آید.
COMPOUND, A compound is a completed perfume formulation ready to be used in a product. The term “composition” and compound are interchangeable. = كامپاند به فرمولاسیون كامل عطر گفته می شودكه برای استفاده در محصول آماده است. كامپازیشن و كامپوند را می توان به جای هم استفاده نمود.
ROUNDING OUT, Perfume ingredients, often from natural origins, added to fragrance compositions to enrich, modify or soften any harsh qualities. = مواد معطر معمولاً با منشأ طبیعی كه به فرمولاسیون عطر اضافه می شود تا ویژگی های خوب به آن بدهد.
phototype, the Fitzpatrick skin type, Skin phototype depends on the amount of melanin pigment in the skin. It is assessed on a scale from 1 to 6. = فتوتیپ، تیپ پوستی فیت پاتریك، فتوتیپ پوست بستگی به مقدار رنگ دانه های ملانین در پوست دارد و از یك تا شش شماره گذاری می شود.
essential oils, an essential oil is a concentrated hydrophobic liquid containing volatile aroma compounds from plants, also known as volatile oils = اسانس های روغنی، ماده هیدروفوب غلیظ شده که حاوی ترکیبات آروماتیک فرار گیاهان می باشد. اسانس های روغنی را روغن های فرار نیز می نامند.
LEATHER, Fragrance type and odor resembling the sweet, pungent smokiness characteristic of the ingredients used in the tanning process of leathers. = چرمی: عطرهایی كه بوی مشابه تركیبات شیرین، نافذ، دودی مورد استفاده در پروسه دباغی چرم دارند.
IL-1α, Interleukin 1 alpha (IL-1α) also known as hematopoietin 1 is a cytokine of the interleukin 1 family that in humans is encoded by the IL1A gene. = اینترلوكین یك آلفا. همچنین تحت نام هماتوپوتئین یك شناخته می شود، سایتوكین اینترلوكین یك كه در بدن انسان توسط ژن اینترلوكین یك آلفا كدگذاری شده است.
APOCRINES, A type of sweat gland which contributes to the sexual and body scent in humans and which influences the odor characteristics of one’s fragrance. = آپوكرین، نوعی از غدد عرقی است كه به لوایح بدن و اندام جنسی مرتبط است و بوی خاص یك عطر را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
PAO, period after opening, a graphic symbol that identifies the useful lifetime of a cosmetic product after its package has been opened for the first time. = دوره بعد از باز شدن، زمان مجاز مصرف بعد از باز شدن درب بسته بندی، مفهوم علامت گرافیکی که روی بسته بندی محصولات آرایشی بهداشتی درج می شود و نشان می دهد یک محصول آرایشی بعد از باز شدن درب آن تا چه مدت می تواند به شکل ایمن استفاده شود.
Shell and tube heat exchanger = The most common type of heat exchanger that consists of a shell (a large pressure vessel) with a bundle of tubes inside it. = مبدل های حرارتی پوسته و لوله که متداول ترین نوع مبدل های حرارتی هستند. از یک پوسته (شِل) و مجموعه ای از لوله های کلاف شده (تیوب باندل) تشکیل شده است.
ACCORD, The basic character of a fragrance. Perfume accords are a balanced blend of three or four notes which create a completely new, unified odor impression. = آكورد، كاراكتر ویژه یك عطر. آكوردهای عطر مخلوط متعادل شده‌ای از سه تا چهار نوت هستند كه یك بوی كاملاً جدید و یكنواخت شده ایجاد می‌کنند و با هم به تعادل رسیده‌اند.
FRAGRANCE FAMILY, Fragrances that are constructed in a similar manner and have key ingredient combinations in common are said to be in the same fragrance family. = خانواده عطر: عطرهایی كه به یك شیوه ساخته شده و یا تركیبات كلیدی یكسانی دارند.
reactive oxygen species, ROS, chemically reactive chemical species containing oxygen. Examples include peroxides, superoxide, hydroxyl radical, and singlet oxygen. = گونه های فعال اکسیژن به اختصار ROS مواد شیمیایی فعال که حاوی اکسیژن می باشند. مثل پروکسیدها، سوپراکسیدها، رادیکال هیدروکسیل و اکسیژن منفرد
BASE NOTES, The base notes or “fond” (meaning “bottom” in French) are the underlying, most enduring tones. They are responsible for a fragrance’s lasting qualities. = نوت پایه: نوت پایه یا فوندانسیون به معنای انتها در فرانسه به معنای نوت زمینه ای و انتهایی است. این نوتها موجب ماندگاری عطر می شود.
pearlescent pigments, pigments possess optical effects that serve decorative purposes such as cosmetics, printed products, industrial coatings, or automotive paints = ذرات مرواریدی
tropospheric ozone, Ozone that is a constituent of the troposphere. The troposphere extends from the Earth's surface to between 12 and 20 kilometers above sea level = ازن تروپوسفری، ازنی که در لایه تروپوسفر جو زمین قرار دارد. تروپوسفر آن قسمت از جو زمین است که از سطح زمین تا فاصله 12 و 20 کیلومتری بالای سطح دریا ادامه دارد.
PSBA (phenylbenzimidazole sulfonic acid), Ensulizole, a common sunscreen agent. Ensulizole is primarily a UVB protecting agent providing only minimal UVA protection. = فنیل بنزینیدازول سولفونیک اسید، نوعی ماده ضد آفتاب، انسولیزول
AMBERGRIS, Lumps of oxidized fatty compounds, whose precursors were secreted and expelled by the Sperm Whale. Ambergris is commonly referred to as “amber” in perfumery. = آمبرگریس، توده‌هایی از تركیبات چرب اكسید شده كه پیش­سازهای آن توسط نهنگ عنبر ترشح شده و از بدن او خارج شده است. آمبرگریس را در عطرسازی به اختصار عنبر می‌گویند.
IONONES, One of the most valued synthetic perfume ingredients. They have a fresh, violet aroma and were first introduced into perfumery in 1936 in Violettes de Toulouse. = آیونونها: یكی از باارزش ترین مواد عطری سنتزی، رایحه تازه و گل بنفشه دارند. در سال 1936 به صنعت عطرسازی معرفی شدند.
Radioimmunoassay (RIA), a very sensitive in vitro assay technique used to measure concentrations of antigens (for example, hormone levels in blood) by use of antibodies. = آزمون رادیوایمیونو اَسِی، یك آزمون اینویتروی بسیار حساس برای اندازه گیری آنتی ژنها (مثلا سطح هورمونهای خون
BALSAMS, Sticky, resinous materials obtained from trees or shrubs which give a combined sweet-woody odor associated with well-seasoned, nonconiferous woods such as maple. = بالزام یا بِلسان: ماده رزینی چسبناك كه از درخت یا بوته به دست می‌آید و بوی شیرین چوبی دارد كه به افرا مرتبط است.
ABSOLUTE, Highly concentrated perfume ingredient obtained by the alcohol extraction of the concrete. The concrete is obtained by the solvent extract of the plant material. = ابسولوت به ماده عطری بسیار غلیظ می‌گویند كه با استخراج الكلی كانكریت­ها به دست می‌آید. كانكریت با روش استخراج با حلال از گیاهان به دست می‌آید.
haloxyl by sederma, an association of two matrikines that lessens under eye dark circles, contains N-Hydroxysuccinimide, Chrysin, Palmitoyl Tripeptide-1, Palmitoyl Tetrapeptide-7 = هالوکسیل سدرما، ترکیبی از ماتریکین ها که برای از بین بردن تیرگی زیر چشم استفاده می شود. حاوی ان هیدروکسی سوکسینیمید کرایسین، پالمیتوئیل تری پپتید 1، پالمیتوئیل تتراپپتید 7
CITRUS, Odors from citrus fruits such as orange, lemon, lime, mandarin and bergamot which give fresh, fruity top notes used especially in eau fraiche, classical and men’s colognes. = سیتروس: بوهایی كه از میوه های مركبات مثل پرتقال، لیمو، لیموترش، ماندارین و برگاموت بدست می آید و رایحه فوقانی تازه و میوه ای دارد. در ادكلن های كلاسیك مردانه استفاده می شود.
Urticaria – also known as hives, weals, welts or nettle rash – is a raised, itchy rash that appears on the skin. It may appear on one part of the body or be spread across large area = کهیر به رش های برآمده و ملتهب پوست گفته می شود که می تواند روی بخشی از بدن باشد یا در ناحیه گستردهای از بدن پخش شده باشد
CONCRETE, Solid waxy substance obtained by the solvent extraction of plant material, e.g., flowers, bark, leaves, etc. The absolute is obtained by alcohol extraction of the concrete. = كانكریت: ماده مومی شكل جامد كه با روش استخراج با حلال از مواد گیاهی مثل گلها، ساقه و برگ درختان به دست می آید. ابسولوت از استخراج الكلی كانكریت ها به دست می آید.
FIXATIVE, The property of a fragrance which prolongs the continuity and life of the odor. A fixative acts by improving, fortifying or transporting the vapors of other perfume materials. = تثبیت كننده
DRY DOWN, The final phase of a fragrance – the character which appears several hours after application. Perfumers evaluate the base notes and the tenacity of the fragrance during this stage. = فاز انتهایی عطر ویژگی كه چند ساعت بعد از استفاده باقی می ماند.
FOUGÈRE, The French word for “fern.” Fougère fragrances depend on aromatic chemicals to produce the fern-like notes that combine well with lavender, citrus and coumarin in fragrances for men. = فوژه: لغت فرانسوی فِرن یا سرخس. عطریات فوژه مواد شیمایی آروماتیك برای تولید نوت های سرخس مانند هستند كه از آمیزش لاوندر، سیتروس، كومارین به دست می آید.
EXPRESSION, Raw material is squeezed or compressed and the oils are collected. Of all raw materials, only the fragrant oils from the peels of fruits in the citrus family are extracted in this manner. = فشردن یا افشردن یا متراكم سازی: یكی از روشهای بدست آوردن اسانس روغنی گیاهان است كه در آن ماده اولیه چلانده یا متراكم می شود تا روغن آن خارج شود. در میان روغنهای معطر فقط پوست میوه مركبات با این روش اسانسشان استخراج می شود.
AROMA-CHOLOGY, A term coined by The Fragrance Foundation to describe the interrelationship between psychology and the latest in fragrance technology to elicit a variety of specific feelings and emotions. = آروماكولوژی، واژه‌ای كه توسط خانه‌های عطر ابداع شده تا شرح دهد رابطه بین روانشناسی و تكنولوژی عطر را تا احساسات و عواطف را برانگیزد.
selenium shampoos, Shampoos containing selenium sulfide such as Head & Shoulders. Selenium sulfide is a key ingredient in dandruff shampoos; it treats seborrheic dermatitis, dandruff and tinea versicolor. = شامپوهای حاوی سلنیوم سولفید مثل برخی شامپوهای هد اندر شولد؛ سولفید سلنیوم یکی از ترکیبات کلیدی در شامپوهای ضدشوره است و سبوره درماتیت را نیز درمان می کند
ALDEHYDES, Aldehydes are an essential class of perfume ingredients that impart a vivid top note to the perfume. Aldehydes were first successfully incorporated into a perfume by Ernest Beaux in 1921 in Chanel No 5. = آلدهیدها، آلدهیدها دسته خاصی از تركیبات عطری هستند كه به نوت فوقانی عطر عمق می‌بخشند. آلدهیدها برای اولین بار توسط اِرنست بو در سال 1921 در شانل شماره 5 به صورت موفقیت‌آمیز استفاده شدند.
ATTAR (OTTO), From the ancient Persian word “to smell sweet.” Attar or otto refers to essential oil obtained by distillation and, in particular, that of the Bulgarian rose, an extremely precious perfumery material. = عطار، از لغت فارسی رایحه شیرین می‌آید. عطّار یا عطو به اسانس روغنی گفته می‌شود كه با روش تقطیر به دست می‌آید مثل اسانس روزه بلغاری و مواد باارزش عطاری.
ESSENTIAL OIL, The “essence” of plants obtained by distillation of the plant material or its concrete. Plant materials include flowers, grass, stems, seeds, leaves, roots, bark, fruits, tree moss and tree secretions. = اسانس روغنی: اسانس گیاهان كه با روش تقطیر مواد گیاهی یا كانكریت آنها به دست می آید. منظورمان از مواد گیاهی گلها، علفها، ساقه ها، بذرها، برگها، ریشه ها، تنه و میوه درختان است. همچنین خزه درختان و سایر ترشحات درختان همگی از مواد گیاهی محسوب می شوند كه می تواند تقطیر شود.
DISTILLATION, A common technique for obtaining aromatic compounds from plants, such as orange blossoms and roses. The raw material is heated and the fragrant compounds are recollected through condensation of the distilled vapour. = تقطیر: تكنیك رایج برای بدست آوردن مواد آروماتیك گیاهان مثل شكوفه پرتقال و رز. ماده اولیه حرارت داده می شود و تركیب عطری جمع آوری می شود با روش میعان مایع تقطیر شده.
COUMARIN, A chemical compound with a sweet, distinctive vanilla-like odor with grassy elements. Found naturally in some plants, it may also be produced synthetically. It is used by perfumers as a base note to add warmth and depth. = كومارین: ماده ای شیمیایی با رایحه شیرین و شبیه وانیل. از كومارین به عنوان نوت پایه در فرمولاسیون عطر اضافه می شود تا به آن گرما و عمق ببخشد.
MACERATION, Is a method used to process flowers by steeping them in hot fats. The steeping process produces pomades. These are washed in alcohol for purification, and from this scented mixture, the extract of floral oil is obtained. = ماسیراسیون: روشی است كه در آن گلها را وارد روغن داغ می كنند سپس پماد به دست آمده را با الكل می شویند.
solvent extraction, Liquid–liquid extraction also known as solvent extraction and partitioning, is a method to separate compounds based on their relative solubilities in two different immiscible liquids, usually water and an organic solvent. = استخراج با حلال یا استخراج مایع مایع که به آن پارتیشنینگ نیز می گویند، روشی برای جداسازی ترکیبات بر مبنای حلالیت نسبی آن ها به دو فاز مایع غیر قابل امتزاج (معمولا آب و فاز حلال ارگانیک) می باشد
ALCOHOL, Denatured ethyl alcohol is added to a fragrance compound to serve as the carrier. It modifies the fragrance intensity and makes application to the skin easier. Concentration of alcohol to perfume oils varies from perfumer to perfumer. = الكل، اتیل الكل دناتوره به تركیب عطر اضافه می‌شود تا به عنوان حامل استفاده شود. الکل‌ها شدت عطر را اصلاح می‌کنند و استفاده از آن روی پوست را آسان‌تر می‌نمایند. غلظت الكل در عطر و نسبت آن به اسانس از عطّار به عطّار متفاوت است.
AROMA CHEMICALS, Molecules obtained from natural products or made by synthetic organic chemistry that have an aroma. Most of the synthetic aroma chemicals are nature identical, i.e., identical to the same molecule obtained from a natural product. = مواد شیمیایی آروماتیك یا آروماكمیكال ها مولکول‌هایی هستند كه از محصولات طبیعی به دست می‌آیند یا به صورت سنتزی ساخته می‌شوند و بو دارند. بسیاری از مواد شیمایی آروماتیك بوی شبیه مواد طبیعی دارند. به عبارت دیگر شبیه مولکول‌هایی هستند كه از طبیعت به دست می‌آیند.
genetically modified organisms, When a gene from one organism is purposely moved to improve or change another organism in a laboratory, the result is a genetically modified organism (GMO). It is also sometimes called "transgenic" for transfer of genes. = ارگانیسم های اصلاح شده ژنتیکی، وقتی ژن یک موجود زنده به صورت عمدی برای ایجاد اصلاحات یا تغییرات در آزمایشگاه جابجا می شود، نتیجه کار، موجودات اصلاح شده ژنتیکی خواهد بود. به این ارگانیسم ها، ترانس ژنیک نیز گفته می شود، که این نام به انتقال ژن ها اشاره دارد.
ENFLEURAGE, In this process, aroma materials are absorbed into wax and then the odorous oil is extracted with ethyl alcohol. Extraction by enfleurage was commonly used when distillation was not possible because some fragrant compounds denature through high heat. = انفلوراژ: در این فرایند مواد معطر به داخل یك ماده مومی شكل جذب می شود و سپس روغنهای معطر با اتیل الكل جدا می شود. استخراج با انفلوراژ برای گیاهان ظریف استفاده می شود كه در اثر تقطیر ممكن است ملكولهای مواد معطرشان تخریب شود.
Limbic system = a complex system of nerves and networks in the brain, involving several areas near the edge of the cortex concerned with instinct and mood. It controls the basic emotions (fear, pleasure, anger) and drives (hunger, sex, dominance, care of offspring). = بخش لیمبیک مغز که مسئول ادراک احساسات پایه ای مثل ترس، لذت، گرسنگی، تشنگی است. روایح توسط سیستم لیمبیک مغز ادراک می شوند.
hesperidin methyl chalcone, bioflavinoid found in the peel, pulp, and membranes of citrus fruit, such as grapefruits, lemons, and oranges. Hesperidin methyl chalcone has antioxidant properties, which help it to combat the inflammation and cell damage caused by free radicals. = هسپریدین متیل چالکون ماده بیوفلاونوئیدی که در پوست و گوشت مرکباتی مثل گریپ فروت، لیمو و پرتقال وجود دارد. نقش آنتی اکسیدان داشته و التهاب را کاهش می دهد و در کرم های دور چشم کاربرد دارد.
ANOSMIA, The medical term describing the loss of the sense of smell. It may be caused by a cold, head injury, nasal disorders, allergies, a virus or perhaps other maladies. People who have lost their sense of smell also lose the ability to detect many pleasurable aspects of food. = آنوسمیا یا آنوزمیا یا آنوسمی، واژه پزشكی است كه به از دست رفتن شامه بویایی اشاره می‌کند. آنوسمی می‌تواند در اثر سرماخوردگی، ضربه به سر، نقص بینی، آلرژی‌ها، ویروس‌ها یا بیماری‌های دیگر ایجاد شود. افرادی كه حس بویایی­شان را از دست داده‌اند مزه غذا را نیز نمی‌توانند درك كنند.
ANIMALIC, Characterized by bodily aromas or aromas most associated with traditional animal materials such as musk, civet and castoreum. These materials are now banned and have been replaced with musks obtained from plants and civet and castoreum smelling molecules obtained synthetically. = انیمالیك یا حیوانی، به بوهایی گفته می‌شود كه در عطرهای حیوانی سنتی مثل مُشك، سیوت و كاستریوم وجود دارد. این مواد در حال حاضر ممنوع هستند و با مشک‌های به دست آمده از گیاهان و مولکول‌هایی كه بوی شبیه سیوت و كاستریوم می‌دهند و به صورت سنتزی تشكل شده‌اند جایگزین شده‌اند.
thermal water, type of mineral water that is located deep underground which contains healing properties and is exempt from bacteria and pollution (jeancoutu.com). spring whose water issued at a temperature higher than the mean temperature of the locality where the spring (merriam-webster.com) = آب چشمه های آب گرم
NEROLI OIL, Neroli essential oil is extracted from the fragrant blossoms of the bitter orange tree and has a beautiful aroma that appeals to men and women alike. In common with rose and jasmine, neroli oil is almost a complete fragrance in itself and forms the heart of one of the worlds most enduring perfumes, ‘Eau de Cologne’. = روغن نرولی: روغنی كه از شكوفه معطر پرتقال تلخ به دست می آید.
temperature inversion, Temperature inversion, a reversal of the normal behaviour of temperature in the troposphere (the region of the atmosphere nearest the Earth's surface), in which a layer of cool air at the surface is overlain by a layer of warmer air. (Under normal conditions air temperature usually decreases with height.) = وارونگی دما، معکوس شدن رفتار دما در تروپوسفر که در آن، لایه ای از هوای سرد روی سطح زمین قرار می گیرد. سپس لایه ای از هوای گرم روی آن، و بعد از آن دوباره لایه ای دیگر از هوای سرد قرار می گیرد. به این ترتیب، آلودگی ها به دام افتاده و هوا بیش از حد آلوده می شود. این پدیده در فصل زمستان در تهران و شهرهای بزرگ ایران، زیاد دیده می شود.
secondary pollutants, A secondary pollutant is not directly emitted as such, but forms when other pollutants (primary pollutants) react in the atmosphere.Examples of a secondary pollutant include ozone, which is formed when hydrocarbons (HC) and nitrogen oxides (NOx) combine in the presence of sunlight; NO2, which is formed as NO combines with oxygen in the air; and acid rain, which is formed when sulfur dioxide or nitrogen oxides react with water. = آلاینده های ثانویه هوا که بر خلاف آلاینده های اولیه به شکل مستقیم وارد هوا نمی شوند. بلکه در اثر واکنش آلاینده های اولیه با عوامل دیگر ایجاد می شوند. از ازن تروپوسفری می توان به عنوان نمونه ای از آلاینده ثانویه نام برد. زیرا از واکنش هیدروکربن ها و اکسیدهای نیتروژن در حضور نور آفتاب ایجاد می شود. باران های اسیدی نمونه دیگری از آلاینده های ثانویه هستند. زیرا در اثر ترکیب اکسید گوگرد و اکسید نیتروژن با آب باران ایجاد می شوند.
AROMATHERAPY, The use of volatile plant oils, including essential oils, for psychological and physical well-being. The therapeutic use of pure essential oils and herbs in body massage,which is described by proponents as “healing, beautifying and soothing” the body and mind.The history of aromatherapy stretches as far back as 6,000 years ago in ancient Egypt. It wasn’t until the 1920’s, however, when the term was actually coined by a French chemist, R.M. Gattefosse. = آروماتراپی، استفاده از روغن‌های گیاهی شامل اسانس‌های روغنی برای سلامت فیزیكی و فیزیولوژیكی. استفاده درمانی از اسانس‌های روغنی خالص و گیاهان در ماساژ بدن، شفابخش، زیباكننده و التیام‌بخش برای بدن و ذهن می‌باشد. تاریخچه آروماتراپی به 6 هزار سال پیش به مصر باستان برمی‌گردد. در سال 1920 این واژه توسط یك شیمیدان فرانسوی به نام گَته فوزه ابداع شد.
A contra indication is a condition that client has or a treatment that client is undergoing that may cause a negative side effect during a facial treatment = کنتراندیکاسیون به شرایطی گفته می شود که مشتری دارد یا درمانی که بیمار تحت آن است که در آن شرایط یا بیماری می تواند اقدام فیشال را با عوارض جانبی مواجه کند
A facial also known as facial treatment is a professional skin treatment that improves the condition and appearance of the skin = فیشال یا درمان های فیشال مراقبت حرفه ای از پوست است که با آن، شرایط پوست و ظاهر پوست مشتری بهبود می یابد
A gommage is a French word meaning erase = گماژ واژه فرانسوی به معنای پاک کن است
adulteration = تقلب، اضافه کردن مواد بی کیفیت و گاهی خطرناک به محصولات آرایشی برای سود بیشتر
Aging skin indicated by loss of elasticity = پیری پوست با از دست رفتن کشسانی پوست مشخص می شود
AHA = اسید آلفا هیدروکسی
Alcohol-free toners can be sprayed on the face and are best suitable for dry and sensitive skin types = تونرهای بدون الکل را می توان روی صورت اسپری کرد. این تونرها برای پوست های خشک و حساس بیشترین سازگاری را دارند
algae bloom = شکوفه جلبک
allergic contact dermatitis = درماتیت تماسی آلرژیک
An extraction is a procedure in which comedones are removed from the follicle by manual manipulation = تخلیه به خارج کردن کومدون از فولیکول با روش دستی گفته می شود
An open comedone is a blackhead, a closed comedone is a whitehead = کومدون باز سرسیاه و کومدون بسته سرسفید است
analysis of skin conditions = آنالیز شرایط پوست
And contra indications that client may have = کنترا اندیکاسیون هایی که مشتری می تواند داشته باشد
anode, possitive electrode = آند، الکترود مثبت
Any recent facial surgeries or laser treatments = جراحی های صورت یا درمان با لیزر که اخیرا داشته است
apply tan sparingly to your neck and face = ماده برنزه کننده را به مقدار زیاد روی صورت و گردن استفاده کن
atopic dermatitis describes skin inflammation that results from an allergy = درماتیت آتوپیک ، التهاب پوست که در اثر یک آلرژی بوجود آمده را توصیف می کند
atopic dermatitis or atopic eczema = درماتیت آتوپیک یا اگزمای آتوپیک
atopic refers to allergy = کلمه آتوپیک به آلرژی اشاره دارد
atrophy = آرتوفی، ضعیف و نازک شدن پوست
autoimmune diseases such as lupus = بیماری های خودایمن مثل لوپوس
Avoid the use of strong exfoliators = از لایه بردارهای قوی اجتناب کنید
Avoid the use of treatment that releases heat or stimulates the skin too much = از درمان هایی که مستلزم ایجاد حرارت یا تحریک بیش از حد پوست هستند اجتناب شود
back of your hand, inside of your wrists = پشت دست ها، داخل ساعد
bergamote = برگاموت
blemishes = بلمیش ها
blood vessels = عروق خونی
blush2 = سرخی چهره، بلاش
brazilian blowout2 = کراتین برزیلی
brunettes = برونت، کسی که موی قهوه ای دارد
bulge(1) = بالج
Categorize skincare products = تقسیم بندی محصولات مراقبت از پوست
caudalie = برند کدلی
chemical exfoliants contain chemicals that loosen or dissolve skin cells build up = لایه برارهای شیمیایی حاوی مواد شیمیایی هستند که سلولهای ابناشته شده را شل کرده یا در خود حل می کنند
chrysin = کرایسین
claims for cosmetic products = ادعاهای محصولات آرایشی بهداشتی
Cleansers are formulated to cleanse the surface of the skin and remove makeup and oil = کلنزرها برای تمیزکردن سطح پوست و زدودن آرایش و روغن فرموله شده اند
Cleansing milks are non-foaming lotions designed to cleanse dry and sensitive skin types = شیرپاک کن ها یا شیرهای کلنزر لوسیون های غیر کف زا هستند که برای تمیز کردن پوست خشک و حساس طراحی شده اند
Combination dry skin may have noticeable follicles, pores, down the center of face = پوست ترکیبی مایل به خشک ممکن است فولیکولها و منافذ نسبتا بزرگ و قابل توجهی در بخش مرکزی وپایینی صورت داشته باشند
Combination oily skin has a wider distribution of the larger pores down the center of the face extending to the outer cheeks = پوست های ترکیبی مایل به چرب منافذ بزرگتری در قسمت مرکز صورت دارند که می تواند تا ناحیه بیرونی گونه ها گسترده شده باشد
corneocytes1 = کورنئوسیت ها
cortex2 = کورتکس
crows feet and wrinkles = چروک های صورت و ناحیه پنجه کلافی
cutaneous barrier function = عملکرد سدی پوست
cutaneous function = عملکرد جلدی
cuticle2 = کوتیکول
cyst is semi fluid abnormal affirmation above or below the skin that contains pus or abnormal matter = کیست زائده ای با شکل غیر طبیعی حاوی ماده چرکی شبه سیال است که بالا یا زیر پوست تشکیل می شود
decongesting = ضداحتقان
dermal epidermal junction = اتصال درم و اپیدرم
dermal papilla1 = درمال پاپیلا
dermal papilli = بخش برآمده درم
dermatologist2 = درماتولوژیست، متخصص پوست
dimethicone = دایمتیکون
dipeptide 2 = دی پپتید 2
double carbon carbon electron bonds = پیوندهای الکترونی کربن کربن دوگانه
dry or alipidic skin means it lacks lipids = پوست خشک یا آلیپیدیک به پوستی گفته می شود که لیپید از دست داده است
dye precursors2 = مواد پیش ساز رنگ
E coli2 = باکتری ای کلای
eau de parfum2 = ادوپرفیوم
eczema lesions = ضایعه های اگزمایی
eczema skin inflammation = التهاب اگزمایی پوست
efficacy2 = کارایی
elasticity and firmness = کشسانی و سفتی پوست
electrotherapy 2 = الکتروتراپی
emollients 2 = امولینت ها
enzyme peels are usually made from fruits like papaya and pineapple = لایه بردارهای آنزیمی معمولا از میوه هایی مثل پاپایا و آناناس به دست می آید
epidermis2 = اپیدرمیس
eumelanin 2 = یوملانین
excess sebum can also cause seborrheic dermatitis an inflammatory skin disorder = سبوم اضافی می تواند باعث درماتیت سبورئیک شود که یک بیماری التهابی پوست است
Exfoliants are products that help exfoliate the skin and remove excess cell buildup from the skin surface = لایه بردارها محصولاتی هستند که به جداشدن سلولهای مرده پوست کمک می کنند وانباشت بیش از حد سلول روی سطح پوست را می زدایند
expanscience laboratories2 = لابراتوارهای اکسپانسیانس
expiration date2 = تاریخ انقضا
eye shadow2 = سایه پشم
eyelashes2 = مژه ها
facial mask = ماسک های مراقبت از پوست صورت
facial roller like that = رولر صورت
first sunless tanning lotion was introduced in 1960 = اولین لوسیون برنزه کننده بدون آفتاب در سال 1960 معرفی شد
five of the most expensive facials = پنج تا از گرانقیمت ترین اقدامات فیشال
flat irons = اتوها
Foaming cleansers are wash-off type of products = کلنزرهای کف کننده محصولاتی هستند که باید شسته شوند
formaldehyde2 = فرمالدهید
foundation = کرم پودر
foundation2 = کرم پودر
fragrance2 = فرگرنس، ماده خوشبو
full body massage and caviar mask = ماساژ تمام بدن و ماسک خاویار
genetically modified organisms = موجوداتی که اصلاح ژنتیکی شده اند
good manufacturing practice = شرایط مطلوب تولید
hair cortex2 = کورتکس مو
hair follicles = فولیکول های مو
hair follicles2 = فولیکول های مو
haloxyl = هالوکسیل
hesperidin methyl chalcone = هسپیریدین متیل چالکون
How It's Made-A Cosmetic Brush - YouTube [360p] = برس آرایشی چگونه ساخته می شود
how to apply self-tanner = چگونه اتوبرنزه کننده استفاده شود
human wastewater or sewage = فاضلاب انسانی
hydrogen peroxide2 = هیدروژن پروکساید
Hyperpigmentation or darker blotches of color = هایپرپیگمنتاسیون یا نواحی تیره رنگی
Hyperpigmentation, wrinkles or sagging will all be present in the skin = لک، چروک یا افتادگی پوست ظاهر خواهند شد
hypersensitivity reaction = واکنش های حساسیتی
hypoallergenic = ماده حساسیت زا
hyrdosol = هیدورسل
I would like to get my hair straightened = می خواهم موهایم را صاف کنم
immune system antigen presenting cells = سلولهای آنتی ژن سیستم ایمنی
in vitro = برون تنی
it is sticky and leaves behind sticky residue = چسبناک است و بقایای چسبناک به جا می گذارد
keratin2 = کراتین
keratin3 = کراتین
lavender essential oil2 = اسانس روغنی لاوندر
legislation = قانون گذاری
lichenified = پوست چرمی شده
lymph vessels = عروق لنفاوی
maintenance treatment = درمان نگهدارنده
make sure that you use a mitt = مطمئن شوید که از لیف برنزه کردن استفاده می کنید
mechanical method of exfoliating is with the use of for example microdermabrasion machine = روش مکانیکی لایه برادی مثلا با استفاده از میکرودرم ابریژن
metal bone pins or plates = پین های فلزی یا پلیت های فلزی داخل استخوان
micelle = میسل، مایسل
micelles = میسل ها، مایسل ها
Mostly caused by sun exposure and hormonal imbalances = اغلب در اثر مواجهه با خورشید یا عدم تعادل هورمونی ایجاد می شود
mustela = موستلا
nordihydroguaiaretic acid = نوردی هیدروگوایارتیک اسید
Normal skin has an even pore distribution = در پوست نرمال، توزیع اندازه منافذ پوست یکسان است
nutrients = مواد مغذی
oak moss = خزه بلوط، گلسنگ
Oily skin produces too much sebum also known as oil and will have larger pores = پوست چرب سبوم بیشتری تولید می کند و منافذ بزرگتری دارد
Open sores herpes simplex cold sores = زخم های باز، هرپس سیمپلکس، تبخال
Or lotions that help rebalance the pH = لوسیون هایی که به متعادل کردن پ هاش کمک می کنند
oral contraceptives = قرص های ضدبارداری
organic chemistry = شیمی آلی
overactive sebaceous glands = غدد چربی بیش فعال
pacemakers = باطری های قلب
palmitoyl tertapeptide 3 = پالمیتوئیل تتراپپتید 3
palms of hands = کف دست ها
PAO, period after opening = دوره مجاز مصرف محصول بعد از بازشدن درب آن
parabens 3 = پارابن ها
parabens2 = پارابن ها
permeability = نفوذپذیری، تراوایی
photochemical smog = مه دود فتوشیمیایی
phototherapy also known as light therapy = فتوتراپی که به آن نوردرمانی هم گفته می شود
Physical exfoliants are granular scrubs and also gommages = لایه بردارهای فیزیکی اسکراب های دانه ای یا گماژها هستند
pigmentation = رنگی شدن
pigtails = مدل موی خرگوشی
Pores are not visible or become smaller towards the outer edges of the face = منافذ پوست به چشم نمی آیند یادر قسمت گوشه خارجی صورت کوچک تر هستند
Pores become smaller towards the edge of the face = منافذ پوست به سمت بیرون صورت کوچکتر می شوند
Pores may be clogged from dead skin cell buildup in the hair follicle = منافذ پوست ممکن است در اثر انباشت سلول مرده در فولیکول مو مسدود شده باشد
Pores may be clogged on the nose, chin and center of the forehead = منافذ پوست در ناحیه بینی، چانه ومرکز پیشانی ممکن است مسدود شده باشد
prepare your skin by exfoliating = با لایه برداری پوست خود را آماده کنید
prescription oral and topical retinoids = رتینوئیدهای موضعی یا خوراکی دارویی
Prior to a facial you must conduct a consultation and skin analysis which will help you determine skin type = قبل از انجام فیشال باید مشاوره و آنالیز پوست انجام دهید تا نوع پوست تعیین شود
proteoglycans = پروتئوگلایکن ها، پروتئین های متصل به گروه های موکوپلی ساکاریدی
psoriasis is a disease of fast cell turnover and inflammation of skin = پسوریازیس بیماری تمایز سریع سلول های پوست و التهاب پوست است
q10 = کیوتن
radiance facial = اقدام فیشال به منظور روشن کردن پوست صورت
reactive oxygen species = گونه های فعال اکسیژن
red prone skin = پوست مستعد قرمزی
rejuvenate = جوان سازی
relax and enjoy this facial = آرام باش و از این فیشال لذب ببر
research and development = تحقیق و توسعه
resveratrol = رسوراترول، رزوراترول، ماده آنتی اکسیدان پلی فنلی موجود در برخی گیاهان مثل دانه انگور که کاربرد آن مهار آنزیم پیری است
Retin-A also knows as tretinoin = رتین آ که به آن ترتینوئین هم می گویند
rice bran = سبوس برنج، پوست دانه های برنج
rosacea = رزاسه
seborrheic dermatitis can cause dandruff of the scalp as well as itchy, flaky, or scaly skin = درماتیت سبورئیک می تواند باعث شوره سر و ایجاد احساس خارش پوست سر و پوسته پوسته شدن پوست سر شود
sebum is a yellowish oily substance = سبوم یک ماده روغنی زرد رنگ است
secondary pollutants = آلاینده های ثانویه
seizures or epilepsies = حمله های عصبی یا صرع
selenium shampoos = شامپوهای سلنیوم
self-tanning routine = روتین برنزه کردن پوست
Sensitive skin is characterized by thinned, redness prone, and it is easily inflamed by skincare products = پوست حساس معمولا نازک است، مستعد قرمزی است، در اثر مصرف محصولات مراقبت از پوست به راحتی ملتهب می شود
sensory organ = اندام حسی پنجگانه
skin brightening serum = سرم روشن کننده پوست
skin center = مرکز پوست
skincare and facials = اسکین کر و فیشال
tanning mouse = موس برنزه کننده، کف برنزه کننده
tear ducts = مجاری اشک
temperature inversion = وارونگی دما
testosterone = تستوسترون
texture of a face serum = بافت سرم پوست
the 1100 dollar facial = فیشال 1100 دلاری
the use of blood thinners medications = استفاده از داروهای رقیق کننده خون
This is also known as telangiectasia or couperose = به تلانژکتازی و کوپروز شناخته می شود
Toners also known as fresheners or astringent = به تونرها فرشنر و قابض هم گفته می شود
tropospheric ozone = ازن تروپوسفری
vitamin A = ویتامین A، رتینوئیک اسید و مشتقات آن
vitamin C = ویتامین C ، اسکوربیک اسید و مشتقات آن
vitamin E = ویتامین E ، توکوفریل اسید و مشتقات آن
wash cloth or palm stone = لیف یا سنگ پا
water purification = تصفیه و خالص سازی آب
We have dehydrated skin which lacks water = پوست دهیدراته آب خود را از دست داده است و رطوبت کافی ندارد
when skin is oily facial pores look larger = در پوست چرب، منافذ پوست بزرگتر به نظر می آیند
white caviar illuminating facial = فیشیال روشن کردن پوست با خاویار سفید
Wrinkles may appear = چروک ها ممکن است تشکیل شوند
your skin can actually be oily and dehydrated at the same time = پوست می تواند همزمان دهیدراته و چرب باشد

ختمی = Marsh Mallow
Mallow, Althea, Althaea officinalis, Marsh mallow, Alcea = ختمی، آلته آ

ریمل = Mascara
mascara = ریمل

Beeswax Honeycomb: Wax obtained from melting honeycomb with boiling water, straining it, and cooling it. From virgin bees. Very cheap and widely used. May be harmful to the skin. In lipsticks and many other cosmetics, especially face creams, lotions, mascara, eye creams and shadows, face makeup, nail whiteners, lip balms, etc. Derivatives: Cera Flava. Alternatives: paraffin, vegetable oils and fats, ceresin (aka ceresine, earth wax; made from the mineral ozokerite; replaces beeswax in cosmetics; also used to wax paper, to make polishing cloths, in dentistry for taking wax impressions, and in candle-making), carnauba wax (from the Brazilian palm tree; used in many cosmetics, including lipstick; rarely causes allergic reactions), candelilla wax (from candelilla plants; used in many cosmetics, including lipstick; also in the manufacture of rubber and phonograph records, in waterproofing and writing inks; no known toxicity), Japan wax (vegetable wax, Japan tallow; fat from the fruit of a tree grown in Japan and China). (peta.org)
Hair Color Sticks: Hair color sticks are temporary colors used- when people need a quick fix- to touch up exposed roots, or to create highlights of different colors. The stick is similar to mascara, and color is painted directly onto dry hair with a small brush. It's a somewhat sloppy process and can dry stiff. Watch out too for moisture because the color can run off the hair and onto your clothing. (thehairstyler.com)
Mascara wands = تنه ریمل

Mascara for darker eyelashes = ریمل برای مژه های تیره تر

میسل = Micelle
micelles, micelle, aggregate of surfactant molecules that arrange themselves in a spherical form in aqueous solutions = میسل، مایسل، تجمع مولکول های سورفکتانت که به شکل کروی در محلول آبی

micelle = میسل، مایسل

micelles = میسل ها، مایسل ها

مدرن = Modern
modern = مدرن

MODERN: In perfumery, the modern era began at the beginning of the 20th century when synthetic aroma chemicals such as aldehydes were first used. A modern fragrance is a harmonious creation of the perfumer based on new notes or harmonies often unknown in nature. (fragrance.org)

لادن = Nasturtium
NASTURTIUM OFFICINALE = شاهی

NASTURTIUM OFFICINALE — Watercress. Good source of vitamins A, B-complex and C. Soothing and conditioning, very ben- eficial to the skin. Also shown to strengthen and thicken hair. (INCI dictionary)
Nasturtium, Tropaeolum majus = لادن، ناستوریوم

گزنه = Nettle
Nettle = گزنه

TONICS — Herbal extracts that soothe, clarify, stimulate or otherwise improve the condition of the skin, hair and scalp. These are typically extracted in vegetable glycerin, water or natural grain alcohol, or added as essential oils. Examples: horsetail, nettle, ginseng, chamomile. (INCI dictionary) 
تونيك ها: عصاره هاي گياهي كه تسكين دهنده، شفاف كننده، تحريك كننده و بهبوددهنده وضعيت پوست، مو و پوست سر مي باشد. تونيك ها معمولاً در گليسيرين گياهي، آب يا الكل هاي حاصل از دانه هاي طبيعي استخراج مي شوند يا به عنوان اسانس هاي روغني اضافه مي شود. مثال ها: دم اسبي، گزنه، جينسنگ، بابونه.
URTICA DIOICA — Nettle, Stinging Nettle. Excellent tonic and astringent, rich in phosphates and trace minerals. Promotes circulation to the skin and scalp and is said to stimulate hair growth, especially when combined with horsetail and coltsfoot. Its high silica and sulfur content make it very nourishing to the hair and scalp, and an excellent addition to products for thinning hair. (INCI dictionary)
Nettle, Stinging Nettle – Ur tica dioica Niacin – Vitamin B-3, B-Complex Nutmeg – Myristica fragrans (INCI dictionary)
Keratin: Protein from the ground-up horns, hooves, feathers, quills, and hair of various animals. In hair rinses, shampoos, permanent wave solutions. Alternatives: almond oil, soy protein, amla oil (from the fruit of an Indian tree), human hair from salons. Rosemary and nettle give body and strand strength to hair. (peta.org)
nettle rash = رش گزنه ای، نام دیگر کهیر

White Nettle, Lamium album = گزنه سفید، گزنه سا، گزنه زنبوری، گزنه کور

Hempnettle, Galeopsis segetum = همپ نتل، گیاه کله گربه

Indian Nettle, Acalypha indica = گزنه هندی، آکالیفا

Urticaria – also known as hives, weals, welts or nettle rash – is a raised, itchy rash that appears on the skin. It may appear on one part of the body or be spread across large area = کهیر به رش های برآمده و ملتهب پوست گفته می شود که می تواند روی بخشی از بدن باشد یا در ناحیه گستردهای از بدن پخش شده باشد

بلوط = Oak
oakmoss = گلسنگ
Oak, Quercus robur = بلوط
Serum soaked cloth sheets = ورق های آغشته با سرم
oakmoss, Evernia prunastri, a species of lichen = خزه بلوط، گلسنگ
TINCTURE, Fragrant materials produced by directly soaking and infusing raw materials in room temperature or warm alcohol. = تنتور: ماده معطر كه در اثر خیساندن یا دم كردن ماده خام در دمای محیط یا الكل گرم شده به دست می آید. اگر الكل در دمای محیط استفاده شود به آن خیساندن می گویند. اگر در الكل گرم غوطه ور شود به آن دم كردن می گویند.
MOSSY, The odor suggestive of the aromatic lichens, and mosses, primarily oak moss and tree moss; reminiscent of forest depths. = خزه ای: بویی كه شبیه مواد معطر لیتن ها، خزه ها مثل خزه بلوط است. یادآور اعماق جنگل.
oak moss = خزه بلوط، گلسنگ

پماد = Ointment
ointment = پماد

CALAMINE — Natural blend of zinc oxide and a small amount of ferric oxide, used in skin lotions, ointments and liniments for the treatment of itchy skin and rashes. (INCI dictionary)
CALENDULA OFFICINALIS — Calendula.The common marigold, known for its healing and analgesic proper ties. It is a frequent in- gredient in ointments and natural deodorants. Contains saponins. Sometimes used as a natural yellow color. (INCI dictionary)
Arachidonic Acid: A liquid unsaturated fatty acid that is found in liver, brain, glands, and fat of animals and humans. Generally isolated from animal liver. Used in companion animal food for nutrition and in skin creams and lotions to soothe eczema and rashes. Alternatives: synthetics, aloe vera, tea tree oil, calendula ointment. (peta.org)
Spermaceti Cetyl Palmitate Sperm Oil: Waxy oil originally derived from the sperm whale’s head or from dolphins but now most often derived from petroleum. In many margarines. In skin creams, ointments, shampoos, candles, etc. Used in the leather industry. May become rancid and cause irritations. Alternatives: synthetic spermaceti, jojoba oil, and other vegetable emollients. (peta.org)
Glycerin Glycerol: A byproduct of soap manufacture (normally uses animal fat). In cosmetics, foods, mouthwashes, chewing gum, toothpastes, soaps, ointments, medicines, lubricants, transmission and brake fluid, and plastics. Derivatives: Glycerides, Glyceryls, Glycreth-26, Polyglycerol. Alternatives: vegetable glycerin (a byproduct of vegetable oil soap), derivatives of seaweed, petroleum. (peta.org)
Certificate of appointment = گواهی اعطاء نمایندگی

شرقی = Oriental
oriental = شرقی

DARUTOSIDE: Also known as Siegesbeckia orientalis, Darutoside is a plant extract that is rich in emollients. By soothing the skin, decreasing inflammation, restoring collagen and promoting collagen production, this extract helps to improve skin elasticity and brightens surface appearance. Darutoside has been shown to stimulate tissue regeneration via collagen fibres which improves skin elasticity. (cellularskinrx.com)
Balsams/balsamic: Does not refer to the salad dressing, but rather to warm, ambery, soft vanillic notes such as benzoin, Tolu balsam, and tonka bean. They’re in most Oriental fragrances. (intothegloss.com)
Amber: There is no amber ingredient in the wild. It’s an accord created with perfume notes such as labdanum, vanilla, and balsams such as benzoin and Tolu Balsam, which are sweet, warm resins that both come from tree barks. Amber is the cornerstone accord of Oriental fragrances. (intothegloss.com)
Oriental perfume: A major category of perfume distinguished by the use of warm, ambery, sweet notes like vanilla, tonka, benzoin, and amber. The ingredients are oft-associated with the Middle East—like frankincense/incense, and amber. There are subcategories: spicy Oriental perfumes, woody Oriental, floral Oriental or Florientals, etc. Thierry Mugler Angel is a gourmand Oriental perfume, and Balmain Ambre Gris an example of an ambery Oriental. (intothegloss.com)
ORIENTAL:  Fragrance family or type denoting heavy, full bodied and tenacious perfumes. Amber notes are dominant in this category. (fragrance.org)

منشأ = Origin
origin = خاستگاه، منشأ 

FRUIT ACIDS — A group of acids naturally occurring in fruits and herbs, used in cosmetics for thousands of years to clear and smooth the complexion. They work by loosening the “glue” that holds the outer layer of cells to the surface of your skin, there- by encouraging exfoliation and more rapid turnover of skin cells. The patented trade name for fruit acids is Alpha-hydroxy acids, which are synthetically derived in most commercial formulations. (Alpha-hydroxy acids are now common ingredients in cosmetics, but were originally used as solvents in cleaning compounds and for tanning leather.) Some natural sources for fruit acids include bilberry herb, black currant, grapefruit, tomato, wine and grapes (glycolic, malic, pyruvic, benzylic, citric, tartaric and lactic acids). (INCI dictionary) 
اسيدهاي ميوه اي: گروهي از اسيدهاي طبيعي موجود در ميوه ها و گياهان هستند كه سالهاست در صنايع آرايشي- بهداشتي و در محصولات كازمتيك براي پاك سازي و ايجاد پوستي صاف استفاده مي شود. اسيدهاي ميوه اي با شُل كردن چسب هايي كه لايه هاي بيروني سلول را به سطح پوست مي چسباند عمل مي كند. به اين ترتيب لايه برداري تسهيل شده و سرعت تكثير و تقسيم سلولي افزايش مي يابد. نام تجاري پتنت شده براي اسيدهاي ميوه اي، اسيدهاي آلفاهيدروكسي هست. اسيدهاي آلفاهيدروكسي كه بسيار در محصولات كازمتيك رايج شده اند در گذشته به عنوان حلال در تركيبات تميزكننده و همچنين در صنعت چرم سازي و دباغي مورد استفاده قرار مي گرفته است. برخي از منابع طبيعي اسيدهاي ميوه اي عبارتند از: زغال اخته يا بليبري، توت سياه يا بلك كارانت، گريپ فورت، گوجه، انگور. گلايگوليك اسيد، ماليك اسيد، پيروويك اسيد، بنزيليك اسيد، سيتريك اسيد، تارتاريك اسيد و لاكتيك اسيد جزء اسيدهاي ميوه اي هستند.
HYDROLYZED ELASTIN — A naturally derived, water-soluble protein of bovine origin. Elastin is one of the three main proteins found in the skin, along with collagen and reticulin. Applied topically, it helps attract and retain moisture. (INCI dictionary)
Tyrosine: Amino acid often of plant or synthetic origin but sometimes hydrolyzed from casein (milk). Used in cosmetics and creams. Derivative: Glucose Tyrosinase. (peta.org)
Cerebrosides: Fatty acids and sugars found in the covering of nerves. May be synthetic or of animal origin. When animal-derived, may include tissue from brain. Used in moisturizers. (peta.org)
Cetyl Alcohol: Wax originally found in spermaceti from sperm whales or dolphins but now most often derived from petroleum. Alternatives: vegetable cetyl alcohol (e.g., coconut), synthetic spermaceti. (peta.org)
Castor Castoreum: Creamy substance with strong odor, originally from muskrat and beaver genitals but now typically synthetic. Used as a fixative in perfume and incense. While some cosmetics companies continue to use animal castor, the majority do not. (peta.org)
Myristic Acid: Organic acid typically derived from nut oils but occasionally of animal origin. Used in shampoos, creams, cosmetics. In food flavorings. Derivatives: Isopropyl Myristate, Myristal Ether Sulfate, Myristyls, Oleyl Myristate. Alternatives: nut butters, oil of lovage, coconut oil, extract from seed kernels of nutmeg, etc. (peta.org)
Spermaceti Cetyl Palmitate Sperm Oil: Waxy oil originally derived from the sperm whale’s head or from dolphins but now most often derived from petroleum. In many margarines. In skin creams, ointments, shampoos, candles, etc. Used in the leather industry. May become rancid and cause irritations. Alternatives: synthetic spermaceti, jojoba oil, and other vegetable emollients. (peta.org)
Stearic Acid: When animal-derived, a fat from cows, pigs, and sheep and from dogs and cats euthanized in animal shelters, etc. May also be of plant origin, including from cocoa butter and shea butter. Can be harsh, irritating. Used in cosmetics, soaps, lubricants, candles, hairspray, conditioners, deodorants, creams, chewing gum, food flavoring. Derivatives: Stearamide, Stearamine, Stearates, Stearic Hydrazide, Stearone, Stearoxytrimethylsilane, Stearoyl Lactylic Acid, Stearyl Betaine, Stearyl Imidazoline. Alternatives: Stearic acid can be found in many vegetable fats, coconut. (peta.org)
Gelatin Gel: Protein obtained by boiling skin, tendons, ligaments, and/or bones in water. From cows and pigs. Used in shampoos, face masks, and other cosmetics. Used as a thickener for fruit gelatins and puddings (e.g., Jell-O). In candies, marshmallows, cakes, ice cream, yogurts. On photographic film and in vitamins as a coating and as capsules. Sometimes used to assist in “clearing” wines. Alternatives: carrageen (carrageenan, Irish moss), seaweeds (algin, agar-agar, kelp—used in jellies, plastics, medicine), pectin from fruits, dextrins, locust bean gum, cotton gum, silica gel. Marshmallows were originally made from the root of the marshmallow plant. Vegetarian capsules are now available from several companies. Digital cameras don’t use film. (peta.org)
Ambergris: A highly prized base note rarely used in non-synthetic form because of its rarity and cost. Why is it so expensive? Because of its origins: The sperm whale eats cuttlefish, whose bones are indigestible and painful to its stomach lining. As a result, it secretes a substance that surrounds the bones. This mass gets excreted, most likely from the whale’s back end. It then floats around in the water, ages, gets oxidized by the sun, and turns into the substance that washes ashore until it’s found by some lucky bastard who can sell it for more per ounce than gold. Ambergris smells earthy, sweet, tobacco-like, and provides a roundness and depth to perfumes. Christian Dior Dioressence perfume was said to have been inspired by perfumer Guy Robert’s encounter with both real ambergris and a knock-off Miss Dior soap. (intothegloss.com)
INCENSE: The burning of fragrant gums or resins in a solid or powder form. It gives off a lingering, scented smoke and is the original form in which fragrance was used. (fragrance.org)
MUSK: Originally derived from the musk sacs from the Asian musk deer, it has now been replaced by the use of synthetic musks which usually are called “white musk”. (fragrance.org)
RETRONASAL OLFACTION: Stimulation of the olfactory receptor cells by chemicals that originate in our mouth (most often during eating) and travel to the olfactory epithelium via the nasopharynx during exhalation. (fragrance.org)
ROUNDING OUT: Perfume ingredients, often from natural origins, added to fragrance compositions to enrich, modify or soften any harsh qualities. (fragrance.org)
Natural Hair Color: Natural hair color is a person's original hair color; in other words, excluding any artificial colors, highlights, or chemicals that can coat the hair (such as chlorine that makes the hair look green). Your natural hair color does take into account any natural bleaching that is caused by the sun. Natural hair color is an important thing for a colorist to take into consideration as each natural hair color reacts differently to artificial color. (thehairstyler.com)
Permanent Hair Color: A permanent hair color employs chemicals to artificially change, delete, or counteract the natural pigment in the cortex layer of the hair shaft. This is done when dyes and bleaches are turned on by mixing them with an activator (generally peroxide) and sometimes heat, to open the cuticle and then allow the chemical changes to take place. The results are permanent changes that do not revert back to the original, however the roots of the hair grow back unchanged (regrowth). (thehairstyler.com)
Halal origin = منبع حلال

Animal origin = منشاء حیوانی، به دست آمده از حیوان

Cerebrosides: Fatty acids and sugars found in the covering of nerves. May be synthetic or of animal origin. When animal-derived, may include tissue from brain. Used in moisturizers. (peta.org)
Myristic Acid: Organic acid typically derived from nut oils but occasionally of animal origin. Used in shampoos, creams, cosmetics. In food flavorings. Derivatives: Isopropyl Myristate, Myristal Ether Sulfate, Myristyls, Oleyl Myristate. Alternatives: nut butters, oil of lovage, coconut oil, extract from seed kernels of nutmeg, etc. (peta.org)
natural origin = دارای خاستگاه طبیعی، منبع طبیعی

ROUNDING OUT: Perfume ingredients, often from natural origins, added to fragrance compositions to enrich, modify or soften any harsh qualities. (fragrance.org)
country of origin = کشور مبدأ ، کشوری که از آنجا یک محصول صادر می شود.

ROUNDING OUT, Perfume ingredients, often from natural origins, added to fragrance compositions to enrich, modify or soften any harsh qualities. = مواد معطر معمولاً با منشأ طبیعی كه به فرمولاسیون عطر اضافه می شود تا ویژگی های خوب به آن بدهد.

پالت = Pallet
Pallet = پالت حمل، تخته ای پهن که کالاها را روی آن چیده و با لیفتراک جابجا می کنند.

پتنت = Patent
patent = پتنت، گواهی ثبت اختراع

3.5 billion dollars a year attempting to treat their hair loss. There are numerous products on the market addressing this condition. The most popular are Minoxidil (Regain®) an OTC vasodilator medication known for its ability to slow or stop hair loss and promote hair regrowth, Finasteride (Propecia®) also a drug that acts by inhibiting the enzyme that converts testosterone to dihydrotestosterone (DHT) in AGA and Aminexil® a patented molecule by l’Oréal. (Capixyl)
CALCIUM ASCORBATE — Ester-C® Topical. A patented form of natural vitamin C, both oil- and water-soluble, clinically shown to retain its potency longer than other forms.While ordinary vitamin C degrades quickly in skin care products, Ester-C® Topical is stable and delivers the full benefit of this powerful antioxidant, penetrating into deep layers of the skin to promote collagen production. (Ester-C® is a registered trademark of Inter-Cal Corporation.) (INCI dictionary)
FRUIT ACIDS — A group of acids naturally occurring in fruits and herbs, used in cosmetics for thousands of years to clear and smooth the complexion. They work by loosening the “glue” that holds the outer layer of cells to the surface of your skin, there- by encouraging exfoliation and more rapid turnover of skin cells. The patented trade name for fruit acids is Alpha-hydroxy acids, which are synthetically derived in most commercial formulations. (Alpha-hydroxy acids are now common ingredients in cosmetics, but were originally used as solvents in cleaning compounds and for tanning leather.) Some natural sources for fruit acids include bilberry herb, black currant, grapefruit, tomato, wine and grapes (glycolic, malic, pyruvic, benzylic, citric, tartaric and lactic acids). (INCI dictionary) 
اسيدهاي ميوه اي: گروهي از اسيدهاي طبيعي موجود در ميوه ها و گياهان هستند كه سالهاست در صنايع آرايشي- بهداشتي و در محصولات كازمتيك براي پاك سازي و ايجاد پوستي صاف استفاده مي شود. اسيدهاي ميوه اي با شُل كردن چسب هايي كه لايه هاي بيروني سلول را به سطح پوست مي چسباند عمل مي كند. به اين ترتيب لايه برداري تسهيل شده و سرعت تكثير و تقسيم سلولي افزايش مي يابد. نام تجاري پتنت شده براي اسيدهاي ميوه اي، اسيدهاي آلفاهيدروكسي هست. اسيدهاي آلفاهيدروكسي كه بسيار در محصولات كازمتيك رايج شده اند در گذشته به عنوان حلال در تركيبات تميزكننده و همچنين در صنعت چرم سازي و دباغي مورد استفاده قرار مي گرفته است. برخي از منابع طبيعي اسيدهاي ميوه اي عبارتند از: زغال اخته يا بليبري، توت سياه يا بلك كارانت، گريپ فورت، گوجه، انگور. گلايگوليك اسيد، ماليك اسيد، پيروويك اسيد، بنزيليك اسيد، سيتريك اسيد، تارتاريك اسيد و لاكتيك اسيد جزء اسيدهاي ميوه اي هستند.
CALMOSENSINE: Calmosensine™ is a patented peptide that relaxes visible tension lines while relieving feelings of heat, stinging and general discomfort. (cellularskinrx.com)
DERMAXYL: Cell youthening Dermaxyl™, a patented oligopeptide and ceramide blend, inspires older cells to communicate like younger cells. When cells communicate more fully, repair cells can focus on areas of skin damage caused by aging processes. The result is enhanced firmness, better moisture retention, and visible easing of deep wrinkles. Clinical studies testing 24 female subjects aged 42 to 66 with a once daily application of 2% Dermaxyl™ for 56 days showed up to 36% reduction in visible wrinkle volume while wrinkle depth lessened up to 27%. (cellularskinrx.com)
LIPOSHIELD®: Also know as phyto-melanin. Liposhield® is the first cosmetic ingredient designed to protect the skin from damaging high energy visible (HEV) light. It is a fractionated melanin compound, and can be used as an additional environmental defense against High Energy Visible light (HEV). It is designed to shield the skin from high energy blue/violet visible light. This novel, patent-pending ingredient may help to prevent premature aging and hyperpigmentation. (cellularskinrx.com)
PHYTO-MELANIN: Also known as Liposhield®, Phyto-Melanin is the first cosmetic ingredient designed to protect the skin from damaging high energy visible (HEV) light. It is a fractionated melanin compound, and can be used as an additional environmental defense against High Energy Visible light (HEV). It is designed to shield the skin from high energy blue/violet visible light. This novel, patent-pending ingredient may help to prevent premature aging and hyperpigmentation. (cellularskinrx.com)
PhytoCellTec™ Malus Domestica is a patented liposomal preparation of apple stem cells derived from the Uttwiler Spätlauber, a rare Swiss apple variety. These apple stem cells are rich in epigenetic factors and metabolites, which ensures the longevity of skin cells. PhytoCellTec™ Malus Domestica has been shown to protect skin stem cells while also delaying the senescence of hair follicles. PhytoCellTec™ Malus Domestica succeeds in delivering a revolutionary anti-aging performance for real rejuvenation. (mibellebiochemistry.com/products/phytocelltec-malus-domestica/)
patented = پتنت شده، ثبت شده انحصاری

3.5 billion dollars a year attempting to treat their hair loss. There are numerous products on the market addressing this condition. The most popular are Minoxidil (Regain®) an OTC vasodilator medication known for its ability to slow or stop hair loss and promote hair regrowth, Finasteride (Propecia®) also a drug that acts by inhibiting the enzyme that converts testosterone to dihydrotestosterone (DHT) in AGA and Aminexil® a patented molecule by l’Oréal. (Capixyl)
CALCIUM ASCORBATE — Ester-C® Topical. A patented form of natural vitamin C, both oil- and water-soluble, clinically shown to retain its potency longer than other forms.While ordinary vitamin C degrades quickly in skin care products, Ester-C® Topical is stable and delivers the full benefit of this powerful antioxidant, penetrating into deep layers of the skin to promote collagen production. (Ester-C® is a registered trademark of Inter-Cal Corporation.) (INCI dictionary)
FRUIT ACIDS — A group of acids naturally occurring in fruits and herbs, used in cosmetics for thousands of years to clear and smooth the complexion. They work by loosening the “glue” that holds the outer layer of cells to the surface of your skin, there- by encouraging exfoliation and more rapid turnover of skin cells. The patented trade name for fruit acids is Alpha-hydroxy acids, which are synthetically derived in most commercial formulations. (Alpha-hydroxy acids are now common ingredients in cosmetics, but were originally used as solvents in cleaning compounds and for tanning leather.) Some natural sources for fruit acids include bilberry herb, black currant, grapefruit, tomato, wine and grapes (glycolic, malic, pyruvic, benzylic, citric, tartaric and lactic acids). (INCI dictionary) 
اسيدهاي ميوه اي: گروهي از اسيدهاي طبيعي موجود در ميوه ها و گياهان هستند كه سالهاست در صنايع آرايشي- بهداشتي و در محصولات كازمتيك براي پاك سازي و ايجاد پوستي صاف استفاده مي شود. اسيدهاي ميوه اي با شُل كردن چسب هايي كه لايه هاي بيروني سلول را به سطح پوست مي چسباند عمل مي كند. به اين ترتيب لايه برداري تسهيل شده و سرعت تكثير و تقسيم سلولي افزايش مي يابد. نام تجاري پتنت شده براي اسيدهاي ميوه اي، اسيدهاي آلفاهيدروكسي هست. اسيدهاي آلفاهيدروكسي كه بسيار در محصولات كازمتيك رايج شده اند در گذشته به عنوان حلال در تركيبات تميزكننده و همچنين در صنعت چرم سازي و دباغي مورد استفاده قرار مي گرفته است. برخي از منابع طبيعي اسيدهاي ميوه اي عبارتند از: زغال اخته يا بليبري، توت سياه يا بلك كارانت، گريپ فورت، گوجه، انگور. گلايگوليك اسيد، ماليك اسيد، پيروويك اسيد، بنزيليك اسيد، سيتريك اسيد، تارتاريك اسيد و لاكتيك اسيد جزء اسيدهاي ميوه اي هستند.
CALMOSENSINE: Calmosensine™ is a patented peptide that relaxes visible tension lines while relieving feelings of heat, stinging and general discomfort. (cellularskinrx.com)
DERMAXYL: Cell youthening Dermaxyl™, a patented oligopeptide and ceramide blend, inspires older cells to communicate like younger cells. When cells communicate more fully, repair cells can focus on areas of skin damage caused by aging processes. The result is enhanced firmness, better moisture retention, and visible easing of deep wrinkles. Clinical studies testing 24 female subjects aged 42 to 66 with a once daily application of 2% Dermaxyl™ for 56 days showed up to 36% reduction in visible wrinkle volume while wrinkle depth lessened up to 27%. (cellularskinrx.com)
PhytoCellTec™ Malus Domestica is a patented liposomal preparation of apple stem cells derived from the Uttwiler Spätlauber, a rare Swiss apple variety. These apple stem cells are rich in epigenetic factors and metabolites, which ensures the longevity of skin cells. PhytoCellTec™ Malus Domestica has been shown to protect skin stem cells while also delaying the senescence of hair follicles. PhytoCellTec™ Malus Domestica succeeds in delivering a revolutionary anti-aging performance for real rejuvenation. (mibellebiochemistry.com/products/phytocelltec-malus-domestica/)

بیجک = Pay Slip
Pay slip = بیجک، رسید پرداخت وجه

انار = Pomegranate
Pomegranate, Punica granatum = انار

پالپ = Pulp
pulp = پالپ، گوشت میوه
hesperidin methyl chalcone, bioflavinoid found in the peel, pulp, and membranes of citrus fruit, such as grapefruits, lemons, and oranges. Hesperidin methyl chalcone has antioxidant properties, which help it to combat the inflammation and cell damage caused by free radicals. = هسپریدین متیل چالکون ماده بیوفلاونوئیدی که در پوست و گوشت مرکباتی مثل گریپ فروت، لیمو و پرتقال وجود دارد. نقش آنتی اکسیدان داشته و التهاب را کاهش می دهد و در کرم های دور چشم کاربرد دارد.

خلوص = Purity
impurity = ناخالصی، آلودگی

احیا = Recovery
recovery = بازیابی، ترمیم، احیا

CAROB SEED EXTRACT: Phyto-repair molecules restore the balance of natural regenerative skin systems depleted by age. Accelerates the recovery of stressed skin tissue. Reduces redness, inflammation. Skin's resilience, color, and volume are increased. (cellularskinrx.com)
RENOVAGE: Renovage™ supports cell vitality, improves hydration, firmness, elasticity and skin tone. It visibly reduces wrinkles, pores and skin discoloration. Extends cell life by more than one-third. Skin acts and looks younger even when under intense stress. Can show results as quickly as minutes after application and guaranteed after one month of regular, twice-daily applications. Used in CSRx Stress Recovery Complex. (cellularskinrx.com)
TEPRENONE: Also know as Renovage™, a biomolecule used by the pharmaceutical industry to prolong cell life by up to 1/3 or more, even under intense stress. Used in CSRx Stress Recovery Complex. (cellularskinrx.com)

کچلی = Ringworn

گلاب = Rosewater

زبری = Roughness
roughness = زبری

EMOLLIENTS — Oils and other ingredients that soften and smooth the skin and reduce dryness, roughness and irritation. In hair care products, they restore lost moisture to hair fiber, contributing to shine and strength. Examples: coconut fatty alcohols, essential fatty acids, shea butter, jojoba oil. (INCI dictionary) 
امولينت ها: روغن ها و تركيباتي كه پوست را نرم و صاف مي كند، خشكي پوست را كاهش مي دهند و زبري و تحريك پوست را كاهش مي دهد. در محصولات مراقبت از مو، امولينت ها رطوبت از دست رفته رشته هاي مو را جبران مي كنند و به مو درخشندگي و استحكام مي بخشند. مثال ها: الكل چرب نارگيل، اسيدهاي چرب ضروري، كره شي آ، روغن جوجوبا
PALMITOYL OLIGOPEPTIDE: Palmitoyl Oligopeptide (also known as palmitoyl pentapeptide, Dermaxyl, Matrixyl and Matrixyl 3000) is an engineered amino-peptide that when added to a culture of fibroblasts (key skin cells), stimulates collagen, elastin and glucosaminoglycans production. These are the key components of healthy-looking skin. Clinically proven to reduce wrinkle depth by increasing hyaluronic acid and collagen production, Palmitoyl Oligopeptide (PO)is a synthetic protein that is a fragment of collagen combined with palmitic acid to make it more lipophillic, to improve its stability and to enhance its affinity towards human skin. As with Palmitoyl Pentapeptide-3, one could look at PO as a man-made precursor to collagen. PO was developed through research to identify a substance that would behave similarly to retinoic acid but without its drawbacks, especially in regards to synthesizing collagen. The reported results are as follows: In vitro: Increases collagen production by the fibroblasts by as much as 350%. Increases hyaluronic acid production by the fibroblasts by as much as 146%. In vivo: The following statistics were gathered using image analysis of volunteers who used crèmes containing a 3% concentration of Biopeptide-CL for 28 days. Surface roughness -- Reduced 17% Mean depth of wrinkles -- Reduced 23% Depth of main wrinkle -- Reduced 39% Skin thickness -- Increased 4%. The increase in skin thickness was considered especially notable and contrasts with the 6% reduction of the skin thickness that occurs after 10 years of aging. PO is a potent active cosmetic ingredient without the adverse effects (including irritation, dehydration or long-term toxicity and instability) characteristic of retinoids. Used in CSRx Lip Remodeling Treatment, Intensive Eye Therapy Creme, Firming Peptide Eye Creme,  and Fresh Pout Lip Balm. (cellularskinrx.com)
PALMITOYL PENTAPEPTIDE 3: Clinically proven to regenerate the skin's upper layers by stimulating collagen production, thus thickening the epidermis. Palmitoyl Pentapeptide-3 is a synthetic protein that is a fragment of the C-terminal portion of collagen I (the most common type of the nineteen forms of collagen) combined with palmitic acid to make it more lipophillic, to improve its stability and to enhance its affinity towards human skin. One could look at Palmitoyl Pentapeptide-3 as a man-made precursor to collagen I. When this protein is added to cultured human fibroblasts it enhances the synthesis of collagen I, collagen III and fibronectin. In vitro, Palmitoyl Pentapeptide-3 was found to stimulate collagen IV synthesis by 100-327% and to stimulate hyaluronic acidsynthesis by 267%. In vivo Palmitoyl Pentapeptide-3 was found to stimulate collagen synthesis by 30-117%. Image analysis determined the effect Palmitoyl Pentapeptide-3 had on wrinkled skin. The six-month results are listed below, though significant results were seen in two months. Results: Mean wrinkle depth -- Reduced 17% Surface area: deep wrinkles -- Reduced 68% Surface area: moderate wrinkles -- Reduced 51% Mean density of wrinkled area -- Reduced 47% Skin roughness -- Reduced 16% Main wrinkle volume -- Reduced 24%. These results show that Palmitoyl Pentapeptide-3 had a dramatic effect on reducing the quantity and depth of wrinkles. It also improved surface smoothness. (cellularskinrx.com)

ساشه = Sachet

ایمن = Safe
Safe = ایمن
Safety = ایمنی
safety profile = پروفایل ایمنی 
safe ecotoxicity = اکو توکسیسیتی ایمن، ایمن برای محیط زیست، بی ضرر برای محیط زیست
Superficial (usually safe) = سطحی (معمولا ایمن)
material safety data sheet, MSDS = فایل اطلاعات ایمنی ماده شیمیایی

تفرق = Scattering

سبوم = Sebum
sebum = سبوم
Sebum  = سبوم، چربی طبیعی پوست که توسط غدد سباسه ترشح می شود
sebumeter = سبومتر، دستگاه سنجش میزان سبوم پوست
goosebumps = راست شدن موهای بدن در اثر سرما، ترس یا هیجان که به آن مورمور شدن هم گفته می شود.
excess sebum = سبوم اضافی 
lack of sebum = نداشتن سبوم
Sebum regulator = تنظیم کننده چربی
sebum production = تولید سبوم
sebum abnormality = غیرعادی بودن سبوم
sebum composition = ترکیب درصد سبوم
scalp excess sebum = چربی های اضافی پوست سر
sebum triglycerides = تری گلیسیرید های سبوم
high sebum excretion = ترشح زیاد سبوم
Regulates sebum secretion = ترشح چربی را تنظیم می کند
excess production of sebum = تولید بیش از حد سبوم
sebum in the sebaceous glands = سبوم در غدد سبابه
lack of natural sebum production = عدم تولید سبوم طبیعی
oily or waxy matter, called sebum = ماده روغنی یا واکسی که سبوم نام دارد
sebocyte, any of the cells that make up the sebaceous glands, and secrete sebum = سبوسیت، سبوسایت، سلول های تشکیل دهنده غدد سبابه که سبوم ترشح می کنند
excess sebum can also cause seborrheic dermatitis an inflammatory skin disorder = سبوم اضافی می تواند باعث درماتیت سبورئیک شود که یک بیماری التهابی پوست است
Oily skin produces too much sebum also known as oil and will have larger pores = پوست چرب سبوم بیشتری تولید می کند و منافذ بزرگتری دارد
sebum is a yellowish oily substance = سبوم یک ماده روغنی زرد رنگ است

سرین = Serine
Serine = اسید آمینه سرین

serine protease = سرین پروتئاز

Potentilla, Potentilla anserine = پنجه برگ چمنزاری، پتنتیلا، گیاه پنجه ای یا پنج انگشت

کنجد = Sesame
sesame oil = روغن کنجد

SESAMUM INDICUM — Sesame Oil. Similar to avocado oil, this rich emollient is high in linoleic and oleic fatty acids. Often used as a carry- ing agent for other ingredients in cosmetic formulations. (INCI dictionary)
Sesame Oil – Sesamum indicum (INCI dictionary)
Micronized Gold 24k, Organinc Argan Oil, Camellia Oil, Olive Oil, Baobab Oil, Raspberry Seed Oil, Rosa Moschata Oil, Sweet Almond Oil, Neem Oil, Sesame Oil, Boswellia Serrata Oil, Vitamin E, Uva And Uvb Solar Filters. (Miriam Quevado Ultrabrilliant Sublime Gold Lotion Spray)

شکاف = Slot
Slot = شکاف

سودا = Soda
soda = سودا، ترکیبات سدیمی؛ نوشابه یا آب گازدار
soda pyrosulfite = Sodium metabisulfite = سدیم متا بی سولفیت = Na2S2O5 = سودا پیروسولفیت

نرمی = Softness
Softness = نرمی

ARGANIA SPINOSA — Argan Oil. Nutrient-rich oil, high in essential fatty acids and antioxidant vitamin E. Supports the skin’s collagen and improves softness and elasticity. In hair care products, it rehydrates and smoothes the hair cuticle to help reduce frizzing and add shine. (INCI dictionary)
HUMULUS LUPULUS — Hops. Antimicrobial and sedative, very soothing and toning to the hair and skin. In hair care preparations, it adds body and softness and is helpful in the treatment of dandruff and other scalp conditions. Combined with chamomile, it reduces swelling and relieves itching and irritation. (INCI dictionary)
OPUNTIA FICUS-INDICA — Prickly Pear. Antioxidant and nutri- ent, rich in essential fatty acids, clinically proven to firm and protect skin in 28 days with twice daily use. An emollient and soothing agent, it restores softness and elasticity to dry, mature or sun-damaged skin. An excellent addition to anti-aging products. (INCI dictionary)

سویا = Soy Bean
Soy bean, Glycine soja = سویا، لوبیای روغنی

تاتو = Tatoo
tatoo = تاتو، تزریق رنگ به داخل پوست

تیزر = Teaser Ad
teaser ad = تیزر تبلیغاتی

تستر = Tester
tester = تستر

تونر = Toner
toner = تونر
toners = تونرها
Alcohol-free toners can be sprayed on the face and are best suitable for dry and sensitive skin types = تونرهای بدون الکل را می توان روی صورت اسپری کرد. این تونرها برای پوست های خشک و حساس بیشترین سازگاری را دارند
Toners also known as fresheners or astringent = به تونرها فرشنر و قابض هم گفته می شود

حوله = Towel
Towel = حوله
Hot towel = حوله گرم
Bath towel = حوله حمام
Hand towel = حوله دستی
beach towel = حوله ساحل، نوعی حوله که کاربرد اصلی آن در ساحل است اما در اتاق پوست هم استفاده می شود
paper towels = حوله های کاغذی
Towel warmer = حوله گرم کن
a fresh towel = حوله تمیز
Cleanup towel = حوله تمیز کردن
pat dry with a soft towel = با یک حوله نرم با روش گذاشتن وبرداشتن خشک کنید
Rinse with lukewarm water and pat dry with a soft towel. = با آب ولرم بشویید و با یک حوله نرم خشک کنید.

سمیت = Toxicity
toxicity = سمیت

PALMITOYL OLIGOPEPTIDE: Palmitoyl Oligopeptide (also known as palmitoyl pentapeptide, Dermaxyl, Matrixyl and Matrixyl 3000) is an engineered amino-peptide that when added to a culture of fibroblasts (key skin cells), stimulates collagen, elastin and glucosaminoglycans production. These are the key components of healthy-looking skin. Clinically proven to reduce wrinkle depth by increasing hyaluronic acid and collagen production, Palmitoyl Oligopeptide (PO)is a synthetic protein that is a fragment of collagen combined with palmitic acid to make it more lipophillic, to improve its stability and to enhance its affinity towards human skin. As with Palmitoyl Pentapeptide-3, one could look at PO as a man-made precursor to collagen. PO was developed through research to identify a substance that would behave similarly to retinoic acid but without its drawbacks, especially in regards to synthesizing collagen. The reported results are as follows: In vitro: Increases collagen production by the fibroblasts by as much as 350%. Increases hyaluronic acid production by the fibroblasts by as much as 146%. In vivo: The following statistics were gathered using image analysis of volunteers who used crèmes containing a 3% concentration of Biopeptide-CL for 28 days. Surface roughness -- Reduced 17% Mean depth of wrinkles -- Reduced 23% Depth of main wrinkle -- Reduced 39% Skin thickness -- Increased 4%. The increase in skin thickness was considered especially notable and contrasts with the 6% reduction of the skin thickness that occurs after 10 years of aging. PO is a potent active cosmetic ingredient without the adverse effects (including irritation, dehydration or long-term toxicity and instability) characteristic of retinoids. Used in CSRx Lip Remodeling Treatment, Intensive Eye Therapy Creme, Firming Peptide Eye Creme,  and Fresh Pout Lip Balm. (cellularskinrx.com)
Carmine Cochineal Carminic Acid: Red pigment from the crushed female cochineal insect. Reportedly, 70,000 beetles must be killed to produce one pound of this red dye. Used in cosmetics, shampoos, red apple sauce, and other foods (including red lollipops and food coloring). May cause allergic reaction. Alternatives: beet juice (used in powders, rouges, shampoos; no known toxicity), alkanet root (from the root of this herb-like tree; used as a red dye for inks, wines, lip balms, etc.; no known toxicity; can also be combined to make a copper or blue coloring). (See Colors.) (peta.org)
Beeswax Honeycomb: Wax obtained from melting honeycomb with boiling water, straining it, and cooling it. From virgin bees. Very cheap and widely used. May be harmful to the skin. In lipsticks and many other cosmetics, especially face creams, lotions, mascara, eye creams and shadows, face makeup, nail whiteners, lip balms, etc. Derivatives: Cera Flava. Alternatives: paraffin, vegetable oils and fats, ceresin (aka ceresine, earth wax; made from the mineral ozokerite; replaces beeswax in cosmetics; also used to wax paper, to make polishing cloths, in dentistry for taking wax impressions, and in candle-making), carnauba wax (from the Brazilian palm tree; used in many cosmetics, including lipstick; rarely causes allergic reactions), candelilla wax (from candelilla plants; used in many cosmetics, including lipstick; also in the manufacture of rubber and phonograph records, in waterproofing and writing inks; no known toxicity), Japan wax (vegetable wax, Japan tallow; fat from the fruit of a tree grown in Japan and China). (peta.org)
ecotoxicity = سمیت محیطی 

cytotoxicity = سمیت سلولی 

phototoxicity = سمیت نوری 

toxicity tests = آزمون سمیت

aquatic toxicity = سمیت آبی 

safe ecotoxicity = اکو توکسیسیتی ایمن، ایمن برای محیط زیست، بی ضرر برای محیط زیست

acute oral toxicity = مسمومیت دهانی حاد 

تیوب = Tube
tube = تیوب، قوطی کرم
Tube pack = بسته تيوب خميردندان
tiny tubes = لوله های کوچک، تیوبهای کوچک، منافذ پوست به شکل لوله های کوچکی هستند که غدد سبابه را به سطح پوست متصل می کنند.
tubercular = دارای برآمدگی
tube bundle = مجموعه یا شبکه ای از لوله ها در مبدل های حرارتی لوله پوسته
Potatoes, Solanum tuberosum = سیب زمینی، کچالو، سولانوم
tubercle = abnormal lump similar to papule = برامدگی زگیل مانند = برآمدگی غیرعادی شبیه پاپول
Shell and tube heat exchanger = The most common type of heat exchanger that consists of a shell (a large pressure vessel) with a bundle of tubes inside it. = مبدل های حرارتی پوسته و لوله که متداول ترین نوع مبدل های حرارتی هستند. از یک پوسته (شِل) و مجموعه ای از لوله های کلاف شده (تیوب باندل) تشکیل شده است.
How It's Made-A Cosmetic Brush - YouTube [360p] = برس آرایشی چگونه ساخته می شود

اوره = Urea
urea = اوره
CENTAUREA CYANUS = زغال اخته, گل ذرت
Cornflower, Centaurea cyanus = گل گندم آبی
ECHINACEA ANGUSTIFOLIA, ECHINACEA PURPUREA = گل اکیناسه

حامل = Vehicle
vehicle = حامل

تنوع = Versatility
versatility = تنوع

formulation versatility = تنوع فرمولاسیون

ویال = Vial
vial = ویال، ظرف آمپول مانند
small vials = ویال های کوچک

فرار = Volatile
volatile = فرار

ESSENTIAL OILS — Volatile liquids extracted from plant materials by steam distillation or expression, which contain the characteristic plant aroma. Unlike fixed plant oils (such as olive oil), essential oils evaporate at room temperature and do not leave an oily residue on the skin. (INCI dictionary)
AROMATHERAPY: The use of volatile plant oils, including essential oils, for psychological and physical well-being. The therapeutic use of pure essential oils and herbs in body massage,which is described by proponents as “healing, beautifying and soothing” the body and mind.The history of aromatherapy stretches as far back as 6,000 years ago in ancient Egypt. It wasn’t until the 1920’s,  however, when the term was actually coined by a  French chemist, R.M. Gattefosse. (fragrance.org)
EXTRACTION: Extraction with volatile solvents is the most effective and commonly used method to obtain essences. (fragrance.org)
EXTRACTS: Concentrated perfume or flower products obtained through the process of extraction using volatile solvents. (fragrance.org)
SOLVENTS: Volatile fluids used to extract water insoluble, odorous substances from plant material. The solvent extract of a plant material is called a concrete. (fragrance.org)
THIN: When a fragrance complex has not been given enough “floralcy” or warmth to soften the impact of the more aggressive and volatile components; lacking in body and depth. (fragrance.org)
TOP NOTES: The first impression of a fragrance when sniffed or applied to the skin; usually the most volatile ingredients in a perfume. (fragrance.org)
VOLATILE: The property of being freely diffused in the atmosphere; easily vaporized at a low temperature. (fragrance.org)
volatile organic compounds or VOCs = ترکیبات آلی فرار

EXTRACTION, Extraction with volatile solvents is the most effective and commonly used method to obtain essences. = استخراج: استخراج با حلال های فرّار موثرترین و رایج ترین روش به دست آوردن گیاهان است.

EXTRACTS, Concentrated perfume or flower products obtained through the process of extraction using volatile solvents. = عصاره: محصولات حاصل از استخراج با حلالهای فرّار كه تغلیظ شده است.

essential oils, an essential oil is a concentrated hydrophobic liquid containing volatile aroma compounds from plants, also known as volatile oils = اسانس های روغنی، ماده هیدروفوب غلیظ شده که حاوی ترکیبات آروماتیک فرار گیاهان می باشد. اسانس های روغنی را روغن های فرار نیز می نامند.

AROMATHERAPY, The use of volatile plant oils, including essential oils, for psychological and physical well-being. The therapeutic use of pure essential oils and herbs in body massage,which is described by proponents as “healing, beautifying and soothing” the body and mind.The history of aromatherapy stretches as far back as 6,000 years ago in ancient Egypt. It wasn’t until the 1920’s, however, when the term was actually coined by a French chemist, R.M. Gattefosse. = آروماتراپی، استفاده از روغن‌های گیاهی شامل اسانس‌های روغنی برای سلامت فیزیكی و فیزیولوژیكی. استفاده درمانی از اسانس‌های روغنی خالص و گیاهان در ماساژ بدن، شفابخش، زیباكننده و التیام‌بخش برای بدن و ذهن می‌باشد. تاریخچه آروماتراپی به 6 هزار سال پیش به مصر باستان برمی‌گردد. در سال 1920 این واژه توسط یك شیمیدان فرانسوی به نام گَته فوزه ابداع شد.

گردو = Walnut
Walnut, Juglans regia = گردو، جوز، گردوی انگلیسی، گردوی ایرانی

ضدآب = Waterproof
waterproof,water-proof = ضدآب

وحشی = Wild
wild = وحشی، خودرو
wild apple = سیب وحشی
Wild flower = گل وحشی
Wild thyme, Thymus serpyllum = آویشن، هزوه
Wild indigo, Baptisia tinctoria = نیل وحشی

مخمر = Yeast
yeast = مخمر
yeast cells = سلول های مخمر
Baker's yeast = مخمر نان 
Malassezia yeast = مخمر مالاسزیا
moulds and yeasts = کپک و مخمر
lipid-dependent yeasts = مخمرهای وابسته به لیپید
saccharomyces cerevisiae, saccharomycescerevisiae, baker’s yeast = مخمر نان، ساکرومایسیس سرویسیه، ساکارومایسس سرویزیه
pityrosporum ovale, Malassezia ovale, lipophilic yeast belonging to the normal human cutaneous flora = پیتروسپوروم اوال یا مالاسزیا اوال، مخمر چربی دوست که یکی از فلورای نرمال پوست بدن می باشد. آكنه استروئیدی در مواردی می تواند ناشی از فولیكولیت پیتروسپورمی (مالاسزیایی) باشد.
fungus, eukaryotic organisms that includes unicellular microorganisms such as yeasts and molds, as well as multicellular fungi = قارچ، ارگانیسم یوکاریوتیکی که شامل میکروارگانیسم های تک سلولی مثل مخمر و کپک و همچنین قارچ های چند سلولی می شود.

یوکو = Yuko
YUKO = یوکو، برند و نام تجاری تکنیک صاف کردن مو با روش ژاپنی که در سال 2000 موفق به ثبت پتنت در آمریکا گردید. در این تکنیک از مواد شیمیایی استفاده می شود.
yuko hair straightening system = سیستم صاف کننده مو با روش ژاپنی موسوم به یوکو

ماده = Substance
substance = ماده

ANTIOXIDANTS — Substances that counter the destructive effects of free radicals in the body, which are a major cause of disease and aging. Antioxidants protect tissue against cellular damage by stabilizing free oxygen molecules. Often used in natural preservative systems to prevent oxidation of fats and oils. Some natural antioxidants are vitamins A, C and E, alpha lipoic acid and green tea. (INCI dictionary) 
آنتي اكسيدان ها: موادي كه با اثر تخريبي راديكال هاي آزاد در بدن مقابله مي كند. رادیکال های آزاد عوامل اصلي بيماري ها و پيري پوست هستند. آنتي اكسيدان ها از بافت ها در برابر تخريبات سلولي ایجاد شده در اثر رادیکالهای آزاد محافظت مي كند و ملكول هاي اكسيژن آزاد را پايدار سازي مي كند. اغلب در سيستم هاي نگهدارنده طبيعي استفاده مي شوند تا از اكسيداسيون چربي ها و روغن ها جلوگيري كند. برخي از آنتي اكسيدان هاي طبيعي عبارتند از ويتامي هاي A، C، E، آلفا ليپوئيد اسيد و چاي سبز.
EMULSIFIERS — Substances used to help oil and water bind together and stay in suspension. Examples: lecithin, carrageenan. (INCI dictionary) 
امولسي فايرها: موادي كه كمك مي كنند تا روغن و آب به يكديگر متصل شود و به صورت معلق باقي بماند. مثال ها: لسيتين، كاراگينان.
SAPONINS (GLYCOSIDES) — Substances found in nature that foam readily in water, used as foam boosters, emulsifiers and mild cleansing agents in natural shampoos. Examples: quillaya, yucca, soapwort. Soaping agents with proper ties similar to plant glycosides can be made from coconut fatty alcohols and cornstarch glucose. Example: coconut/corn oil soap. (INCI dictionary) 
ساپونين ها (گليكوزيدها) موادي كه در طبيعت يافت مي شوند و خيلي سريع و راحت در آب كف مي كنند. به عنوان تقويت كننده كف استفاده مي شوند. امولسيون ساز بوده و خاصيت پاك كنندگي ملايم در شامپوها دارند. مثال ها: كوئيلايا يا كوئيلاجا، يوكا، گياه صابوني يا وارت صابوني. تركيبات صابوني كه ساختاري مشابه با گليكوزيدهاي گياهي دارد مي توانند از الكل هاي چرب نارگيل و گلوكز نشاسته ذرت به دست بيايد. مثال: صابون هاي روغن ذرت و نارگيل
VOLUMIZERS — Substances that bind to and thicken hair fiber to increase fullness. Examples: soy protein, almond protein, wheat protein, panthenol, herbal gums, quinoa protein. (INCI dictionary) 
حجم دهنده مو: تركيباتي كه به مو متصل شده و موها را ضخيم تر مي كند و پرپشت تر نشان مي دهد. مثال ها: پروتئين سويا، پروتئين بادام، پروتئين گندم، پانتنول، صمغ هاي گياهي، پروتئين كينوآ.
CAPSICUM FRUTESCENS FRUIT EXTRACT — Cayenne Pepper Extract. Its active ingredient, capsaicin (the chemical responsible for making peppers hot) is a powerful analgesic that works by blocking the activity of substance P, responsible for the transmission of pain impulses in the body. An excellent anti-inflammatory and warming agent, used in massage lotions and liniments to soothe tight, overworked muscles and tension. (INCI dictionary)
LIPOSOMES — Micro-capsules or sacs made from fatty substances (phospholipids), easily absorbed by the skin. Used in creams and lo- tions, they penetrate deeply to deliver nutrients, moisture and other substances contained within the sac to internal layers of the skin. (See also Phospholipids.) (INCI dictionary)
MUCOPOLYSACCHARIDES — Plant or animal substances that bind with water to form the thick, jelly-like material that cements cells together. Used in skin and hair care formulations for their ability to retain water. Mucopolysaccharides from aloe vera are best. (INCI dictionary)
NON-GMO — Not containing any genetically modified substances. (INCI dictionary)
PHOSPHOLIPIDS (LIPOSOMES) — Fatty substances that are im- por tant constituents of cell membranes. Plant phospholipids are similar to human phospholipids and are readily absorbed into the skin. Phospholipids obtained from soybean oil in the form of leci- thin are used to make liposomes, which act as delivery agents for vitamins and humectants. (See also Liposomes.) (INCI dictionary)
ROYAL JELLY — Substance secreted in the digestive tube of worker bees. A powerful nutrient high in amino acids, minerals and vitamins A, B, C and E.Very soothing and moisturizing to the skin. (INCI dictionary)
SQUALANE — A saturated hydrocarbon found in human sebum, added to cosmetics for its emollient and bactericidal proper ties. Squalane is typically obtained from shark liver oil, but the identical substance can be derived from olives. Olive oil squalane is more stable and much more compatible with the skin than its shark-de- rived counterpar t. (INCI dictionary)
ZINC OXIDE — Occurring in nature as zincite, this water-insol- uble substance makes an excellent sunblock, protecting skin from UVA and UVB rays. (INCI dictionary)
Pain relief has been reported after injection of BTX into hyperactive muscles. In addition, in animal models muscular pain induced by formalin can also be reduced by BTXA suggesting a direct analgesic effect.[18] In rabbit iris muscles and dorsal root ganglia neurons, substance P, a neuropeptide involved in pain reception and neurogenic inflammation, can be blocked together with acetylcholine. (J Cutan Aesthet Surg. 2008 Jan; 1(1): 3–6.)
CORTINHIB: Cortinhib™ is derived from the Everlasting plant. It inhibits visible signs of cortisol in the skin. A natural anti-inflammatory, anti-allergenic, and anti-microbial substance. (cellularskinrx.com)
HYALURONIC ACID: Hyaluronic Acid is a naturally occurring substance found throughout the body. It plays an important role in tissue hydration, lubrication and cellular function. Used as moisturizer, hyaluronic acid results in increased smoothness, softening and decreased wrinkles. It is an excellent hydrator used frequently during post-peel procedures to lubricate and soothe new skin cells. It offers an excellent environment for the growth of new cells and healing. It is extensively used by the cosmetic industry and by dermatologists in anti-aging and moisturizing products as HA is very hydroscopic (absorbs and retains water). Hyaluronic acid can absorb over 1000 times its weight in water. (cellularskinrx.com)
PALMITOYL OLIGOPEPTIDE: Palmitoyl Oligopeptide (also known as palmitoyl pentapeptide, Dermaxyl, Matrixyl and Matrixyl 3000) is an engineered amino-peptide that when added to a culture of fibroblasts (key skin cells), stimulates collagen, elastin and glucosaminoglycans production. These are the key components of healthy-looking skin. Clinically proven to reduce wrinkle depth by increasing hyaluronic acid and collagen production, Palmitoyl Oligopeptide (PO)is a synthetic protein that is a fragment of collagen combined with palmitic acid to make it more lipophillic, to improve its stability and to enhance its affinity towards human skin. As with Palmitoyl Pentapeptide-3, one could look at PO as a man-made precursor to collagen. PO was developed through research to identify a substance that would behave similarly to retinoic acid but without its drawbacks, especially in regards to synthesizing collagen. The reported results are as follows: In vitro: Increases collagen production by the fibroblasts by as much as 350%. Increases hyaluronic acid production by the fibroblasts by as much as 146%. In vivo: The following statistics were gathered using image analysis of volunteers who used crèmes containing a 3% concentration of Biopeptide-CL for 28 days. Surface roughness -- Reduced 17% Mean depth of wrinkles -- Reduced 23% Depth of main wrinkle -- Reduced 39% Skin thickness -- Increased 4%. The increase in skin thickness was considered especially notable and contrasts with the 6% reduction of the skin thickness that occurs after 10 years of aging. PO is a potent active cosmetic ingredient without the adverse effects (including irritation, dehydration or long-term toxicity and instability) characteristic of retinoids. Used in CSRx Lip Remodeling Treatment, Intensive Eye Therapy Creme, Firming Peptide Eye Creme,  and Fresh Pout Lip Balm. (cellularskinrx.com)
Duodenum Substances: From the digestive tracts of cows and pigs. Added to some vitamin tablets. In some medicines. Alternatives: vegetarian vitamins, synthetics. (peta.org)
Wax: Glossy, hard substance that is soft when hot. From animals and plants. In lipsticks, depilatories, hair straighteners. Alternatives: vegetable waxes. (peta.org)
Castor Castoreum: Creamy substance with strong odor, originally from muskrat and beaver genitals but now typically synthetic. Used as a fixative in perfume and incense. While some cosmetics companies continue to use animal castor, the majority do not. (peta.org)
Lecithin Choline Bitartrate: Waxy substance in nervous tissue of all living organisms. But frequently obtained for commercial purposes from eggs and soybeans. Also from nerve tissue, blood, milk, corn. Choline bitartrate, the basic constituent of lecithin, is in many animal and plant tissues and prepared synthetically. Lecithin can be in eye creams, lipsticks, liquid powders, hand creams, lotions, soaps, shampoos, other cosmetics, and some medicines. Alternatives: soybean lecithin, synthetics. (peta.org)
Ambergris: A highly prized base note rarely used in non-synthetic form because of its rarity and cost. Why is it so expensive? Because of its origins: The sperm whale eats cuttlefish, whose bones are indigestible and painful to its stomach lining. As a result, it secretes a substance that surrounds the bones. This mass gets excreted, most likely from the whale’s back end. It then floats around in the water, ages, gets oxidized by the sun, and turns into the substance that washes ashore until it’s found by some lucky bastard who can sell it for more per ounce than gold. Ambergris smells earthy, sweet, tobacco-like, and provides a roundness and depth to perfumes. Christian Dior Dioressence perfume was said to have been inspired by perfumer Guy Robert’s encounter with both real ambergris and a knock-off Miss Dior soap. (intothegloss.com)
CONCRETE: Solid waxy substance obtained by the solvent extraction of plant material, e.g., flowers, bark, leaves, etc. The absolute is obtained by alcohol extraction of the concrete. (fragrance.org)
GUMS, RESINS, BALSAMS: The resinous substances exuded from the  bark, twigs or leaves of trees or shrubs. (fragrance.org)
ISOLATES: Aroma chemicals that are primarily isolated from natural products. They are highly refined natural substances. (fragrance.org)
MICRO-ENCAPSULATION: A method of incorporating thin-walled, microscopic capsules containing fragrance oils into a solid substance (fragrance advertising inserts, capsules, blotters, paper, etc.). (fragrance.org)
OAKMOSS: A resinous substance exuded from lichen, usually found around oak trees. (fragrance.org)
PHEROMONE: Chemical substance secreted by animals to produce a response by other members of the same species. (fragrance.org)
RECEPTOR CELL: Located in the olfactory epithelium, each cell has microscopic hairs (cilia) extending into the mucus. Odoriferous substances are thought to bind chemically to specific sites on these cilia. This chemical event is translated into an electrical message that is transmitted along the olfactory nerves to the olfactory bulb. (fragrance.org)
SOLVENTS: Volatile fluids used to extract water insoluble, odorous substances from plant material. The solvent extract of a plant material is called a concrete. (fragrance.org)
oily substance = ماده روغنی

natural substance = ماده طبیعی

ISOLATES: Aroma chemicals that are primarily isolated from natural products. They are highly refined natural substances. (fragrance.org)
Hygroscopic-substances = مواد جاذب الرطوبه

sticky, oily substance = ماده روغنی چسبناک

surface active substance = ماده فعال سطحی

oily and slightly waxy substance = ماده روغنی و کمی واکسی

an oily substance that lubricates your hair and skin = ماده ذوغنی که پوست و مو را روانکاری می کند

pure essential oils are naturally occuring substances found in different parts of the plant = اسانس روغنی خالص، ماده طبیعیست که در قسمت های مختلف گیاهان یافت می شود

pesticides, toxic substances released intentionally into our environment to kill living things = آفت کش، مواد شیمیایی سمی که عمداً به محیط اضافه می شود تا موجودات زنده مزاحم را از بین ببرند

sedative, tranquilliser, substance that induces sedation by reducing irritability or excitement = سداتیو، آرامبخش، ماده ای که باعث ایجاد آرامش می شود و هیجان را از بین می برد

ISOLATES, Aroma chemicals that are primarily isolated from natural products. They are highly refined natural substances. = ایزولات ها: مواد شیمیایی كه تركیبات طبیعی جداسازی شدند.

CONCRETE, Solid waxy substance obtained by the solvent extraction of plant material, e.g., flowers, bark, leaves, etc. The absolute is obtained by alcohol extraction of the concrete. = كانكریت: ماده مومی شكل جامد كه با روش استخراج با حلال از مواد گیاهی مثل گلها، ساقه و برگ درختان به دست می آید. ابسولوت از استخراج الكلی كانكریت ها به دست می آید.

sebum is a yellowish oily substance = سبوم یک ماده روغنی زرد رنگ است

کاهش = Downregulation
downregulation = کاهش

مصرف = Consumption
Consumption = مصرف

Consumption permit = مجوز مصرف

glucose consumption = مصرف گلوکز 

study of consumption = مطالعه مصرف

water purification, the removal of contaminants from raw water to produce drinking water that is pure enough for human consumption = تخلیص آب، نوعی فرآیند تصفیه آب تا حدی که به آب آشامیدنی تبدیل شود، زدودن ناخالصی های آب خام برای تولید آب شرب

نسبت = Ratio
Ratio = نسبت
aeration = هوادهی، مواجه کردن با هوا، اشباع کردن یک سیال با هوا یا گاز
titration = تیتراسیون 
alteration = تغییر وضعیت
Maceration = ماسیراسیون، استخراج با روش خیساندن و خواباندن در روغن
Adultration = تقليب
dehydration = دهیدراسیون، دهیدراته شدن، از دست رفتن آب پوست
evaporation = تبخیر
penetration = نفوذ، رسوخ، مثلا نفوذ به داخل پوست
preparation = (در نقش اسم) کرم یا محصول آرایشی بهداشتی که معمولاً دارای خاصیت دارویی نیز می باشد.
Restoration = بازسازی، احیا، بازیابی
decoloration = دکلره، بی رنگ کردن
discoloration = تغییر رنگ 
Considerations = ملاحظات
skin hydration = رطوبت رسانی به پوست
expiration date = تاریخ انقضاء
fast penetration = نفوذ سریع 
fat infiltration = صاف کردن و تصفیه چربی
Spot dehydration = کم آبی موضعی پوست 
cell regeneration = احیای سلولی 
overproliferation = رشد و تکثیر بیش از حد
Declaration letter = اظهارنامه
liquid preparation = محلول آماده مایع
Order registration = ثبت سفارش
aerobic respiration = تنفس هوازی که در میتوکندری سلول ها اتفاق می افتد.
regeneration effect = اثر احیاءکنندگی
Bleach, decoloration = دکلره، بلیچ، بی رنگ کردن
evaporation of sweat = تبخیر عرق
incorporation level  = سطح سازگاری
penetration capacity = ظرفیت نفوذ
penetration enhancer = افزایش دهنده قدرت نفوذ
bacterial proliferation = رشد باکتری
effective concentration = غلظت مؤثر 
Discoloration Darkening = تغییر رنگ تیره شدن
Discoloration Lightening = تغییر رنگ روشن شدن
maximum pentration depth = عمق نفوذ حداکثری
penetration of irritants = نفوذ عوامل محرک به داخل پوست
Separation of the pastes = جدايش فازها
the way of incorporation = روش اضافه کردن به فرمولاسیون
Customs declaration letter = اظهارنامه گمرکی
rational brain or neocortex = مغز منطقی یا نئو کورتکس
food and drug administration = اداره دارو و غذا
red blood cell concentration = غلظت گلبول های قرمز
post-purchase rationalization = توجیه کردن منطقی بعد از یک خرید احساسی
anagen hair/telogen hair ratio = نسبت موهای آناژن به تلوژن
low-viscosity topical preparation = محصول موضعی با ویسکوزیته پایین
MIC, Minimum Inhibitory Concentration = غلظت بازداری حداقل 
A specific ratio oil/water/phospholipids = نسبت ویژه روغن به آب به فسفولیپید
increase in stratum corneum maturation = افزایش بلوغ لایه شاخی پوست
The exact concentration of Malassezia strain = تعیین دقیق غلظت سوش مالاسزیا
dehydration slows down body metabolism by 3 percent = دهیدراته شدن، سرعت سوخت و ساز سلولی یا متابولیسم بدن را سه درصد کند می کند
EVAPORATION, The process of changing from a liquid to a vapor. = تبخیر: فرایند تغییر فاز از مایع به بخار
adulteration, mixing other matter of an inferior with cosmetics = تقلب، اضافه کردن مواد بی کیفیت و گاهی خطرناک به محصولات آرایشی برای سود بیشتر
glitters, tiny pieces of sparkling material used for decoration = اکلیل، ذرات اکلیلی، ذرات کوچکی که برای تزئین استفاده می شوند.
Tooth decay, fillings and tartar build-up can all contribute to discolouration = پوسیدگی دندان، پرکردگی ها و انباشته شدن جرم دندان از عوامل تغییر رنگ دندان هستند.
EAU DE COLOGNE, Contains the lowest concentration of 2-4% base. It’s light, refreshing and can be applied often. = ادوكلن دارای كمترین غلظت یعنی 2 تا 4 درصد اسانس پایه است. ادوكلن ها ملایم و طراوت بخش هستند و می توانند به دفعات استفاده شوند.
COLOGNE (MEN'S), Unlike women’s colognes, it is similar to the concentration of eau de toilette and in some instances perfume. = بر خلاف كلون های زنانه، كلون های مردانه غلظتی شبیه اُدو توالت دارند.
Radioimmunoassay (RIA), a very sensitive in vitro assay technique used to measure concentrations of antigens (for example, hormone levels in blood) by use of antibodies. = آزمون رادیوایمیونو اَسِی، یك آزمون اینویتروی بسیار حساس برای اندازه گیری آنتی ژنها (مثلا سطح هورمونهای خون
MACERATION, Is a method used to process flowers by steeping them in hot fats. The steeping process produces pomades. These are washed in alcohol for purification, and from this scented mixture, the extract of floral oil is obtained. = ماسیراسیون: روشی است كه در آن گلها را وارد روغن داغ می كنند سپس پماد به دست آمده را با الكل می شویند.
ALCOHOL, Denatured ethyl alcohol is added to a fragrance compound to serve as the carrier. It modifies the fragrance intensity and makes application to the skin easier. Concentration of alcohol to perfume oils varies from perfumer to perfumer. = الكل، اتیل الكل دناتوره به تركیب عطر اضافه می‌شود تا به عنوان حامل استفاده شود. الکل‌ها شدت عطر را اصلاح می‌کنند و استفاده از آن روی پوست را آسان‌تر می‌نمایند. غلظت الكل در عطر و نسبت آن به اسانس از عطّار به عطّار متفاوت است.
adulteration = تقلب، اضافه کردن مواد بی کیفیت و گاهی خطرناک به محصولات آرایشی برای سود بیشتر
expiration date2 = تاریخ انقضا

الکل = Alcohol
alcohol = الکل

EMOLLIENTS — Oils and other ingredients that soften and smooth the skin and reduce dryness, roughness and irritation. In hair care products, they restore lost moisture to hair fiber, contributing to shine and strength. Examples: coconut fatty alcohols, essential fatty acids, shea butter, jojoba oil. (INCI dictionary) 
امولينت ها: روغن ها و تركيباتي كه پوست را نرم و صاف مي كند، خشكي پوست را كاهش مي دهند و زبري و تحريك پوست را كاهش مي دهد. در محصولات مراقبت از مو، امولينت ها رطوبت از دست رفته رشته هاي مو را جبران مي كنند و به مو درخشندگي و استحكام مي بخشند. مثال ها: الكل چرب نارگيل، اسيدهاي چرب ضروري، كره شي آ، روغن جوجوبا
SAPONINS (GLYCOSIDES) — Substances found in nature that foam readily in water, used as foam boosters, emulsifiers and mild cleansing agents in natural shampoos. Examples: quillaya, yucca, soapwort. Soaping agents with proper ties similar to plant glycosides can be made from coconut fatty alcohols and cornstarch glucose. Example: coconut/corn oil soap. (INCI dictionary) 
ساپونين ها (گليكوزيدها) موادي كه در طبيعت يافت مي شوند و خيلي سريع و راحت در آب كف مي كنند. به عنوان تقويت كننده كف استفاده مي شوند. امولسيون ساز بوده و خاصيت پاك كنندگي ملايم در شامپوها دارند. مثال ها: كوئيلايا يا كوئيلاجا، يوكا، گياه صابوني يا وارت صابوني. تركيبات صابوني كه ساختاري مشابه با گليكوزيدهاي گياهي دارد مي توانند از الكل هاي چرب نارگيل و گلوكز نشاسته ذرت به دست بيايد. مثال: صابون هاي روغن ذرت و نارگيل
TONICS — Herbal extracts that soothe, clarify, stimulate or otherwise improve the condition of the skin, hair and scalp. These are typically extracted in vegetable glycerin, water or natural grain alcohol, or added as essential oils. Examples: horsetail, nettle, ginseng, chamomile. (INCI dictionary) 
تونيك ها: عصاره هاي گياهي كه تسكين دهنده، شفاف كننده، تحريك كننده و بهبوددهنده وضعيت پوست، مو و پوست سر مي باشد. تونيك ها معمولاً در گليسيرين گياهي، آب يا الكل هاي حاصل از دانه هاي طبيعي استخراج مي شوند يا به عنوان اسانس هاي روغني اضافه مي شود. مثال ها: دم اسبي، گزنه، جينسنگ، بابونه.
ALCOHOL DENAT. — Powerful antiseptic, naturally obtained through the fermenting of carbohydrates in grains. Especially denatured alcohol 38b is rendered undrinkable by the addition of an essential oil. (INCI dictionary) 
الكل دناتوره: آنتي سپتيك قدرتمند كه به صورت طبيعي با فرايند فرمنتاسيون كربوهيدرات هاي دانه ها به دست مي ايد. الكل دناتوره غيرقابل شرب است. نوع خاصي از الكل دناتوره كه به آن اسانس هاي روغني اضافه شده غيرقابل شرب است.
ARACHIDYL ALCOHOL — A fatty alcohol derived from coco- nuts, used as an emulsion stabilizer in cosmetic products. ARACHIDYL GLUCOSIDE — Obtained through the condensation of arachidyl alcohol, a fatty alcohol, and glucose. Used in cosmetic products as a surfactant and emulsifier. (INCI dictionary)
BEHENYL ALCOHOL — A fatty alcohol derived from coconuts, used as an emulsion stabilizer in cosmetic products. (INCI dictionary)
CETEARYL ALCOHOL — A mixture of fatty alcohols. Helps stabilize the emulsion in products and has an emollient effect on the skin. (INCI dictionary)
CETYL ALCOHOL, MYRISTYL ALCOHOL — Coconut Fatty Alcohols. The long-chain fatty alcohols from coconut palm kernels, which are natural emollients. (INCI dictionary)
COCONUT FATTY ACID CREAM BASE — Absorption base containing essential fatty acids, coconut fatty alcohols from palm ker- nels, aloe vera and vitamins A, C and E. Rich in linoleic and linolenic acids (vitamin F), excellent nutrients and skin conditioners. In hair care products, it is often combined with the impor tant amino acids cysteine and methionine, which are high in sulfur and excellent for the hair and scalp. (INCI dictionary)
COCONUT FATTY ALCOHOLS — See Cetyl alcohol, Myristyl alcohol. (INCI dictionary)
ETHANOL — A natural alcohol made from fermented sugars. (See also Alcohol denat.) (INCI dictionary)
MYRISTYL ALCOHOL — Coconut Fatty Alcohols. The long- chain fatty alcohols from coconut palm kernels, which are natural emollients. (INCI dictionary)
SORBITOL — A white, sweet, cr ystalline alcohol found in cer tain berries and fruits. Used as a moisturizing agent, and as a sugar substitute. (INCI dictionary)
XYLITOL — Sugar alcohol from the birch tree, often used as a sweetener. (INCI dictionary)
Clove Oil – Eugenia car yophyllus Clovebud Oil – Eugenia car yophillata Cocoa Butter – Theobroma cacao Coconut Fatty Alcohols – Cetyl alcohol (INCI dictionary)
Grain Alcohol (Natural) – Alcohol denat. (38b, lavender) (INCI dictionary)
Natural Grain Alcohol – Alcohol denat. (38b, lavender) (INCI dictionary)
ERGOTHIONEINE: Ergothioneine is a chirally-correct anti-oxidant amino acid superior to CoQ10 and Idebenone. It helps wake up sluggish, stressed skin cells and protects against oxidative stress caused by sugar, browned foods, alcohol, UV light, pollution and stress. A key energizing antioxidant for skin cells. (cellularskinrx.com)
Cetyl Alcohol: Wax originally found in spermaceti from sperm whales or dolphins but now most often derived from petroleum. Alternatives: vegetable cetyl alcohol (e.g., coconut), synthetic spermaceti. (peta.org)
Oleyl Alcohol Ocenol: Found in fish oils. Used in the manufacture of detergents, as a plasticizer for softening fabrics, and as a carrier for medications. Derivatives: Oleths, Oleyl Arachidate, Oleyl Imidazoline. (peta.org)
Cholesterol: A steroid alcohol in all animal fats and oils, nervous tissue, egg yolk, and blood. Can be derived from lanolin. In cosmetics, eye creams, shampoos, etc. Alternatives: solid complex alcohols (sterols) from plant sources. (peta.org)
Steroids Sterols: From various animal glands or from plant tissues. Steroids include sterols. Sterols are alcohol from animals or plants (e.g., cholesterol). Used in hormone preparation. In creams, lotions, hair conditioners, fragrances, etc. Alternatives: plant tissues, synthetics. (peta.org)
Stearyl Alcohol Sterols: A mixture of solid alcohols. Can be prepared from sperm whale oil. In medicines, creams, rinses, shampoos, etc. Derivatives: Stearamine Oxide, Stearyl Acetate, Stearyl Caprylate, Stearyl Citrate, Stearyldimethyl Amine, Stearyl Glycyrrhetinate, Stearyl Heptanoate, Stearyl Octanoate, Stearyl Stearate. Alternatives: plant sources, vegetable stearic acid. (peta.org)
Vitamin A: Can come from fish liver oil (e.g., shark liver oil), egg yolk, butter, lemongrass, wheat germ oil, carotene in carrots, and synthetics. An aliphatic alcohol. In cosmetics, creams, perfumes, hair dyes, etc. In vitamins, supplements. Alternatives: carrots, other vegetables, synthetics. (Please note that Vitamin A exists in two forms: see also Carotene, Retinol.) (peta.org)
Lanolin Lanolin Acids Wool Fat Wool Wax: A product of the oil glands of sheep, extracted from their wool. Used as an emollient in many skin-care products and cosmetics and in medicines. An allergen with no proven effectiveness. (See Wool for cruelty to sheep.) Derivatives: Aliphatic Alcohols, Cholesterin, Isopropyl Lanolate, Laneth, Lanogene, Lanolin Alcohols, Lanosterols, Sterols, Triterpene Alcohols. Alternatives: plant and vegetable oils. (peta.org)
Tallow Tallow Fatty Alcohol Stearic Acid: Rendered beef fat. May cause eczema and blackheads. In wax paper, crayons, margarines, paints, rubber, lubricants, etc. In candles, soaps, lipsticks, shaving creams, other cosmetics. Chemicals (e.g., PCB) can be in animal tallow. Derivatives: Sodium Tallowate, Tallow Acid, Tallow Amide, Tallow Amine, Talloweth-6, Tallow Glycerides, Tallow Imidazoline. Alternatives: vegetable tallow, Japan tallow, paraffin, ceresin (see alternatives to Beeswax). Paraffin is usually from petroleum, wood, coal, or shale oil. (peta.org)
Concentration: There are four major concentrations of fragrance you can buy. They reflect not only the longevity of fragrance, but also its ingredients and qualities. From the least concentrated (smaller perfume oil ratio in relation to alcohol) to highest: Eau de Cologne, with around 2–5 % perfume oils; Eau de Toilette, with around 5–20% perfume oils; Eau de Parfum, with around 10–30% perfume oils; and Extrait or Extract, at around 20—40% concentration. (intothegloss.com)
ABSOLUTE: Highly concentrated perfume ingredient obtained by the alcohol extraction of the concrete. The concrete is obtained by the solvent extract of the plant material. (fragrance.org)
ALCOHOL: Denatured ethyl alcohol is added to a fragrance compound to serve as the carrier. It modifies the fragrance intensity and makes application to the skin easier. Concentration of alcohol to perfume oils varies from perfumer to perfumer. (fragrance.org)
CONCRETE: Solid waxy substance obtained by the solvent extraction of plant material, e.g., flowers, bark, leaves, etc. The absolute is obtained by alcohol extraction of the concrete. (fragrance.org)
ENFLEURAGE: In this process, aroma materials are absorbed into wax and then the odorous oil is extracted with ethyl alcohol. Extraction by enfleurage was commonly used when distillation was not possible because some fragrant compounds denature through high heat. (fragrance.org)
INFUSION:  A solution obtained by prolonged contact with hot alcohol. (fragrance.org)
MACERATION: Is a method used to process flowers by steeping them in hot fats. The steeping process produces pomades. These are washed in alcohol for purification, and from this scented mixture, the extract of floral oil is obtained. (fragrance.org)
TINCTURE: Fragrant materials produced by directly soaking and infusing raw materials in room temperature or warm alcohol. (fragrance.org)
Rosemary Leaf Water, Alcohol Denatured, Water, Glycerin, Lemon Peel Oil, Butylene Glycol, Pentylene Glycol, Cupressus Sempervirens Leaf/Nut/Stem Oil, Fragrance, Melaleuca Leucadendron Cajaput Oil, Rosemary Leaf Oil, Sage Oil, Saw Palmetto Fruit Extract, Malus Domestica Fruit Cell Culture Extract, Limonene, Ylang Ylang Flower Oil, Shiitake Extract, Grape Seed Extract, Linalool, Isoeugenol, Geraniol, Eugenol, Farnesol, Benzyl Benzoate, Xanthan Gum, Glycoprotein, Methylsilanol, Geramannuronate, Acetyl Tetrapeptide 2, Dextran, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Sorbic Acid. (Phytolium serum ingredients)
Ginkgo Biloba Leaf Extract, Alcohol Denat. (Alcool De Betterave), Viburnum Prunifolium Extract, Hydrolyzed Soy Protein, 3 Aminopropane Sulfonic Acid, Sodium Chondroitin Sulfate, Pvp, Pyridoxine Hcl (Vitamine B6), Ethyl Ester Of Hydrolyzed Silk, Panthenol (Provitamine B5), Vitis Vinifera (Grape) Seed Extract (Procyanidols De Raisin), Camellia Sinensis Leaf Extract (Extrait De Thé), Propylene Glycol, Methylsilanol Acetyltyrosine. (Phytocyan serum ingredients)
Alcohol Denat., Cyclopentasiloxane, Octyldodecanol, Caviar Extract, Tocopheryl Acetate, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Argania Spinosa Kernel Oil, Mica, Beta-Carotene, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Propylene Glycol, Benzophenone-3, Bht, Parfum (Fragrance), Hexyl Cinnamal, D-Limonene, Citronellol, Geraniol, Alpha-Isomethyl Ionone, Butylphenyl Methylpropional, Hydroxyisohexyl-3-Cyclohexene Carboxaldehyde, Linalool, Gold (Ci 77480), Titanium Dioxide (Ci 77891), Iron Oxide (Ci 77491). (Miriam Quevedo Sublime Gold Shampoo)
polyalcohol = الکل های با تعداد بیش از یک عامل الکلی

alcohol-free = عاری از الکل، فاقد الکل، بدون الکل

ALCOHOL DENAT = الکل دنات، ضد عفونی کننده قوی که به طور طبیعی از طریق تخمیر کربوهیدرات ها در غلات حاصل می شود.

ALCOHOL DENAT. — Powerful antiseptic, naturally obtained through the fermenting of carbohydrates in grains. Especially denatured alcohol 38b is rendered undrinkable by the addition of an essential oil. (INCI dictionary) 
الكل دناتوره: آنتي سپتيك قدرتمند كه به صورت طبيعي با فرايند فرمنتاسيون كربوهيدرات هاي دانه ها به دست مي ايد. الكل دناتوره غيرقابل شرب است. نوع خاصي از الكل دناتوره كه به آن اسانس هاي روغني اضافه شده غيرقابل شرب است.
ETHANOL — A natural alcohol made from fermented sugars. (See also Alcohol denat.) (INCI dictionary)
Grain Alcohol (Natural) – Alcohol denat. (38b, lavender) (INCI dictionary)
Natural Grain Alcohol – Alcohol denat. (38b, lavender) (INCI dictionary)
Rosemary Leaf Water, Alcohol Denatured, Water, Glycerin, Lemon Peel Oil, Butylene Glycol, Pentylene Glycol, Cupressus Sempervirens Leaf/Nut/Stem Oil, Fragrance, Melaleuca Leucadendron Cajaput Oil, Rosemary Leaf Oil, Sage Oil, Saw Palmetto Fruit Extract, Malus Domestica Fruit Cell Culture Extract, Limonene, Ylang Ylang Flower Oil, Shiitake Extract, Grape Seed Extract, Linalool, Isoeugenol, Geraniol, Eugenol, Farnesol, Benzyl Benzoate, Xanthan Gum, Glycoprotein, Methylsilanol, Geramannuronate, Acetyl Tetrapeptide 2, Dextran, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Sorbic Acid. (Phytolium serum ingredients)
Ginkgo Biloba Leaf Extract, Alcohol Denat. (Alcool De Betterave), Viburnum Prunifolium Extract, Hydrolyzed Soy Protein, 3 Aminopropane Sulfonic Acid, Sodium Chondroitin Sulfate, Pvp, Pyridoxine Hcl (Vitamine B6), Ethyl Ester Of Hydrolyzed Silk, Panthenol (Provitamine B5), Vitis Vinifera (Grape) Seed Extract (Procyanidols De Raisin), Camellia Sinensis Leaf Extract (Extrait De Thé), Propylene Glycol, Methylsilanol Acetyltyrosine. (Phytocyan serum ingredients)
Alcohol Denat., Cyclopentasiloxane, Octyldodecanol, Caviar Extract, Tocopheryl Acetate, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Argania Spinosa Kernel Oil, Mica, Beta-Carotene, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Propylene Glycol, Benzophenone-3, Bht, Parfum (Fragrance), Hexyl Cinnamal, D-Limonene, Citronellol, Geraniol, Alpha-Isomethyl Ionone, Butylphenyl Methylpropional, Hydroxyisohexyl-3-Cyclohexene Carboxaldehyde, Linalool, Gold (Ci 77480), Titanium Dioxide (Ci 77891), Iron Oxide (Ci 77491). (Miriam Quevedo Sublime Gold Shampoo)
Cetyl alcohol = ستیل الکل، الکل چرب با شاخه آلکیل 16 کربنه

CETYL ALCOHOL, MYRISTYL ALCOHOL — Coconut Fatty Alcohols. The long-chain fatty alcohols from coconut palm kernels, which are natural emollients. (INCI dictionary)
COCONUT FATTY ALCOHOLS — See Cetyl alcohol, Myristyl alcohol. (INCI dictionary)
Clove Oil – Eugenia car yophyllus Clovebud Oil – Eugenia car yophillata Cocoa Butter – Theobroma cacao Coconut Fatty Alcohols – Cetyl alcohol (INCI dictionary)
Cetyl Alcohol: Wax originally found in spermaceti from sperm whales or dolphins but now most often derived from petroleum. Alternatives: vegetable cetyl alcohol (e.g., coconut), synthetic spermaceti. (peta.org)
fatty alcohol = الکل چرب

EMOLLIENTS — Oils and other ingredients that soften and smooth the skin and reduce dryness, roughness and irritation. In hair care products, they restore lost moisture to hair fiber, contributing to shine and strength. Examples: coconut fatty alcohols, essential fatty acids, shea butter, jojoba oil. (INCI dictionary) 
امولينت ها: روغن ها و تركيباتي كه پوست را نرم و صاف مي كند، خشكي پوست را كاهش مي دهند و زبري و تحريك پوست را كاهش مي دهد. در محصولات مراقبت از مو، امولينت ها رطوبت از دست رفته رشته هاي مو را جبران مي كنند و به مو درخشندگي و استحكام مي بخشند. مثال ها: الكل چرب نارگيل، اسيدهاي چرب ضروري، كره شي آ، روغن جوجوبا
SAPONINS (GLYCOSIDES) — Substances found in nature that foam readily in water, used as foam boosters, emulsifiers and mild cleansing agents in natural shampoos. Examples: quillaya, yucca, soapwort. Soaping agents with proper ties similar to plant glycosides can be made from coconut fatty alcohols and cornstarch glucose. Example: coconut/corn oil soap. (INCI dictionary) 
ساپونين ها (گليكوزيدها) موادي كه در طبيعت يافت مي شوند و خيلي سريع و راحت در آب كف مي كنند. به عنوان تقويت كننده كف استفاده مي شوند. امولسيون ساز بوده و خاصيت پاك كنندگي ملايم در شامپوها دارند. مثال ها: كوئيلايا يا كوئيلاجا، يوكا، گياه صابوني يا وارت صابوني. تركيبات صابوني كه ساختاري مشابه با گليكوزيدهاي گياهي دارد مي توانند از الكل هاي چرب نارگيل و گلوكز نشاسته ذرت به دست بيايد. مثال: صابون هاي روغن ذرت و نارگيل
ARACHIDYL ALCOHOL — A fatty alcohol derived from coco- nuts, used as an emulsion stabilizer in cosmetic products. ARACHIDYL GLUCOSIDE — Obtained through the condensation of arachidyl alcohol, a fatty alcohol, and glucose. Used in cosmetic products as a surfactant and emulsifier. (INCI dictionary)
BEHENYL ALCOHOL — A fatty alcohol derived from coconuts, used as an emulsion stabilizer in cosmetic products. (INCI dictionary)
CETEARYL ALCOHOL — A mixture of fatty alcohols. Helps stabilize the emulsion in products and has an emollient effect on the skin. (INCI dictionary)
CETYL ALCOHOL, MYRISTYL ALCOHOL — Coconut Fatty Alcohols. The long-chain fatty alcohols from coconut palm kernels, which are natural emollients. (INCI dictionary)
COCONUT FATTY ACID CREAM BASE — Absorption base containing essential fatty acids, coconut fatty alcohols from palm ker- nels, aloe vera and vitamins A, C and E. Rich in linoleic and linolenic acids (vitamin F), excellent nutrients and skin conditioners. In hair care products, it is often combined with the impor tant amino acids cysteine and methionine, which are high in sulfur and excellent for the hair and scalp. (INCI dictionary)
COCONUT FATTY ALCOHOLS — See Cetyl alcohol, Myristyl alcohol. (INCI dictionary)
MYRISTYL ALCOHOL — Coconut Fatty Alcohols. The long- chain fatty alcohols from coconut palm kernels, which are natural emollients. (INCI dictionary)
Clove Oil – Eugenia car yophyllus Clovebud Oil – Eugenia car yophillata Cocoa Butter – Theobroma cacao Coconut Fatty Alcohols – Cetyl alcohol (INCI dictionary)
Tallow Tallow Fatty Alcohol Stearic Acid: Rendered beef fat. May cause eczema and blackheads. In wax paper, crayons, margarines, paints, rubber, lubricants, etc. In candles, soaps, lipsticks, shaving creams, other cosmetics. Chemicals (e.g., PCB) can be in animal tallow. Derivatives: Sodium Tallowate, Tallow Acid, Tallow Amide, Tallow Amine, Talloweth-6, Tallow Glycerides, Tallow Imidazoline. Alternatives: vegetable tallow, Japan tallow, paraffin, ceresin (see alternatives to Beeswax). Paraffin is usually from petroleum, wood, coal, or shale oil. (peta.org)
sugar alcohol = الکل های قندی مثل سوربیتول

XYLITOL — Sugar alcohol from the birch tree, often used as a sweetener. (INCI dictionary)
benzyl alcohol = بنزیل الکل، حلالی که به عنوان حامل در رنگ موهای نیمه دائمی استفاده می شود.

fatty alcohols = الکل های چرب

EMOLLIENTS — Oils and other ingredients that soften and smooth the skin and reduce dryness, roughness and irritation. In hair care products, they restore lost moisture to hair fiber, contributing to shine and strength. Examples: coconut fatty alcohols, essential fatty acids, shea butter, jojoba oil. (INCI dictionary) 
امولينت ها: روغن ها و تركيباتي كه پوست را نرم و صاف مي كند، خشكي پوست را كاهش مي دهند و زبري و تحريك پوست را كاهش مي دهد. در محصولات مراقبت از مو، امولينت ها رطوبت از دست رفته رشته هاي مو را جبران مي كنند و به مو درخشندگي و استحكام مي بخشند. مثال ها: الكل چرب نارگيل، اسيدهاي چرب ضروري، كره شي آ، روغن جوجوبا
SAPONINS (GLYCOSIDES) — Substances found in nature that foam readily in water, used as foam boosters, emulsifiers and mild cleansing agents in natural shampoos. Examples: quillaya, yucca, soapwort. Soaping agents with proper ties similar to plant glycosides can be made from coconut fatty alcohols and cornstarch glucose. Example: coconut/corn oil soap. (INCI dictionary) 
ساپونين ها (گليكوزيدها) موادي كه در طبيعت يافت مي شوند و خيلي سريع و راحت در آب كف مي كنند. به عنوان تقويت كننده كف استفاده مي شوند. امولسيون ساز بوده و خاصيت پاك كنندگي ملايم در شامپوها دارند. مثال ها: كوئيلايا يا كوئيلاجا، يوكا، گياه صابوني يا وارت صابوني. تركيبات صابوني كه ساختاري مشابه با گليكوزيدهاي گياهي دارد مي توانند از الكل هاي چرب نارگيل و گلوكز نشاسته ذرت به دست بيايد. مثال: صابون هاي روغن ذرت و نارگيل
CETEARYL ALCOHOL — A mixture of fatty alcohols. Helps stabilize the emulsion in products and has an emollient effect on the skin. (INCI dictionary)
CETYL ALCOHOL, MYRISTYL ALCOHOL — Coconut Fatty Alcohols. The long-chain fatty alcohols from coconut palm kernels, which are natural emollients. (INCI dictionary)
COCONUT FATTY ACID CREAM BASE — Absorption base containing essential fatty acids, coconut fatty alcohols from palm ker- nels, aloe vera and vitamins A, C and E. Rich in linoleic and linolenic acids (vitamin F), excellent nutrients and skin conditioners. In hair care products, it is often combined with the impor tant amino acids cysteine and methionine, which are high in sulfur and excellent for the hair and scalp. (INCI dictionary)
COCONUT FATTY ALCOHOLS — See Cetyl alcohol, Myristyl alcohol. (INCI dictionary)
MYRISTYL ALCOHOL — Coconut Fatty Alcohols. The long- chain fatty alcohols from coconut palm kernels, which are natural emollients. (INCI dictionary)
Clove Oil – Eugenia car yophyllus Clovebud Oil – Eugenia car yophillata Cocoa Butter – Theobroma cacao Coconut Fatty Alcohols – Cetyl alcohol (INCI dictionary)
lauryl alcohol = لوریل الکل، الکل چرب با شاخه آلکیل 12 کربنه

behenyl alcohol = بهنیل الکل، الکل چرب با شاخه آلکیل 22 کربنه

BEHENYL ALCOHOL — A fatty alcohol derived from coconuts, used as an emulsion stabilizer in cosmetic products. (INCI dictionary)
stearyl alcohol = استئاریل الکل، الکل چرب با شاخه آلکیل 18 کربنه

Stearyl Alcohol Sterols: A mixture of solid alcohols. Can be prepared from sperm whale oil. In medicines, creams, rinses, shampoos, etc. Derivatives: Stearamine Oxide, Stearyl Acetate, Stearyl Caprylate, Stearyl Citrate, Stearyldimethyl Amine, Stearyl Glycyrrhetinate, Stearyl Heptanoate, Stearyl Octanoate, Stearyl Stearate. Alternatives: plant sources, vegetable stearic acid. (peta.org)
Cetearyl alcohol = ستئاریل الکل، الکل چرب با شاخه آلکیل آمیزه 16 و 18 کربنه

CETEARYL ALCOHOL — A mixture of fatty alcohols. Helps stabilize the emulsion in products and has an emollient effect on the skin. (INCI dictionary)
myristyl alcohol = میریستیل الکل، الکل چرب با شاخه آلکیل 14 کربنه

CETYL ALCOHOL, MYRISTYL ALCOHOL — Coconut Fatty Alcohols. The long-chain fatty alcohols from coconut palm kernels, which are natural emollients. (INCI dictionary)
COCONUT FATTY ALCOHOLS — See Cetyl alcohol, Myristyl alcohol. (INCI dictionary)
MYRISTYL ALCOHOL — Coconut Fatty Alcohols. The long- chain fatty alcohols from coconut palm kernels, which are natural emollients. (INCI dictionary)
arachidyl alcohol = آراشیدیل الکل، آراکیدیل الکل، الکل چرب با شاخه آلکیل 20 کربنه

ARACHIDYL ALCOHOL — A fatty alcohol derived from coco- nuts, used as an emulsion stabilizer in cosmetic products. ARACHIDYL GLUCOSIDE — Obtained through the condensation of arachidyl alcohol, a fatty alcohol, and glucose. Used in cosmetic products as a surfactant and emulsifier. (INCI dictionary)
hydroalcoholic gel = ژل هیدروالکلی

INFUSION, A solution obtained by prolonged contact with hot alcohol. = اینفیوژن: محلول هایی كه با تماس زیاد با الكل داغ به دست می ایند.

TINCTURE, Fragrant materials produced by directly soaking and infusing raw materials in room temperature or warm alcohol. = تنتور: ماده معطر كه در اثر خیساندن یا دم كردن ماده خام در دمای محیط یا الكل گرم شده به دست می آید. اگر الكل در دمای محیط استفاده شود به آن خیساندن می گویند. اگر در الكل گرم غوطه ور شود به آن دم كردن می گویند.

ABSOLUTE, Highly concentrated perfume ingredient obtained by the alcohol extraction of the concrete. The concrete is obtained by the solvent extract of the plant material. = ابسولوت به ماده عطری بسیار غلیظ می‌گویند كه با استخراج الكلی كانكریت­ها به دست می‌آید. كانكریت با روش استخراج با حلال از گیاهان به دست می‌آید.

CONCRETE, Solid waxy substance obtained by the solvent extraction of plant material, e.g., flowers, bark, leaves, etc. The absolute is obtained by alcohol extraction of the concrete. = كانكریت: ماده مومی شكل جامد كه با روش استخراج با حلال از مواد گیاهی مثل گلها، ساقه و برگ درختان به دست می آید. ابسولوت از استخراج الكلی كانكریت ها به دست می آید.

MACERATION, Is a method used to process flowers by steeping them in hot fats. The steeping process produces pomades. These are washed in alcohol for purification, and from this scented mixture, the extract of floral oil is obtained. = ماسیراسیون: روشی است كه در آن گلها را وارد روغن داغ می كنند سپس پماد به دست آمده را با الكل می شویند.

ALCOHOL, Denatured ethyl alcohol is added to a fragrance compound to serve as the carrier. It modifies the fragrance intensity and makes application to the skin easier. Concentration of alcohol to perfume oils varies from perfumer to perfumer. = الكل، اتیل الكل دناتوره به تركیب عطر اضافه می‌شود تا به عنوان حامل استفاده شود. الکل‌ها شدت عطر را اصلاح می‌کنند و استفاده از آن روی پوست را آسان‌تر می‌نمایند. غلظت الكل در عطر و نسبت آن به اسانس از عطّار به عطّار متفاوت است.

ENFLEURAGE, In this process, aroma materials are absorbed into wax and then the odorous oil is extracted with ethyl alcohol. Extraction by enfleurage was commonly used when distillation was not possible because some fragrant compounds denature through high heat. = انفلوراژ: در این فرایند مواد معطر به داخل یك ماده مومی شكل جذب می شود و سپس روغنهای معطر با اتیل الكل جدا می شود. استخراج با انفلوراژ برای گیاهان ظریف استفاده می شود كه در اثر تقطیر ممكن است ملكولهای مواد معطرشان تخریب شود.

Alcohol-free toners can be sprayed on the face and are best suitable for dry and sensitive skin types = تونرهای بدون الکل را می توان روی صورت اسپری کرد. این تونرها برای پوست های خشک و حساس بیشترین سازگاری را دارند

فیتو = Phyto
phyto = گیاهی؛ همچنین نام یک برند فرانسوی به نام فیتو
phytomer = فیتومر
Phytocyan = فیتوسیان، محصولات ضد ریزش موی واکنشی و زنانه از برند فیتو فرانسه
phytolium = فیتولیوم، محصولات ضد ریزش موی مردانه از برند فیتو فرانسه
phytosterols = فیتو استرول ها، روغن های ضد التهاب با ساختاری شبیه کلسترول، برای استفاده در کرم های ضد التهاب، کرم های آفتاب سوختگی و سایر محصولات آرایشی بهداشتی
phytodermatitis = فیتودرماتیت، درماتیت گیاهی، درماتیت تماسی در اثر تماس با گیاهانی مثل گزنه

بنفش = Violet
Violet = بنفش

VIOLA ODORATA — Violet. Analgesic and soothing agent very beneficial to sensitive skin. (INCI dictionary)
Violet – Viola odorata (INCI dictionary)
LIPOSHIELD®: Also know as phyto-melanin. Liposhield® is the first cosmetic ingredient designed to protect the skin from damaging high energy visible (HEV) light. It is a fractionated melanin compound, and can be used as an additional environmental defense against High Energy Visible light (HEV). It is designed to shield the skin from high energy blue/violet visible light. This novel, patent-pending ingredient may help to prevent premature aging and hyperpigmentation. (cellularskinrx.com)
PHYTO-MELANIN: Also known as Liposhield®, Phyto-Melanin is the first cosmetic ingredient designed to protect the skin from damaging high energy visible (HEV) light. It is a fractionated melanin compound, and can be used as an additional environmental defense against High Energy Visible light (HEV). It is designed to shield the skin from high energy blue/violet visible light. This novel, patent-pending ingredient may help to prevent premature aging and hyperpigmentation. (cellularskinrx.com)
EUGENOL: Powerful spicy odour of clove found in oils of clove and cinnamon leaf. Also found in roses, carnations, hyacinths and violets. (fragrance.org)
IONONES: One of the most valued synthetic perfume ingredients. They have a fresh, violet aroma and were first introduced into perfumery in 1936 in Violettes de Toulouse. (fragrance.org)
Cuticle: The cuticle is the outermost structure of the hair, resembling fish scales packed down up to 12 rows deep. The cuticle is the hair's first defence against all forms of damage that include chemicals, ultra-violet light, styling appliances, styling products etc. A damaged cuticle leaves the hair looking dull and feeling rough, but more importantly, increases the likelihood of extreme damage occurring inside (leading to things such as natural and artificial color fade, split ends and breakage). (thehairstyler.com)
Ultraviolet ray = اشعه فرابنفش 

UV, Ultraviolet = پرتوهای فرابنفش

Sweet Violet, Vila odorata = بنفشه معطر، بنفج، بنفشه واغی

ultraviolet or uv radiation = پرتوهای فرابنفش

ultraviolet rays of the sun = پرتوهای فرابنفش خورشید

EUGENOL, Powerful spicy odour of clove found in oils of clove and cinnamon leaf. Also found in roses, carnations, hyacinths and violets. = اوژنول: رایحه اسپایسی و قدرتمند برخاسته از میخك كه در روغنهای میخك و برگ دارچین وجود دارد. همچنین در رُز میخك صورتی یا كارنیشن و هیاسینت و بنفشه وجود دارد.

IONONES, One of the most valued synthetic perfume ingredients. They have a fresh, violet aroma and were first introduced into perfumery in 1936 in Violettes de Toulouse. = آیونونها: یكی از باارزش ترین مواد عطری سنتزی، رایحه تازه و گل بنفشه دارند. در سال 1936 به صنعت عطرسازی معرفی شدند.

بافت = Texture
texture = بافت

AVENA SATIVA STRAW EXTRACT — Oat Straw. Anti-irritant and softening agent, rich in silica. Used in hair products to improve hair texture and add shine. (INCI dictionary)
EGG OIL — The extract from whole eggs, rich in natural emulsifiers. An excellent emollient and humectant featured in shampoos, rinses and conditioners for dry or damaged hair. In skin care products, it improves texture and soothes and hydrates without clogging pores. (INCI dictionary)
HYDROLYZED SOY PROTEIN — Water-soluble protein naturally derived from soy via the enzymatic hydrolysis process. Applied topically, it is an excellent hydrator that improves the texture and resiliency of the skin. In hair care formulas, it coats porous and damaged areas to strengthen and mend hair fiber. In hair care preparations it is an excellent conditioner and nutrient. (INCI dictionary)
RICINUS COMMUNIS — Castor Seed Oil. Humectant and skin soother, often added to lipsticks, glosses and other cosmetic prod- ucts to improve their texture. (INCI dictionary)
SODIUM LAUROYL LACTYLATE — The sodium salt of lactic acid, a food-grade emulsifier and mild surfactant, used as a foam- ing and cleansing agent and to give the hair a soft, silky texture. The emulsifier of choice for natural products, it offers excellent moisturizing proper ties and leaves a smooth feel after application. It penetrates the top layer of skin to offer residual moisturization, extended fragrance release and enhanced delivery of actives. (INCI dictionary)
L-ASCORBIC ACID: It is the most effective form of Vitamin C and acts as a powerful antioxidant. L-Ascorbic Acid is the only form of Vitamin C that is easily absorbed by the skin and is a key element in any anti-aging skincare regimen. Skin is exposed to a variety of environmental insults on a daily basis. UVA/UVB radiation, smoke, air pollution and stress all contribute to the free radical/oxidation process that breaks down the collagen layer of your skin. During this oxidation process, environmental insults cause the skin to form free radicals (O1 molecules) that need to attach to other molecules to become stable (O2 molecules). These free radicals attach to the skin's collagen molecules. This contributes to the breakdown of this collagen layer. Skin starts to look old and loses its natural firmness and elasticity. L-Ascorbic Acid protects your skin from environmental damage and prevents the formation of free radicals. L-Ascorbic Acid is necessary for collagen production and helps to stimulate your skin to produce healthy collagen layers. Over time, the L-Ascorbic Acid in the C + Firming Serum will help to reduce hyperpigmentation, lighten brown spots and improve the texture and firmness of your skin for a younger-looking, more radiant appearance. The 12% concentration of L-Ascorbic Acid in the C + Firming Serum is formulated at a lower ph to ease absorption. It is suspended in a simple stabilizing solution to maintain the effectiveness of the Vitamin C over time. (cellularskinrx.com)
MARAJUCA OIL: Naturally-derived from the seed of the passion fruit plant, sustainably harvested from the forests of Brazil, Marajuca oil is full of antioxidants, linoleic acid and omega 6. Skin's natural lipid barrier is restored and maintained when using this oil for facial cleansing. Hydration returns to normal levels immediately. Firming and other texture changes will occur after continuous use. (cellularskinrx.com)
SEA BUCKTHORN OIL: Rich in omega 3, 6, 7 and 9, oil from this incredible plant replaces moisture lost due to environmental insults and aging. Skin's natural lipid barrier is restored and protected. Skin's texture is improved. Overall, skin's health is greatly improved. Used in CSRx Facial Cleansing Oil and Firming Densifier Active Treatment Moisturizer. (cellularskinrx.com)
rich texture = بافت غنی

luxurious white texture = بافت سفیدرنگ و مرغوب

light and fluid textures = بافت سبک و سیال

providing a thick texture = ایجاد کننده بافت باقوام

irregular skin surface and texture = ناهموار شدن سطح پوست

skin rashes, noticeable change in the texture or color of your skin = راش پوستی، تغییر واضح در بافت و رنگ پوست

texture of a face serum = بافت سرم پوست

نفوذ = Diffusion
diffusion = نفوذ

DIFFUSION: The ability of a fragrance to quickly radiate around the wearer and subtly permeate the environment. (fragrance.org)
FLAT: Lacking in lift, diffusion and distinction. (fragrance.org)
DIFFUSION, The ability of a fragrance to quickly radiate around the wearer and subtly permeate the environment. = نفوذ: توانایی یك عطر برای متصاعد شدن از روی بدن كسی كه عطر را استفاده كرده به شكل سریع و وارد شدن به محیط

همزن = Mixer
Mixer = همزن، میکسر
very large mixer = همزن ها و میکسرهای خیلی بزرگ
turbine type mixers = همزن های توربینی

سنتز = Synthesis
synthesis = سنتز

ARGININE: An amino acid that binds to the pure glycolic acid molecule. Once bonded, it allows for controlled delivery of glycolic acid into the skin over a prolonged period of time thus reducing irritation that usually accompanies AHA use. Promotes collagen synthesis and increases skin elasticity. (cellularskinrx.com)
PALMITOYL PENTAPEPTIDE 3: Clinically proven to regenerate the skin's upper layers by stimulating collagen production, thus thickening the epidermis. Palmitoyl Pentapeptide-3 is a synthetic protein that is a fragment of the C-terminal portion of collagen I (the most common type of the nineteen forms of collagen) combined with palmitic acid to make it more lipophillic, to improve its stability and to enhance its affinity towards human skin. One could look at Palmitoyl Pentapeptide-3 as a man-made precursor to collagen I. When this protein is added to cultured human fibroblasts it enhances the synthesis of collagen I, collagen III and fibronectin. In vitro, Palmitoyl Pentapeptide-3 was found to stimulate collagen IV synthesis by 100-327% and to stimulate hyaluronic acidsynthesis by 267%. In vivo Palmitoyl Pentapeptide-3 was found to stimulate collagen synthesis by 30-117%. Image analysis determined the effect Palmitoyl Pentapeptide-3 had on wrinkled skin. The six-month results are listed below, though significant results were seen in two months. Results: Mean wrinkle depth -- Reduced 17% Surface area: deep wrinkles -- Reduced 68% Surface area: moderate wrinkles -- Reduced 51% Mean density of wrinkled area -- Reduced 47% Skin roughness -- Reduced 16% Main wrinkle volume -- Reduced 24%. These results show that Palmitoyl Pentapeptide-3 had a dramatic effect on reducing the quantity and depth of wrinkles. It also improved surface smoothness. (cellularskinrx.com)
RED ALGAE EXTRACT: This extract (hypnea musciformis) provides protection from glycation and cellular/skin tissue damage evidenced by stiff, dull skin. The extract reduces redness and inflammation by reducing the overproduction of TNF-a. It strengthens the skin barrier by inducing involucrin synthesis. MMP1 and MMP3 enzyme activation is limited - these are implicated in the degradation of the dermal matrix. Red algae is excellent at restoring skin's normal cellular matrix within 28 days. Elasticity, firmness, good skin tone are the result. Used in Firming Densifier Active Treatment Moisturizer. (cellularskinrx.com)
SOY PEPTIDES: Soy peptides stimulate fibroblast proliferation and increase collagen and elastin synthesis. This results in firmer-looking skin. Soy Peptides are used to help prevent proteinase activity (as a result of exposure to UV light and ozone) from degrading collagen bundles in the skin. They can also can help to lighten hyperpigmentation and act as an anti-irritant, reducing inflammation. Used in Eye Bright Treatment Serum. (cellularskinrx.com)
progerin synthesis = سنتز پروژرین

enzymatic synthesis = سنتز آنزیمی 

activation of collagen synthesis = فعال سازی سنتز کلاژن

stimulation of the involucrin synthesis = افزایش سنتز اینوولوکرین

شانه = Comb
Comb = شانه، ابزار آرایش مو
Combing = شانه کردن، شانه زدن
afro-comb = شانه ای که برای موهای ضخیم و فرفری طراحی شده است.
Eyelash Comb = شانه مژه های چشم 
Wooden combs = شانه چوبی
combing force = نیروی شانه خوری
easier to comb = آسان تر برای شانه زدن
combination dry = پوست ترکیبی مایل به خشک
Wide Tooth Comb = شانه دندانه درشت برای گره گشایی از موها
combination oily = پوست ترکیبی مایل به چرب
Combination skin = پوست مختلط، پوست ترکیبی
combing resistance = مقاومت مو در برابر شانه
combination dry skin = پوست ترکیبی مایل به خشک
average combing force = نیروی شانه خوری میانگین 
combination oily skin = پوست ترکیبی مایل به چرب
synergistic combination = ترکیب هم افزا
easier combing from root to end = شانه زدن آسانتر از ریشه تا نوک مو
chelating, The combination of a metal ion with a chemical compound to form a ring = شلات کردن، کیلیت کردن، اتصال یون فلزی به یک ماده شیمیایی
FRAGRANCE FAMILY, Fragrances that are constructed in a similar manner and have key ingredient combinations in common are said to be in the same fragrance family. = خانواده عطر: عطرهایی كه به یك شیوه ساخته شده و یا تركیبات كلیدی یكسانی دارند.
BALSAMS, Sticky, resinous materials obtained from trees or shrubs which give a combined sweet-woody odor associated with well-seasoned, nonconiferous woods such as maple. = بالزام یا بِلسان: ماده رزینی چسبناك كه از درخت یا بوته به دست می‌آید و بوی شیرین چوبی دارد كه به افرا مرتبط است.
FOUGÈRE, The French word for “fern.” Fougère fragrances depend on aromatic chemicals to produce the fern-like notes that combine well with lavender, citrus and coumarin in fragrances for men. = فوژه: لغت فرانسوی فِرن یا سرخس. عطریات فوژه مواد شیمایی آروماتیك برای تولید نوت های سرخس مانند هستند كه از آمیزش لاوندر، سیتروس، كومارین به دست می آید.
hesperidin methyl chalcone, bioflavinoid found in the peel, pulp, and membranes of citrus fruit, such as grapefruits, lemons, and oranges. Hesperidin methyl chalcone has antioxidant properties, which help it to combat the inflammation and cell damage caused by free radicals. = هسپریدین متیل چالکون ماده بیوفلاونوئیدی که در پوست و گوشت مرکباتی مثل گریپ فروت، لیمو و پرتقال وجود دارد. نقش آنتی اکسیدان داشته و التهاب را کاهش می دهد و در کرم های دور چشم کاربرد دارد.
secondary pollutants, A secondary pollutant is not directly emitted as such, but forms when other pollutants (primary pollutants) react in the atmosphere.Examples of a secondary pollutant include ozone, which is formed when hydrocarbons (HC) and nitrogen oxides (NOx) combine in the presence of sunlight; NO2, which is formed as NO combines with oxygen in the air; and acid rain, which is formed when sulfur dioxide or nitrogen oxides react with water. = آلاینده های ثانویه هوا که بر خلاف آلاینده های اولیه به شکل مستقیم وارد هوا نمی شوند. بلکه در اثر واکنش آلاینده های اولیه با عوامل دیگر ایجاد می شوند. از ازن تروپوسفری می توان به عنوان نمونه ای از آلاینده ثانویه نام برد. زیرا از واکنش هیدروکربن ها و اکسیدهای نیتروژن در حضور نور آفتاب ایجاد می شود. باران های اسیدی نمونه دیگری از آلاینده های ثانویه هستند. زیرا در اثر ترکیب اکسید گوگرد و اکسید نیتروژن با آب باران ایجاد می شوند.
Combination dry skin may have noticeable follicles, pores, down the center of face = پوست ترکیبی مایل به خشک ممکن است فولیکولها و منافذ نسبتا بزرگ و قابل توجهی در بخش مرکزی وپایینی صورت داشته باشند
Combination oily skin has a wider distribution of the larger pores down the center of the face extending to the outer cheeks = پوست های ترکیبی مایل به چرب منافذ بزرگتری در قسمت مرکز صورت دارند که می تواند تا ناحیه بیرونی گونه ها گسترده شده باشد

قدرت = Strength
strength = قدرت، استحکام

EMOLLIENTS — Oils and other ingredients that soften and smooth the skin and reduce dryness, roughness and irritation. In hair care products, they restore lost moisture to hair fiber, contributing to shine and strength. Examples: coconut fatty alcohols, essential fatty acids, shea butter, jojoba oil. (INCI dictionary) 
امولينت ها: روغن ها و تركيباتي كه پوست را نرم و صاف مي كند، خشكي پوست را كاهش مي دهند و زبري و تحريك پوست را كاهش مي دهد. در محصولات مراقبت از مو، امولينت ها رطوبت از دست رفته رشته هاي مو را جبران مي كنند و به مو درخشندگي و استحكام مي بخشند. مثال ها: الكل چرب نارگيل، اسيدهاي چرب ضروري، كره شي آ، روغن جوجوبا
CHENOPODIUM QUINOA — Quinoa Protein. One of the most complete plant proteins, high in vitamins, minerals and the sulfur- containing amino acids cystine and cysteine, excellent nutrients for the hair, scalp and skin. A fixative in hair styling products, it smoothes layers in the hair’s cuticle to strengthen hair fiber, reduce frizzing and enhance shine. Used in anti-aging creams and facial masks, it firms and nourishes the skin for a more youthful appearance. CHLORELLA PYRENOIDOSA — Chlorella. Made up of over 60% protein, this green micro-algae contains all the essential amino acids, and is high in chlorophyll and vitamin B. An excellent nutrient, often used as a skin hydrator. (INCI dictionary)
EQUISETUM HYEMALE, EQUISETUM ARVENSE — Horsetail, Bottlebrush. Nutrient-rich herbal high in silica, essential to collagen production. A vegan alternative to collagen treatments, it firms and refreshes the skin and promotes healing. Often used in conjunction with coltsfoot in hair care products, it strengthens the hair shaft and adds sheen and elasticity. (INCI dictionary)
GLYCOPROTEIN — A protein linked to a polysaccharide (glycogen). Glycoproteins (ours are derived from yeast) contain sugars and amino acids, which help strengthen and smooth hair fiber. (INCI dictionary)
HYDROLYZED SOY PROTEIN — Water-soluble protein naturally derived from soy via the enzymatic hydrolysis process. Applied topically, it is an excellent hydrator that improves the texture and resiliency of the skin. In hair care formulas, it coats porous and damaged areas to strengthen and mend hair fiber. In hair care preparations it is an excellent conditioner and nutrient. (INCI dictionary)
HYDROLYZED WHEAT PROTEIN — Water-soluble protein naturally derived from wheat. Applied topically, it helps attract and retain moisture and is clinically proven to minimize fine lines and wrinkles. In hair care formulas, it coats porous and damaged areas to strengthen and mend hair fiber. (See also Hydrolyzed vegetable protein.) (INCI dictionary)
NASTURTIUM OFFICINALE — Watercress. Good source of vitamins A, B-complex and C. Soothing and conditioning, very ben- eficial to the skin. Also shown to strengthen and thicken hair. (INCI dictionary)
PANTHENOL — Vitamin B-5. Natural hair thickener that helps give hair body and hold. An excellent hydrator, it nourishes and strengthens the scalp and promotes hair health. Also used as a natural skin hydrator, it is sometimes known as Pantothenic Acid. (INCI dictionary)
TUSSILAGO FARFARA — Coltsfoot. Superb skin nutrient, high in polysaccharides, vitamin C and zinc. A natural anti-inflammatory and soothing agent, it helps soften and regenerate the skin. Combined with horsetail in hair care preparations, it strengthens and smoothes hair fiber and promotes scalp health. (INCI dictionary)
VACCINIUM MYRTILLUS EXTRACT — Bilberry Fruit. Astrin- gent and tonic, the extract of the berries has been shown to in- crease capillar y strength. A source of natural fruit acids, used in facial masks and lotions to promote exfoliation and encourage a more rapid turnover of skin cells. (See also Fruit Acids.) Taken in- ternally, bilberr y is said to improve night vision and help prevent macular degeneration. (INCI dictionary)
NIACINAMIDE: Also known as vitamin B3 and nicotinic acid, niacinamide is a potent cell-communicating ingredient that offers multiple benefits for aging skin. It stops the skin cells that produce pigment from transferring that pigment to surface skin cells, thereby minimizing unwanted dark spots. It is also an effective moisturizer helping the skin produce more ceramides and fatty acids, which are crucial components of your skin barrier. As that barrier is strengthened, skin is better able to keep moisture in and irritants out. Redness and inflammation are visibly reduced. Used in Firming Densifier Active Treatment Moisturizer and F*a*C*E Synergy Serum. (cellularskinrx.com)
RED ALGAE EXTRACT: This extract (hypnea musciformis) provides protection from glycation and cellular/skin tissue damage evidenced by stiff, dull skin. The extract reduces redness and inflammation by reducing the overproduction of TNF-a. It strengthens the skin barrier by inducing involucrin synthesis. MMP1 and MMP3 enzyme activation is limited - these are implicated in the degradation of the dermal matrix. Red algae is excellent at restoring skin's normal cellular matrix within 28 days. Elasticity, firmness, good skin tone are the result. Used in Firming Densifier Active Treatment Moisturizer. (cellularskinrx.com)
Keratin: Protein from the ground-up horns, hooves, feathers, quills, and hair of various animals. In hair rinses, shampoos, permanent wave solutions. Alternatives: almond oil, soy protein, amla oil (from the fruit of an Indian tree), human hair from salons. Rosemary and nettle give body and strand strength to hair. (peta.org)
STRENGTH: The relative intensity of a fragrance impression. (fragrance.org)
Medulla: The medulla is the hollow canal that appears in the very center of the hair shaft. It is not known to serve any specific purpose re. the hair's overall strength or appearance. (thehairstyler.com)
strengthen = تقویت کردن

CHENOPODIUM QUINOA — Quinoa Protein. One of the most complete plant proteins, high in vitamins, minerals and the sulfur- containing amino acids cystine and cysteine, excellent nutrients for the hair, scalp and skin. A fixative in hair styling products, it smoothes layers in the hair’s cuticle to strengthen hair fiber, reduce frizzing and enhance shine. Used in anti-aging creams and facial masks, it firms and nourishes the skin for a more youthful appearance. CHLORELLA PYRENOIDOSA — Chlorella. Made up of over 60% protein, this green micro-algae contains all the essential amino acids, and is high in chlorophyll and vitamin B. An excellent nutrient, often used as a skin hydrator. (INCI dictionary)
EQUISETUM HYEMALE, EQUISETUM ARVENSE — Horsetail, Bottlebrush. Nutrient-rich herbal high in silica, essential to collagen production. A vegan alternative to collagen treatments, it firms and refreshes the skin and promotes healing. Often used in conjunction with coltsfoot in hair care products, it strengthens the hair shaft and adds sheen and elasticity. (INCI dictionary)
GLYCOPROTEIN — A protein linked to a polysaccharide (glycogen). Glycoproteins (ours are derived from yeast) contain sugars and amino acids, which help strengthen and smooth hair fiber. (INCI dictionary)
HYDROLYZED SOY PROTEIN — Water-soluble protein naturally derived from soy via the enzymatic hydrolysis process. Applied topically, it is an excellent hydrator that improves the texture and resiliency of the skin. In hair care formulas, it coats porous and damaged areas to strengthen and mend hair fiber. In hair care preparations it is an excellent conditioner and nutrient. (INCI dictionary)
HYDROLYZED WHEAT PROTEIN — Water-soluble protein naturally derived from wheat. Applied topically, it helps attract and retain moisture and is clinically proven to minimize fine lines and wrinkles. In hair care formulas, it coats porous and damaged areas to strengthen and mend hair fiber. (See also Hydrolyzed vegetable protein.) (INCI dictionary)
NASTURTIUM OFFICINALE — Watercress. Good source of vitamins A, B-complex and C. Soothing and conditioning, very ben- eficial to the skin. Also shown to strengthen and thicken hair. (INCI dictionary)
PANTHENOL — Vitamin B-5. Natural hair thickener that helps give hair body and hold. An excellent hydrator, it nourishes and strengthens the scalp and promotes hair health. Also used as a natural skin hydrator, it is sometimes known as Pantothenic Acid. (INCI dictionary)
TUSSILAGO FARFARA — Coltsfoot. Superb skin nutrient, high in polysaccharides, vitamin C and zinc. A natural anti-inflammatory and soothing agent, it helps soften and regenerate the skin. Combined with horsetail in hair care preparations, it strengthens and smoothes hair fiber and promotes scalp health. (INCI dictionary)
NIACINAMIDE: Also known as vitamin B3 and nicotinic acid, niacinamide is a potent cell-communicating ingredient that offers multiple benefits for aging skin. It stops the skin cells that produce pigment from transferring that pigment to surface skin cells, thereby minimizing unwanted dark spots. It is also an effective moisturizer helping the skin produce more ceramides and fatty acids, which are crucial components of your skin barrier. As that barrier is strengthened, skin is better able to keep moisture in and irritants out. Redness and inflammation are visibly reduced. Used in Firming Densifier Active Treatment Moisturizer and F*a*C*E Synergy Serum. (cellularskinrx.com)
RED ALGAE EXTRACT: This extract (hypnea musciformis) provides protection from glycation and cellular/skin tissue damage evidenced by stiff, dull skin. The extract reduces redness and inflammation by reducing the overproduction of TNF-a. It strengthens the skin barrier by inducing involucrin synthesis. MMP1 and MMP3 enzyme activation is limited - these are implicated in the degradation of the dermal matrix. Red algae is excellent at restoring skin's normal cellular matrix within 28 days. Elasticity, firmness, good skin tone are the result. Used in Firming Densifier Active Treatment Moisturizer. (cellularskinrx.com)
Gel strength = قدرت ژل

ionic strength = قدرت یونی 

olfactory strength = قدرت بویایی

invigorate, give strength or energy to = تقویت می کند، انرژی می دهد

قطبی = Polar
Polar = قطبی، نوعی رنگ فانتزی برای مو
polarity = قطبیت، تمایل قطبی 
non polar = غیر قطبی
polar head = سر قطبی
polar group = گروه قطبی
nonpolar hydrocarbon chain = زنجیره غیرقطبی هیدروکربن
polarized light spectroscopy = اسپکتروسکوپی نوری پلاریزه
mix of oils with different polarities = تركیب روغنها با قطبیت های مختلف

میکا = Mica
MICA = میکا، ماده معدنی شفاف که در فرملواسیون پودر برای بهبود چسبندگی استفاده می شود
Chemical peel = لایه بردار شیمیایی
Chemical aroma = ماده شیمیایی معطر
chemical bonds = پیوندهای شیمیایی
aroma chemicals = مواد شیمیایی معطر
Chemical peeling = لایه برداری شیمیایی، پیلینگ شیمیایی
Economically sound = مقرون به صرفه
petrochemical free = عاری از مواد پتروشیمی، عاری از ترکیباتی مثل موم پارافین، روغن مینرال، تولوئن، فنوکسی اتانول، پلی اتیلن گلایکول، اتوکسیلات ها (ترکیباتی که آخرشان به eth ختم می شود) مثل میرت، لورت، اولت، ستئارت و همچنین ترکیباتی که حاوی دی اتانول آمین یا مونو اتانول آمین هستند
chemical exfoliants = لایه بردارهای شیمیایی
household chemicals = مواد شیمیایی مراقبت از منزل
photochemical aging = پیری ناشی از نور، پیری در اثر مواجهه با پرتوهای آفتاب
synthetic chemicals = مواد شیمیایی سنتزی
chemical equilibrium = تعادل شیمیایی
chemical peels, peel = لایه بردارهای شیمیایی
chemical nomenclature = نامگذاری شیمیایی
Chemical peel solution = محلول پیلنگ شیمیایی
histochemical techniques = تکنیک های شیمی بافت
highly sorbable chemicals = مواد شیمایی با قابلیت جذب بالا
Chemical hair straightener = موصاف کن های شیمیایی
Non chemical straightening = صاف کننده های غیر شیمیایی مو
exposure to toxic chemicals = مواجهه با مواد شیمیایی
Chemically enhanced products = محصولات بهبودیافته با روش های شیمیایی 
biochemical oxigen demand, BOD = اکسیژن خواهی بیوشیمیایی
Physicochemical specifications = ویژگی های فیزیکی و شیمیایی، خصوصیات فیزیکوشیمیایی
preservatives derived from petrochemicals = نگهدارنده های مشتق شده از محصولات پتروشیمی
dimers, a chemical structure formed from two similar sub-units = دیمرها، ساختار شیمیایی كه در اثر چسبیدن دو زیر واحد به دست می آید.
Ozone, trioxygen, an inorganic molecule with the chemical formula O3 = ازن، تری اکسیژن
chelating, The combination of a metal ion with a chemical compound to form a ring = شلات کردن، کیلیت کردن، اتصال یون فلزی به یک ماده شیمیایی
photochemical smog, haze in the atmosphere accompanied by high levels of ozone and nitrogen oxides = مه دود فوتوشیمیایی، دودآلود شدن هوا به علت وجود ازن و اکسیدهای نیتروژن
synapse = a structure that permits a neuron (or nerve cell) to pass an electrical or chemical signal to another neuron = همایه یا سیناپس، ساختار زیستی در پایانهٔ آکسون‌ها که اجازه انتقال سیگنال ها را می دهد.
ISOLATES, Aroma chemicals that are primarily isolated from natural products. They are highly refined natural substances. = ایزولات ها: مواد شیمیایی كه تركیبات طبیعی جداسازی شدند.
ROS, Reactive oxygen species (ROS) are chemically reactive chemical species containing oxygen. Examples include peroxides, superoxide = گونه های فعال اكسیژن
reactive oxygen species, ROS, chemically reactive chemical species containing oxygen. Examples include peroxides, superoxide, hydroxyl radical, and singlet oxygen. = گونه های فعال اکسیژن به اختصار ROS مواد شیمیایی فعال که حاوی اکسیژن می باشند. مثل پروکسیدها، سوپراکسیدها، رادیکال هیدروکسیل و اکسیژن منفرد
FOUGÈRE, The French word for “fern.” Fougère fragrances depend on aromatic chemicals to produce the fern-like notes that combine well with lavender, citrus and coumarin in fragrances for men. = فوژه: لغت فرانسوی فِرن یا سرخس. عطریات فوژه مواد شیمایی آروماتیك برای تولید نوت های سرخس مانند هستند كه از آمیزش لاوندر، سیتروس، كومارین به دست می آید.
COUMARIN, A chemical compound with a sweet, distinctive vanilla-like odor with grassy elements. Found naturally in some plants, it may also be produced synthetically. It is used by perfumers as a base note to add warmth and depth. = كومارین: ماده ای شیمیایی با رایحه شیرین و شبیه وانیل. از كومارین به عنوان نوت پایه در فرمولاسیون عطر اضافه می شود تا به آن گرما و عمق ببخشد.
AROMA CHEMICALS, Molecules obtained from natural products or made by synthetic organic chemistry that have an aroma. Most of the synthetic aroma chemicals are nature identical, i.e., identical to the same molecule obtained from a natural product. = مواد شیمیایی آروماتیك یا آروماكمیكال ها مولکول‌هایی هستند كه از محصولات طبیعی به دست می‌آیند یا به صورت سنتزی ساخته می‌شوند و بو دارند. بسیاری از مواد شیمایی آروماتیك بوی شبیه مواد طبیعی دارند. به عبارت دیگر شبیه مولکول‌هایی هستند كه از طبیعت به دست می‌آیند.
chemical exfoliants contain chemicals that loosen or dissolve skin cells build up = لایه برارهای شیمیایی حاوی مواد شیمیایی هستند که سلولهای ابناشته شده را شل کرده یا در خود حل می کنند
photochemical smog = مه دود فتوشیمیایی

بالج = Bulge
bulge = بالج، برآمدگی نزدیک غدد سبابه که سلول های بنیادی مو در آن قرار گرفته است.
bulge(1) = بالج

ورسک = Heather
Heather, Calluna vulgaris = ورسک

ندول = Nodule
nodule = ندول، تومور التهابی پوست که از پاپول عمیق تر است.

nodules = ندول ها

nodules 2 = ندول

nodules are smaller tumors = ندول

سرنگ = Syringe
syringe = سرنگ

زباد = Civet
civet cat, viverra civetta = گربه زباد که غده مقعدی آن ماده معطری به نام مشک زباد قابل استحصال است. منبع: کتاب شیمی عطرها نوشته چارلز سل
CIVET, Also called Civet Musk, this is obtained from the odorous sacs of the civets, animals in the family Viverridae, related to the Mongoose. = سیوت یا مُشك زباد از كیسه های بودار حیوانی به نام زُباد به دست می آید.
ANIMALIC, Characterized by bodily aromas or aromas most associated with traditional animal materials such as musk, civet and castoreum. These materials are now banned and have been replaced with musks obtained from plants and civet and castoreum smelling molecules obtained synthetically. = انیمالیك یا حیوانی، به بوهایی گفته می‌شود كه در عطرهای حیوانی سنتی مثل مُشك، سیوت و كاستریوم وجود دارد. این مواد در حال حاضر ممنوع هستند و با مشک‌های به دست آمده از گیاهان و مولکول‌هایی كه بوی شبیه سیوت و كاستریوم می‌دهند و به صورت سنتزی تشكل شده‌اند جایگزین شده‌اند.

فوژه = Fougère
fougère = فوژه

FOUGÈRE: The French word for “fern.” Fougère fragrances depend on aromatic chemicals to produce the fern-like notes that combine well with lavender, citrus and coumarin in fragrances for men. (fragrance.org)
FOUGÈRE, The French word for “fern.” Fougère fragrances depend on aromatic chemicals to produce the fern-like notes that combine well with lavender, citrus and coumarin in fragrances for men. = فوژه: لغت فرانسوی فِرن یا سرخس. عطریات فوژه مواد شیمایی آروماتیك برای تولید نوت های سرخس مانند هستند كه از آمیزش لاوندر، سیتروس، كومارین به دست می آید.

تینت = Tints
Tints = تینت

تقلا = Exertion
exertion = تقلا

چنگک = Prong
prong = چنگک

دشتی = Savannah
Savannah = دشتی، نوعی رنگ فانتزی برای مو

سویه = Strain
strain = سویه، سوش

Beeswax Honeycomb: Wax obtained from melting honeycomb with boiling water, straining it, and cooling it. From virgin bees. Very cheap and widely used. May be harmful to the skin. In lipsticks and many other cosmetics, especially face creams, lotions, mascara, eye creams and shadows, face makeup, nail whiteners, lip balms, etc. Derivatives: Cera Flava. Alternatives: paraffin, vegetable oils and fats, ceresin (aka ceresine, earth wax; made from the mineral ozokerite; replaces beeswax in cosmetics; also used to wax paper, to make polishing cloths, in dentistry for taking wax impressions, and in candle-making), carnauba wax (from the Brazilian palm tree; used in many cosmetics, including lipstick; rarely causes allergic reactions), candelilla wax (from candelilla plants; used in many cosmetics, including lipstick; also in the manufacture of rubber and phonograph records, in waterproofing and writing inks; no known toxicity), Japan wax (vegetable wax, Japan tallow; fat from the fruit of a tree grown in Japan and China). (peta.org)
MALASSEZIA STRAIN = سویه های مختلف مالاسزیا

different Malassezia strains = سوش های مختلف مالاسزیا

The exact concentration of Malassezia strain = تعیین دقیق غلظت سوش مالاسزیا

کاکل = Toupee
toupee = کاکل، مو مصنوعی، کلاه گیس آقایان

حمل  = Vectorize
vectorize = وکتوریزه، حمل 

سینه = Chest
Chest = سینه
horse chestnut = گیاه شاه بلوط هندی
upper chest and the neck area = بخش بالایی سینه و ناحیه گردن
Spanish chestnut, Castanea sativa = شاه بلوط اسپانیایی

چانه = Chin
chin = چانه
itching = سوزش، خارش، تحریک
itching  = سوزش
matching = همتاسازی، نظیرسازی، مهندسی معکوس عطرها
Bleaching = دکلره کردن موها، بی رنگ کردن موها، بلیچ کردن موها
machinery = ماشین آلات
Anti Itching = ضد خارش
close matching = همتاسازی عطری شبیه به عطرهای مشهور
Kneading machine = ماشين ورزدهنده، منظور همزن هايي است كه در نانوايي استفاده مي شود، براي خميردندان از همزن های مشابهی استفاده می شود.
activator machine = وسیله ای که برای پاکسازی، تحریک و سفت کردن پوست در چهره درمانی یا روش های مراقبت از پوست صورت استفاده می شود.
bleaching your hair = دکلره کردن موها
Itchiness (pruritus) = خارش پوست
In the familiy matching = همتاسازی عطی هم خانواده با عطرهای مشهور
Jojoba, Simmondsia chinesis = جوجوبا، حوحوبا، هوهوبا
itching or burning sensations = خارش یا احساس سوزش
SIMMONDSIA CHINENSIS SEED OIL = روغن جوجوبا, موم جوجوبا
galvanic machine uses two electrodes = دستگاه گالوانیک از دو الکترود استفاده می کند
Chinese Cinnamon, Cinnamomum aromaticum = دارچین چینی، سلیخه
ECHINACEA ANGUSTIFOLIA, ECHINACEA PURPUREA = گل اکیناسه
rosacea, a very common skin disease that affects people over the age of 30. It causes redness on your nose, cheeks, chin, and forehead = رزاسه، بیماری رایج پوستی که افراد بالای 30 سال را تحت تأثیر قرار می دهد و با قرمزی روی بینی، گونه، چانه و پیشانی بروز می کند
mechanical method of exfoliating is with the use of for example microdermabrasion machine = روش مکانیکی لایه برادی مثلا با استفاده از میکرودرم ابریژن
Pores may be clogged on the nose, chin and center of the forehead = منافذ پوست در ناحیه بینی، چانه ومرکز پیشانی ممکن است مسدود شده باشد

=
Arm = بازو
ase = پسوند از به معنای تجزیه کننده
ate = پسوند ات به معنای استر یا نمک اسید
BHA = اسید بتاهیدروکسی
BHT = بی اچ تی
BPO = مخفف بنزوئیل پروکساید
De- = پیشوند به معنای زوده شده
DHT = دی هیدروکسی استون
dry = خشک
dye = رنگ
eth = پسوند به معنای اتوکسیله شده
Gel = ژل
gum = لثه
hay = یونجه
Hip = پهلو
hue = فام رنگ
Jar = ظروف کاسه ای
jaw = فک
leg = از ساق پا تا بالای ران
MSH = هورمون تحریک کننده ملانین
pat = ضربه ملایم
rye = گندم سیاه
sag = افتادن پوستی، شل و آویزان شدن پوست
TDL = تراز رنگ مو
tea = چای
Un- = غیر
UVA = اشعه فرابنفش نوع A
UVB = اشعه فرابنفش نوع B
UVC = اشعه فرابنفش نوع C
wet = مرطوب، خیس
2in1 = دو در یک، دوقلو، دو منظوره، شامپو و کاندیشنر در یک بطری، شامپوهای حاوی مواد کاندیشن کننده و نرم کننده
acid = اسید، ماده ترش مزه، محلول آبکی که pH پایین تر از 7 دارد. متضاد قلیا یا باز.
acne = آکنه، جوش، بیماری پوستی که با التهاب مزمن غدد سبابه مشخص می شود و در اثر فعالیت بیش از حد غدد سبابه و تغییرات هورمونی ایجاد می شود.
agar = آگار، ماده قندی که برای کشت های میکروبی استفاده می شود.
Alt. = درمان جایگزین
AQUA = نام لاتین آب، در فرمولاسیون با این نام درج می شود
back = کمر، پشت بدن
base = باز (مقابل اسید)
body = بدنه
Bulk = بالک، فله ای، فله، توده
calf = ماهیچه ساق پا، گوساله هم معنی می دهد
chic = شیک
chin = چانه
clay = خاک رس
clog = مسدود
Comb = شانه، ابزار آرایش مو
cyst = کیست
damp = نم دار
diol = دیول، الکل دوعاملی
dirt = چرک
dose = دوز، چنده ‌گذاری، تعیین و تنظیم مقدار و دفعات مصرف دارو
dull = تیره، کدر
EDTA = ادتا، ا د ت آ
face = صورت
firm = محکم، قوی، استوار
flat = فلت، پهن، صاف، تخت
Flaw = عیوب پوست
foot = پا از قوزک به پایین
Free = عاری از
gels = ژل ها
gums = صمغ ها
h2o2 = هیدورژن پروکسید
Head = سر
heal = بهبودی، شفا
ions = یون ها
knee = زانو
lift = لیفت
lily = لیلی یا زنبق
mask = ماسک
mesh = تار و پود
MICA = میکا، ماده معدنی شفاف که در فرملواسیون پودر برای بهبود چسبندگی استفاده می شود
mild = ملایم
MINT = گونه ای از گیاهان آروماتیک که به عنوان ضدعفونی کننده طبیعی استفاده می شوند
musk = مشک
nape = پس گردن
Neck = گردن
nose = بینی
note = نوت
pain = درد
pat  = حرکات ضربه ای ملایم
PEG- = پلی اتیلن گلیکول
pits = فرورفتگی ها
post = (پیشوند) به معنای بعد از می باشد.
pour = ریختن
Pre- = قبل از، پیش هنگام
Pro- = پیش برنده، پیش ساز
pulp = پالپ، گوشت میوه
Rash = راش های پوستی، نوعی تحریک پوست
Safe = ایمن
scar = جای زخم، اسکار
seal = پلمپ
Sink = سینک روشویی
Slot = شکاف
soap = صابون
soda = سودا، ترکیبات سدیمی؛ نوشابه یا آب گازدار
sole = منفرد
stir = هم زدن، تکان دادن
TEA- = تری اتانول آمین
tear = اشک
TEWL = تبخیر نامحسوس آب از سطح پوست
TOFU = توفو، ماده ای که از دانه سویا به دست می آید و غنی از پروتئین، کلسیم و ویتامین بی است
tolu = ماده معطر با رایحه شیرین که کمی چرم بو است
tone = 1- تون رنگ مو به معنای سایه رنگ مو، عدد یا اعدادی که معمولاً بعد از ممیز در شماره رنگ مو قرار می گیرد و نشان می دهد رنگ مو از چه سایه رنگ هایی تشکیل شده. 2- قوام پوست
tube = تیوب، قوطی کرم
urea = اوره
vial = ویال، ظرف آمپول مانند
Wait = صبر کنید، مکث کنید
wild = وحشی، خودرو
wool = پشم
YUKO = یوکو، برند و نام تجاری تکنیک صاف کردن مو با روش ژاپنی که در سال 2000 موفق به ثبت پتنت در آمریکا گردید. در این تکنیک از مواد شیمیایی استفاده می شود.
ZINC = زینک، ماده معدنی که برای رشد و تکثیر سلولها لازم است
actin = آکتین، رشته های ماهیچه ای که به ماهیچه قابلیت کشش می دهند.
acute = حاد، متضاد مزمن، به بیماری هایی گفته می شود که سریع و با علائم شدید و در دوره های کوتاه خودش را نشان می دهد. بیماری هایی که به سرعت پیشرفت می کنند اما باقی نمی مانند؛ یا فروکش می کنند و یا وارد فاز مزمن می شوند.
adorn = آراستن، زینت بخشیدن، آرایش کردن یک فرد یا تزئین اشیا
agent = ماده فعالی که می تواند تأثیر فیزیکی، شیمیایی یا دارویی داشته باشد.
Anti- = ضد
Apply = استفاده کردن، به کار گرفتن، مالیدن، زدن
aroma = آروما، ماده معطر، اسانس، ماده خوشبو، ترکیبات آروماتیک
avoid = دوری کردن، اجتناب کردن
batch = بچ، یک سری ساخت
beads = ذرات منجوقی
beige = رنگ بژ، قهوه ای روشن 
blush = رژ گونه
botox = بوتاکس، بوتوکس، سم بوتولین، یکی از انواع سم های بولولینوم که برای ریلکس کردن یا فلج کردن موقت ماهیچه های صورت و رفع چروک های آن استفاده می شود.
brand = برند، علامت تجاری، مارک
brush = برس مو، برس، براش، ابزار براشینگ
bulge = بالج، برآمدگی نزدیک غدد سبابه که سلول های بنیادی مو در آن قرار گرفته است.
Cargo = محموله
Cedar = سدر، سرو
chalk = گچ
Chest = سینه
Cilia = تاژک
clips = کلیپس، گیره مو
Coco- = کوکو، هیدروکربن 12 کربنه مشتق از نارگیل
Coral = صدفی، نوعی رنگ فانتزی برای مو
Cream = کرم
crown = تاج دندان
cumin = گیاه زیره سبز که بویی شبیه عرق انسان دارد.
cysts = کیست ها = برآمدگی های غیرعادی پوست که حاوی چرک یا یک مایع غیر معمول است
dense = چگال، داراي دانسيته بالا
dosed = دوز بندی شده
Drops = قطره
Ebony = آبنوس
elbow = آرنج
erupt = جوانه زدن، بيرون آمدن، منظور آمدن دندان از لثه در بدو تشكيل است
fancy = فانتزی
Flaky = پوسته پوسته شده
Fluid = فلوئید
fresh = تازه
gauze = گاز استریل
Glatt = گلت، نام تجاری صاف کننده شیمیایی مو
glide = لغزندگی
gloss = درخشش، برق زدن
harsh = خشن
heady = بی پروا
heavy = سنگین
hives = کهیر
HONEY = عسل، دارای خاصیت جذب آب. به عنوان قوام دهنده هم استفاده می شود
inert = خنثی، بی خاصیت
Itchy = خارش‌دار
kinky = وز و گره خورده (ویژگی مو)
leafy = برگ دار
light = لایت
Lines = خطوط، چروک های ریز
loose = شل، نرم
lumps = توده و لخته
lupus = لوپوس
lytic = پسوند لیتیک
marks = علائم
Milia = میلیا
Mixer = همزن، میکسر
mossy = باتلاقی
mouth = دهان
mucus = موكوس، ماده مخاطی
nails = ناخن ها
noses = بینی ها
olive = زیتون
onset = شروع بیماری
Orris = زنبق
ozone = ازن
Pearl = مروارید، نوعی رنگ فانتزی برای مو
phyto = گیاهی؛ همچنین نام یک برند فرانسوی به نام فیتو
plump = توپر و حجیم، یکی از ویژگی های مطلوب پوست
Polar = قطبی، نوعی رنگ فانتزی برای مو
pores = منافذ
Post- = بعد از
prong = چنگک
Ratio = نسبت
razor = تیغ اصلاح
rinse = آبکشی
Sandy = شنی، نوعی رنگ فانتزی برای مو
scalp = اسکالپ، کف سر، پوست سر
scars = اسکارها
Scrub = اسکراب، لایه بردار ساینده
sebum = سبوم
Serum = سرم
shiny = براق
sniff = بو کشیدن
soaps = صابون ها
soft  = نرم
Spray = اسپری
Steam = بخار آب، بخور
stick = استیک، قلمی
store = نگهداری کردن، انبار کردن
style = مدل دادن به مو، آرایش کردن مو
sweat = عرق
tacky = چسبنده 
taper = نوک تیز، دارای انتهای مخروطی
tatoo = تاتو، تزریق رنگ به داخل پوست
thick = غلیظ، ضخیم، با قوام
Thigh = ران
Tight = کشیده
Tints = تینت
toner = تونر
Tonic = تونیک
Towel = حوله
toxic = سمی
treat = عمل آوری، درمان
ulcer = اولسر
urine = ادرار
UVAPF = عیار حفاظت در برابر پرتوهای فرابنفش نوع A
vivid = واضح و شفاف
waist = کمر
waxes = واکس ها، موم ها، استرهای اسید چرب و الکل چرب
weals = نام دیگر کهیر
welts = کهیر، برآمدگی های برجسته صورتی رنگ که در اثر افزایش هیستامین در خون ایجاد می شود
Wheat = گندم
wrist = مچ دست
X ray = اشعه ایکس، پرتوهای ایکس
yeast = مخمر
absorb = جذب شدن به طوری که بخشی از یک کل شود. همانطور که حوله آب را جذب می کند یا همانطور که مواد موثره جذب پوست می شوند
ACCORD = آکورد، به مخلوط دو یا تعداد بیشتری ماده که زمینه بویایی یکسان دارند، آکورد گفته می شود. (کتاب دانستنی های عطر تالیف احسان حسنانی)
acetyl = اَستیل، مربوط به استیک اسید، مشتق از استیک اسید
acidic = اسیدی
adhere = چسبیدن، در تماس بودن
adjust = دقیق کردن، فیت کردن، مناسب کردن، تنظیم کردن، وفق دادن
adsorb = جذب سطحی مایع یا گاز روی یک جامد، جذب لایه بسیار نازک از یک ماده گازی یا مایع روی سطح جامد یا سطح بدن
Aerial = هوایی، افراشته، در توصیف موها
aerobe = میکروارگانیسمی که می تواند فقط در حضور اکسیژن زنده بماند.
alkali = قلیا، باز متضاد اسید
Ampule = آمپول
anagen = آناژن، فاز رشد سیکل مو
anemia = کم خونی، کم بودن تعداد گلبول های قرمز در خون که علائم آن ضعف و تنگی نفس است.
Anthol = آنتول
Arctic = یخی، نوعی رنگ فانتزی برای مو
areola = ناحیه حلقوی تیره پوست اطراف نوک پستان
armpit = زیر بغل
Atopic = آتوپیک، حساسیتی
Balsam = بالزام، بالم
banner = بنر تبلیغاتی
beauty = زیبایی
Benign = خوش خیم، رشد غیر طبیعی ولی قابل کنترل بافت بدن
biceps = عضله دو سر بازو
binder = بیندر، متصل کننده، جفت کننده
Biolin = بیولین
biopsy = برداشتن قطعه ای از بافت بدن برای بررسی میکروسکوپی، بیوپسی
BIOTIN = بیوتین، ویتامین H
bitter = تلخ
Bleach = دکلره
blotch = لک های تیره که می تواند به رنگ قرمز یا قهوه ای باشد
bottle = بطری
Boxcar = اسکار آکنه با فرورفتگی مربعی
Bruise = کبودی
bundle = شبکه به هم تنیده
Carton = جعبه محصول
cassia = دارچين چيني
cavity = حفره و پوسيدگي دندان
Censer = عودسوز، عطر دان
cheeks = گونه ها
chypre = شیپره
Cineol = سینئول
Citrus = سیتروس، مرکبات
client = مشتری
Clover = شبدر
Collar = در اصل به معنای یقه و گریبان، همچنین به معنای شاسی محصولات پمپی مثلاً: «شاسی کاندیشنر را یک یا دو بار فشار دهید.»
comedo = کومدون های ریز
Cortex = کورتکس مو، پوسته مو، لایه میانی مو، سفیده مو، بخش اصلی مو که تعیین کننده استحکام و قابلیت انعطاف مو می باشد
cosmos = کاسموس
costus = گیاه قسط که بویی شبیه غدد سبابه دارد
cracks = ترک های پوستی
creams = کرم ها
Cyprus = قبرس
Debris = چرک های برجای مانده روی پوست 
dentin = عاج دندان، لایه زیر مینای دندان
dermis = درم، بخش میانی پوست، میان پوست
desorb = دفع کردن، از حالت جذب در آمدن
detect = آشکارسازی، شناسایی
digest = هضم
dioxin = دیوکسین
dosage = دوز، میزان مصرف
Drying = خشک کردن
E coli = باکتری ای کولای
earthy = زمینی
eczema = اگزما، اکزما، بیماری یا عارضه پوستی که با علائمی مثل التهاب، سوزش پوست، ترک های پوستی و زبری پوست ظاهر می شود. شایع ترین نوع اگزما، درماتیت آتوپیک است.
elafin = الافین 
enamel = لعاب، مینای دندان
erbium = لیزر اربیوم
facial = فیشال، فیشیال
fitted = فيت شده، مماس، منظور پره هاي میکسر است كه به جداره همزن مماس مي شود
flaçon = فلاکون
Floral = فلورال، بر پایه رایحه گل ها
fraxel = لیزر فرکسل
fruity = میوه ای
fucose = فیوکوز 
fungal = قارچی
fungus = قارچ
garlic = سیر
gently = به ملایمت 
glands = غده ها، غدد
global = جینکوبیلوبا
Glycol = گلایکول
grades = گريدها (منظور درجه بندي مواد از نظر كيفي است)
greasy = چرب و روغنی، مثل گریس
groove = شیار
ground = له شده، پودر شده
intact = دست نخورده
jasmin = یاس
KAOLIN = کائولین نوعی خاک رس که از کوه های کائولین چین به دست می آید
karaya = كارايا
lather = تشکیل کف دادن
lauric = لوریک
lauryl = لوریل
Length = طول، مثلاً طول مو
Lierac = لیراک
Limbic = لیمبیک، بخشی از مغز که مرتبط با عواطف و احساسات است
lotion = لوسیون
lysine = لایسین
madder = بومادران
magnet = مگنت، آهنربای کوچک
medium = مديوم، متوسط
mellow = دلپذیر
Mimosa = گل ابریشم
mixing = هم زدن، تکان دادن، اختلاط
modern = مدرن
myrtle = مورد، مورت، گیاه مورد
Nangka = نانکا، جک فروت 
nature = نیچر
nerves = عصب ها
Nettle = گزنه
NIACIN = نیاسین، ویتامین B3
nodule = ندول، تومور التهابی پوست که از پاپول عمیق تر است.
Oozing = تراوشات پوستی
opaque = کدر
origin = خاستگاه، منشأ 
Pallet = پالت حمل، تخته ای پهن که کالاها را روی آن چیده و با لیفتراک جابجا می کنند.
pamper = نوازش
papaya = پاپایا
papule = پاپول، نوعی جوش پوست
patch = کژنه (واژه مصوب فرهنگستان پزشکی)، پچ پوستی، محدودۀ تغییر رنگ یا تغییر شکل‌یافته‌ در پوست
patent = پتنت، گواهی ثبت اختراع
PECTIN = پکتین، ازدیوار سلول گیاهان، پوست پرتقال و تفاله سیب به دست می آید
pillar = پیلار، ستونی
pimple = جوش، نوعی آکنه
porous = متخلخل، پرمنفذ
potent = قوی
powder = پودر
primer = پرایمر، محصول آرایشی که به منظور یکنواخت نمودن قوام پوست، کاهش منافذ پوست و کاهش چروک های پوستی قبل از کرم پودر و دیگر لوازم آرایشی روی پوست مالیده می شود.
purify = پاک سازی عمقی
purine = پورین یكی از چهار باز نوكلئوتیدی نوكلوئیك اسیدها
rashes = رش های پوستی، ضایعه های ملتهب پوستی
remedy = داروی گیاهی، ماده درمانی
repair = ترمیم
retard = متوقف کردن، بازداری
rinsed = آبکشی شده
routin = روتین
Safety = ایمنی
saliva = بزاق، آب دهان
scent = رایحه، اسانس
scrubs = اسکراب
sealer = پلمپ کننده، آب بند
Sebum  = سبوم، چربی طبیعی پوست که توسط غدد سباسه ترشح می شود
sensor = سنسور
Serine = اسید آمینه سرین
severe = شدید
SILICA = سیلیکا، ماده معدنی که به عنوان غلیظ کننده و پایدارکننده استفاده می شود.
smooth = صاف
solute = ماده حل شده
soothe = تسکین دادن
spirea = گیاه اسپیره، گل عروس، به عربی ملک المروج به معنای سلطان مرتع ها
sponge = اسفنج
Spread = پخش کردن
sticky = احساس چسبندگی
strain = سویه، سوش
striae = خط نازک
strile = استریل، سترون
T zone = ناحیه پیشانی و بینی، تی زون
tanner = برنزه کننده
tartar = تارتار، جرم دندان، مواد سخت و کلسیفه شده که روی دندان رسوب کرده و تشکیل جرم داده اند.
temple = گیجگاه
tester = تستر
Thymol = تايمول
toners = تونرها
tongue = زبان
toning = تغییر رنگ مو، رنگ دادن مو، تون دادن به رنگ مو، ایجاد تغییر در رنگ مو
totara = توتارا
toupee = کاکل، مو مصنوعی، کلاه گیس آقایان
Trolly = ترولی
trunck = پشت بدن، از کفل تا بالای کمر
T-zone = تی زون، ناحیه تی شکل پوست شامل پیشانی، بینی، چانه
U-zone = یو زون، ناحیه یو شکل صورت، ناحیه پیرامونی صورت
vacuum = خلاء
Veegum = ويگام
Violet = بنفش
waxing = موم انداختن
wetted = خيس شده، در تماس با آب يا الكل قرار داده شده
Yasmin = یاسمن
acetone = استون، مایع قابل اشتعال، بی رنگ، قابل امتزاج با آب و الکل و اتر که طعم شیرین اما سوزاننده دارد و به عنوان حلال استفاده می شود.
acidify = تبدیل به اسید کردن، کاهش قلیاییت
actinic = آکتینیک، مربوط به آن بخشی از اشعه طیف مرئی که فعالیت شیمیایی دارد.
adenine = آدنین: یکی از بازهای چهارگانه نوکلئوتیک
adipose = آدیپوز، مرتبط با چربی و بافت چرب
adrenal = غده درون ریز که روی کلیه ها قرار گرفته، غدد فوق کلیوی
aerobic = هوازی، قابل زیستن یا رخ دادن فقط در شرایط حضور اکسیژن. به ورزش ها و رقص هایی که باعث افزایش ضربان قلب می شوند نیز گفته می شود.
aerosol = آئروسل، سوسپانسیون کلوئیدی ذرات جامد یا مایع پخش شده در گاز؛ معلق در گاز؛ ظرفی که حاوی گاز مایع شده یا ماده حل شده ایست که می تواند به صورت افشانه یا اسپری پخش شود.
agonist = آگونیست، شریک، ماده ای که مشابه ماده دیگر عمل نموده و عملکرد آن را تشدید و تحریک می کند.
alcohol = الکل
alembic = قرع و انبیق، ابزار گلاب گیری قدیم، ظرف تقطیر برای تولید گلاب و اسانس
alkalis = قلیاها، مواد قلیایی، بازها، مواد با خاصیت بازی
allergy = آلرژی، حساسیت
Ampulla = آمپول
anionic = آنیونی، دارای بار الکتریکی منفی
anosmic = فاقد حس بویایی
antacid = ضد اسيد، آنت اسيد
areolar = حلقوی
avocado = آووکادو
barrier = بریر، حائل، لایه محافظ
beeswax = موم زنبور عسل
benzoin = ماده رزینی با رایحه شیرین که ته مایه ای از رایحه عود دارد
Betaine = بتائین، کوکامیدو پروپیل بتائین سورفکتانت آمفوتری رایج در شامپوها که برای افزایش کف و قوام و همچنین افزایش ملایمت شامپو استفاده می شود.
biomass = توده زیستی 
Blemish = بلمیش شامل لک، جوش، جای جوش، رش پوستی اما موقتی
blender = مخلوط کن
blister = تاول
Blotchy = پوست دارای لک
booster = بوستر، تقویت کننده
botox 2 = بوتاکس
Bristle = پرز برس
Bronzer = برنزه کننده
buildup = تجمع انباشتگی
Buttock = کفل
Camphor = کافور، نوعی رزین معطر که در پزشکی و عطرسازی کاربرد دارد.
CARAMEL = کارامل، رنگدانه طبیعی
caraway = كاراواي، زیره ایرانی، نوعی رازیانه
CARMINE = کارمین، رنگدانه طبیعی پایدار که از بال نوعی حشره به دست می آید
catagen = کاتاژن
Caution = احتیاط
chelate = شلات، کیلیت 
chronic = مزمن، کهنه، طولانی
clarify = شفاف سازی
Cleanse = تمیز کردن
closure = محوطه
cloying = شیرین چسبناک
cologne = ادکلن
Combing = شانه کردن، شانه زدن
Complex = کمپلکس، مجموعه
content = محتوا، محتوی، مقدار
counter = پیشخوان
coupler = کاپلر، کوپلر، عامل جفت شونده، یکی از ترکیبات سازنده رنگ مو، ماده ای که با دی ایمین ناشی از اکسیداسیون مونومر رنگ مو جفت شده و پلیمریزاسیون را پیش می برد
culture = کشت 
Cuticle = کوتیکول مو، خارجی ترین لایه مو، پولک های مو، پولک های کوتیکول، لایه بیرونی مو که ساختاری فلس مانند، شبیه پولک های ماهی داشته و از مو محافظت می کند.
Declare = اظهارکردن
deepsan = دیپسان
dibasic = دوبازي
diffuse = انتشار
diluted = رقیق شده
dimples = برآمدگی کوچک روی گونه یا چانه
dioxane = دی اکسان
dodecyl = دودسیل
dryness = خشکی پوست در اثر از دست دادن رطوبت
dyeing = رنگ کردن
ecocert = اکوسرت
EGG OIL = روغن زرده تخم مرغ
elastic = کشسانی 
elastin = الاستین
Elegant = جذاب، زیبا، شیک
ethanol = اتانول
eugenol = اوژنول
excrete = ترشح می شود، تخلیه می شود
expulse = خارج کردن 
extract = عصاره، در نقش فعل به معنای استخراج کردن عصاره
fabrics = الیاف
facials = اقدامات فیشال / فیشیال
FIR OIL = روغن صنوبر
flowery = رایحه گلها
forearm = ساعد
Formula = فرمول، فرمولاسیون
fougère = فوژه
foxtail = گیاه دم روباه
freckle = ککی مکی
friable = شكننده، خردشونده
gellant = ژل کننده 
Glitter = درخشش، درخشندگی
GLUCOSE = گلوکز، قند میوهای که از ذرت و انگور به دست میآید
glycine = گلایسین، نوعی اسید آمینه 
gommage = گماژ، لایه بردار پاک کنی که روی پوست مالیده می شود و سلولهای مرده را روی سطح پوست لوله کرده و خارج می کند، لغت فرانسوی به معنای پاک کن
guanine = گوانین یكی از چهار باز اصلی نكلئوتیدی كه در نكلوئیك اسیدها یافت می شود.
Guarana = گورانا، گیاهی که از عصاره دانه آن در رنگ مو استفاده می شود.
hairpin = سنجاق موی سر
hormone = هورمون
hypoxia = هایپوکسی، شرایط کمبود اکسیژن
icepick = اسکار آکنه با فرورفتگی نوک تیز
illegal = غیرقانونی
in vivo = درون تنی، آزمایش هایی که درون بدن انجام می شود
incense = عود
inflame = ملتهب
inhibit = ممانعت
ironing = اتو کردن مو، صاف کردن مو با اتوی مو
isolate = ایزوله کردن، جداسازی
itching = سوزش، خارش، تحریک
jawline = خط فک
keratin = کراتین، پروتئین رشته ای تشکیل دهنده ساختار مو
lactate = لاکتات
laminin = لامینین
Leaflet = برگاه راهنمای داخل جعبه محصول
leather = چرم
lentigo = لک های پهن صورت که مرز کاملا مشخص دارند. این لک ها معمولا در کهولت ظاهر می شوند. این لک ها بیشتر در نواحی در معرض آفتاب ظاهر می شوند. (منبع وب مد)
lifting = لیفتینگ
lotions = لوسیون ها
Lozenge = قرص لوزي شكل
luminex = شرکت بیوتکنولوژی لومینکس
made by = ساخته شده توسط
made in = ساخته شدن در کشور
Make up = آرایش کردن با لوازم آرایش رنگی و گریم و میکاپ
mascara = ریمل
Massage = ماساژ
measure = اقدام
Medulla = مغز مو، مدولا، درونی ترین لایه مو
Meiosis = تقسیم سلولی
melanin = ملانین، رنگدانه تیره، رنگدانه های مشکی یا قهوه ای که رنگ طبیعی پوست و مو را تعیین می کنند
Melasma = ملازما
menthol = منتول
mixture = مخلوط، آمیزه
moisten = خیس کن
monomer = مونومر، تکپار
negroid = سیاه پوست 
Neutral = خنثی
nigella = سیاه دانه
Nodular = ندولی
nodules = ندول ها
NON-GMO = فاقد موادی که دستکاری ژنتیکی شده اند
nostril = سوراخ بینی
nourish = تغذیه
nuances = تغییرات جزئی
Nucleic = نوکلئیک
oakmoss = گلسنگ
organic = آلی، ارگانیک
Outlets = جایگاه عرضه، مرکز فروش
P acnes = باکتری پی آکنه
Palette = پالت، مثلاً پالت رنگ مو
papular = پاپول دار
papules = پاپول ها
paraben = پارابن
Pat dry = خشک کردن با روش گذاشتن و برداشتن
peptide = پپتید، مولکولی از کنار هم قرار گرفتن تعدادی اسید آمینه تشکیل می شود
perfume = عطر
picking = کندن جوش ها
placebo = پلاسیبو
plumper = پر تر، چاق تر، توپر تر
polymer = پلیمر
pomades = پماد ها
Powdery = پودری
profile = پروفایل
proline = پرولین
PROTEIN = پروتئین
puberty = بلوغ
pungent = سوزناک، تند، یکی از ویژگی های استیک اسید
purging = برون ریزی، خارج شدن سلولهای مرده و چرک از پوست در اثر مصرف داروهای لایه بردار ضدجوش مثل راکوتان که منجر به ایجاد جوش های جدید به شکل موقت می شود. برون ریزی گاهی تا یک هفته اما گاهی تا دو ماه هم ممکن است طول بکشد.
pustule = پاستول، پوستول، پوسچول، نوعی جوش پوست 
radiant = درخشان، یکی از ویژگی های مطلوب پوست
reapply = استفاده مجدد، تجدید کرم ضدآفتاب، تکرار مصرف
redness = قرمزی
release = رهایش
relieve = تسکین دادن
remover = پاک کننده، معمولا پاک کننده آرایش
renewal = نوسازی
repress = ریپرس کردن، کاهش دادن 
residue = باقی مانده
restore = بازیابی
retin-A = رتین آ
retinol = رتینول
rolling = اسکار آکنه با فرورفتگی گرد
rub off = زدودن با روش مالیدن
sagging = افتادگی و آویزان شدن پوست، شل شدن پوست
sanding = ساییدن با ساینده های قوی
secrete = ترشح کردن
seizure = تشنج
shampoo = شامپو
shaving = تراشیدن
Shimmer = براق کننده
silanol = سیلانول
silicon = سیلیکون
Sirtuin = سیرتوئین
soaping = صابونی شدن، مثل صابون
solvent = حلال
soybean = دانه سویا
species = سویه ها، سوش ها
sprayer = اسپری کننده، افشاننده
Squeeze = فشردن
steamer = بخور
Steroid = استروئید
storage = انبارش، نگهداری در انباز، ذخیره کردن
stylist = آرایشگر مو
sublime = سابلایم
subunit = زیرواحد
suck up = جذب شدن
SUCROSE = ساکاروز
Sulfate = سولفات
suspend = معلق کردن، سوسپانسیون کردن
symptom = علامت بیماری
synergy = هم افزایی، تقویت متقابل
syringe = سرنگ
take up = جذب شدن
tanning = برنزه کردن
telogen = تلوژن
Texapon = تگزاپون، نام تجاری سدیم لوریل اثر سولفات
texture = بافت
thinned = نازک شده
Thymine = تایمین یا تیمین: یكی از چهار باز نوكلئو در نوكلئیك اسیدهای دی ان اِی
topical = موضعی
Trolley = ترولی، قفسه چرخ دار که مواد یا تجهیزات دم دستی اتاق پوست را روی آن می گذارند
trypsin = تریپسین
unibrow = ابرو پیوست
vehicle = حامل
velvety = مخملی
Vetiver = وتیور، خس خس
viscose = ویسکوز، با قوام
vitamin = ویتامین
Warning = توجه
wetting = خیس شدن،خیس کردن
wrinkle = چروک پوست
XYLITOL = زایلیتول، الکل قندی که از درخت غان به دست می آید و به عنوان شیرین کننده استفاده می شود
abnormal = غیر عادی، نامنظم، بر خلاف قانون طبیعی
abrasive = ساینده، ماده ای که برای صاف کردن، ساییدن و برس کردن پوست در درم ابرژن استفاده می شود.
absolute = خالص و بدون نقص، مطلق، ابسلوت
abyssine = ابیسین، نام تجاری یک اکتیو آرایشی با خاصیت تسکین دهندگی و ضد التهابی
accutane = داروی آکوتان
acidosis = اسیدوسیس، نوعی بیماری که در آن، میزان اسید در خون و ادرار بالا است.
acoustic = آکوستیک، مربوط به شاخه ای از علم صداشناسی یا شنوایی سنجی
acrolein = اکرئولین، پروپنال، ساده ترین آلدهید اشباع نشده
activate = فعال کردن، آغاز کردن اثر رنگ موها
aculeate = خاردار، نیش دار
additive = ماده افزودنی، ماده ای که به محصول اضافه می شود.
adhesion = چسبندگی
adhesive = چسبان، چسبنده، چسب دار، ماده چسبنده که برای سریع چسباندن چیزی استفاده می شود.
aeration = هوادهی، مواجه کردن با هوا، اشباع کردن یک سیال با هوا یا گاز
afferent = حمل به سمت مرکز، به داخل کشیدن، به درون آوردن
affinity = جذب تمایلی، آفینیتی، تمایل یک ماده برای ترکیب شدن، جذب شدن یا آمیختن با ماده دیگر، در علم شیمی ویژگی اتم هایی که تمایل دارند با اتم های دیگر ترکیب شده و یک ماده مرکب را تشکیل دهند.
agenesis = رشد ناقص یکی از اعضای بدن.
airtight = ضد نفوذ هوا
albinism = آلبینیسم، زالی پوست
aldehyde = آلدهید
alipidic = بدون لیپید، خشک
allergen = آلرژن، عامل آلرژی زا
aloevera = آلوئه ورا
Amethyst = یاقوتی، نوعی رنگ فانتزی برای مو
aminexil = آمینکسیل، محلول ضد ریزش مو
ammoniac = آمونیاک
ammonium = آمونیوم
angelica = گیاه آنجلیکا یا سنبل خطایی که بویی شبیه مشک حیوانی دارد.
apocrine = آپوکرین
armature = آرماتور 
Assessor = ارزیاب، بازرس
bacteria = باکتری ها
baldness = طاسی، بی مویی
band aid = چسب زخم، برند جانسون اند جانسون
Bar soap = صابون قالبی
baseline = خط مبنا 
Berk Co. = شركت برك
Blot dry = خشک کردن مو با روش گذاشتن و برداشتن حوله
blow dry = خشک کردن مو با سشوار
Botolizz = بوتولیز
brochure = بروشور
brushing = برس زدن، سائیدن، براشینگ
build up = انباشته شدن
built up = تجمع، انباشتن، انباشتگی
Caffeine = کافئین، آلکولوئید گیاهی موجود در قهوه و چای که خاصیت محرک داشته و در رفع سلولیت مؤثر است.
CALAMINE = کالامین، آمیزه طبیعی اکسید روی همراه با مقدار اندکی اکسید آهن
carbomer = کربومر
catalase = کاتالاز
catalist = کاتالیست
catalyse = کاتالیز کردن
cationic = کاتیونیک، کاتیونی
cementum = سمنتوم، لایه پوشاننده ریشه دندان - نکته: ریشه دندان مینا ندارد.
Ceramide = سرامید
cheerful = شاداب، رنگ های شاد
chelator = شلات کننده
chloasma = کلوزما = ملاسما
chlorine = کلر
chucking = چاکینگ (یکی از حرکات ماساژ)
Cinnamon = دارچین، دارچین درختی است کوچک، همیشه سبز، به ارتفاع ۵ تا ۷ متر که از تمام قسمت‌های آن بویی مطبوع استشمام می‌شود.
cleanser = پاک کننده
clinical = بالینی، کلینیکی
cohesion = چسبندگی، پیوستگی
collagen = کلاژن
colognes = کلن
colonize = تشکیل کلونی
Colorist = تکنسین رنگ مو
comedone = کومدون، جوش های غیر التهابی کوچک
compound = ترکیب
concrete = کانکریت
consumer = مصرف کننده
cosmetic = در نقش صفت بدون s جمع: آرایشی بهداشتی (مثلا محصولات آرایشی بهداشتی)، زیبایی (مثلا جراحی های زیبایی)، ظاهری (مثلا تغییرات ظاهری)
coumarin = کومارین
coverage = پوشش
Cracked = پوست ترک خورده
crimping = فشردن، چين دار كردن مثلاً چين دار كردن انتهاي خميردندان
Cucumber = خیار
cytokine = سایتوکین، سایتوکاین
dandruff = شوره
delivery = رسانش، رهایش
dendrite = دندانه
detached = اتصال خود را از لایه شاخی پوست از دست داده اند
Detector = آشکارساز
dextrose = دکستروز
diabetes = دیابت
di-imine = دی ایمین، ترکیب واسطه ای بسیار واکنش پذیر که در اثر اکسیداسیون مونومر رنگ مو با اکسیدان به دست می آید
dilation = اتساع
disperse = دیسپرس کردن، پخش کردن، منتشر کردن
Dry down = نت پایه، پس رایحه
Dry skin = پوست خشک 
dullness = کدورت، کرد بودن
Dye mass = جرم رنگ مو
Eccrine = اکرین
efficacy = اثربخشی، کارآمد بودن
elastase = الاستاز
emulsion = امولسیون، مخلوط مایع در مایع
engineer = مهندس
enhancer = تقویت کننده
eruption = فوران، بیرون زدن
erythema = اریتما، قرمزی
eudermic = اصطلاح پزشکی به معنای پوست نرمال
evacuate = تخلیه 
exertion = تقلا
exposure = مواجهه، در معرض قرار گرفتن، در تماس قرار گرفتن
extruder = اکسترودر، ماشینی که یک روزندان دارد و علاوه بر کاربرد در لاستیک سازی در صابون سازی هم کاربرد دارد، اکسترودر وسیله ای شبیه چرخ گوشت است که صابون را به صورت پلت شده خارج می کند.
eye bags = پف زیر چشم
Eyeliner = خط چشم
farnesol = ترکیب 15 کربنه طبیعی که یک الکل سزکویی ترپن غیر حلقوی است
firmness = استحکام
flare up = فلر آپ، شعله ور شدن بیماری، تشدید بیماری، مشتعل شدن بیماری
flawless = پوست صاف و یکدست و بی عیب
fluoride = فلوراید، استر هیدروفلوریک اسید که برای جلوگیری از پوسیدگی دندان به فرمولاسیون خمیردندان اضافه می شود، سدیم فلوراید همچنین به عنوان یک افزودنی به آب تصفیه شده نیز ممکن است اضافه شود.
fly-away = موی پف کرده
forehead = پیشانی
freckles = لکه های کوچک زرد و قهوه ای روی پوست صورت که در اثر مواجهه با آفتاب معمولاً تشدید می شوند، کک و مک
friction = فریکشن (یکی از حرکات ماساژ)
FRUCTOSE = فروکتوز، قندی که در میوه ها و عسل یافت می شود
Galvanic = گالوانیک
gel mask = ماسک ژلی، ژل ماسک
genetics = ژنتیک
GLYCERIN = گلیسرین
glycerol = گلیسرول
GLYCOGEN = گلیکوژن، کربوهیدرات غنی از پلی ساکارید که بدن برای ذخیره انرژی از آن استفاده می کند
gourmand = خوردنی
grabbing = چنگ زدن
granular = دانه ای
granules = به صورت گرانوله و دانه اي
guar gum = صمغ گوار
Hair gel = ژل موی سر
Hairline = خط مو
heredity = وراثت 
Hologram = هولوگرام، برچسبی که برای نشانه گذاری روی یک محصول درج می شود.
hormesis = هورمسیس
hormones = هورمون ها
Hyacinth = گل سنبل، سنبلچه
impurity = ناخالصی، آلودگی
infected = عفونت کرده
inferior = تحتانی
inflamed = ملتهب
infusion = اینفیوژن
INOSITOL = اینوسیتول، نوعی ویتامین ب که به شکل طبیعی در لسیتین وجود دارد
invasive = تهاجمی
in-vitro = برون تنی، آزمایشهایی که خارج از بدن موجود زنده و در آزمایشگاه انجام می شود.
ionosome = یونوزوم 
irritant = عامل محرک
ISO 9001 = ایزو 9001
isolated = جداشده، جداسازی شده
isolates = ایزولات
itching  = سوزش
jaw line = خط فک، پیرامون صورت
labdanum = گل لادن که نوت عنبری دارد
lamellar = لایه ای، لاملار
lanoline = لانولین
lavender = اسطوخودوس، لاوندر، لاواند
leave on = (در نقش فعل) به معنای باقی گذاشتن، صبر کردن و آبکشی نکردن است.
leave-on = بدون آبکشی
LECITHIN = لسیتین، ماده چرب که از گیاهان به دست می آی و غنی از اسیدهی چرب ضروری می باشد
Linalool = یکی از ترکیبات اصلی تشکیل دهنده اسانس روغنی لاوندر ، لینالول
lip balm = بالم لب
liposome = لیپوزوم
Lipstick = رژ لب
lotion 2 = لوسیون
luminous = درخشنده، درخشان، جلا دار
LYSOZYME = لیزوزیم، یک آنزیم طبیعی
mahogany = ماهونی، ماهاگونی، ماهوگانی
manicure = مانیکور، آرایش ناخن دست
Massage = ماساژ دهید
matching = همتاسازی، نظیرسازی، مهندسی معکوس عطرها
matrixyl = ماتریکسیل، نام جاری یکی از پپتیدهای ماتریکین
maturity = بلوغ، کامل شدن رشد
Melanoma = ملانوم، سرطان ملانوسیت ها، توموربدخیم و بسیار خطرناک سلولهای ملانوسیت که شدیدا مهاجم بوده و ممکن است به بافتهای دیگر بدن متاستاز دهد.
Melitane = ملیتین
methanol = متانول، الکل سمی
mildness = ملایمت
minerals = مواد معدنی
miscible = قابل امتزاج
Moderate = متوسط
moisture = رطوبت
molecule = مولکول
Mucilage = موسیلاژ، ماده پلی ساکاریدی ویسکوز و ژلاتینی که از ریشه گیاهان به دست می آید
neon gas = گاز نئون
nonionic = غیریونی، نانیونی، نانیونیک
non-oily = بدون اثر چربی
Oil free = فاقد چربی
ointment = پماد
operator = متصدی، اپراتور
oriental = شرقی
palm oil = روغن پالم، روغن نخل
parabens = پارابن ها
paradigm = الگو، مدل
Paraffin = پارافین
patented = پتنت شده، ثبت شده انحصاری
Pay slip = بیجک، رسید پرداخت وجه
peel off = زدودن به روش لایه برداری
peptides = پپتیدها
Perfumer = عطرساز
Peroxide = پروکسید
pH meter = پ هاش سنج
phytheol = فیتئول
phytomer = فیتومر
Pigments = رنگدانه های آرایشی
plumping = پری و چاقی پوست
polarity = قطبیت، تمایل قطبی 
pollagen = دستگاه پلاژن که در اتاق پوست استفاده می شود
ponytail = دم اسبی، بستن موها از پشت
postules = پاستول ها یا پوستول ها
progerin = پروژرین
protocol = پروتکل
PULLULAN = پولولان، ماده پلی ساکاریدی که از نشاسته به دست می آید. به عنوان ماده جاذب الرطوبه و قوام دهنده در محصولات کازمتیک استفاده می شود. دارای خاصیت لیفت موقتی و فوری است
purifier = محصول آرایشی بهداشتی که برای کنترل مشکلات پوست صورت استفاده می شود. این محصولات معمولاً چربی های سطحی را پاکسازی نموده و پوست را رطوبت رسانی می کنند.
recovery = بازیابی، ترمیم، احیا
regrowth = رشد مجدد
residual = مقدار ماده باقی مانده
residues = بقایا
resinoid = رزینوئید
rigidity = صلبیت، سختی
roasting = بو دادن، برشته کردن
SAPONINS = ساپونین ها، گلیکوزید طبیعی که در آب کف می کند
Savannah = دشتی، نوعی رنگ فانتزی برای مو
scale up = افزایش مقیاس
scarring = ایجاد جای زخم، ایجاد اسکار
scavenge = کافتن، زدودن
scrapper = اسکراپر، تراش دهنده، دیوارکش مخزن، تیغه ای که به پره همزن وصل است و از چسبیدن مواد به مخزن همزن جلوگیری می کند.
Sebocyte = سبوسیت
sedative = سداتیو، آرامبخش، ماده ای که باعث ایجاد آرامش می شود و هیجان را از بین می برد
SELENIUM = سلنیوم، عنصر مغذی معدنی با خاصیت آنتی اکسیدانی قوی
shampoos = شامپوها
shiitake = شیتاکه
Shoulder = شانه
silicons = سیلیکون ها
Siloxane = سیلیکونی، سیلوکسان
skincare = مراقبت از پوست
slippery = لغزندگی
Softness = نرمی
solution = محلول
solvents = حلال ها
soothing =   التیام، تسكین
sorbitol = سوربیتول
sorbitol = سوربیتول
sorption = جذب
Spa beds = تخت اسپا
sprinkle = پاشیدن، اضافه کردن پودر به آب
SQUALANE = اسکوالن، هیدروکربن سیرشده
squalene = اسکوالن
standard = استاندارد
Steroids = استروئید
stimuli  = عوامل محرک
stirring = همزدن، اختلاط
stocking = ذخیره کردن، انبار کردن
strength = قدرت، استحکام
stressed = تحت تنش، تحت استرس
stubborn = سرسخت
Sturgeon = ماهی خاویار
sun acne = آکنه خورشیدی
sun burn = آفتاب سوختگی
sunlight = نور آفتاب
superior = فوقانی
swelling = ورم
symptoms = علائم و نشانه های بیماری
syndecan = سیندکان
Tabouret = لغت فرانسوی صندلی تابوره
Tea tree = درخت چای
tonicity = قابلیت کشش، قوام پوست
Top note = پیش رایح، رایحه فوقانی، نت بالایی عطر
toxicity = سمیت
traction = انقباض، کشش
transfer = انتقال
tribasic = سه بازي
turnover = نوسازی سلولی، تکثیر و تقسیم سلولی
tweezers = موچین
tyrosine = تایروسین، تیروزین
unstable = ناپایدار
vaseline = وازلین، پترولاتوم، ژل پترولیوم
Vitality = سرزندگی
vitamins = ویتامین ها
vitiligo = ویتیلیگو، برص، بیماری یا اختلال پوستی که باعث از دست رفتن رنگ پوست می شود. علت دقیق آن ناشناخته است اما مطالعات نشان داده که به تغییرات در سیستم ایمنی بدن ارتباط دارد.
volatile = فرار
wash-off = شسته شدنی
wringing = رینگینگ (یکی از حرکات ماساژ)
wrinkles = چروک ها
ZEA MAYS = کنجاله بلال ذرت. پودری که از دانه های ذرت خشک شده آسیاب شده به دست می آید و به ماسک ها و اسکراب ها اضافه می شود
Zinc PCA = زینک پی سی ای
abruption = گسیختگی ناگهانی
absorbent = جاذب، جذب کننده، ماده ای که جذب می کند.
acid peel = دارو یا محصول آرایشی بهداشتی با خاصیت لایه برداری پوست که در آن از اسیدهای رقیق استفاده شده است.
acne cyst = آکنه کیستی، کیست آکنه
acne pits = اسکارهای چاله مانند که در اثر آکنه ایجاد می شوند.
activator = ماده ای شیمیایی که برای آغازسازی اثر محصولات شیمیایی روی مو استفاده می شود. همچنین ماده افزودنی که برای افزایش سرعت فرآیندهای شیمیایی استفاده می شود.
acuminate = تیز کردن، مخروطی کردن
adaptable = مناسب و سازگار، قابل اصلاح
adentitis = التهاب گره های لنفی
adipocyte = آدیپوسایت، سلول چربی
Adipofill = آدیپوفیل
adipokine = آدیپوکین 
adulthood = بزرگسالی
Afro hair = موی آفریقایی که وز و زبر است
afro-comb = شانه ای که برای موهای ضخیم و فرفری طراحی شده است.
afro-pick = یکی از لوازم آرایش مو دارای چنگک های چنگال مانند برای محکم نگه داشتن مو
Aftercare = مراقبت های بعد از یک اقدام
age spots = لکه های پیری، لکه هایی که در اثر افزایش سن و مواجهه با آفتاب روی پوست صورت ظاهر می شوند.
aggregate = تجمع، انباشتگی در اثر لخته شدن و اتصال
Alchemist = کیمیاگر، شیمیدانان قدیم
Allantoin = آلانتوئین، پودر کریستالی بدون بو و سفید رنگ که به عنوان ماده ضد التهاب در صنایع دارویی و آرایشی بهداشتی استفاده می شود. در گذشته آلانتوئین از گیاهان به دست می آمد اما امروزه به صورت صناعی از اسید اوریک تولید می شود.
allergens = مواد آلرژی زا، آلرژن ها، مواد حساسیت زا
Aloe vera = آلوئه را، آلوورا، صبر زرد، گیاهی سوسن مانند با 25 سانت ارتفاع
Aluminium = آلومینیوم
AM and PM = صبح و شب
amaryllis = گل نرگس
amorphous = آمورف، بي شكل
amygdala = آمیگدال مغز، بادامه مغز
anhydrous = بی آب
anti acne = آنتی آکنه، ضد جوش
Anti spot = ضدلک
Aphrodite = الهه عشق و زیبایی
Apocrine = آپوکرینی، نوعی از غدد عرق
Aquaporin = آکواپورین، کانالهای مولکولی از جنس پروتئین که آب را از سلولی به سلول دیگر منتقل می کنند
Argan oil = روغن آرگان که به علت شباهت ترکیباتش با ترکیبات چربی پوست در صتنایع آرایشی بهداشتی معروف شده است. البته خیلی ها معتقدند که این ادعا فقط یک مانور تبلیغاتی است.
argon gas = گاز آرگون
ashy look = پوستی که ظاهری کدر مثل خاکستر دارد
baby care = مراقبت از کودک
bacterium = باکتری
Base note = نت پایه ای، سنگین ترین بخش رایحه یک عطر
bentonite = بنتونیت 
bioactive = زیست فعال 
blackhead = سرسیاه
Bleaching = دکلره کردن موها، بی رنگ کردن موها، بلیچ کردن موها
Bone-like = شبيه استخوان
break out = بیرون زدن جوش
breakouts = جوش های پوست
buffering = بافر کردن
calendula = گل همیشه بهار
carnation = كارنیشن یا میخك صورتی
CARNOSINE = آمیزه طبیعی اسیدهای آمینه هیستیدین و آلانین
catalogue = کاتالوگ
Caucasian = نژاد سفیدپوست
Cell body = بدنه سلول
cellulite = سلولیت، در لغت به معنای عفونت باکتریال پوست، اما در متون آرایشی بهداشتی منظور از سلولیت، توزیع بدشکل چربی زیر پوستی به خصوص در نواحی خاصی مثل رانها و باسن است. سلولیت در خانمها شایع تر است.
celophane = سلوفان، کاغذ پلاستیکی مشتق از سلولز که برای بسته بندی محصولات غذایی، آرایشی و بهداشتی استفاده می شود.
CERA ALBA = نام علمی موم زنبور عسل
ceramides = سرامیدها
ceramides = سرامیدها
Chamomile = بابونه، کامومایل
chemistry = شیمی
Clay mask = ماسک گل رس
cleansing = پاک کنندگی
coagulate = انعقاد
colloidal = کلوئیدی
color gel = ژل رنگ مو، رنگ موهای ژله ای، رنگ موهای بر پایه ژل
colorless = بدون رنگ
Comedonal = کومدونی
comedones = کومدون ها
component = جزء
Concealer = کانسیلر، پنهان کننده، یکی از لوازم آرایشی که برای پنهان کردن عیوب چهره استفاده می شود
condition = عارضه
consumers = مصرف کنندگان
container = ظرف، کانتینر
copolymer = کوپلیمر، هم پار
corneofix = کورنیوفیکس
Corrector = کورکتور، اصلاح کننده
corticoid = کورتیکوئید، کورتون
cosmetics = آرایشی بهداشتی
couperose = کوپروز
cutaneous = پوستی 
cutometer = کوتومتر، دستگاهی که میزان الاستیسیته ی پوست را اندازه می گیرد.
daily use = استفاده روزانه 
Damp hair = موی نم دار
day fader = کرم ضدلک روز
decongest = رفع احتقان، رفع احساس گرفتگی و خفگی، رفع انسداد پوستی در اثر آلاینده ها
denatured = دناتوره، بی اثر شده
densities = دانسيته ها
deodorant = دئودورانت
detergent = دترجنت، ماده شوینده
dexterous = ماهر، چالاک
diagnosis = تشخیص
diffusion = نفوذ
dispersed = پخش شده
dissolve  = حل شدن
dissolved = حل شده 
drugstore = داروخانه
dry gauze = گازاستریل خشک
dull skin = پوست تیره
ecosystem = اکوسیستم
electrode = الکترود
eliminate = حذف کردن، زدودن
emollient = امولینت
ephelides = نام علمی کک ومک
epidermis = ایپدرم، روپوست
esthetics = زیبایی، زیبایی شناسی، زیبایی شناختی
ethnicity = نژاد
eumelanin = یوملانین 
Excipient = اكسيپینت، بخش بی اثر دارو، پرکننده، موادی غیر از ماده موثره در فرمولاسیون دارو یا خمیر دندان
exfoliate = لایه برداری
eye cream = کرم دور چشم
eye serum = سرم دور چشم
eyelashes = مژه ها، مژه
eyeliners = خط چشم
face mask = ماسک صورت
face wash = فیس واش، شوینده صورت
facecloth = حوله صورت
Fan brush = پرس پنکه ای
fibrillin = فیبریلین 
filaggrin = فیلاگرین، یکی از پروتئین های پوست که کمبود آن باعث خشکی یا اگزما می شود
fingertip = نوک انگشتان
flat iron = اتوی مو صاف کن
flavonoïd = فلاوونوئید
Formalin = فرمالین، محلول حاوی فرمالدهاید، محلول آبی فرمالدهید (معمولا 37 درصد) حاوی کمی منتول
fragrance = رایحه مطبوع، عطر، خوشبو
freshener = فرشنر، نام دیگر تونر
germicide = میکروب کش
glutinous = گلوتيني، چسبنده
glycerin = گلیسیرین
Gray hair = موی خاکستری، مویی که بخشی از آن سفید شده است
Green tea = چای سبز
guideline = راهنما، سرمشق
Hair ends = انتهای موها، نوک موها
hair form = شکل مو
Hair line = خط مو
hair loss = ریزش مو
Hair mask = ماسک مو، گاهی به کاندیشنرها ماسک مو هم می گویند.
hair ties = کش مو
hairpiece = مو مصنوعی
halitosis = هاليتوسيس، بوي بد دهان
hazardous = خطرناک
Heat rash = عرق سوز
histamine = هیستامین
histidine = هیستیدین
hot plate = یکی از وسایل آزمایشگاهی که علاوه بر حرارت دادن، ایجاد اختلاط نیز می نماید؛ هات پلیت را معمولاً با مگنت استفاده می کنند. هات پلیت یک وسیله برقی است، هات پلیت در آشپزی هم کاربرد دارد.
Hot towel = حوله گرم
humectant = هیومکتانت، هومکتانت، هومکتان، ماده جاذب الرطوبه که اجسام را مرطوب نگه می دارد
hydrating = آبرسان
HYDROSOLS = هیدروسل، محصول جانبی تقطیر با بخار
imbalance = عدم تعادل
immediate = فوری
indo dyes = رنگ موی پلیمری ایجاد شده در اثر پلیمریزاسیون مونومرهای رنگ مو
inert gas = گاز بی اثر 
infection = عفونت
insoluble = غيرقابل انحلال
integrity = یکپارچگی 
irregular = نامنظم
irritants = محرک ها
ISO 22716 = این استاندارد معمولاً شرایط تولید مطلوب مواد آرایشی بهداشتی را ارزیابی می کند.
Keratosis = کراتوز، تومور پوستی با منشاء کراتینوسیت، ضخیم شدن لایه کراتینی پوست در وضعیت های التهابی یا در وضعیت سرطانی و پیش سرطانی
Knotgrass = گیاه هفت بند
labelling = نشانه گذاری 
Late acne = آکنه دیرهنگام
leukocyte = لکوسیت، گلبول سفید، سلول سفید خونی
lifestyle = سبک زندگی
limp hair = موی لخت و کم پشت
Lip Brush = برس لب 
lip gloss = برق لب
lip liner = خط لب
lipolysis = لیپولیز، چربی سوزی، تجزیه لیپید
LIPOSOMES = لیپوزوم، میکرو کپسول یا کیسه های ساخته شده از مواد چرب (فسفولیپیدها) که به راحتی توسط پوست جذب می شوند.
longevity = طول عمر سلول
Lymphatic = لنفاوی
Macadamia = ماکادمیا، درخت همیشه سبز استرالیایی که دانه های آن قابل خوردن هستند و از روغن دانه آن در صنایع آرایشی بهداشتی استفاده می شود.
machinery = ماشین آلات
MAGNESIUM = منیزیم، ماده معدنی که برای جذب کلسیم و ویتامین C در بدن ضرورت دارد. استفاده موضعی از آن به تنظیم تولید چربی در پوست و پوست سر کمک می کند.
Malignant = بدخیم، تومور بدخیم، تکثیر غیر طبیعی و غیر قابل کنترل تومور که به سیستم دفاعی بدن غلبه می کند
mannequin = مانکن
marketing = بازاریابی
mexameter = مگزامتر، دستگاهی که بااستفاده ازاصول انعکاس و جذب نور، محتوای ملانین و هموگلوبین (اریتم یا قرمزی) سطح پوست را اندازه می گیرد.
migraines = میگرن
mini peel = مینی پیل، لایه برداری خفیف، پیلینگ بسیارسطحی پوست با اسیدهای آلفاهیدروکسی رقیق تر از 30 درصد
Minoxidil = ماینوکسیدیل، مینوکسیدیل، داروی ضد ریزش مو
more taut = کشیده تر 
Mucilage  = موسيلاژ
nail file = سوهان ناخن
nanometer = یک میلیاردم متر، یک بیلیونیوم متر.
nodules 2 = ندول
non toxic = غیر سمی
non-tacky = غیر چسبنده
non-toxic = غیر سمی
nutrients = مواد مغذی
occlusive = پوشاننده
octopirox = اکتوپیروکس
oily skin = پوست چرب
olfaction = بویایی
olfactory = وابسته به حس بویایی
Olive oil = روغن زیتون
opacifier = مات کننده
optimized = بهینه شده
outsource = برون سپاری
overnight = در طول شب
oxidative = اکسیداتیو، اکسیدانی، اکسیداسیونی
pacemaker = باطری قلب
packaging = بسته بندی 
PALMITATE = پالمیتات، نمک یا استر پالمیتیک اسید
panthenol = پاتنول، پنتنول
patchouli = پاچولی، نعناع هندی
Peach oil = روغن هلو
penetrate = نفوذ، رسوخ
permanent = دائمی
phenotype = فنوتیپ
pheromone = فرومون
physician = دکتر، پزشک
Phytocyan = فیتوسیان، محصولات ضد ریزش موی واکنشی و زنانه از برند فیتو فرانسه
phytolium = فیتولیوم، محصولات ضد ریزش موی مردانه از برند فیتو فرانسه
pin prick = سیخونک
pineapple = آناناس
polishing = جلادهنده، ساینده خمیردندان
polyester = پلی استر
pore size = اندازه منافذ
prebiotic = پری بایوتیک
precursor = پیش ساز
premature = پیش هنگام، زودرس، قبل از موقع
prickling = احساس سوزن سوزن شدن پوست
Progeline = پروژلین
psoriasis = پسوریازیس، بیماری صدف، داء الصدف، بیماری مزمن، غیرمسری و خودایمنی که مشخصه اصلی آن نواحی برآمده و غیرنرمال پوست است.
puffiness = پف کردگی زیر چشم
rebalance = برقراری مجدد تعادل
Receptors = رسپتورها یا گیرنده ها
recession = عقب كشيدن، مثلاً عقب كشيدن لثه از روي دندان و نمايان شدن ريشه دندان يا مثلاً عقب كشيدن خط مو که در طاسی سر مردانه اتفاق می افتد.
Recurrent = بازگشت کننده
red spots = لکه های قرمز
RETICULIN = رتیکولین، یکی از سه پروتئین اصلی پوست
retinoids = رتینوئیدها
Revivogen = ریوایوژن
rice bran = سبوس برنج
roughness = زبری
sagginess = افتادگی 
sea water = آب دریا
sebaceous = مربوط به غدد سبابه یا سباسه
sebumeter = سبومتر، دستگاه سنجش میزان سبوم پوست
secretion = ترشحات
sensitive = حساس 
sidelocks = طرفین موها، موهای طرفین سر
skin care = محافظت از پوست
skin feel = لمس پوستی
skin tone = قوام پوست
Soap free = فاقد صابون
soap-free = عاری از صابون
spearmint = نعناع معمولي
stimulant = تحریک کننده
stimulate = تحریک کردن
stripping = عریانسازی
subnatant = لایه زیرین
substance = ماده
sulfation = سولفاتاسیون، سولفاسیون، سولفاته کردن
sunscreen = ضدآفتاب
sweetener = شیرین کننده
symbiosis = همزیستی، سیمبیوسیس، همزی گری
synthesis = سنتز
synthetic = سنتزی، مصنوعی، صناعی
tasleless = بدون طعم
teaser ad = تیزر تبلیغاتی
temporary = موقتی
Thermoset = گرما سخت، ترموست
thickener = قوام دهنده، غلیظ کننده
Tin oxide = اكسيد قلع
tinctures = تنتورها
titration = تیتراسیون 
tolerance = قدرت تحمل
trademark = علامت تجاری
Trash can = سطل آشغال
treatment = محصول درمانی، محصول دارویی، محلول دارویی، محلول
tretinoin = ترتینوئین
triclosan = تری کلوزان، ماده ضد باکتری و ضد قارچ موجود در صابون های آنتی باکتریال و خمیر دندان های آنتی باکتریال
Tube pack = بسته تيوب خميردندان
Uric acid = اسید اوریک
user test = تست مصرف کننده
uticarial = سوزش دار، همراه با سوزش پوست
UV patch = نوار چسب های فرابنفش
vectorize = وکتوریزه، حمل 
viability = زیست پذیری
viminalol = ویمینالول
viscosity = ویسکوزیته، گرانروی، قوام، مقاومت در برابر جاری شدن
VisioLine = ویزیولاین، دستگاهی که می تواند پوسته های جداشده از پوست را در اختلالاتی نظیر درماتیت سبورئیک، سایردرماتیت ها، پسوریازیس و دیگراختلالات پوسته ریز، زیرمیکروسکوپ متصل به کامپیوتردبه صورت دیجیتال آنالیز کند.
vitamin A = ویتامین A
vitamin C = ویتامین C
vitamin E = ویتامین E
Voluntary = داوطلبانه
Washcloth = حوله تمیز کردن صورت
waterlily = نیلوفر آبی
wearable = موضعی، پوشیدنی، به تن کردنی، قابل پوشیدن، قابل استفاده روی بدن، به تن کردنی
whitehead = جوش سر سفید، سرسفید
whiteness = سفیدی
xeroderma = نام دیگر خشکی پوست
absorption = فرایند جذب شدن
accelerate = شتاب دادن، افزایش سرعت
accumulate = انباشته شدن
achromasia = بیماری هایی مثل آلبانیسم یا ویتیلیگو که در آن ملانین پوست از دست رفته یا کاسته شده است.
acid rinse = محلول یا امولسیونی که دارای خاصیت اسیدی بوده و برای انسداد کوتیکول های مو بعد از شامپو کردن یا استفاده از محصولات شیمیایی به کار می رود.
acidic dye = رنگ موهای اسیدی
acne cream = کرم آکنه، کرم های صورت حاوی مواد دارویی یا ترکیباتی که برای درمان آکنه استفاده می شوند.
acne prone = مستعد آکنه
acne scars = اسکار آکنه، فرورفتگی یا برآمدگی های ایجاد شده روی سطح پوست در اثر عدم درمان به موقع آکنه
Acne tarda = آکنه بزرگسالی
adolescent = نوجوانی
adrenaline = آدرنالین، هورمونی که در اثر استرس توسط غدد فوق کلیوی ترشح شده، سیستم عصبی را تحریک نموده، متابولیسم بدن را افزایش می دهد، فشار قلبی را افزایش داده، فشار خون را افزایش می دهد و بدن را برای تقلای حداکثری آماده می کند.
adsorption = فرایند جذب سطحی
adult acne = آکنه بزرگسالی
aesthetics = زیبایی شناسی، در اصل شاخه ای از علم فلسفه که به شناسایی زیبایی صورت و قضاوت در مورد آن می پردازد. اما در علوم آرایشی شاخه ای از کاسمتولوژی است که به مراقبت از پوست می پردازد.
affixative = محصولی مثل اسپری مو یا لوسیون تثبیت کننده که برای تثبیت آرایش مو استفاده می شود.
aggressive = مهاجم 
aging skin = پوستی که کشسانی خود را از دست داده و روی آن خصوص و چروک هایی پدید آمده.
alkalinity = قلیاییت
allergenic = خاصیت آلرژی زایی، حساسیت زایی
Almond oil = روغن بادام
alteration = تغییر وضعیت
amino acid = آمینو اسید، اسید آمینه
amphoteric = آمفوتری، آمفوتریک
angiogenic = مربوط به مویرگ سازی، تشکیل مویرگ های جدید 
antagonist = آنتاگونیست، رقیب ، ماده ای که عملکرد فیزیولوژیکی ماده دیگر را مختل می کند یا برای آن مزاحمت ایجاد می کند.
anti aging = ضد پیری، ضدپیری، ضد سالخوردگی
Anti-aging = ضد پیری، ضد چروک
antibiotic = آنتی بیوتیک
anti-frizz = رفع وز موها
antifungal = ضد قارچ
antiseptic = آنتی سپتیک، ضدعفونی کننده 
applicator = اپلیکاتور، ابزار استفاده از لوازم آرایش
aquaporins = آکواپورین ها، پروتئین های بین غشائی یا ترانس ممبران که نفوذپذیری انتخابی در برابر آب یا گلیسرول دارند. آب از طریق آکواپورین ها به داخل پوست حرکت می کند یا از پوست خارج می شود.
Arabinose = آرابینوز، یک مونوساکارید با 5 اتم کربن
assessment = ارزیابی، بازرسی
assimilate = جذب در بدن 
asteatosis = استئاتوز = تغییر چرب، در اصل به جمع شدن چربی در کبد گفته می شود
Astragalus = آسترالاگوس، گون کتیرا
astringent = قابض
back teeth = دندان های خلفی
baggy eyes = چشم پف کرده
basal cell = سلول های بازال ، سلول های عمقی ترین لایه اپیدرم
Bath towel = حوله حمام
biomimetic = زیست مقلد، بایومیمتیک، بیومیمتیک
biopeptide = بایوپپتید، بیوپپتید، بایوپپتاید
bioreactor = بیوراکتور، بیورآکتور
Blackheads = جوش های سر سیاه
blistering = تاول زدن
blow-dryer = سشوار
body spray = اسپری بدن
borage oil = روغن باریجه
botox-like = شبه بوتاکس، کرم هایی که ادعا می کنند تأثیری مشابه بوتاکس تزریقی دارند.
bottle cap = درب بطری
breakouts  = برآمدگی های ملتهب پوستی
brightness = درخشندگی
Brilliance = درخشش
Brow Brush = برس ابرو
BUCHU LEAF = برگ بوچو
carcinogen = سرطان زا، سرطانزا، موادی که عامل مستقیم در ایجاد سرطان هستند.
castor oil = روغن کرچک
chloroform = کلروفرم، مایعی بی رنگ، غیر قابل اشتعال با بوی مخصوص که بخار آن سمی و اعتیاد آور است.
CITRULLINE = سیترولین، اسید آمینه موجود در هندوانه
clary sage = مریم گلی که نوت عنبری دارد
Clay mask. = ماسک خاک رس
climbazole = کلیمبازول، ترکیب ضد قارچ و ماده ضد شوره، ضد قارچ موضعی از خانواده ایمیدازول
cloth mask = ماسک پارچه ای
cold sores = تبخال
complexion = رنگ چهره
coniferous = مخروطیان
contagious = مسری واگیردار
corneocyte = کورنئوسیت، سلول های مرده لایه شاخی
cotton pad = پد کتانی، پد پنبه ای
cream mask = ماسک کرمی، کرم ماسک
Curly hair = موی فر و مواج
cytometery = سایتومتری 
dark spots = لکه های تیره
day creams = کزم های روز
deficiency = نقص
dehydrated = دهیدراته و کم آب
delipidate = لیپیدزدایی
deodorants = دئودورانت، ضد بو
dermatitis = درماتیت، نوعی اگزما، التهاب پوست در اثر واکنش های آلرژی یا عوامل بیرونی
detangling = گره گشایی از مو
detergency = پاک کنندگی، دترجنسی
deviations = انحراف، عدم تطابق
diagnoskin = دیاگنوسکین 
diminution = تضعیف، میرایی
Directions = راهنمای استفاده
dispersion = دیسپرسیون، محلول های از پیش آماده مواد پودری
disruption = گسیختن، فرو ریختن
dosimeter = دوزیمتر، دوز سنج
durability = مانگاری، مانایی
Echography = پژواک سنجی
eczematous = اگزمایی
efficiency = کارامد بودن
effleurage = افلوراژ (یکی از حرکات ماساژ)
Elasticity = الاستیسیته، کشسانی، قابلیت کش آمدن مو یا یک بافت فیبری دیگر
Emollient = امولینت، نرم کننده
emollients = امولینت ها
Emulsifier = امولسیون ساز، امولسی فایر
enfleurage = انفلوراژ، اسانس گیری با روش خیساندن در روغن
epicuticle = اپیکوتیکول، بیرونی ترین لایه کوتیکول مو
epilepsies = صرع
eucalyptol = اكاليپتول
Eucalyptus = اکالیپتوس، درخت همیشه سبز که برگ های معطر دارد و در عطرسازی و اسانس گیری کاربرد دارد.
eukalyptus = اوکالیپتوس
evanescent = محو شونده
exfoliator = لایه بردار
Expression = اسانس گیری با روش فشردن
extraction = استخراج
Eye Shadow = سایه چشم
Face Brush = برس صورت 
Facial bed = تخت فیشال
false hair = موی کاذب، موی مصنوعی، کلاه گیس
fatty acid = اسید چرب
Fatty fish = روغن ماهی
Fenugreek = شنبلیله، گیاهی که در غرب آسیا و اروپا که به عنوان ادویه و همچنین در عطرسازی کاربرد دارد.
fertilizer = کود
fibroblast = فیبروبلاست
fine lines = چروک های ظریف، خطوط و چروک های ریز پوست
fine pores = منافذ کوچک پوست
Flat brush = برس پهن
flavonoids = قابلیت انعطاف 
flavouring = طعم دهنده
formulator = فرمولاتور، طراح فرمول، سازنده فرمولاسیون 
forskohlin = فرسکلین، فورسکولین
gelatinous = ژلاتيني
glycolipid = گلایکولیپید 
goosebumps = راست شدن موهای بدن در اثر سرما، ترس یا هیجان که به آن مورمور شدن هم گفته می شود.
Gum arabic = صمغ عربي
hair bangs = چتری مو
Hair brush = برس مو
Hair color = رنگ مو
hair dryer = شسوار
hair dying = رنگ کردن مو
Hair roots = ریشه موها
hair salon = سالن مو
Hair spray = اسپری مو
Hair waxes = واکس مو
Hand towel = حوله دستی
hard water = آب سخت
harmonious = هماهنگ
harsh soap = صابون خشن
herbaceous = گیاهی
herbalists = متخصصین طب سنتی
herbicides = علف کش
Hexokinase = آنزيم هگزوكيناز
highlights = هایلایت مو
homogenous = همگن 
How to use = چگونه استفاده شود
Humectant = هومکتانت، ماده جاذب الرطوبه
humectants = هومکتانت، جاذب الرطوبه
humidifier = دستگاه بخور، دستگاهی که مقدار بخار آب هوا را در یک اتاق افزایش می دهد.
hyaluronan = هیالورونان
Hydrodermy = هیدرودرمی
hypodermis = هیپودرم، هیپودرمیس، لایه زیر پوست
Immiscible = غیر قابل امتزاج
incubation = گرمخانه گذاری، انکوباسیون
Initiation = آغازسازی، اولین مرحله فرایند پلیمریزاسیون
involucrin = اینوولوکرین
Irish moss = خزه ايرلندي
iron oxide = اکسید آهن
irritation = تحریک، سوزش، خارش
isoeugenol = ایزو اوژنول
itchy skin = پوستی که خارش دارد
Jojoba oil = روغن جوجوبا
kallikrein = نوعی آنزیم پروتئاز
kojic acid = کوجیک اسید
Lackluster = پوست کدر که درخشش و زیبایی ندارد
laser-like = شبه لیزر
late-onset = آکنه هایی که در نوجوانی نبوده اما در بزرگسالی بوجود آمده
leucoderma = لوکودرما
Leukocytes = لکوسیت ها، گلبول های سفید، سلول های سفید خونی، سلولهای بی رنگ خون که با مواد بیگانه و بیماری زا مبارزه می کند.
lubricants = لوبریکانت ها، مواد روان کننده
Maceration = ماسیراسیون، استخراج با روش خیساندن و خواباندن در روغن
malassezia = قارچی که به طور طبیعی روی سطح پوست انسان و بسیاری حیوانات مقیم است.
maybelline = میبلین
melanocyte = ملانوسیت، سلول سازنده ملانین، سلول ملانین ساز
melanosome = ملانوزوم
metabolism = متابولیسم، سوخت و ساز سلولی
metabolite = متابولیت
metal oins = یونهای فلزی
Metastasis = متاستاز، سلولهای بدخیم که از تومور اولیه جداشده و به بافت های دیگر بدن سرایت کرده است.
METHIONINE = متیونین، اسید آمینه گوگرد دار که برای پوست و مو بسیار مفید است
microcream = میکرو کرم، کرم های با سایز کوچک مثلا 15 میلی گرمی
milk vetch = گون كتيرا
moderately = با ملایمت، به طور متوسط
moisturize = مرطوب کن، کرم بزن
molybdenum = موليبدنوم، از موادی که به عنوان ضدپوسیدگی می توان در فرمولاسیون خمیر دندان استفاده نمود.
MORUS ALBA = نام علمی توت سفید که عصاره ریشه آن به عنوان ضدالتهاب و روشن کننده استفاده می شود
nappy area = ناحیه پوشک بچه
Nasolabial = نازولبیال
neroli oil = روغن شکوفه پرتقال
neutralize = خنثی سازی
non polar = غیر قطبی
non sticky = غیرچسبناک
none ionic = غیر یونی
non-greasy = غیر چرب، بدون چربی
normal fat = چربی معمولی
oily flow = جریان مواد چرب
Oily scalp = پوست سر چرب، اسکالپ چرب
Opalescent = شيري رنگ
open sores = زخم های باز
Order form = فرم سفارش
outpouring = بیرون راندن، ترشح به بیرون، در اثر افزایش میزان ترشح سبوم، اندازه منافذ پوست بزرگ تر می شود تا بیرون راندن چربی اضافی میسر شود.
pacemakers = باطری قلب
Pancreatin = پانكراتين
panthenol = پانتنول
parabens 3 = پارابن ها
paste-like = خمیرمانند
patch test = آزمون پچ، پچ تست، تست حساسیت پوست، تست کژنه
Pathologic = پاتولوژیک، عملکرد بیمار گونه
peppermint = نعناع فلفلي
permeation = تراوش، نوعی مکانیزم نفوذ
Persistent = سمج
pesticides = حشره کش
Peter Agre = پیتر آگر، کاشف آکواپورین 
petrissage = پتریساژ (یکی از حرکات ماساژ)
Pityriasis = پیتیریازیس
plasticity = پلاستيسيتي، شكل پذيري
polar head = سر قطبی
postpartum = پست پارتوم، بعد از زایمان
prednisone = داروی پردنیزون
Prone to … = مستعد
protenator = نام دیگر اکسیدان
puncturing = سوراخ کردن
pyrimidine = پیریمیدین، یكی از بازهای چهارگانه نوكلوئیك اسیدها
red clover = شبدر قرمز
regulation = قانون گذاری
regulatory = رگولاتوری، قوانین بهداشتی، ثبت تجاری نیز ترجمه شده است.
rejuvenate = جوان سازی
resistance = مقاومت
Resorcinol = رزورسینول، ماده فنلی که برای دستیابی به رنگ موهای قهوه ای و سبز به فرمولاسیون رنگ مو اضافه می شود
revitalize = جان تازه دادن، زندگی بخشیدن، انرژی رسانی
RIBOFLAVIN = ریبوفلاوین، ویتامین B2
rough skin = پوست زبر
saggy skin = پوست دچار افتادگی، پوست افتاده و شل
Scaly skin = پوسته پوسته شدن
sesame oil = روغن کنجد
shampooing = شامپو کردن، شامپو زدن
Sheet mask = ماسک ورقه ای
shelf life = عمر قفسه ای، عمر مفید، شلف لایف
skin aging = پیری پوست
skin flora = فلورای پوست، نرمال فلورا، میکرو ارگانیسم های مفید پوست، فلورای ریزه خوار پوست، میکروب های مقیم پوست
smoothener = صاف کننده، هموارکننده
Smoothness = نرمی، صاف بودن، هموار بودن
SODIUM PCA = سدیم PCA ، نمک گلوتامیک اسید، ماده جاذب الرطوبه
soft feel = احساس نرمی پوست
Split ends = موخوره، انتهای دوشاخه شده موها
stabilized = پایدارشده
stabilizer = پایدار کننده
stem cells = سلولهای بنیادین، سلولهای بنیادی، سلولهای مادر
strengthen = تقویت کردن
sun damage = آسیب در برابر مواجهه با آفتاب
suppleness = سفتی
surfactant = سورفکتانت، ماده فعال سطحی
suspension = سوسپانسیون
sweetening = شيرين كننده
Syndet Gel = ژل سیندنت
Table salt = نمک طعام
tapotement = تپوتمنت (یکی از حرکات ماساژ)
tear ducts = مجاری اشک
thickening = قوام دادن، غلیظ کردن، ویسکوز کردن
tightening = محکم کردن پوست، سفت کردن پوست
tiny tubes = لوله های کوچک، تیوبهای کوچک، منافذ پوست به شکل لوله های کوچکی هستند که غدد سبابه را به سطح پوست متصل می کنند.
tired look = ظاهر خسته چهره
Tocopherol = توکوفرول
toothpaste = خمیر دندان
Tragacanth = کتیرا، نوعی ماده صمغی که از گیاهان به دست می آید
tri-peptid = تری پپتید
tubercular = دارای برآمدگی
turbulence = تلاطم
tyrosinase = تیروزیناز، تیروزیناز
UBIQUINONE = یوبیکینون، کوانزیم کیوتن
ultrasonic = اولتراسونیک، فراصوت
ultrasound = فراصوت
UV filters = فیلترهای فرابنفش
volatility = فراریت
Voluminous = حجیم، پرپشت
volumizing = حجم دهنده
Wall hocks = آویز لباس
wavelength = طول موج، فاصله بین قله های متوالی یک موج
Wheat germ = جوانه گندم 
whiteheads = جوش های سر سفید
wild apple = سیب وحشی
accelerator = شتاب دهنده
acetic acid = استیک اسید، مایع اسیدی بدون رنگ که اسید اصلی سرکه است.
acid mantle = اسیدیته طبیعی پوست و مو که واکنش های التهابی پوست و رشد باکتری روی پوست و مو را به تأخیر می اندازد.
acne albida = میلیوم، جوش های سرسفید
actinic ray = پرتوهای نامرئی که ایجاد واکنش شیمیایی می کنند، پرتوهای با طول موج بالاتر از طیف بنفش که قادر به ایجاد تغییرات شیمیایی می باشند.
acupuncture = سوراخ کردن پوست با سوزن هایی که برای مقاصد درمانی دارای سرسوزن های ویژه ای هستند.
adipic acid = آدیپیک اسید، ماده شیمیایی که از چغندر قند به دست آمده و برای بافر کردن و خنثی کردن به رنگ موها اضافه می شود.
adolescence = نوجوان
Adultration = تقليب
advertising = تبلیغی، تبلیغاتی
aerosol can = قوطی افشانه، قوی آئروسل
afro-lifter = شانه چنگال مانند برای مدل دادن به موهای فر
After laser = بعد از لیزر
after rinse = محصول آرایشی بهداشتی که برای آبکشی موها بعد از آرایش مو یا به کار بردن محصولات خاص استفاده می شود.
after-image = تصویر یا احساسی که پس از رفع تحریک بیرونی به جا می ماند یا باز می گردد.
agglomerate = لخته شدن، منعقد شدن
aggregation = عوامل آسیب رسان
all natural = کاملاً طبیعی
Alternative = درمان جایگزین
alteromonas = آلتروموناس، نوعی باکتری گرم منفی میله ای
amino acids = اسیدهای آمینه
amphiphilic = دو خصلتی، مشخصه آمفی فیلیکی ، مسئول خاصیت امولسیون کنندگی فسفولیپیدها است.
anaphoresis = آنافورزیس، آنافورز
anti fungal = ضد قارچ، آنتی فونگال
Anti taches = ضدلک به فرانسوی
Anti-enzyme = ضد آنزيم
aphrodisiac = شهوانی، محرک میل جنسی
application = استفاده، به کارگیری
apricot oil = روغن زردآلو
Archaeology = باستان شناسی
Astringents = قابض ها
atopic skin = پوست آتوپیک، پوست حساس
Avocado oil = روغن آووکادو
bactericide = باکتری کش
Balm, baume = بالم، بوم
Basal cells = سلولهای پایه ای
basal layer = لایه بازال، پایه ای ترین لایه اپیدرم که به آن لایه زایا هم می گویند.
beach towel = حوله ساحل، نوعی حوله که کاربرد اصلی آن در ساحل است اما در اتاق پوست هم استفاده می شود
better feel = احساس بهتر
BETULA ALBA = نام علمی گیاه غان
bioavailabe = بخشی از دارو که جذب سیستم گردش خون می شود
blender jar = ظرف مخلوط کن
blow-drying = خشک کردن مو با سشوار
Blush Brush = برس رژگونه
Body lotion = لوسیون بدن
bound state = وضعیتی که در آن نانوذرات به یکدیگر متصل شده و ذرات بزرگتری با ساختار نانویی می دهند.
Brand image = تصویر برند
Brand sense = حس برند، نام کتابی از مارتین لیندستورم Martin Lindstorm
brown algae = جلبک قهوه ای
bumpy lumps = توده های برجسته
by-products = محصولات جانبی
calcium ion = یون کلسیم
capacitance = ظرفیت خازنی
capicellpro = کاپیسلپرو
capillaries = مویرگ ها
carcinogens = سرطانزا
CAROTENOIDS = کاروتنوئیدها
carrier oil = روغن حامل
chromameter = کرومامتر، رنگ سنج
chromametry = کرومامتری
citric acid = سیتریک اسید
club-shaped = گرز مانند، چماقی
coarse hair = موی خشن
coconut oil = روغن نارگیل، روغن کوکونات
Color cream = رنگ موی کرمی
Color Shade = سایه رنگ
color spray = اسپری رنگ مو، رنگ موهای افشانه ای
color stick = استیک های رنگ مو، رنگ موهای استیکی، رنگ مو های قلمی، رنگ موهای ماژیکی
comedogenic = کمدوژنیک، جوشگاه زایی
Comet assay = تست ستاره دنباله دار، تست كامت، یكی از تستهای میكروبی
comfortable = راحت و دارای آرامش
Composition = ترکیب درصد
Concentrate = کنسانتره، محلول غلیظ
Consolidate = تقویت، جامدتر کردن، متصل کردن
Consumption = مصرف
corneocytes = کورنئوسیت ها
corneometer = کورنئومتر، دستگاهی که محتوای آب لایه ی شاخی را اندازه می گیرد.
cosmetology = علم کازمتیک و زیبایی
Cream mask. = ماسک کرمی
creamy foam = کف کرم مانند 
Crow’s feet = چروک پنجه کلاغی گوشه خارجی چشم
Cyst /sɪst/ = کسیت
Damp (skin) = پوست نم دار
degradation = تخریب، تجزیه
dehydration = دهیدراسیون، دهیدراته شدن، از دست رفتن آب پوست
dentifrices = پاك كننده هاي دندان، مثل خمیر دندان، پاک کننده های مایع و پودری دندان و دهان شویه ها
dermatology = درماتولوژی ، شاخه ای از پزشکی که به مطالعه پوست و بیماری های آن می پردازد.
diamond tip = سری الماسی دستگاه میکرودرم ابریژن
diaper rash = ادرارسوز
diaper zone = ناحیه پوشک 
dimethicone = دایمتیکون
discontinue = توقف مصرف؛ توقف تولید
disinfected = ضدعفونی شده
distributor = توزیع کننده، عامل فروش
diterpenoid = دی ترپنوئید
dodule/cyst = ندول، کیست
D-panthenol = دپنتنول، پیش ساز ویتامین ب 5
dry patches = تکه های خشک پوست
dual-action = دارای عملکرد دوگانه
earthenware = سفالین
ease of use = سهولت استفاده
ecotoxicity = سمیت محیطی 
eco-version = نسخه سازگار با محیط زیست
electrolite = الکترولیت
emulsifiers = امولسیون سازها
encapsulate = غلاف پوشانی، کپسوله کردن
Endorsement = ظهر نویسی، مثلاً وقتی مدرکی مثل نامه نمایندگی توسط اتاق بازرگانی کشور مبدأ ظهرنویسی می شود.
environment = محیط اطراف
enzyme peel = لایه بردار آنزیمی
ethoxylated = اتوکسیله، ترکیبی به آن مولکول اتیلن اکساید اضافه شده.
evaporation = تبخیر
Exfoliating = لایه برداری، عمل برداشتن لایه ای از سلول های مرده از سطح پوست به منظور جوانسازی
extractions = تخلیه کومدون های پوستی
Extra-dense = داراي دانسيته بسيار بالا
Face sponge = اسفنج فیشال
facial mask = ماسک صورت
Farsi label = برچسب فارسی نویس که روی محصول آرایشی بهداشتی درج شده و معمولاً نام محصول و روش استفاده از محصول در آن درج می شود.
Fashion man = مرد مد شیفته
FATTY ACIDS = اسیدهای چرب، مواد سازنده چربی ها و روغن ها
fecal notes = نوت های مدفوعی، موادی که در حالت غلیظ بوی مدفوع می دهند اما در حالت رقیق شده خوشبو هستند.
fibroblasts = فیبروبلاست
fibronectin = فیبرونکتین 
film former = لایه ساز
Finasteride = فیناستراید، فایناستراید، پروپشیا، propecia، یکی از مشتقات نیتروژن دار استروئیدی که برای رفع ریزش موی مردانه استفاده می شود. مکانیسم اثر فیناستراید مهار فعالیت آنزیم پنج آلفا ردوکتاز در ریشه مو می باشد.
Firm ribbon = نوار محكم
flexibility = فلاونوئید
foaming net = لیف پفکی
formulation = فرمولاسیون
FRUIT ACIDS = اسیدهای میوه ای، گروهی از اسیدها که به طور طبیعی در برخی میوه ها وجود دارند
full-bodied = تنومند
gel network = شبکه ژلاتینی 
germination = جوانه زدن
gingivities = بيماري هاي لثه
glossimeter = گلاسی متر، دستگاهی که میزان درخشندگی (براقی) پوست را در اختلالاتی نظیر پوست چرب و مستعد آکنه و یا مشکلات ناشی از مصرف محصولات آرایشی، اندازه می گیرد.
glutathione = گلوتاتیون 
greasy hair = موی چرب
hair colors = رنگ موها
hair cortex = کورتکس مو
hair dryers = خشک کننده مو، مو خشک کن، سشوار
Hair growth = رشد مو
hair tonics = تونیک های مو، تقویت کننده مو
Henna Color = رنگ حنا
hippocampus = اَسبَک یا هیپوکمپوس (هیپوکام یا هیپوکامپ)، قسمتی از دستگاه کناره‌ای (سیستم لیمبیک) مغز
homogeneity = همگونی، همگن بودن
Humid (air) = شرجی (هوا)
hydrofacial = دستگاه هیدروفیشیال یا میکرودرم آبی
hydrophilic = آبدوست
hydrophobic = آبگریز
hyperplasia = هایپرپلاسیا ، رشد بیش از حد یک بافت در اثر افزایش سرعت تکثیر سلولی، معمولا نشان دهنده شروع سرطان است
hypertrophy = هایپرتروفی، رشد بیش از اندازه
immunogenic = ایمونوژنی
inflammable = قابل اشتعال
infra-aging = پیری در اثر پرتوهای فروسرخ
ingredients = مواد تشکیل دهنده
Inter mixed = به هم آمیخته
IRON OXIDES = اکسیدهای آهن مثل هماتیت
irradiation = پرتودهی
irritations = تحریک، خارش، سوزش پوست
Keratolytic = کراتولیتیک، لایه بردار
LACTIC ACID = لاکتیک اسید، اسیدی که به شکل طبیعی در شیرر و برخی میوه ها وجود دراد
LANOLIN OIL = روغن لانولین که از پشم گوسفند به دست می آید
Large pores = منافذ بزرگ
lastingness = ماندگاری
LED therapy = ال ای دی تراپی
Less sticky = كمتر چسبنده
linseed oil = روغن بزرک
lipofilling = لیپوفیلینگ
lipogenesis = لیپوژنسیس، لیپیدسازی، چربی سازی 
Liposuction = لیپوساکسن، روش جراحی برای رفع چربی های اضافی
lotion-like = لوسیون مانند
Lucas meyer = کمپانی لوکاس مایر
lymph nodes = گره های لنفی
Magnificent = جذاب
mass market = بازار محصولات ارزان قیمت
Mature hair = موی چندساله، موهایی که چند سال کوتاه نشده
mature skin = پوست سالخورده
medications = داروها
melanocytes = ملانوسیتها، سلولهای رنگدانه ساز
Microcomedo = کومدون های ریز
microrelief = میکروریلیف
Microscopic = میکروسکوپی، ریزبینی
Middle note = رایحه میانی، نت میانی، میان رایحه، بخش میانی و اصلی رایحه عطر
mineral oil = مینرال اویل
molar teeth = دندانهای آسیای بزرگ
Mukul myrrh = موکول مرمرک
mutagenesis = جهش زایی
nail polish = لاک ناخن
Native form = شكل طبيعي، فرم بومي
Neanderthal = ناندرتال، انسانهای اولیه
nettle rash = رش گزنه ای، نام دیگر کهیر
Neutralized = خنثی، خنثی شده
neutralizer = خنثی کننده
niacinamide = نیاسینامید
Nigari salt = نمک نیگاری
non-foaming = بدون کف
non-visible = نامرئی، غیررنگی
Normal skin = پوست نرمال 
odor memory = حافظه بویایی
odoriferous = بد بو
Oenothein B = اوئنوتئین B
open comedo = کومدون باز، جوش سرسیاه
orange peel = ظاهر پوست پرتقالی 
Pale yellow = زرد رنگ پريده
penetration = نفوذ، رسوخ، مثلا نفوذ به داخل پوست
pheomelanin = فائوملانین
photostable = پایدار در برابر نور، بدون نیاز به استفاده از پایدارکننده های نوری
physiologic = فیزیولوژیکی، عملکرد طبیعی
phytic acid = فایتیک اسید 
plant aroma = آرومای گیاهی
polar group = گروه قطبی
polyalcohol = الکل های با تعداد بیش از یک عامل الکلی
POLYAMIDE-8 = پلی آمید هشت، پلیمر طبیعی که از درختان کاج به دست می آید
Porous hair = موی متخلخل
post partum = بعد از زایمان
Powder puff = وسیله ای نرم برای پودرزنی
power plant = نیروگاه
precautions = اقدامات ایمنی
preparation = (در نقش اسم) کرم یا محصول آرایشی بهداشتی که معمولاً دارای خاصیت دارویی نیز می باشد.
pseudomonas = باکتری سودوموناس
PYRUS MALUS = نام علمی سیب
Red patches = تکه های قرمز
red plaques = پلاک های قرمز رنگ
release out = تراوش به بیرون
Restoration = بازسازی، احیا، بازیابی
restructure = بازسازی
resveratrol = رسوراترول
rosehip oil = روغن نسترن
round brush = برس گرد
SALIX NIGRA = نام علمی بیدسیاه
seborrhoeic = سبوم ساز
second skin = پوست دوم
self-tanner = اتو برنزه کننده
sensitivity = حساسیت
shea butter = شی باتر
shear force = نیروی تنشی
shiragazome = مشکی کردن رنگ موهای سفید و خاکستری با استفاده از تانیک اسید و نمک های آهن، شیراگازوم یک لغت ژاپنی است.
side effect = عوارض جانبی
SILK POWDER = پودر ابریشم
skin cancer = سرطان پوست
skin center = مرکز پوست
skin damage = آسیب پوست
skin lesion = ضایعه پوستی
Skin tonics = تونیک ها و محصولات تقویت پوست 
small pores = منافذ ریز
small vials = ویال های کوچک
sorbic acid = سوربیک اسید
SOY PROTEIN = پروتئین سویا
sponge-like = اسفنجی
stabilizers = پایدارکننده
star system = سیستم ستاره ای
stool chair = لغت انگلیسی صندلی تابوره
sulfonation = سولفاتاسیون
supernatant = لایه روئی
surfactants = سورفکتانت، ماده فعال سطحی
sustainable = مبتنی بر اصول توسعه پایدار
sympathetic = سمپاتیک
synchronize = همگام سازی
synergistic = هم افزاینده، دارای اثر هم افزاییT مربوط به سینرژی
tail length = طول بخش انتهایی
Tender gums = لثه هاي حساس
tested dose = دوز تست شده
thixotropic = تيكسوتروپيك، سیالات یا مایعاتی مثل سس گوجه فرنگی که در حال سکون ویسکوز هستند اما در اثر اعمال تنش روانرو می شوند و ویسکوزیته شان کاهش می یابد.
tonka beans = دانه هی تونکا
tooth decay = پوسیدگی دندان
translucent = نیمه شفاف، مثل ژل های بژ رنگ حاصل از سیلیژل
transparent = کاملاً شفاف
tube bundle = مجموعه یا شبکه ای از لوله ها در مبدل های حرارتی لوله پوسته
under steam = تحت بخور
Unique code = کد یکتا
Unruly hair = موی غیر قابل کنترل
unsaturated = غیراشباع
Unscrew cap = درب بطری را باز کن
unsulphated = بدون سولفات، سولفاته نشده
uronic acid = یورانیک اسید
UV absorber = جاذب UV
vehiculated = گنجاندن در حامل های آرایشی بهداشتی 
versatility = تنوع
white marks = خط های سفید روی پوست
Wild flower = گل وحشی
wintergreen = وينترگرين، نوعی گیاه معطر
Witch hazel = نارون کوهی، هاماملیس
xanthan gum = صمغ زانتان، صمغ گزانتان
yeast cells = سلول های مخمر
accumulation = تجمع، انباشتگی 
acne cystica = نوعی آکنه با زخم هایی که کیست های اولیه هستند همراه است.
acne lesions = عوارض یا زخم های آکنه ای
acne rosacea = آکنه رزاسه
adhesiveness = چسبندگی 
aerification = فرآیند تبدیل کردن به گاز، هوا یا بخار
african hair = موی آفریقایی
afro-styling = مدل دادن و شکل دادن به موهای فرفری یا گره خورده مطابق با ویژگی طبیعی مو و ویژگی چهره مشتری سالن های آرایشی
airless pack = بسته بندی بدون هوا 
airless pump = پمپ های عاری از هوا
alcohol-free = عاری از الکل، فاقد الکل، بدون الکل
Ammonia free = عاری از آمونیاک، بدون آمونیاک
androgenetic = آندروژنتیک، هورمونی ارثی
angiogenesis = مویرگ سازی، آنژیوژنز، رگ سازی، ﺗﺸﻜیﻞ ﻣﻮیﺮگ ﻫﺎی ﺟﺪیﺪ ﺍﺯ ﻋﺮﻭﻕ ﭘیﺸیﻦ
Angled brush = برس زاویه دار
Anti Itching = ضد خارش
Anti oxidant = آنتی اکسیدان
Anti redness = ضد قرمزی
Anti wrinkle = ضدچروک
Antidandruff = ضدشوره
Anti-freckle = ضد کک و مک
anti-oxidant = آنتی اکسیدان
antioxidants = آنتی اکسیدان ها
aromatherapy = آروماتراپی، رایحه درمانی
assimilation = جذب و ترکیب، فرآیند جذب شدن یک ماده توسط بدن
Azelaic acid = آزالئیک اسید، آزلائیک اسید
bacteriostat = متوقف كننده رشد باكتري، موادی که از رشد و تکثیر باکتری جلوگیری می کنند اما باکتری را از بین نمی برند.
bag, eye bag = پف کیسه مانند زیر چشم که معمولاً تیره است.
Balsam resin = رزین بلسانی
base pigment = رنگدانه پایه 
batch number = بچ نامبر، شماره سری ساخت
beauty salon = سالن زیبایی، سالن آرایش
BENZALDEHYDE = بنزالدهید یکی از ترکیبات روغن کاسیا
body shampoo = شامپو بدن
Brittle hair = موی شکننده
carbon black = کربن بلک، پودر نرم کربن که به عنوان رنگدانه در رنگ موهای موقتی استفاده می شود
carnauba wax = کارنوبا واکس
cataphoresis = کاتافورزیس، کاتافورز
Chalky taste = طعم گچ مزه
chapped skin = پوست قاچ خورده
Clotrimazole = كلوتریمازول، ضد قارچ وسیع الطیف است كه در درمان عفونتهای قارچی حاصل از مخمرها و مالاسزیا فورفوركاربرد دارد.
cocamide DEA = کوکامید دی اتانول آمید
coco betaine = کوکو بتائین
cocoa butter = کره کاکائو
coenzime q10 = کوانزیم کیوتن
collagen vii = کلاژن هفت
color mousse = موس رنگ مو، کف رنگ مو، رنگ موهایی که به فرم کف هستند
color shades = سایه های رنگ، رنگ های با تون متفاوت
Colored hair = موی رنگ شده
concentrated = تغليظ شده، غليظ
conditioning = کاندیشن کردن مو، حالت دادن به مو، نرم کردن مو
conformation = صورت بندی 
consultation = مشاوره
continuously = به شکل پیوسته و ادامه دار
corneometery = کورنئومتری 
crow's feet = پنجه کلاغی، گوشه خارجی چشم
curling iron = اتوی فر
Customs rate = تعرفه گمرکی
cytotoxicity = سمیت سلولی 
Damaged hair = موی آسیب دیده
damaged skin = پوست آسیب دیده
dark circles = حلقه های تیره
decoloration = دکلره، بی رنگ کردن
Deep (risky) = عمقی (پرخطر)
dermabrasion = درم ابریژن، درم ابرشن، درم ابریشن
desquamation = پوست ریزی، پوسته ریزی، ریزش طبیعی پوست
disinfecting = ضدعفونی کننده
distillation = تقطیر
distribution = توزیع، پخش
double helix = مارپیچ دوگانه
dripping off = ریخت و پاش و پخش و پلا شدن، شره کردن
droplet size = اندازه قطره
dye couplers = جفت کننده رنگ
Eco friendly = دوستدار محیط زیست، سازگار با محیط زیست
eco-friendly = سازگار با محیط زیست 
ELISA method = روش الایزا 
estee lauder = استه لودر، استه لادر، کمپانی آرایشی بهداشتی آمریکایی
excess sebum = سبوم اضافی 
expert panel = پنل کارشناسان 
exposed area = نواحی در معرض
Eyelash Comb = شانه مژه های چشم 
face contour = محدوده صورت
facial scrub = لایه بردار صورت
facial steam = بخور صورت
Facial stool = تابوره
Fashion dyes = رنگ موهای فشن و فانتزی
fat clusters = توده های خوشه مانند چربی
fermentation = تخمیر، فرمانتاسیون
ferulic acid = فرولیک اسید
Firmer paste = خمير سفت تر
First choice = انتخاب اول
flask-shaped = ارلن مانند، به شکل ارلن، شکل سلولهای گلیا
fluorescence = فلورسانس
Foaming mesh = لیف پفکی
formaldehyde = فرمالدئید، فرمالدهید، فرمالدهاید، متانال، گازی با بوی تند و زننده‌است و کوچک‌ترین آلدهید به شمار می‌آید، بخارات سمی دارد، سرطانزا می باشد. از فرمالدهید برای از بین بردن باکتریها بعنوان محلول ضدعفونی کننده استفاده می‌شود. فرمالدهید معمولا به صورت محلول آبی 37 درصد به نام فرمالین عرضه می‌شود.
Frankincense = کندر، رزین با بوی شیرین که از درختان آسیایی و آفریقایی به دست می آید و در گذشته در مراسم مذهبی کاربرد داشته.
free radical = رادیکال آزاد
frictiometer = فریکتیومتر، دستگاهی که برای بررسی اصطکاک و زبری سطح پوست به کارمی رود.
fungal flora = گونه های قارچی
Gel strength = قدرت ژل
GLYCINE SOJA = روغن سویا، گلایسین سویا
GLYCOPROTEIN = گلیکوپروتئین، پروتئینی که به پلی ساکارید متصل شده
GMP standard = استاندارد جی ام پی
hair anatomy = آناتومی مو
hair protein = پروتئین مو
Hair styling = مدل دادن به مو، آرایش مو
Halal origin = منبع حلال
Hand sealing = پلمپ كردن با دست
heavy makeup = آرایش غلیظ
heavy metals = فلزات سنگین
HEDERA HELIX = نام علمی پیچک، دارای خاصیت ضدقارچ
hydrolysates = محصولات هیدرولیز
Hydroquinone = هیدروکینون، ترکیب شیمیایی که در فرآورده های ضد لک کاربرد دارد. اثر هیدروکینون مهار آنزیم تیروسیناز است.
immuno-assay = آزمون ارزیابی خاصیت ایمنی
inflammation = التهاب
instrumental = دستگاهی، دستگاه وری
interleukine = اینترلوکین
interleukins = اینترلوکینگ، دسته ای از سایتوکین های گلایکوپروتئینی که توسط لکوسیت ها تولید شده و روی لکوسیت های دیگر تأثیر می گذارند، اینترلوکینگ پروتئینیست که به صورت طبیعی در بدن برای تحریک سیستم ایمنی تولید می شود.
IUPAC system = سیستم نام گذاری مواد شیمیایی موسوم به آیوپاک
jojoba beads = دانه های جوجوبا
keratinocyte = کراتینوسیت، سلولهای اصلی اپیدرم که کراتین سازی می کنند
Ketoconazole = کتوکونازول
Lacks water = فاقد آب است
lactobacilli = باکتری های لاکتوباسیلی
lead acetate = استات سرب
light weight = سبک
Lipohormesis = لیپوهورمسیس
lock of hair = طره مو
long lasting = ماندگار
Long-awaited = چیزی که مدتها انتظارش را می کشیدیم
loose powder = پودرهای نرم
mango butter = کره انبه
manipulation = دستکاری کردن، با دست روی پوست کار کردن
Manufacturer = سازنده
melanotropin = ملانوتروپین
merkel cells = سلولهای مرکل که در لایه بازال اپیدرم قرار گرفته است
microcurrent = میکروکارنت (یکی از تکنیک های الکتروتراپی)
MILK PROTEIN = پروتئین شیر
mineral oil = روغن معدنی
mineral only = کاملاً معدنی، فقط حاوی مواد معدنی، نوعی ضد آفتاب
mitochondria = میتوکندری، یکی از بخش های سلول که در آن تنفس و تولید انرژی اتفاق می افتد.
Mobile phase = فاز متحرک
Moist (soil) = مرطوب (خاک)
moisturizers = مرطوب کننده
Monoterpenes = مونوترپن
motor points = نقاط موتوری، نقاطی از پوست که با کمترین فشار بیشترین تحریک ماهیچه ای حاصل می شود (مبحث ماساژ)
mutagenicity = جهش زایی
nail clipper = ناخن گیر
nano pigment = رنگدانه های نانویی
Nanoemulsion = نانوامولسیون، امولسیون نانویی
nanomaterial = نانومواد، موادی که حاوی نانوذرات غیرپیوندی و پیوندی است.
natural hair = موی طبیعی
neuropeptide = نوروپپتیدها
neuroscience = نوروساینس، علم اعصاب
night creams = کرم های شب
nomenclature = نامگذاری
noncancerous = غیرسرطانی 
non-irritant = غیر محرک
nucleophilic = نوکلئوفیلی
odor fatigue = خستگی بویایی
Oil of thyme = روغن آويشن
overactivity = فعالیت بیش از حد
overexposure = مواجهه بیش از حد
Packing list = پکینک لیست
paper towels = حوله های کاغذی
paraben free = عاری از پارابن، بدون پارابن، فاقد پارابن
permeability = تراوایی
pH adjusters = تنظیم کننده pH
phytosterols = فیتو استرول ها، روغن های ضد التهاب با ساختاری شبیه کلسترول، برای استفاده در کرم های ضد التهاب، کرم های آفتاب سوختگی و سایر محصولات آرایشی بهداشتی
pigmentation = تیره شدن 
PIPER NIGRUM = نام علمی نعناع سیاه
pitted nails = ناخن های حفره دار
plasma fluid = مایع پلاسما
Poly peptide = پل پپتید
polyholoside = پلی هولوزید 
pore filling = پرکننده منافذ پوست
post sun gel = ژل تسکین دهنده پوست بعد از مواجهه با آفتاب
Powder Brush = برس پودر 
precipitated = رسوب كرده، ترسيبي
preservative = نگهدارنده
pretreatment = پیش فرآوری، پیش درمان
product line = خانواده محصولات
profilometry = پروفیلومتری
proteoglycan = پروتئوگلایکن ها
pulse points = نقاط نبض دار بدن
PYRUVIC ACID = پیروویک اسید
QUERCUS ALBA = نام علمی جو سفید
Repair cream = کرم ترمیم کننده
RIBES NIGRUM = نام علمی توت سیاه. منبعی از اسیدهای میوه طبیعی که در ماسک ها و لوسیون های صورت ب
rich texture = بافت غنی
ridged nails = ناخن های شیاردار
RUBUS IDAEUS = نام علمی میوه تمشک. ضدعفونی کننده و قابض
saw palmetto = نخل اره ای
Scandinavian = اسکاندیناویایی، نوعی رنگ فانتزی برای مو
Self-tanning = برنزه كننده خودكار، اتو برنزه كننده
sensoriality = ویژگی های لمسی
shrink pores = جمع کردن منافذ
skin barrier = سد محافظ پوست
skin chafing = ساییدگی پوست، قرمز شدن و التهاب پوست ناشی از سایش
skin clarity = شفافیت پوست
skin comfort = احساس آرامش پوست
skin dryness = خشکی پوست
skin problem = مشکل پوست
skin renewal = نوسازی پوست
skin sagging = افتادگی پوست
skin scanner = اسکنر پوستی، دستگاه آنالیز پوست
smooth touch = احساس صافی در هنگام لمس
Smudge Liner = نوعی قلم چشم
sonophoresis = استفاده از دستگاه هایی که مجهز به تکنولوژی اولتراسوند هستند برای افزایش جذب مواد موثره به داخل پوست یا برای لایه برداری موثرتر پوست
spider veins = مویرگهای عنکبوتی
STEARIC ACID = اسید استئاریک
stratosphere = استراتوسفر
stretch mark = استرچ مارک، ترک پوست در اثر چاقی و حاملگی
subregulated = کمتر شده
sulfur atoms = اتمهای کربن
Sulfur bonds = پیوندهای گوگردی
sun exposure = مواجهه با آفتاب
surgery-like = شبه جراحی
sweat glands = غدد عرق
tanning mitt = لیف برنزه کردن
Tea tree oil = روغن درخت چای
testosterone = تستوسترون
tiny orifice = منفذ کوچک
Tone-on-tone = تون آن تون، رنگ کرن مو وقتی تراز رنگ مو با تراز رنگ ساقه مو یکسان است.
Tonquin musk = مشک تونکن
tooth enamel = مینای دندان
Towel warmer = حوله گرم کن
tracing code = کد رهگیری
transparency = شفافیت
tropoelastin = تروپوالاستین
unnoticeable = کوچک و نامشخص
valorization = ایجاد ارزش افزوده
vasodilation = اتساع مویرگ ها و عروق خونی که باعث کاهش فشار خون می شود
weeping skin = پوست تاول دار
Well groomed = آراسته
western blot = آزمون وسترن بلات
Wooden combs = شانه چوبی
zinc sulfate = زینک سولفات
a fresh towel = حوله تمیز
absorbability = قابلیت جذب 
acetylcholine = استیل کولین، استر استیک اسید کولین، نوعی نوروترانزمیتور که در انقباض ماهیچه ها نقش دارد.
acidification = اسیدی شدن
acne keratosa = آکنه کراتوزا، نوعی از آکنه وولگاریس که مشخصه آن، انسداد منافذ پوست در اثر انباشته شدن کراتین سفت شده است.
acne vulgaris = آکنه وولگاریس
acrylic nails = ناخن های مصنوعی که از ترکیب محصولات آکریلی مایع و پودری به دست می آیند.
actinic aging = پیری در اثر پرتوهای شیمیایی
actinotherapy = درمان بیماری ها با استفاده از نور خورشید، اشعه ایکس و پرتوهای فرابنفش
active matter = ماده فعال، بخش فعال سورفکتانت آنیونی که با روش تیتراسیون پتانسیومتری در آزمایشگاه کنترل کیفیت شرکت های صنایع شوینده اندازه گیری می شود.
After shaving = بعد از اصلاح
ALCOHOL DENAT = الکل دنات، ضد عفونی کننده قوی که به طور طبیعی از طریق تخمیر کربوهیدرات ها در غلات حاصل می شود.
ALGAE EXTRACT = عصاره جلبک، سرشار از اسید امینه، ویتامین ث و ویتامین ب-12.
alginate mask = ماسک آلژینات
alipidic skin = پوستی که لیپیدهایش را از دست داده
Almond flavor = رایحه بادام
Aloe vera Gel = ژل آلوئه ورا
alpha arbutin = آلفا آربوتین
ambrette seed = گیاه مشک دانه که بویی شبیه مشک حیوانی دارد
Animal origin = منشاء حیوانی، به دست آمده از حیوان
anti dandruff = ضد شوره
antibacterial = ضد باکتری
antihistamine = آنتی هیستامین
arrector pili = ماهیچه راست کننده مو
ascorbic acid = آسکوربیک اسید، ویتامین سی 
azo acid dyes = رنگ های اسیدی آزو
beauty parlor = سالن آرایش زنانه، آرایشگاه زنانه
BETA VULGARIS = نام علمی چغندر. غنی از پلی ساکارید
BETA-CAROTENE = بتاکاروتن
biocompatible = زیست سازگار 
biodegradable = زیست تخریب پذیر
biosynthesize = بیوسنتز
BIXA ORELLANA = نام علمی گیاه بیکسان
Bleached base = پایه دکلره شده
Blemish prone = مستعد لک
blood thinner = رقیق کننده خون
blood vessels = عروق خونی
Boundary line = خط مرزی
Breast cancer = سرطان پستان 
brittle nails = ناخن های شکننده
Broken powder = پودر خرد شده 
Bronzer Brush = برس برای استفاده از محصولات برنزه کننده
Cancer signal = علامت سرطان
Carboxy vinyl = كربوكسي وينيل
CARICA PAPAYA = نام علمی پاپایا
Cauterization = کوتر کردن، سوزاندن الکتریکی با سوزن
cell cultures = كشتهای سلولی
cell membrane = غشاء سلولی
cell renewal = نوسازی سلولی
cell turnover = تکثیر و تقسیم سلولی
CELLULOSE GUM = صمغ سلولز، فراوان ترین پلیمر موجود در طبیعت
Cetyl alcohol = ستیل الکل، الکل چرب با شاخه آلکیل 16 کربنه
Charcoal mask = ماسک ذغالی
Chemical peel = لایه بردار شیمیایی
Cleansing gel = ژل پاک کننده
Cleanup towel = حوله تمیز کردن
clogged pores = منافذ مسدودشده پوست
closed comedo = کومدون بسته، جوش سرسفید
co-emulsifier = کمک امولسیون کننده، ترکیباتی که با کاهش اندازه ذرات و معلق کردن ان ها به امولسیون کردن کمک می کنند.
combing force = نیروی شانه خوری
complementary = تکمیل کننده، مکمل
conductometry = هدایت سنجی 
contamination = آلودگی
Contract work = پیمانکاری
cosmeceutical = ماده آرایشی دارویی، کاسموسوتیکال
cosmetologist = سالن کار، آرایشگر، تکنسین آرایش، کسی که تکنیک های مراقبت از پوست و مو را آموزش دیده و در آن مهارت دارد، تکنسین یا متخصص خدمات زیبایی
CURCUMA LONGA = نام علمی زردچوبه
delicate skin = پوست لطیف
Densification = پرپشت نمودن
dental enamel = مینای دندان
dermatologist = درماتولوژیست، متخصص پوست و مو، پزشکی که در درماتولوژی تخصص دارد، درماتولوژی به علم پوست و بیماری های پوست گفته می شود.
Dexamethasone = دگزامتازون
diaper change = تعویض پوشک بچه
discoloration = تغییر رنگ 
disinfectants = ضدعفونی کننده
documentation = مستندسازی، استفاده از مدارک به عنوان شاهد، جمع آوری مدارک
Eau de cologn = ادوکلن
Eau de parfum = ادوپارفم
effectiveness = اثربخشی، موثر بودن
energy saving = صرفه جویی در مصرف انرژی
Essential oil = اسانس های روغنی
Exposure time = زمان تماس، زمان مواجهه
Eye infection = عفونت چشمی
facial sponge = اسفنج فیشال
facial steams = بخور صورت
fat molecules = مولکول های چرب
fatty alcohol = الکل چرب
fine wrinkles = چروک های ریز
First aid kit = کیت کمک های اولیه
flower pollen = هاگ گل
Foaming scrub = اسکراب کف کننده
Foreign trade = تجارت خارجی، تجارت با کشورهای دیگر
free glycerol = گلیسرین آزاد 
free-radicals = رادیکال های آزاد
frizz control = کنترل وز مو
Gel cleansers = پاک کننده های ژله ای 
GINKGO BILOBA = عصاره برگ جینکو. گیاهی چینی باستان که از 2800 سال قبل از میلاد در داروهای ضد التهاب و ضد حساسیت استفاده می شود و برای پوست و پوست سر بسیار تسکین دهنده است.
global action = تاثیر عمومی
global market = بازار جهانی
GLUTAMIC ACID = گلوتامیک اسید، نوعی اسید آمینه
glycolic acid = گلایکولیک اسید
good coverage = پوشش خوب 
grapeseed oil = روغن هسته انگور
growth factor = فاکتور رشد 
growth medium = محیط رشد
hair dressers = آرایشگران
hair dullness = تیرگی مو، کدورت مو
hair follicle =