سوسن = Lily  

سوسن = Lily

نویسنده:

ehsan hosnani
احسان حُسنانی
پژوهشگر و مدرس مراقبت از پوست
WhatsApp: 09101971690
لطفا از ارسال پیام های نامرتبط (غیر از موارد زیر) خودداری بفرمایید. زیرا فرصت پاسخ گویی وجود ندارد.
برای دریافت آموزش های رایگان، کلمه هدایا را با واتسپ بفرستید.
برای اطلاع از سرفصلهای پکیج آموزشی مراقبت از پوست و مو، کلمه پکیج را بفرستید.
چکیده: معادل انگلیسی کلمه یا واژه سوسن، Lily می باشد.

سوسن چیست؟


سوسن سفید = White Lily
White Lily, Lilium candidum = سوسن، سوسن سفید

سوسن = Lily
American White Pond Lily, Nymphoea odorata = نیلوفر آبی معطر، واتر لیلی
White Lily, Lilium candidum = سوسن، سوسن سفید
waterlily = نیلوفر آبی


واژه «سوسن» در مقالات سایت احسان حسنانی

واژه «سوسن» در منابع و ترجمه های احسان حسنانی


HYDROXYCITRONELLAL: A beautiful lily aromatic, this synthetic is widely used in perfumery, particularly as the basis of all fragrances in which lily is incorporated. (fragrance.org)
MUGUET: The French term for Lily of the Valley. One of the three most used florals in perfumery. (fragrance.org)5DVD2
برای دریافت سرفصل ها و اطلاعات بیشتر، کلمه پکیج را با واتسپ به شماره 09101971690 ارسال فرمایید.
مطلب فوق را در شبکه های اجتماعی زیر با دوستانتان به اشتراک بگذارید