سوسن = Lily  

سوسن = Lily

نویسنده:

ehsan hosnani
احسان حُسنانی
پژوهشگر و مدرس مراقبت از پوست
WhatsApp: 09101971690
چکیده: معادل انگلیسی کلمه یا واژه سوسن، Lily می باشد.

سوسن چیست؟


سوسن سفید = White Lily
White Lily, Lilium candidum = سوسن، سوسن سفید

سوسن = Lily
American White Pond Lily, Nymphoea odorata = نیلوفر آبی معطر، واتر لیلی
White Lily, Lilium candidum = سوسن، سوسن سفید
waterlily = نیلوفر آبی


واژه «سوسن» در مقالات سایت احسان حسنانی

واژه «سوسن» در منابع و ترجمه های احسان حسنانی


HYDROXYCITRONELLAL: A beautiful lily aromatic, this synthetic is widely used in perfumery, particularly as the basis of all fragrances in which lily is incorporated. (fragrance.org)
MUGUET: The French term for Lily of the Valley. One of the three most used florals in perfumery. (fragrance.org)package1
مطلب فوق را در شبکه های اجتماعی زیر با دوستانتان به اشتراک بگذارید