خودتراش رمینتون = remington razor خودتراش  

خودتراش رمینتون = remington razor خودتراش

نویسنده:

ehsan hosnani
احسان حُسنانی
پژوهشگر و مدرس مراقبت از پوست
WhatsApp: 09101971690
چکیده: معادل انگلیسی کلمه یا واژه خودتراش رمینتون، Remington Razor می باشد.

خودتراش رمینتون چیست؟


خودتراش رمینتون = Remington Razor


واژه «خودتراش رمینتون» در مقالات سایت احسان حسنانی

واژه «خودتراش رمینتون» در منابع و ترجمه های احسان حسنانی
package1
مطلب فوق را در شبکه های اجتماعی زیر با دوستانتان به اشتراک بگذارید