خودتراش رمینتون = remington razor خودتراش  

خودتراش رمینتون = remington razor خودتراش

نویسنده:

ehsan hosnani
احسان حُسنانی
پژوهشگر و مدرس مراقبت از پوست
WhatsApp: 09101971690
لطفا از ارسال پیام های نامرتبط (غیر از موارد زیر) خودداری بفرمایید. زیرا فرصت پاسخ گویی وجود ندارد.
برای دریافت آموزش های رایگان، کلمه هدایا را با واتسپ بفرستید.
برای اطلاع از سرفصلهای پکیج آموزشی مراقبت از پوست و مو، کلمه پکیج را بفرستید.




چکیده: معادل انگلیسی کلمه یا واژه خودتراش رمینتون، Remington Razor می باشد.

خودتراش رمینتون چیست؟


خودتراش رمینتون = Remington Razor


واژه «خودتراش رمینتون» در مقالات سایت احسان حسنانی

واژه «خودتراش رمینتون» در منابع و ترجمه های احسان حسنانی




5DVD2
برای دریافت سرفصل ها و اطلاعات بیشتر، کلمه پکیج را با واتسپ به شماره 09101971690 ارسال فرمایید.
مطلب فوق را در شبکه های اجتماعی زیر با دوستانتان به اشتراک بگذارید