سیستم تنفسی = respiratory system  

سیستم تنفسی = respiratory system

نویسنده:

ehsan hosnani
احسان حُسنانی
پژوهشگر و مدرس مراقبت از پوست
WhatsApp: 09101971690
چکیده: معادل انگلیسی کلمه یا واژه سیستم تنفسی، Respiratory System می باشد.

سیستم تنفسی چیست؟


سیستم تنفسی = Respiratory System
respiratory system = سیستم تنفسی


تلفظ respiratory system ↓


واژه «سیستم تنفسی» در مقالات سایت احسان حسنانی

واژه «سیستم تنفسی» در منابع و ترجمه های احسان حسنانی
package1
مطلب فوق را در شبکه های اجتماعی زیر با دوستانتان به اشتراک بگذارید