تأثیر کمکی = Sparing effect  

تأثیر کمکی = Sparing effect

نویسنده:

ehsan hosnani
احسان حُسنانی
پژوهشگر و مدرس مراقبت از پوست
WhatsApp: 09101971690
چکیده: معادل انگلیسی کلمه یا واژه تأثیر کمکی، Sparing Effect می باشد.

تأثیر کمکی چیست؟


تأثیر کمکی = Sparing Effect
Sparing effect = تأثیر کمکی


واژه «تأثیر کمکی» در مقالات سایت احسان حسنانی

واژه «تأثیر کمکی» در منابع و ترجمه های احسان حسنانی
package1
مطلب فوق را در شبکه های اجتماعی زیر با دوستانتان به اشتراک بگذارید