سازمان استاندارد = Standard organization  

سازمان استاندارد = Standard organization

نویسنده:

ehsan hosnani
احسان حُسنانی
پژوهشگر و مدرس مراقبت از پوست
WhatsApp: 09101971690
چکیده: معادل انگلیسی کلمه یا واژه سازمان استاندارد، Standard Organization می باشد.

سازمان استاندارد چیست؟


سازمان استاندارد = Standard Organization
Approval of standard organization = مجوز سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

Standard organization = سازمان استاندارد ایران


واژه «سازمان استاندارد» در مقالات سایت احسان حسنانی

واژه «سازمان استاندارد» در منابع و ترجمه های احسان حسنانی
package1
مطلب فوق را در شبکه های اجتماعی زیر با دوستانتان به اشتراک بگذارید