شرایط فنی و بهداشتی = Technical and sanitary-hygienic conditions  

شرایط فنی و بهداشتی = Technical and sanitary-hygienic conditions

نویسنده:

ehsan hosnani
احسان حُسنانی
پژوهشگر و مدرس مراقبت از پوست
WhatsApp: 09101971690
چکیده: معادل انگلیسی کلمه یا واژه شرایط فنی و بهداشتی، Technical And Sanitary-Hygienic Conditions می باشد.

شرایط فنی و بهداشتی چیست؟


شرایط فنی و بهداشتی = Technical And Sanitary-Hygienic Conditions
Technical and sanitary-hygienic conditions = شرایط فنی و بهداشتی


واژه «شرایط فنی و بهداشتی» در مقالات سایت احسان حسنانی

واژه «شرایط فنی و بهداشتی» در منابع و ترجمه های احسان حسنانی
package1
مطلب فوق را در شبکه های اجتماعی زیر با دوستانتان به اشتراک بگذارید