نیلوفر آبی = waterlily  

نیلوفر آبی = waterlily

نویسنده:

ehsan hosnani
احسان حُسنانی
پژوهشگر و مدرس مراقبت از پوست
WhatsApp: 09101971690
چکیده: معادل انگلیسی کلمه یا واژه نیلوفر آبی، Waterlily می باشد.

نیلوفر آبی چیست؟


نیلوفر آبی معطر = American White Pond Lily
American White Pond Lily, Nymphoea odorata = نیلوفر آبی معطر، واتر لیلی

نیلوفر آبی = Waterlily
waterlily = نیلوفر آبی


واژه «نیلوفر آبی» در مقالات سایت احسان حسنانی

واژه «نیلوفر آبی» در منابع و ترجمه های احسان حسنانی

package1
مطلب فوق را در شبکه های اجتماعی زیر با دوستانتان به اشتراک بگذارید