کارگاه لک
کارگاه مهارت مشاوره به بیماران لک. مدرس دکتر جورقانیان، 9 اسفند 97 تهران از ساعت 10 تا 15
کارگاه آکنه
کارگاه رهایی از آکنه. مدرس دکتر جورقانیان، 8 اسفند 97 تهران از ساعت 10 تا 16
کارگاه پوست
کارگاه مقدماتی مراقبت از پوست مدرس احسان حسنانی، 6 و 7 اسفند 97 از ساعت 10 تا 16


مطلب فوق را در شبکه های اجتماعی زیر با دوستانتان به اشتراک بگذارید